Harri Jalonen

Harri Jalonen
University of Vaasa · School of Management

PhD

About

162
Publications
105,856
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
633
Citations
Citations since 2016
101 Research Items
505 Citations
2016201720182019202020212022020406080100
2016201720182019202020212022020406080100
2016201720182019202020212022020406080100
2016201720182019202020212022020406080100
Introduction
I’m working as a Professor at University of Vaasa. I received my Ph.D. degree in Knowledge Management in 2007 from Tampere University of Technology. I also hold a position of Adjunct Professor at the University of Tampere and the University of Vaasa. I’ve been working in teaching, research and development since mid-1990. More: www.harrijalonen.fi
Additional affiliations
November 2013 - present
University of Vaasa
Position
  • Professor (Associate)
August 2001 - present
Turku University of Applied Sciences
Position
  • Principal Lecturer and Research Group Leader

Publications

Publications (162)
Chapter
Full-text available
This chapter discusses the promises and pitfalls of digital co-creation. Drawing on the emerging literature on co-creation of public services the chapter seeks to identify the enabling factors helping bridge the gap between service providers and service users. Of particular interest is how digital means can be used for engaging vulnerable people. T...
Preprint
Background:According to the UN Convention on the Rights of the Child, children’s views should be heard in policymaking. But it remains unclear to what extent children’s wellbeing is considered in election promisesMethods:We investigated the extent to which Finnish political candidates consider children and their wellbeing in their election promises...
Article
Full-text available
Background According to the UN Convention on the Rights of the Child, children’s views should be heard in policymaking. But it remains unclear to what extent children’s wellbeing is considered in election promises Methods We investigated the extent to which Finnish political candidates consider children and their wellbeing in their election promis...
Article
The article examines how military leaders serving as peacekeepers navigate complexity and adapt to it. The theoretical underpinnings of the study are linked to adaptive peacebuilding and Complexity Leadership Theory, and specifically to how enabling leadership through adaptive space helps to work with the local conflict dynamics and change to susta...
Article
Full-text available
Patient safety incident management in healthcare Managing patient safety incidents (adverse events and near-misses) is a key part of healthcare management, but research on the subject is fragmented. This article conducts a scoping review to examine the management of patient safety incidents. The purpose of the review was to unveil the process of ma...
Article
Full-text available
Searching for information-resilient governance: A journey to the roots of the concept Information resilience is an emerging concept in the field of social sciences. This article aims to convey the essence of that concept using concept analysis as a methodological approach. The specific purpose of this study is to determine the characteristics, ant...
Article
Full-text available
Tackling the COVID-19 pandemic and reverting to normal life and services requires resilience. This qualitative case study aims to help public sector managers understand service resilience and its accompanying breaking points by proposing a scenario planning model that tests resilience by applying possible-worlds thinking to public services. The pro...
Research
Full-text available
The aim of this evaluation report is to provide comprehensive, analysis-based insight into the Finnish Energy Authority ́s operations, management and effectiveness, and to present conclusions and recommendations for their development. This evaluation takes place at a time when energy and climate issues are at the heart of global, European and natio...
Book
Full-text available
Tämän keskustelupaperin tarkoituksena on luoda käsitteellistä ja teoreettista perustaa tiedon huoltovarmuuden tutkimukselle sekä kytkeä tiedon huoltovarmuus suomalaisen yhteiskunnan ohjaus-, hallinta- ja sääntelymallin kehittämiseen. Tässä keskustelupaperissa tiedon huoltovarmuutta lähestytään viiden näkökulman kautta. Keskustelupaperi pureutuu tie...
Article
Full-text available
Social innovation is a systemic and complex process aiming at achieving added value for the whole society. This article explores the applicability of complexity thinking as a useful resource for conceptualizing social innovation. The author advances the complexity-informed research tradition by emphasizing the emergence of social innovation and add...
Article
Full-text available
Purpose-This paper considers the potential of social media for developing public services. The paper approaches social media as a context that can provide information that might otherwise be unattainable. The focus of analysis is on a special hard-to-reach group of marginalized youths who appear to have isolated themselves from society. Design/me...
Book
Full-text available
Tämän arviointiraportin tavoitteena on tuottaa kattavaan analyysiin perustuva näkemys Huoltovarmuusorganisaation toiminnasta, johtamisesta ja toiminnan vaikuttavuudesta kansallisessa huoltovarmuusjärjestelmässä sekä esittää johtopäätöksiä ja suosituksia näiden kehittämiseksi. Arviointi peräänkuuluttaa laaja-alaisempaa näkökulmaa huoltovarmuuteen. K...
