Hasan Bahar

Hasan Bahar
Selcuk University · Department of History

Prof.Dr.

About

61
Publications
9,216
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
95
Citations
Citations since 2017
21 Research Items
67 Citations
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
Introduction
Hasan Bahar currently works at the Department of History, Selcuk University. Hasan does research in History of History, History of Geography and Cultural History. Their current project is 'Concept of Property in East-Roman Empire (Byzantine) and its Reflections to Ottoman State'.
Additional affiliations
December 1985 - present
Selcuk University
Position
  • Lecturer
Description
  • Ancient Historian
Education
September 1978 - September 1982
İstanbul University
Field of study
  • Ancient History

Publications

Publications (61)
Chapter
Full-text available
Konya'nın Derbent İlçesinin bölgede yapılan arkeolojik yüzey araştırmaları ve literatüre bağlı olarak İlkçağ Tarihi anlatılmıştır.
Article
Full-text available
Osmanlı Tarihçisi Prof.Dr. Nejat Göyünç'ün hayatı ve akademik çalışmaları ile ilgili anılara bağlı bir yayımdır.
Article
Full-text available
Dünya tarihine baktığımızda uygarlıkların kaynağı sudur. Mısır bir Nil uygarlığıdır, Herodot'un dediği gibi Nil'in armağanıdır, Mezopotamya Fırat ve Dicle'nin, Hindistan Ganj ve İndus'un armağanlarıdır. Çatalhöyük'te Çarşamba Suyu'nun bir armağanıdır.. Bu su çevresinde Boncuklu Höyük'ten itibaren 11 bin yıllık yerleşeler vardır. When we look at wo...
Article
Full-text available
Atlarda gem ve üzenginin kullanımı dünya tarihini değiştirmiştir. İlk üzengi ve gemin kullanımı hakkında bilgi verilmiştir
Poster
Full-text available
Mongolia is a landlocked country in East and Central Asia and one of the important centers of Steppe Civilizations. Since 1997, the two countries, Turkey and Mongolia have been carrying out joint projects concerning the reveal of the Turkish Era Monuments in Mongolia as they have similar historical roots in this region. These projects are supported...
Article
Full-text available
Phryg Şapkasının Latin Amerika Ülkelerine ve Kolobiya'ya etkileri, Amerika ile Anadolu kültür etkileşimi
Article
Full-text available
o Al origen de este artículo fue la atención que le puso el Señor Engin Yürür, Embajador de Turquía en Bogotá entre 2013 y 2018, a la presencia de un antiguo símbolo de Anatolia (Asia Menor) en el Escudo de Armas de la República de Colombia. Con las observaciones de Su Excelencia Embajador y la ayuda y el soporte del Prof. Dr. Hasan Bahar, especial...
Article
Full-text available
Konya Ovası ile Akdeniz arasında kalan dağlık bölge Taşeli Platosu olarak bilinmektedir. Bu bölgenin tarih boyunca kültürel durumu ve günümüzdeki jeopolitik özellikleri üzerinde durulmuştur
Article
Full-text available
z Eski Mezopotamya toplumlarının benimsediği inanç, yaşamlarının her alanında oldukça etkin bir rol oynamıştır. Doğaya doğaüstü anlamlar yükleyen bu toplumlarda Numinous güç, pek çok farklı tanrıda ve dini eylemlerde kullandıkları nesnelerde bulmuşlardır. Bu bağlamda natürizm ve animizm yaklaşımlı bir inanca sahip olan bu toplumlar, nesnelere olduk...
Chapter
Full-text available
TÜBİTAK Disiplinler arası bir uygulama olarak farklı disiplinlerin bir araya geldiği uzmanlardan olan bir ekiple hedef kitlenin değişik öğrenci kitlesinin olduğu doğal alanda kuramsal bilgileri uygulamalı olarak gerçekleştirmektedir. Bilginin ezberden öğrenmeye yönelik bir ders çalışması üzerine bu uygulamalarda tarih ve arkeoloji uzmanı olarak gör...
Chapter
Full-text available
Mersin ve Çevresinin Eskiçağ Jeopolitiği, Tarihöncesi Yumuktepe, Hititler Dönemi Kizzuwatna Tarihi, Ege Göçleri Sonrası Tarsus Gözlükula gibi yerleşimlerin tarihlerine değinilmiştir. The history of settlements such as the Geopolitics of Mersin in the Ancient Age, the Prehistoric Yumuktepe, the History of Kizzuwatna in the Hittite Period, and the Ta...
Article
Full-text available
Eskiçağ Tarihindeki birçok toplum gibi Hititler de dağların kutsal mekan olduklarını düşünmüşlerdir. Bu düşüncelerinin altında dağları tanrı olarak ve tanrıların yaşadıkları mekan olarak görmeleri vardır. Hititler bu düşünceleri sayesinde bazı ritüellerini dağlarda gerçekleştirmişlerdir. Hititler dini hayatlarında kullanmak için yerleşim yerlerinin...
Chapter
Full-text available
