Hans Moors

Hans Moors
EMMA, Experts in Media and Society

About

71
Publications
16,053
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
210
Citations
Citations since 2017
24 Research Items
100 Citations
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530

Publications

Publications (71)
Technical Report
Full-text available
The turnout in the municipal elections of March 2022 was historically low. We went to five municipalities with a low turnout, and had conversations with non-voters (and voters). What were their motives? And what is needed, according to them, and local key figures, to increase turnout next time? The study shows a rich picture of the different motive...
Chapter
Full-text available
The chapter is an in-depth multiple case study of why people decided to decline their right to vote during the municipal elections in The Netherlands (march 2022).
Chapter
Full-text available
The chapter describes polarization during the corona pandemic until early 2022 from a historical, a media and a public opinion perspective. The findings show that increasing polarization during epidemics is no exception. Also during the corona pandemic, existing dividing lines between 'established' and 'outsiders' were sharpened. There was both ver...
Technical Report
Full-text available
This research describes the backgrounds of the disturbances in four North Brabant cities when the covid19-curfew was introduced on January 23rd, 2021. The aim of this research is to develop knowledge about starting points for preventing, or tackling (online-driven) public disorder. What factors caused things to get out of hand in the covid19 contex...
Book
Full-text available
This book charts the development of crime and (in)security in Almere since 2010. It describes its development until 2030, in connection with the urban and social evolution of the city. In this way, the book explores the challenges this New Town has to tackle in order to keep the safety level in the city manageable.
Article
Full-text available
The digital environment of young people brings new challenges for neighborhood professionals in the social and security sectors. How does a community-based professional gain insight into risky activities that take place in the borderless online world? The answer: by knowing how to connect presence in the neighborhood and on the web.
Technical Report
Full-text available
Dit rapport beschrijft de resultaten van een eindevaluatie van de Social Impact Bond ‘Werk na detentie’ (2016-2021). Een Social Impact Bond is een vorm van publiek-private samenwerking, waarbij private investeerders de aanpak van een maatschappelijk probleem door een onafhankelijke uitvoeringspartij voorfinancieren. Slaagt de aanpak, dan betaalt de...
Book
Full-text available
Het gebeurt dat online – dikwijls seksueel getinte – (beeld)informatie wordt verspreid om iemand ‘te kijk’ te zetten ten overstaan van hun directe omgeving. Iemand wordt ‘exposed’. Deze praktijk heeft een enorme impact op het leven van slachtoffers en daders. Het boek belicht aan de hand van veel wetenschappelijke literatuur de achtergronden en ver...
Technical Report
Full-text available
Er bestaat zoiets als ‘het raadsel van het Haagse geweld’. Het gebeurt vaak en steeds opnieuw, van oudsher. Waarom is dat? Als het gebeurt, is het vrijwel altijd ook in de Schilderswijk. Net als de zomer, tussen 11 en 15 augustus 2020: felle onrust en ongeregeldheden in de wijk, op een schaal die sinds de zomer van 2015 niet meer was voorgekomen. W...
Article
Full-text available
Kinship ties play an important role in organised crime, but little attention has been paid as yet to criminal families and intergenerational transmission of delinquent behaviour as well as criminal 'leadership.' This paper presents the results of an in-depth study of seven families in the south of the Netherlands that produced a leader of a crimina...
Book
Full-text available
Dit boek gaat over wat Nederlandse gemeenten doen om criminele families aan te pakken en de intergenerationele overdracht van criminaliteit te doorbreken. De problematiek van de georganiseerde misdaad in Nederland en zijn ondermijnende effecten kan immers niet los worden gezien van de rol die criminele families hierin spelen (Moors & Spapens, 2017;...
Book
Full-text available
This book is about how (social) media posts influence the offense behavior of perpetrators of high impact crimes: (street)robbery, burglary and acts of violence. Little is known about how specific groups of criminals view and use social media. What do they find interesting? With whom do they share which content - and why? From a policy point of vie...
Article
Full-text available
