Harri Hänninen

Harri Hänninen
Retired since 1.2.2021

About

43
Publications
2,337
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
470
Citations

Publications

Publications (43)
Article
Full-text available
Yksityismetsänomistajia koskevat kvantitatiiviset tutkimukset on tavallisesti tehty kyselytutkimuksina, joiden ongelmana on kasvava vastauskato, mikä voi vääristää tuloksia. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, millaisia tietoja metsänomistajista, heidän omistamistaan metsistä ja niiden käytöstä on saatavissa rekisteripohjaisista aineistoista, ja voi...
Article
Full-text available
Määräaikaisia kymmenen vuoden metsätalouden ympäristötukisopimuksia on tehty vuodesta 2004. Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiskeinojen vaikuttavuutta ja kehitystyötä ajatellen on tärkeää tietää, kuinka suuri osuus erääntyneistä sopimuksista on jäänyt uusimatta sekä mistä syystä ja mitä sopimusalueilla on sen jälkeen tapahtunut. Ajanjaksolla 20...
Article
Full-text available
Suomen metsäluonnon biologisen monimuotoisuuden taantumista ei ole saatu pysäytettyä. Kehityksen kääntämiseksi tarvitaan uusia keinoja, joilla metsäelinympäristöjen muutoksia voidaan vähentää. Tässä katsauksessa tarkastellaan Yhdysvalloissa kehitettyä toimintamallia, jota on sovellettu kahdessa osavaltiossa 20 vuoden ajan luonnon monimuotoisuuden t...
Technical Report
Full-text available
Luonto- ja ympäristöarvojen suojelua painottavaa metsien käytön mallia (multi-use conservation landscape) on esitetty yhdeksi keinoksi, jolla voidaan lisätä metsäluonnon biodiversiteettiä ja metsien hiilivarastoa. Esimerkki tällaista lähestymistapaa hyödyntävästä ratkaisusta on pääosin yksityiseen rahoitukseen perustuva yhdysvaltalainen Forest Bank...
Technical Report
Full-text available
Tutkimusraportti on osa Suomalainen metsänomistaja 2020 -tutkimuskokonaisuutta, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa suomalaisista perhemetsänomistajista ja heidän käyttäytymisestään. See more http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-039-7
Technical Report
Full-text available
ISBN 978-952-326-897-5 (Online) ISSN 2342-7647 (Print) ISSN 2342-7639 (Online) URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-897-5
Article
Strategic Development Principle Symbols in the Reconciliation of the Bioeconomy and the Natural Values in the Regional Land Use Planning Process of Southwest Finland Regional land use planners have a double role as initiators of novel plan symbols and neutral implementers of societal land use objectives and regulations. Our case is the preparation...
Chapter
This chapter addresses institutions in forest ecosystem service governance and policy. Adopting an institutionalist perspective, the chapter looks at rules, social Norm and their enforcement characteristics that hinder or slow down environmental forest economy Transformation in three countries, Finland, Germany and Peru. The chapter applies ecostru...
Article
Full-text available
Biotalouden vahvistuminen edellyttää aktiivista vaikuttamispolitiikkaa. Tarkastelemme biotalouden tilaa ja biotalouden vahvistamiseksi tehtyjä kevyitä politiikkaratkaisuja neljällä osa-alueella: vesiviljely, rannikkokalastus, kotieläintalouden ravinteiden kierrätys sekä metsätalouden maankäytön suunnittelu. Keskustelemme millaisia, vielä pitkälti o...
Article
Full-text available
Metsäpalveluiden toimintaympäristö ja palveluiden tarjonta ovat viime vuosina muuttuneet merkittävästi. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin päijäthämäläisten ja pohjoiskarjalaisten metsänomistajien tarpeita ja vaatimuksia metsäomaisuuden hoidon kokonaispalvelulle. Tarkastelun kohteena oli erityisesti metsänvuokraus, jota verrattiin metsäomaisuuden ho...
Article
Cost sharing has been widely used to encourage the management of privately owned forests. While there is evidence of its capacity to promote management activities, it still remains open whether cost sharing induces additional private investments or whether it substitutes public funds for private capital. This study re-examines the latter issue in t...
Article
This study investigated timber supply from Finnish non-industrial private forests (NIPF) using the consistent Tobit model and nationwide micropanel survey data on timber sales of 1299 forest owners during 2004–2008. The effects of forest owners’ gender and length of land tenure on timber supply were studied in particular. Women sold one cubic meter...
Article
Full-text available
This study contributes to the research of enlargement - a counterforce of parcelization - of forest holdings. To help planning policy measures aiming at increased average size of forest holdings, we study the characteristics of family forest owners who acquired additional forestland area during the years 2004-2008. Increases of forestland area due...
Article
Two landowner classification methods based on owner objectives have been used to describe the heterogeneous group of farmland owners. As accurate information on landowner preferences is essential in policy planning and evaluation of the effects of various policy instruments, there is a need to develop feasible methods for classifying landowners. In...
Article