Demir Çağı'nda Konya çevresindeki yerleşmeler, yol ağları ve ticaret hayatı hakkında bilgi verilmektedir. Information is given about settlements, road networks and commercial life around Konya during the Iron Age.
Book
Full-text available
Türkler denden önce Tarihöncesi, Ant,k Çağ vre Bizans Dönemi Konya çevresi
Chapter
Full-text available
Araştırmalar atın kökenin yaklaşık 75 milyon yıl öncesine kadar uzandığını göstermektedir. Genel kanı atın ana vatanının Amerika olduğu kabul edilmektedir. Modern atın atası olarak kabul edilen Equus’un Amerika’dan Avrasya’ya göçü ise 2-3 milyon yıl önce Bering Boğazı üzerinden olmuştur. Bu yol üzerinden birkaç kez olmuş ve zaman zaman da geriye Am...
Article
Full-text available
Hititlerde Su ve Konya'daki Hitit Anıtları ile ilgili arkeolojik, yazılı kaynaklara bağlı olarak alandaki yapmış olduğumuz yüzey araştırmaları, Eflatunpınar, Fasıllar, Yalburt ve özellikle tarafamızdan tespit edilen Hatip Kurunta Su Anıtı üzerinde durulmuştur.
Chapter
Full-text available
2001 Yılında TİKA'nın Moğolistan'daki Türk Anıtları Projesi çalışmaları için Pekin Üzerinden Moğolistan'a yapılan yolculukta daha önce bölgeyi Hüseyin Nihal Atsız'ın Bozkurtlar romanındaki okumalarla edinilen bilgilerle örtüşmesi üzerine
Chapter
Full-text available
Yenice and Seydişehir Cultures from Prehistoric Ages to Hellenistic Peridos(330 BC), Tarihöncesinden Helenistik Döneme Amblada(Yenice Köyü) ve Seydişehir Kültürleri The archaeological and historical features of the surroundings of the ancient city of Amblada, located in the Seydişehir district of Konya, from prehistoric to the Hellenistic age, are...
Chapter
Full-text available
Avrasya'da arkeolojik olarak Türklerde ise arkeolojik ve yazılı kayıtlara bağlı olarak ölüm gelenekleri ele alınmıştır.
Research
Full-text available
L'inscription publiée ici fut relevée par Th. Drew-Bear à Laodicée Katakékauménè (Brûlée) de Lycaonie, aujourd'hui Ladik ou Halici près de Kur§unlu, au Sud de la sous-préfecture de Sarayônii, et à environ une trentaine de km au Nord-Ouest de Konya (Ikonion). Cette inscription, trouvée dans une rue de Ladik, est gravée sur pier¬ re locale1. Une règl...
Article
Full-text available
This paper explores how Iron Age Anatolian communities constructed their identities within the fluid political and economic landscape of the Eastern Mediterranean after the Late Bronze Age collapse. Our study focuses on archaeological survey ceramics from sixteen sites in the Konya-Beyşehir region (KBR), south central Anatolia, a contested zone bet...
Article
Full-text available
God centered outlook on human of Medieval Age in Europe has given way to human centered humanistic view since the XIV th century along with Renaissance. Developments in scientific understanding began to emerge by this outlook. History is the scientific field which was affected by these developments. These developments aroused interest and admiratio...
Book
Full-text available
Kentlerle ilgili çalışmalarıyla bilinen İbrahim Hakkı Konyalı antik dönemden modern çağa bir çok tarih alanında kent tarihine büyük katkıları olmuş tarih sevdalı bir amatör tarihçimizdir. Bu kitap ona bir vefa olarak hazırlanmıştır. Alanında Eskiçağ'dan Cumhuriyet Tarihine alanında birçok tarihçinin burada makalesi yer almaktadır. İbrahim Hakkı Kon...
Article
Full-text available
Moğolistan'da 2001 Yılı Bilge Kağan Mezar Külliyesinde bulunan hazine ve en önemli parçası altın taç üzerinde bir değerlendirme çalışmasıdır.
Article
Full-text available
Tarihöncesinden Bizans Dönemine kadar Konya Tarihi ele alınmıştır. History of Konya from Prehistoric to Byzantine period is discussed.
Chapter
Full-text available
Konya çevresinin beş tarih öncesinden Ortaçağ'a kültürel zenginlikleri.
Chapter
Full-text available
Konya'nın Meram İlçesindeki Tarih Öncesinden itibaren önemli kültür varlıkları olan Höyükler üzerindeki arkeolojik araştırmalar verilmiştir.
Chapter
Full-text available
Chapter
Full-text available
Paleolitik Çağ'dan Orta Çağ'a Konya çevresinin tarihsel ve kültürel yapısının bir değerlendirmesidir. It is an evaluation of the historical and cultural structure of Konya's environment from the Paleolithic Age to the Middle Ages.
Chapter
Full-text available
Tarihöncesinden Ortaçağ'a Sarayönü'nün arkeolojik, filolojik araştırmalara bağlı yapılan yüzey araştırmaları kaynaklı tarihi
Article
