Hasan Uştu

Hasan Uştu
MEB · Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Doctor of Education

About

9
Publications
2,507
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
46
Citations

Publications

Publications (9)
Article
Full-text available
The present research studies the effect of the refugee student factor on the burnout and occupational commitment of classroom teachers. The research was conducted within the framework of the relational scanning model. The data were collected from a total of 433 classroom teachers who do and do not have refugee students in their classes and serve in...
Article
Full-text available
Bu araştırmada, ilkokullarda çalışan sınıf öğretmenlerinin “tecrübe ettikleri” ve “idealde” okulda eğitim olgusuna yönelik görüşlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma Osmaniye Merkez ilçesindeki 10 ilkokulda görev yapan 174 sınıf öğretmeniyle gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin tecrübe edilen ve idealde okulda eğitime yönelik görüşleri...
Article
Full-text available
The present research studies the effect of the refugee student factor on the burnout and occupational commitment of classroom teachers. The research was conducted within the framework of the relational scanning model. The data were collected from a total of 433 classroom teachers who do and do not have refugee students in their classes and serve in...
Article
Full-text available
This is an action research study conducted with primary school teachers defining the interdisciplinary integration of art with science, technology, engineering, and maths (STEM) during their planning and implementation. The research focused on integrated science, technology, engineering, art, and math (STEAM) activities conducted by the teachers in...
Article
Full-text available
Bir disiplinin diğer disiplinlerle bütünleştirilerek öğretilmesini ifade eden disiplinlerarası öğretim kavramı ve bunun nasıl gerçekleştirilebileceği durumu alanyazında tartışılan yeni bir olgu değildir. Fakat son yıllarda STEM eğitimi gibi disiplinlerarası öğretimi vadeden yaklaşımların ortaya çıkması disiplinlerarası öğretime yönelik alanyazında...
Thesis
Full-text available
Bütünleşik STEM / STEAM eğitimi Türkiye’de özellikle ilkokul kademesi için yeni bir alandır. Sınıf öğretmenleri STEM eğitimiyle ilgili yeterince deneyimleri olmadığından sınıflarında bütünleşik STEM / STEAM etkinliklerini uygulamak istediklerinde birçok problemle karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu nedenle bu araştırmanın amacı ilkokul dördüncü sı...
Article
Full-text available
In this study, the relationship between teacher candidates’ emotional intelligence levels and communication skills was examined. It was examined whether there was a significant difference between teacher candidates’ emotional intelligence and communication skills, depending on gender and the departments they studied at. The research was designed in...
Article
Full-text available
The goal of this research is twofold. Firstly, describing primary school teachers' organizatinal commitment, occupational commitment and intent to leave levels than the second part is detecting teachers' predictors of organizational commitment. For this goals we questionnaired 712 primary school teacher in Şanlıurfa province in 2011-2012 education...
Article
Full-text available
Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin tükenmişlikleriyle mesleki bağlılıklarının ilişkisi ele alınmıştır. Osmaniye Merkez ilçesinde 2013 yılında çalışan 275 sınıf öğretmeni üzerinde yapılan araştırmaya göre mesleki bağlılığın, tükenmişliğin tüm boyutlarıyla negatif yönde yüksek düzeyde anlamlı ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte mesleğini...

Questions

Question (1)
Question
I have implemented an activity and three raters observe my lesson in terms of including engineering or not. They gave point C(absence station), B(existing only one content of engineering) and A(two or more). For example in one sample rater1:A, rater2: B and rater3: A gived their imperession. At this point what methods can I use to obtaion a common decision(A or B) about the item?

Network

Cited By

Projects

Project (1)