Article
Full-text available
Co-creation assumes an interactive and dynamic relationship where value is created at the nexus of interaction. Co-creating value is challenging with marginalized youths. In this article, social media is seen as an underutilized resource for developing services. This article approaches social media as a context from which it is possible to derive i...
Book
Full-text available
Suurin osa OECD-maista on havahtunut siihen, että tulevaisuuden hallinnointi- ja johtamisjärjestelmien tulee olla ketteriä ja kykeneviä sopeutumaan kompleksisiin muutoksiin. Vanhat hallintomallit ja käytännöt eivät tule riittämään tulevaisuudessa julkisen sektorin hallinnoinnissa. Yhden hallinnonalan sijaan katse tulee siirtää systeemisten haasteid...
Book
Full-text available
The Steering2020 project provides an overview of the development and current state of Finnish state governance and strengthens the discussion on the possibilities of systemic governance. The analysis identifies enablers and barriers in the transition to more phenomenon-based steering. The more systems-based form of future steering and anticipatory...
Article
Full-text available
Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän uudistamisen (myöh. sote-uudistus) tavoitteita ovat alueellisten hyvinvointi-ja terveyserojen kaventaminen, laadukkaiden ja helposti saavutettavien palvelujen turvaaminen, tuottavuuden kehittäminen ja kustannusten hillintä, ammattimaisen henkilöstön saatavuuden varmistaminen sekä väestön ikääntymisen ja synt...
Article
Full-text available
Artikkelissa rakennetaan systemaattinen lähestymistapa sosiaalisen median keskustelujen tutkimukseen. Tarkastelemme artikkelissa puhujaposition käsitteen avulla lapsi- ja perhenäkökulman ilmenemistä korona-aiheisissa sosiaalisen median keskusteluissa maalis–huhtikuussa 2020. Tarkoitamme puhujapositiolla niitä tapoja, joilla keskustelijat rakentavat...
Conference Paper
Full-text available
This conceptual paper addresses two research questions. First, it explores the connections and thematic configurations between Hannah Arendt's notions on dark times and Adams and Balfour's treatise about administrative evil. As a tool of reasoning, this paper is based on theories about complex society and organizations. Second, the current study an...
Article
Full-text available
Analogia on lähtöisin kreikan sanasta analogos, joka merkitsee yhtäpitävää. Sillä viitataan siis samankaltaisuuteen ja yhdenmukaisuuteen. Niin ikään kreikan kielestä lähtöisin oleva metafora tarkoittaa sananmukaisesti 'kuljettaa yli'. Metaforat ovat käytännössä kielikuvia, joissa rinnastetaan kaksi toisiinsa liittymätöntä asiaa: ura on kuin merimat...
Conference Paper
Full-text available
This paper discusses socially withdrawn youths' posts on an internet forum. We explore their situation and ask what are the challenges preventing them to participate into society. We use the capability approach as our viewpoint, wanting to pinpoint the youths' realized capabilities to join in and feel included, as opposed to the opportunities socie...
Chapter
Full-text available
This paper discusses socially withdrawn youths’ posts on an internet forum. We explore their situation and ask what challenges are preventing them to participate into society. We use the capability approach as our viewpoint, wanting to pinpoint the youths’ realized capabilities to join in and feel included, as opposed to the opportunity’s society p...
Article
This article presents the analysis of the usage of open data and social media in the co-creation of public service innovation. The article concludes that using open data and social media in co-creation of public service innovation is a promising approach but not yet fully implemented. It seems clear that the advances in digital technology may provi...
Article
Full-text available
Maaliskuussa 2020 jokainen uutisia edes pintapuolisesti seuraava suomalainen oppi, mitä tarkoitetaan käyrän madaltamisella. Koronaepidemian ajallista leviämistä kuvaava käyrä muuttui nopeasti kansakunnan kollektiiviseksi todellisuudeksi, kun ihmisille valkeni, että kysymys oli satojen tai pahimmassa tapauksessa tuhansien suomalaisten hengistä. Epid...
Chapter
Co-creation is typically defined as a mode of collaborative action, which is based on the complex combination of both top-down designing and bottom-up organizing from service beneficiaries. As a practice, co-creation is seen in an affirmative light. It is seen to provide a solution for many service planning, delivery and implementation problems fac...