Family forest ownership today is shaped by multiple values that are entwined with varying lifestyles. The challenge for forestry extension services is to adapt reasonably to these cognitive, social and cultural patterns. Focusing on a decision support perspective, the present study adds to prior knowledge on family forest owners' wishes concerning...
Article
Full-text available
In Scandinavia a widely adopted biodiversity maintenance measure in managed forests is to leave retention trees to the clearcutting areas. A certain number of retention trees are left to the cutting area permanently as residual trees, which distinguishes them from shelterwood and seed trees. The aim is to increase the amount of large-diameter decay...
Article
EU-aikana aktiivitilojen peltoalan kasvusta 2/3 on perustunut vuokraukseen ja vain kolmannes lisämaan ostoon. Suomen pelloista viljelläänkin nykyisin vuokrattuna jo noin 750 000 hehtaaria eli kolmannes maan koko peltoalasta. Vuokraviljeltyjen peltojen kasvukunnon on todettu jääneen jälkeen omistajaviljelijöiden peltojen kasvukunnosta, mikä etenkin...
Article
Full-text available
Tutkimuksessa tarkastellaan yksityismetsien bruttokantorahatulojen jakautumista eri alueille tilan kaikkien omistajien asuinpaikkojen perusteella. Kantorahatulojen jakautumista kuvattiin valtakunnallisen metsänomistaja-aineiston perusteella, joka kattoi hakkuut vuosilta 1994–98. Alueella hakatun puuston kantorahatulon summa jaettiin metsänomistajie...
Article
Full-text available
Structural changes of society, such as urbanisation, economic growth and ageing, have evoked a continuing diversification of forest ownership objectives and management strategies in Finland and other Nordic countries. Traditional forestry extension, by means of selling regular forest plans to farm-forest owners, has lost efficiency. As a modern way...
Article
Full-text available
Artikkelissa tarkastellaan, miten metsäkeskukset vuoden 2004 alussa ohjeistivat metsäsuunnittelijoiden yhteistyötä metsänomistajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Tutkimusaineisto koostui metsäkeskusten kirjallisista metsäsuunnittelua koskevista ohjeista, jotka analysoitiin laadullisella sisällönanalyysilla. Tulokset koskevat 11 metsäkeskusta....
Article
Non-industrial private forestry is important in many European countries as well as in the United States and eastern provinces of Canada. Private forests are especially important in Finland because the forest industries are highly dependent on private timber supply. In this article, we present the Finnish monitoring system for private forestry. Fore...
Article
The effects of cost-sharing and information assistance on nonindustrial private forest owners' investment in timber stand improvements are analyzed using a two-step estimation method. We use survey data on Finnish nonindustrial private forestland owners' stand improvements in 1994–1998, including precommercial thinnings, cleaning of seedling stands...
Conference Paper
Full-text available
The written documents that include recommendations and strict demands concerning biodiversity management in private forests have been changed decisively during the two last decades in Finland. In general the changes have been accepted and adopted very well in forestry practice. In the survey carried out year 2001, we examined whether family forest...
Article
Full-text available
Tutkimuksessa tarkastellaan uudistusikäisten metsiköiden hakkuisiin vaikuttavia metsikkö-, metsälö- ja metsänomistajakohtaisia tekijöitä. Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat metsikön sijaintitekijöiden ja metsäsuunnitelman hakkuusuosituksen vaikutukset hakkuukohteen valintaan. Uudistusikäisen metsikön hakkuun todennäköisyyttä selitetään monitasoi...
Article
Full-text available
The paper evaluates the institutional factors that have supported or impeded the preparation and implementation of the national forest programme in Finland. The institutional changes discussed cover mainly the institutions of collective choice level within the time span from the Rio Declaration in 1992 to the present. The Environmental Programme fo...
Article
Attitudes of the Finnish public towards the economic utilization of forests and forest conservation are examined using interview data collected in 1994. Principal component and cluster analyses are used to discern between persons with flexible and inflexible attitudes towards these issues. Four attitude groups are identified; citizens who support e...
Article
The decreasing budgets of public forestry organizations have given rise to the present need to evaluate their efficiency and to find means to improve it. In this paper the efficiency of 19 state-funded, regional Forestry Boards is investigated using Data Envelopment Analysis (DEA). In addition, the prime determinants of efficiency are examined usin...
Article
Tutkimuksessa tarkasteltiin suuren yleisön metsien talouskäyttöön ja suojeluun liittyviä asenteita haastatteluaineiston perusteella. Kansalaisista runsas kolmasosa oli luettavissa metsien talouskäytön lisäämistä kannattaviin ja neljäsosa suojelun lisäämistä kannattaviin. Noin 40 prosenttia suomalaisista kannatti samanaikaisesti sekä metsien talousk...
Article
Full-text available
Copyright 2009 by MTT and METLA. All rights reserved. Readers may make verbatim copies of this document for non-commercial purposes by any means, provided that this copyright notice appears on all such copies.

Network

Cited By