Heidi Höglund

Heidi Höglund
Åbo Akademi University · Faculty of Education and Welfare Studies

Doctor of Education

About

27
Publications
7,171
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
48
Citations
Introduction
Heidi Höglund, Ed.D., is University Teacher and Postdoctoral Researcher at Åbo Akademi University. Her research interests include literature in education, with a special interest in students' interpretive (arts-based) responses, poetry pedagogy, and the use and role of complex picturebooks in secondary literary education.

Publications

Publications (27)
Article
Full-text available
This study aims to shed light on the cultural models of literature and literature education reflected in Nordic L1 curricula by investigating how literature is given discursive significance in the Danish, Finnish, Norwegian and Swedish L1 curricula for lower secondary school, both within and across those four countries. Education in the Nordic coun...
Article
Full-text available
Frågeställningen om varför vi läser skönlitteratur i skolan är återkommande föremål för diskussion. I artikeln analyseras vilka föreställningar om litteratur-undervisning som kommer till uttryck inom ämnet modersmål och litteratur i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. Genom kvalitativ textanalys granskas vilka argument...
Article
Full-text available
Forskningsessän utgår från lectio praecursoria som hölls vid Åbo Akademi 15 september 2017.
Thesis
Full-text available
How does a transmediation process of digital video-making in response to a poetic text influence the interpretive work among a group of students, and what implications can this have for contemporary literature education? This thesis contributes to a furthering of the knowledge of students' multimodal designing in response to literature by providing...
Conference Paper
Full-text available
There is a growing scholarly and educational interest in the potentials of multimodal and digital approaches to literature education. Researchers have begun to understand youths’ multimodal composing in various media settings, including digital video and filmmaking. However, there is not much research on students’ multimodal designing in response t...
Article
Full-text available
This article contributes to an emerging body of scholarship on multimodal composition in the poetry classroom through a study of Finnish lower secondary students' digital videomaking in response to poetry. The study explores students' use of semiotic resources in their interpretive work in transmediating a poem into a digital video, with a particul...
Article
Full-text available
The term performativity is used in and across various research disciplines, such as language philosophy, gender and cultural studies, and art and literature studies. Inspired by former uses of the concept within other disciplines, this article elaborates on what performativity can offer in research on literary education. Using two theoretical conce...
Article
Full-text available
Vilken poesi, hur och av vilka anledningar läser vi poesi i skolan? I den här essän presenteras några spaningar av aktuella tendenser och trender inom den poesididaktiska forskningen. Spaningarna visar att forskning framhåller betydelsen av att i poesiundervisningen tillämpa en bred syn på poesi och vidga blickfånget för i vilka sammanhang och foru...
Article
Full-text available
In Time for Childhoods: Young Poets and Questions of Agency, Conrad encourages us to engage seriously with poems written by young people, to admit poetry written by young poets into literary canons, to provide access for young poets to be published and heard, and to acknowledge their agency. Conrad turns our attention to the literary merit of poetr...
Article
Full-text available
This study investigates the use of dance and visual arts in poetry education by systematically reviewing peer-reviewed articles published on the topic from 2000 to 2019. The review focuses on empirical results in studies concerned with using dance and visual arts in poetry education and implications for poetry pedagogy in research and practice. The...
Article
Full-text available
Artikel publicerad i Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f. 02/2020 Litteracitet är ett centralt begrepp för lärare och forskare inom skola och utbildning. Det finns många olika varianter av litteracitet och denna komplexitet skapar ofta mer förvirring än klarhet och gör att begreppet kan bli svårt att greppa. Det...
Article
Full-text available
Pajtim Statovcis Min katt Jugoslavien är en av de mest uppmärksammade debutromanerna i Finland under 2010-talet. Dess mångtydighet, särskilt vad gäller symboliska och metaforiska tolkningsmöjligheter, har förundrat och fascinerat läsare både i Norden och internationellt. Romanens komplexitet gör den intressant såväl litterärt som litteraturdidaktis...
Article
Full-text available
