Hazel Duru

Hazel Duru
Uludag University · Department of Educational Sciences

PhD Candidate/Research Assistant

About

22
Publications
9,231
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
34
Citations
Citations since 2017
22 Research Items
34 Citations
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
Introduction
I research on mental health counseling, rehabilitation counseling and career counseling. In addition, I continue my education in the field of cognitive behavioral therapy. I use quantitative and qualitative research methods in my researches.

Publications

Publications (22)
Article
Bu çalışma, psikolojik danışmanların ve psikolojik danışman adaylarının rehabilitasyon psikolojik danışmanlığına ilişkin görüş/algı/değerlendirmelerini araştırmaktadır. Türkiye’de psikolojik danışma alanında ağırlıklı olarak okul psikolojik danışmanlığına yönelik eğitim ve istihdam imkânı bulunmaktadır. Bu durum diğer alt alanların az tanınmasına n...
Article
Full-text available
The study analyzed the relationships between high school students' career maturity, career decision-making difficulties, and career decision-making self-efficacy and aimed to investigate whether career maturity, career decision-making difficulties and career decision-making self-efficacy altered according to gender, type of school, and grade level....
Article
Full-text available
Novels are literary works and contain many psychological elements. Analyzing the attitudes of the characters, reflecting them, depicting their life frame and experiences are among the most important features of the novels. At this point, it is not surprising that there is a relationship between novels and psychology. In this study, it was aimed to...
Article
Full-text available
This study investigated the relationship between psychological resilience, coping styles, and ontological well-being of individuals between the ages of 14-66 years during the COVID-19 outbreak. As it is known, the COVID-19 epidemic, which affected the whole world in 2019-2020, caused many deaths and has not been taken under control. According to th...
Article
Full-text available
An Investigation into the Articles Published in Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal Between 1990- 2019 in Terms of Various Factors Abstract: Turkish Psychological Counseling and Guidance (PCG) Journal continues to serve as one of the leading journals in the field of PCG, that has been published for many years, and constitutes a c...
Article
Full-text available
This study aimed to analyse high-school students' career decision-making difficulties through self-efficacy and personal traits. In Turkey, high school is a critical period when students focus on career decision-making. Since career decision self-efficacy reflects one’s belief in making the right career decision, and personal traits are useful to s...
Article
Full-text available
The aim of this study is to provide information about vocational rehabilitation counseling. Psychological counseling; individuals can effectively deal with their problems, gain decision-making and problem skills, increase their well-being, etc. is the provision of services to its buyers by professionals. Rehabilitation psychological counseling is a...
Conference Paper
Full-text available
Amaç: Kariyer olgunluğu, bireylerin kariyer gelişim sürecinin önemli bir parçasıdır. Bireyin mesleki gelişim döneminin gelişimsel görevlerinin başarılı bir şekilde yerine getirilmesini ifade eder. Kariyer gelişimi için gerekli olan kariyer olgunluğu farklı değişkenlerden etkilenir ve çeşitli değişkenlerle ilişkilendirilir. Alan yazın incelendiğinde...
Article
Full-text available
Bu makalenin amacı; yurt içinde kariyer psikolojik danışmanlığı alanında yaygın olarak kullanılmayan mesleki aşkınlık kavramını ele almak ve kavramın çatısını oluşturmaktır. Yurt içi literatürde mesleki aşkınlık kavramı açıklanmaya çalışılmış, ancak bu konuda görüş birliğinin olmadığı görülmüştür. Bu araştırmada mesleki aşkınlık kavramının tarihsel...
Article
Full-text available
Bu makalenin amacı; yurt içinde kariyer psikolojik danışmanlığı alanında yaygın olarak kullanılmayan mesleki aşkınlık kavramını ele almak ve kavramın çatısını oluşturmaktır. Yurt içi literatürde mesleki aşkınlık kavramı açıklanmaya çalışılmış, ancak bu konuda görüş birliğinin olmadığı görülmüştür. Bu araştırmada mesleki aşkınlık kavramının tarihsel...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmanın amacı psikolojik danışman ve rehberlik lisans öğrencilerinin, lisansüstü öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin alana ilişkin değerlendirmelerini belirleyebilmektir. PDR alanına yönelik görüşlerin ortaya konması, sorunların anlaşılması için gereklidir. Bunun yanında alandan mezun olanların ve lisansüstü eğitim alanların çalışma yaşamınd...
Conference Paper
Full-text available
Problem Durumu ve Amaç: Önemli bir genç nüfusa sahip olan bir ülke olarak günümüzde üniversite öğrencilerinin mezuniyetlerinden sonra istihdam edilmeleri en önemli konulardan biridir. Benzer şekilde eğitim fakültelerinde artan öğrenci sayısı, öğrencilerin mezuniyetlerinden sonra MEB’e bağlı kurumlara atanma ihtimallerinin gittikçe zorlaşması, özel...
Thesis
Full-text available
Çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin mesleki olgunlukları, kariyer kararı verme güçlükleri ve kariyer kararı verme öz yetkinlikleri arasındaki ilişkileri incelemektir. Diğer bir amaç ise mesleki olgunluğun, kariyer kararı verme öz yetkinliğinin ve kariyer kararı verme güçlüğünün cinsiyete, okul türüne ve sınıf düzeyine göre farklılaşıp farklıla...
Conference Paper
Full-text available
Literatür incelendiğinde yaşam doyumu, mükemmeliyetçilik ve utangaçlık arasındaki ilişkileri ele alan çalışmaların yok denecek kadar az olduğu görülmektedir. Bu çalışma ruh sağlığıyla ilişkili olan önemli iki konunun yaşam doyumuyla ilişkilerini belirlenebilmesi ve mükemmeliyetçilik ve utangaçlık özelliklerine sahip bireylerin neler yapabilecekleri...
Presentation
Full-text available
Bu çalışmada da, ana baba tutumları ile mükemmeliyetçilik arasındaki ilişkilerin meta analiz aracılığı ile incelenmesi amaçlanmıştır.

Network

Cited By