Hasan Bozgeyikli

Hasan Bozgeyikli
Selcuk University · Department of Educational Sciences

Professor

About

33
Publications
23,852
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
440
Citations
Citations since 2017
19 Research Items
339 Citations
20172018201920202021202220230102030405060
20172018201920202021202220230102030405060
20172018201920202021202220230102030405060
20172018201920202021202220230102030405060

Publications

Publications (33)
Article
Socioeconomic and gender-bound barriers may be considered risk factors for the youth, barring them from a hopeful future. This study aims to investigate how university students’ motivation for higher education and perceived employability are related to the interaction with these barriers. Therefore, this study examined the interaction between gende...
Article
Full-text available
This study attempts to investigate the position of chance among the factors affecting the career choices of university students according to gender and willingness. For this purpose, the present study based on rank-order judgments of participants was conducted. In present study, the participants (N = 417) ranked the given ten factors in terms of th...
Book
Full-text available
Eğitim sistemini iyileştirmek için geliştiren politikaların ve uygulamaların sürekli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi, politika ve uygulamaların verimliliği ve etkinliğini görmek açısından oldukça değerli veriler sunmaktadır. Dahası, eğitim sisteminin mevcut durumunun ayrıntılı ve sistematik olarak izlenmesi ve değerlendirmesi eğitim sistemind...
Technical Report
Full-text available
Eğitim sisteminin kalitesini artırmak ve geliştirmek isteyen birçok ülke, öğretmen yetiştirme sistemlerinde değişiklik öngören reformlar yapmışlardır. Öğretmenlerin yetiştirilmesi hususu, hizmet öncesi eğitim, mesleki gelişim, adayların göreve başlama süreci, yeni öğretmenlere verilen destek ve öğretmenlerin değerlendirilme süreçlerini içermektedir...
Book
Full-text available
Türkiye’de eğitim sistemini iyileştirmek adına sürekli yeni tedbirler almakta, politikalar uygulamakta ve programlar geliştirmektedir. Ancak, eğitim sisteminde atılan adımların sonuçlarını izleme konusunda ciddi bir eksiklik söz konusudur. Hem doğru politikalar geliştirebilmek hem de alınana kararların doğru sonuçlar verip vermediğini görebilmek iç...
Book
Full-text available
The basic purpose of this report is to examine and evaluate the historical trends and current state of the educational system in Turkey, in a comprehensive manner based on data collected over an annual period, taking into account the developments in education and making comparisons with international Indicators. In particular the report aims at mon...
Article
Full-text available
z Bu araştırmanın amacı, kentlerde yaşayan görme engelli bireylerin çevresel anlamda yaşadıkları problemlerin ortaya konulmasıdır. Bu amaçla, kentlerde çeşitli alanlarda problemler yaşayan görme engelli bireyler bu araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Nitel araştırma yön-teminin kullanıldığı araştırmaya çeşitli düzeylerde görme engeli bulu...
Article
Full-text available
The purpose of this research is to determine whether psychological needs that the special education teachers have, significantly predict the professional quality of life. Descriptive survey design was used in the research. The data of the research were obtained from 238 special education teachers (45% males and 55.5% females) who were working as a...
Book
Full-text available
Günümüz dünyasında, ülkelerin ekonomik gelişmesi ve refahının artması, demokratik ve katılımcı bir toplumun var olması, bireylerin kişisel beceri ve kapasitelerinin gelişmesi ve kendi refahlarını sağlaması için eğitime kilit bir rol atfedilmektedir. Özellikle, küresel dünyada daha rekabetçi bir ekonomik yapıya sahip olmak, katma değeri yüksek ürünl...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to examine the relationship between teachers' psychological needs and perceived stress levels. First of all, the differentiation status of teachers' psychological needs and perceived stress levels in terms of gender, type of institution and type of the school variables was examined. Then, the psychological need's level...
Article
Full-text available
Önümüzdeki on-onbeş yıllık süre içerisinde Türkiye’ de Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanının muhtemel çalışma alanlarının araştırıldığı bu çalışma delfi tekniğiyle sürdürülmüştür. Araştırma üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada, problem belirlendikten sonra, beyin fırtınası içeren online bir form uzmanlara gönderilmiştir. İkinci aşamada, birinci a...
Article
This study examined the perceived parental styles as predictors of Internet addiction in adolescence. The subjects of the study were a total of 419 high school students including 238 female and 181 male students whose mean age was 16.5. Personal information form, "Internet Addiction Test" and "Perceived Parenting Style Scale" was used for the colle...
Article
Full-text available
This study which investigates the relationship between social appearance anxiety and loneliness has been performed with survey model. The research has been carried out on 493 universty students (68,6 % (338) female, 31,4 % (155) male) of an avarege age of 19. Personal information form, Social Appearance Anxiety Scale and UCLA Loneliness Scale have...
Article
The aim of this study is to reveal the relationship between psychological counselors' levels of compassion satisfaction, burnout and compassion fatigue and their perception of self-efficacy with regard to multidirectional roles and skills (MRS). The sample of the study is composed of 142 school psychological counselors. In order to collect the rese...
Article
Full-text available
Some basic needs of individuals should be fulfilled in order to sustain his/her existence and improvement. The obligation of needs fulfillment, which is classified as physiologic and psychological needs, constitutes the fundamentals of individual behaviors. Moreover, values which appear as a criterion in an individual's opinion, attitude and behavi...
Article
The aim of this research is to observe apprenticeship students' life satisfaction levels related to several environments (friend, school, environment, family and self) according to some variables (parents' educational situation, parents' profession, pleasure from job and pleasure of working conditions. The scope of the study was 548 apprenticeship...
Article
Full-text available
This research was carried out using the survey method in an attempt to find out the relationship between the life satisfaction and socio-economic status (SES) of adolescents. The research was conducted among 275 young Turkish people chosen by the random sampling method. The research findings determined that there was a significant difference betwee...
Article
Full-text available
Self-efficacy concept was described as belief related to practicing the order of behaviors with individual’s capacities in asuccessful way by Bandura (1977; 1986). Self-efficacy expectations are postulated to influence behavioral choices, performance,and persistence. Self-efficacy is thought to have four primary sources: performance acoomplishments...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının değer algılarının farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu, eğitim fakültesinde öğrenim gören 423'ü erkek, 214'ü kadın olmak üzere toplam 637 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırma verileri Schwartz Değerler Listesi ve kişisel bilgi form...
Article
Full-text available
In this study, developing a scale was proposed to measure career decision making self-efficacy for primary school 8th year students. Scale was developed according to social cognitive career and self-efficacy theory.Scale is composed of 27 items. It is a Likert type scale and has three sub scales. The scale was applied on 480 primary school 8th year...
Article
When the Teacher Training Programs of developed countries were examined each teacher candidate received at least two different courses about special education (Frost and Stemp, 1998). However, in Turkey, many students who are currently educated in universities do not have any course about special education in terms of their programmes followed whic...
Conference Paper
Full-text available
ZET Bu çalışmada 'Öğretmenlerin Öğrencileri Motive Etme Ölçeği'nin Türkçe eşdeğer formu, geçerlik ve güvenirlik açısından incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilk ve orta öğretim okullarında görev yapan 916 öğretmen oluşmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliği faktör analizi ile sağlanmıştır. Compenent faktör ana-l...

Network

Cited By