Full-text available
Moğalistan'daki Türk Dönemi kazılarıyla ilgilidir. It is related to the Turkish Period excavations in Mongolia
Chapter
Full-text available
Tarihöncesinden Ortaçağ'a kadar Konya'nın Doğanhisar ilçesinde yapılan arkeolojik yüzey araştırmaları doğrultusunda ele alınan bilgilere yer verilmiştir.
Chapter
Full-text available
Yakın Doğu'daki su boyu uygarlıkları ve Çarşamba Suyu'nun çevresinde olan Çatalhöyük ve Boncuklu gibi uygarlıklar üzerinde konuşulmuştur
Article
Full-text available
Astra was an Isaurian city in ancient times, in Hadim District, Konya. Located on a rocky hill in Bolat Plateau, the city was surrounded by a fortification system. Grave steles and inscriptions, one bulleteriaon survived.
Chapter
Full-text available
İnsanlık Tarihi Boyunca su uygarlıklara kaynaklık etmektedir. Beş aşamalı olarak sunun uygarlıklardaki yeri ele alınmıştır.
Article
Full-text available
Antik dönemde Orta Toroslarda yapılmış madencilik çalışmaları. Burada bu döneme ait posaların analizi
Article
Full-text available
Toroslarda yüzey araştırmaları sonucunda bulunan antik maden posalarının analizi üzerinedir.
Chapter
Full-text available
In former times the Konya-Karaman area was divided into 7 different regions: 1. Akşehir, Tuzlukçu, Ilgın, Doğanhisar, Kadınhanı, Sarayönü, Altınekin, (most of them belong to the region of Phrygia Paroreus)3 . 2. Yunak, Çeltik, Kulu, Cihanbeyli (Galatia and Lykaonia)4 . 3. Selçuklu, Karatay, Meram, Çumra, Akören, Derbent, (Lycaonia and its surroundi...
Article
Full-text available
Bozkır and its vicinity is located on the North of the Centra/ Taurus mountain area between Çarşamba Basin and Göksü Basin. Agriculture and stock raising are. very important at the valley of the baslns. The area is moreover located on the connection point of the Konya Plain and the Southern Medlterranean. Besldes the north-south connedion, the regl...
Article
Full-text available
In this article seven settlements situated north-northwest of Konya and the Chalcolithic-EBA (Early Bronze Age) cultures are examined. This area links the Lykaonia Plain with the west. This article shows that this area possesses geographical and cultural unity and important natural routes. In addition we attempt to determine to which neighbouring s...
Article
Full-text available
Moğolistan'da 2001 Yılı TC Cumhurbaşkanlığı Türk İşbirliği İdaresi Başkanlığının destekleriyle yapılan Türk Dönemi eserlerinin araştırılması, belgelenmesi, kazıları, onarımı çalışmaları içerisinde yer alan Bilge Kağan Mezar Külliyesinin kazılması, burada bulunan eserlerin onarımı ile ilgilidir.
Article
Full-text available
Located in the central region of the Anatolian mainland, Konya has played an important role in east-west and north-south cultural interactions since prehistoric times. In order to investigate the cultural geography of this region from prehistoric times to the Classical period surveys and museum work have been carried out since 1987 (Bahar 1991; Bah...
Book
Full-text available
Demir Çağında Konya ve Çevresindeki Arkeolojik Yüzey Araştırmaları ve Müze materyallerine göre bir değerlendirmelerdir.
Book
Full-text available
Konya çevresindeki Demir Çağı Yerleşmeleri. Vicinity of Konya in Iron Age
Article
Full-text available
Konya Ovasında yapılan arkeolojik yüzey araştırmaları ile elde edilen bulgular ve yazılı belgelerin ele alındığı bir çalışmadır.
Article
Full-text available
Antik dönemde Malatya-Elazığ arasında kalan Orta Fırat Bölgesinin tarihi ve buradaki kazılar, antik dönemdeki ve günümüzdeki nehir ulaşımı hakkında arkeolojik, antik yazılı kaynaklar ve sahadaki gözlemlerimizin ele alındığı bir çalışmadır
Article
Full-text available
1981-1987 yılları arasında Prof.Dr. Veli Sevin Başkanlığında bir ekibin yaptığı yüzey araştırmalarında tespit edilen, Elazığ, Bingöl ve Tunceli İllerindeki bazı tarihöncesi yerleşimler hakkındadır. Özellikle Akeramik Çınaz III 1987 yılının önemli bir keşfidir.
Article
Full-text available
Mongolia is a landlocked country in East and Central Asia and one of the important centers of Steppe Civilizations. Since 1997, the two countries, Turkey and Mongolia have been carrying out joint projects concerning the reveal of the Turkish Era Monuments in Mongolia as they have similar historical roots in this region. These projects are supported...

Network

Cited By