This study explored the pedagogical implications of integrating creative dance into fifth-grade students’ poetry reading and writing within the context of an educational design research project. Two teaching designs were developed and implemented by a researcher, a dance teaching artist, and two primary school teachers during two research cycles (t...
Presentation
Full-text available
I föredraget presenteras aktuell poesididaktisk forskning genom några spaningar av områden som är särskilt framträdande för tillfället i såväl internationell som nordisk kontext. Föredraget är en del av seminariet "Skönlitteraturens roll i svenskämnet" som arrangerades av Svenska litteratursällskapet i Finland den 8 november 2019.
Book
Full-text available
Genom texter och världar är en antologi med vetenskapliga artiklar tillägnade professor Ria Heilä-Ylikallio vid Åbo Akademi på hennes sextioårsdag. Antologin är redigerad av Heidi Höglund, Sofia Jusslin, Matilda Ståhl och Anders Westerlund och artiklarna är skrivna av forskare från Finland, Sverige, Norge och Danmark. Festskriften lyfter fram fyra...
Chapter
I kapitlet riktas blicken mot elevers multimodala tolkningsarbete av en litterär text. I en tid där larmrapporterna om ungas bristande läsförmåga och minskade litteraturintresse duggar tätt, står litteraturundervisningen inför nya och omfattande utmaningar – men även nya möjligheter. Avsikten med kapitlet är att genom ett litteraturprojekt med elev...
Poster
This poster highlights stages and research interests with a multiliteracies approach to researching Swedish L1 and L2 classrooms. The project aims at presenting an expanded perspective on writing, where meaning-making through different modes of meaning and emancipatory writing activities among students of different ages are studied. The project ga...
Presentation
Full-text available
En utvidgad text- och litteratursyn har lett till att gränserna för vilka texter som ingår i litteraturundervisningen utvidgats. Men det vidgar även gränserna för vilka bearbetningsformer som görs möjliga för eleverna att använda för att bearbeta och representera sin läsning. Forskare har riktat blicken mot gränsöverskridanden inom litteraturdidakt...
Poster
Full-text available
Forskningsprojektet syftar till att utveckla didaktisk kunskap om meningsskapande, språkutvecklande och multimodala estetiska lärprocesser för svenska skolor i olika språkmiljöer.
Book
Full-text available
Hur tar sig berättande uttryck i olika format, i olika medier, i olika kulturer och med olika syften? Vilka betydelser kan detta ha för lärande, undervisning, identitet och meningsskapande? Samtida och framtida textkulturer utmanar föreställningar om berättande liksom föreställningar om språk, litteratur och kommunikation. Vilka berättelser, i vid...
Conference Paper
The presentation aims at discussing the subject of L1 from a multimodal and aesthetic perspective by presenting examples from a completed research project from the context of Swedish as L1 within the Finnish educational system. By tradition in school settings, written and spoken language has had a dominant role whereas visual, dramatic or musical m...
Presentation
With reference to empirical data, this presentation focuses on some examples to highlight the process of students negotiating interpretations during a transmediation process from poem to film. Based on transcripts of students’ verbal negotiations of the poetic voice in the poem, I present examples of how the transmediation process enables and devel...
Chapter
Full-text available
I artikeln diskuterar vi utgående från våra erfarenheter som lärarutbildare hur estetisk respons kan ta sig uttryck som lärarrespons. Vi ger exempel på ett pilotarbete och ett arbetssätt som vi prövat ut tillsammans med sex lärarstuderande som gjort sin undervisningspraktik i klasserna som ingått i forsknings- och utvecklingsprojektet Intelligent p...

Network

Cited By

Projects

Projects (6)
Project
The aim of the project is to establish, explore and develop pedagogical approaches to poetry education, with a particular interest in arts-based approaches to poetry education. In addition, the project intends to make poetry visible and to (re)create poetry in different art forms in collaboration with artists. By collaborating with artists, we wish to highlight and draw attention to poetry to meet a broader audience outside school contexts, as well as to develop ways to collaborate with artists, teachers and researchers.
Project
The project explores the role and use of complex picturebooks in secondary literary education. This is achieved in different studies, for example, by systematically reviewing previous research, exploring adolescents' interpretive work with complex picturebooks, discussing theoretical premises for literary education with complex picturebooks, and studying teachers' experiences of using picturebooks in literature teaching with adolescents.
Archived project
The aim of the project is to study students’ (11-19 year olds) Swedish writing proficiency in different language environments in Finland and Sweden in order to support the development of written Swedish language. https://skrivkompetens.com/the-writing-proficiency-project/