Hasan Kemal Surmen

Hasan Kemal Surmen
İstanbul University-Cerrahpaşa · Department of Automotive

Doctor of Engineering

About

19
Publications
36,628
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
38
Citations
Citations since 2017
14 Research Items
38 Citations
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214

Publications

Publications (19)
Chapter
Full-text available
Ankle-foot-orthoses (AFOs) are externally applied assistive devices that are prescribed to the patients with neuromuscular dysfunctions in order to improve abnormal lower limb motor functions. AFOs are mainly used to control the range of motion of the ankle joint, to compensate for the muscle weakness caused by different motorneuron diseases, to im...
Article
Full-text available
An ankle-foot orthosis (AFO) is an externally applied assistive device that encompasses the lower leg, ankle, and foot of the human body. In the current one-piece passive-dynamic AFO design, the trimming process is performed from lateral and medial parts of the ankle to ensure desired rotational displacement (hereafter referred to as Design I). In...
Article
Full-text available
Hızlı prototipleme ve üç boyutlu (3B) baskı adlarıyla da bilinen eklemeli imalat, geleneksel bilgisayar destekli üretimdeki talaş kaldırma prensibinin tersine, malzemelerin birleştirilerek katmanlar halinde oluşturulup üst üste eklenmesi prensibine dayanan, serbest formlu ve karmaşık geometrili objelerin üretilmesine imkan sağlayan pratik bir imala...
Article
Full-text available
In this study, a biomechanical application of three dimensional (3D) printing method was implemented to produce a subject-specific insole. It was aimed to design and manufacture a customized total-contact insole operating a free mobile application that enables to create 3D scans of an object and a 3D printer device in this application. First, two d...
Article
Full-text available
Ankle-foot orthoses (AFOs) are typically prescribed to improve the gait function of ambulatory children with neurological conditions such as cerebral palsy or spina bifida. Due to the excessive and repetitive loading conditions, plastic material deformation can be observed in AFOs, especially over the lateral and medial parts of the ankle, which li...
Article
Full-text available
ÖZET Bilgisayarlı tomografi, x-ışınlarından faydalanılarak bir yapının iç ve dış geometrik verisinin detaylı bir şekilde elde edilebildiği bir tarama teknolojisidir. Bu teknoloji, tıp alanında hastalıkların teşhisinde görüntüleme aracı olarak kullanıldığı gibi elde edilen kesit görüntüler çeşitli yazılımlar yardımıyla 3B modellere dönüştürülebilmek...
Chapter
Full-text available
Fotogrametri, çekilen fotoğraflar vasıtasıyla bir obje veya çevre ile ilgili ölçümler ve verilerin toplanarak yorumlanmasını ele alan bir bilim dalıdır. Bir başka ifadeyle fotogrametri, bir nesnenin veya ortamın konum, şekil ve büyüklük gibi geometrik özelliklerinin elde edildiği yöntemin adıdır. Bu yöntemle elde edilen veriler sayesinde fotoğrafla...
Conference Paper
Full-text available
In recent years, orthopedic fixation devices have been widely used in the treatment of spinal injuries and deformities. In order to decrease the degree of these pathologies in theory, novel spinal motion preservation methods have been developed. In this study, the spine model of an adolescent idiopathic scoliotic patient was developed and the biome...
Conference Paper
Full-text available
Spinal implant systems, which are used to facilitate fusion, correct deformities, and stabilize and strengthen the spine, are typically employed in surgical interventions on the spinal unit. The aim of this study was to investigate the biomechanical effect of a spinal implant system on the spinal unit model. A three-dimensional model of the lumbar...
Chapter
Full-text available
Three-dimensional (3D) printing is a practical manufacturing method that allows us to transform objects designed in the digital environment into physical objects using layered manufacturing methods. The terms of rapid prototyping and additive manufacturing are also used to express the manufacturing process using 3D printers. Unlike the subtractive...
Conference Paper
Full-text available
Yaygın olarak kullanılan üç boyutlu baskı tekniği gelişimini sürdürürken, çeşitli zorlukların ve eksikliklerin üstesinden gelmek için yeni metotlar ve teknolojiler hayatımıza girmeye devam etmektedir. Eklemeli imalata yeni bir boyut katan, statik üç boyutlu baskı ile üretilmiş nesnelerin zaman içerisinde şekillerini değiştirmesine olanak sağlayan d...
Chapter
Full-text available
Ankle-foot-orthoses (AFOs) are externally applied assistive devices that are prescribed to the patients with neuromuscular dysfunctions in order to improve abnormal lower limb motor functions. To improve the effectiveness of the AFOs, novel patient-specific designs have been carried out for recent years. According to the level and type of the dysfu...
Conference Paper
Full-text available
Image-based three dimensional (3D) scanning is a photogrammetry method. Photogrammetry is a scientific discipline used for obtaining dimensional information from photographs taken of objects. This discipline used in the mapping of geographical areas with photographs taken from airplanes at first, began to be used in obtaining the 3D model of object...
Thesis
Full-text available
Noral tüp defekti (NTD) hastalıklarından biri olan spina bifida (SB) hastalığı omurgadaki bulunduğu yere ve hastalığın seviyesine göre kişinin bazı kas guruplarını olumsuz yönde etkilemekte ve dolayısıyla SB hastalarında motor fonksiyon bozuklukları oluşmaktadır. Bu bozukluklar hastanın uzuvlarını destekleyen, ortez adı verilen cihazlarla tedavi ed...
Conference Paper
Full-text available
Human hand prosthetics imply a great challenge to researchers to help regaining the lost motor functions for amputated people. A relatively high amount of labor and budget are required to reach the ordinary prosthetics for amputees. Improvement of assistive technologies has provided to design and manufacture more functional hand prosthetics. Novel...
Conference Paper
Full-text available
Ankle-foot orthosis (AFO) is an externally applied assistive device that encompasses the lower leg, ankle and foot of the human body. AFO is used to control instabilities in the lower limb by compensating for the muscle weakness and aligning the positions of ankle and foot properly. There are many type of AFO which are designed for different biomec...
Thesis
Full-text available
Bu çalışmada, 2x250 ton kaldırma kapasitesine sahip bir portal kren bilgisayar destekli tasarım programlarıyla modellenip sonlu elemanlar yöntemi ile analizi yapılmıştır. Daha doğru sonuçlar elde edebilmek için kren konstrüksiyonu kabuk ve kiriş elemanların kombinasyonu kullanılarak modellenmiştir. Bu model statik, dinamik ve davranış spektrum anal...

Network

Cited By