Article
Full-text available
Pankkibisneksen hyvä, paha digiloikka "Ihminen on sitä mitä hän syö", sanaili Juice Leskinen vuonna 1980 ilmestyneessä Sika-biisissään. Maailma on muuttunut neljässä vuosikymmenessä. Joulua vietämme edelleen, mutta muutoin arkemme näyttää kovin toisenlaiselta. Moskovan olympiakisavuosi oli tietosanakirjojen kulta-aikaa ja pankkiasiat hoidettiin tis...
Chapter
Full-text available
Artikkelissa pohditaan, miten hallinnollisiin uudistuksiin liittyvien ongelmien luonteen ymmärtäminen, tiedon ja tietämisen moninaisuuden hyväksyminen sekä ennakointimenetelmien hyödyntäminen saattavat hallinnon uudistuksia ohjaustunteen rapautumisen ja institutionaalisen tyhjiön yli.
Book
Full-text available
Various ‘co-processes’ (co-initiation, co-design, co-production, co-implementation) are enthusiastically celebrated initiatives for improving public services. While there are many similarities between the concepts, the distinctions lie in the role of key stakeholders particularly citizens and their representatives. There is an extensive amount of...
Conference Paper
Full-text available
Based on complexity thinking, the present study builds a new understanding of performative leadership on social media. The theoretical section sheds light on social media as a meaning-provision and framework-creation forum. Furthermore, an interpretation is constructed of the challenges and opportunities of leadership on social media that is based...
Article
Full-text available
Identiteetillä tarkoitetaan ihmisen käsitystä omasta itsestään. Identiteetti kertoo, mitä ihminen on ja mihin hän uskoo. Identiteetti heijastelee arvojamme, jotka ohjaavat käsityksiämme oikeasta ja väärästä. Identiteetti ohjaa sosiaalista käyttäytymistämme, sillä useimmat meistä tulevat toimeen paremmin niiden kanssa, joiden kanssa jaamme samanlais...
Book
Full-text available
Muistatko hauskan seuraleikin, jossa pöydälle kaadetaan kasa tikkuja ja pelaajien tehtävänä on ottaa kasas-ta tikku ilman, että muut liikkuvat? Etenkin pelin alku on vaikeaa, sillä tikut ovat limittyneet toisiinsa niin tiukasti, että yhden tikun irrottaminen on joskus lähes mahdotonta. Pelin loppu puolestaan on huomattavasti helpompi, sillä irralli...
Article
Full-text available
Agatha Christien ystävät tuntevat Hercule Poirotin. Poirot on belgialainen yksityisetsivä, joka kutsutaan hätiin, kun pitää selvittää henkirikos. Olipa kyse syanidimyrkytyksestä tai hengenriistosta tuliaseella, Poirot löytää todisteita, jotka paljastavat syyllisen. Poirotilla on etsivänvainua, jota hän käyttää uskottavan näytön keräämiseen. Näyttö...
Book
Full-text available
Kunnossa kaiken ikää –ohjelma (KKI) on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionavustusta vuodesta 1995 lähtien. Ohjelma perustettiin aikanaan yhteiskunnalliseen tarpeeseen, jossa terveysliikunta käsitteenä oli määritelty ja ensimmäiset selkeät tutkimustulokset liikunnan terveyshyödyistä alkoivat nousta julkiseen keskusteluun. KKI-ohjelman k...
Article
Full-text available
Suomalaisen sosiaalipolitiikan grand old man Pekka Kuusi tunnetaan keynesiläisyydestä ammentaneena tutkijana, hyvinvointipoliitikkona ja sittemmin myös Alkon pääjohtajana. Kuusi oli yksi ensimmäisistä suomalaisista sosiaalipoliittiseen keskusteluun osallistuneista vaikuttajista, joiden mielestä talouspolitiikkaa ja sosiaalipolitiikkaa ei pidä pitää...
Article
Full-text available
George Orwell muistetaan parhaiten teoksestaan Vuonna 1984. Toisen maailmansodan jälkeen ilmestyneessä ja tulevaisuuteen sijoittuvassa fiktiivisessä romaanissa kuvataan, mitä tapahtuu, kun vallanpitäjillä on käytössään teknologia, joka mahdollistaa alamaisten arjen yksityiskohtaisen seuraamisen ja yleisen mielipiteen tehokkaan muokkaamisen. Orwelli...
Book
Full-text available
Co-creative communication refers to the practices used by a project to collaborate with its stakeholders and can be considered as an invitation to build knowledge that matters and create shared understanding. Social media, Twitter in particular, can be effectively used for this purpose. Enabling Co-creation through Twitter – A Guidebook for Resea...
Article
Full-text available
Tekoäly on Pandoran lipas, josta riittää materiaalia moneen lähtöön. Joidenkin mielestä tekoäly vie työpaikat, murentaa työn verotukseen perustuvan hyvinvointivaltion ja lopulta myös tuhoaa ihmislajin. Toiset ajattelevat, että tekoäly vapauttaa meidät yksitoikkoisista ja tylsistä töistä, lisää tuottavuutta ja parantaa lopulta myös elämänlaatuamme....
Chapter
Tietokoneiden laskentatehon kasvu on tehnyt mahdolliseksi asioiden, tapahtumien ja ilmiöiden synty- ja leviämismekanismien analysoinnin aiempaa tarkemmin. Optimistisimmat ovat arvioineet, että tietoteknologia on synnyttämässä uutta tiedettä – sosiaalifysiikkaa (social physics), joka antaa uusia mahdollisuuksia ihmisten käyttäytymisen ja ilmiöiden l...
Article
millions of euros in high performance athletes, top teams, and popular sporting events. Studies have also shown the potentiality of sport in the business context. However, relatively few studies have focused on the interaction of business and sport from a value-creation perspective. Knowledge focusing on value creation within and through sport is s...
Article
Tarinalla on valtaa sosiaalisessa mediassa vaikka faktat eivät pitäisi paikkaansa.
Book
Full-text available
Ennakoinnin lyhyessä käsikirjassa esitellään ajattelu- ja toimintatapoja, joita soveltamalla kuka tahansa voi valmistautua tulevaisuuden kohtaamiseen. Käsittelemme tulevaisuuteen liittyviä tiedollisia haasteita ja niiden kohtaamisen tapoja. Käsikirjamme ydin rakentuu ennakointiprosessille, joka jakautuu kolmeen vaiheeseen ’Sensing’ (luotaaminen), ’...
Article
Full-text available
Ennakoinnin tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää päätöksenteossa tavalla, joka vaikuttaa siihen, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Se, mitä teemme tänään mahdollistaa tai estää sitä, mitä voimme tehdä huomenna.
Article
Full-text available
Book
Full-text available
Miksi urheilu on oivallinen yhteiskuntavastuukumppani yrityksille? Mikä tekee urheilusta mielenkiintoisen brändikumppanin? Miten urheilun oppeja voi siirtää yritysten johtamiseen? Miksi urheilulla on poikkeuksellista kykyä välittää tarinoita? Miten digitalisaatio muuttaa urheilua? Mitä mahdollisuuksia sosiaalinen media antaa urheilijoille ja joukku...
Conference Paper
Full-text available
Social media has provided sport organisations unparalleled access to their audiences. Fans can be reached directly through Facebook, Twitter, Instagram and other social media platforms. In addition, social media has given sport organisations new opportunities to collaborate with sponsors. (See an extensive review by Filo et al., 2015.) However, in...
Conference Paper
Full-text available
The recent development of digital communication technologies, and of social media in particular, have enhanced more direct communications between companies and their customers. Among many other things, the use of social media has become considerably popular in customer services. However, communicating with different types of customers is not easy....
Conference Paper
Full-text available
Purpose – The recent development of digital communication technologies, and of social media in particular, have enhanced more direct communications between companies and their customers. Among many other things, the use of social media has become considerably popular in customer services. However, communicating with different types of customers is...
Chapter
The potential of social media in marketing communications is widely acknowledged, but in terms of making use of social media enabled analytics there are still uncovered possibilities for marketers. The focus of this paper is on analyzing the customers' affective experiences appearing in the social media content. Through action design research, a fr...
Article
Full-text available
A survey study was conducted to explore whether certain demographic variables such as age, gender and education, and differences in individuals’ social media activity, ex-plain differences in disclosing negative emotions in social media. The study found a relationship between age and the tendency to express and share negative emotions. The analysis...
Article
Full-text available
JSocial media has changed the ways we communicate, collaborate and connect with each other. It has also influenced our habits of consuming sports. Social media has allowed direct interaction between sponsoring companies, athletes/players and fans. Drawing on the service dominant logic of value co-creation, the conceptual paper identifies three oper...
Article
Full-text available
Social media has become a place for discussion and debate on controversial topics and, thus, provides an opportunity to influence public opinion. This possibility has given rise to a specific behaviour known as trolling, which can be found in almost every discussion that includes emotionally appealing topics. Trolling is a useful tool for any organ...