Wat is essentieel voor politiewerk als het over polarisatie en radicalisering gaat? Informatie verzamelen en intelligence? Misdaad bestrijden, ook als die nog net niet is gepleegd? Rapport zoeken met bewoners van buurten en straten waar zorgen leven en boosheid is? In deze reflectie formuleer ik een drietal open gedachten. Voor mijn gevoel hangen z...
Preprint
Kinship ties play an important role in organised crime, but little attention has been paid as yet to criminal families and intergenerational transmission of delinquent behaviour as well as criminal 'leadership.' This paper presents the results of an in-depth study of seven families in the south of the Netherlands that produced a leader of a crimina...
Chapter
Full-text available
The author discusses the meaning and influence of freethinkers' movements in Belgium (XIXth-XXth centuries) on women's emancipation.
Chapter
Full-text available
The author discusses how French utopian socialist thinking has underpinned Belgian discourse on women's equivalence to men during the nineteenth century.
Article
Full-text available
Cultural heritage and criminal problem: On the subculture of ‘travelers’ R. Witte and H. Moors Within the Dutch Province of Noord-Brabant, the ‘traveler community’ possesses a specific position, coloring the developments in crime throughout the region and being a main focus for major concern among policymakers and professionals. The authors refle...
Article
Full-text available
This article on intergenerational transmission of crime in families is based on a study of seven families of which at least one member held a key position in an organized crime group. The authors retrieved information on at least three generations (preceding and succeeding this key member’s generation) to investigate whether transmissions occurred,...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
De aanslagen in België, Frankrijk, Australië, Canada, de VS, Denemarken en de dreiging aan de grenzen van fort Europa etsen het gevaar van islamitische radicalisering en terrorisme in Nederland op ieders netvlies. Logisch dat we deze dreiging vooral zien vanuit een veiligheidsperspectief. Tegelijkertijd verliezen we zodoende greep op deze complexe...
Research
Full-text available
Research into violence against LGTB-persons in their direct home environment
Article
Full-text available
Dit verhaal begint toen ‘verzet’ – in de betekenis van ‘opstand’, ‘rebellie’, ‘revolte’, ‘oproer’, ‘protest’ tegen het wettig gezag – als zelfstandig naamwoord in gebruik kwam. Dat gebeurde vanaf het midden van de negentiende eeuw, in de context van militaire conflicten op Oost-Java. De toepassing van het werkwoord ‘verzet‐ ten’ met diezelfde strek...
Technical Report
Full-text available
Evaluatie van de Rotterdamse Buurt bestuurt-aanpak. Aan de hand van een evaluatie van de onderliggende beleidstheorie en een effect- en procesevaluatie op basis van zes case-studies in uiteenlopende buurten. De evaluatie laat zien dat de effecten op zowel objectieve als subjectieve veiligheid vooralsnog beperkt zijn, zeker wanneer deze worden bezie...
Research
Full-text available
In 2009 startte in Rotterdam een eerste buurt met Buurt Bestuurt: een systematische maar simpele werkwijze om burgers meer invloed te geven op de veiligheid in hun omgeving. Drie jaar later kende Rotterdam al 42 Buurt Bestuurt-buurten, terwijl tenminste 10 andere gemeenten ook met deze werkwijze aan de slag waren gegaan. Maar heeft de werkwijze ook...
Book
Full-text available
What do migration movements, Kafka, the disappeared non-persons in Argentina or Chile, and the 'blueband jail' in Zoetermeer have in common? It's about images: specific images that make a difference between one and the other human being, or make one the enemy and the other a friend. But also the perception of what is decent in the relationship betw...
Chapter
Full-text available
De afgelopen jaren heeft het onderzoek naar (de voedingsbodem voor) radicalisme in Nederland een stevige impuls gekregen. Met theoretische analyses en veldwerkonderzoek, landelijk en lokaal georiënteerd, gericht op polarisatie-fenomenen en uitingsvormen van links-, rechts-, islamitisch en single issue radicalisme en extremisme. Het leeuwendeel van...
Book
Full-text available
How are perceptions of (social and physical) incivilities and ASB formed? And how can they be influenced? A publication for administrators of Dutch local autohorities and their staff, based on a solid combination of theory and empirical research. This publication was awarded the 2012 prize for best Dutch policy Research in 2011-2012 by the Dutch As...
Book
Full-text available
Dutch-Vietnamese relations go back as far as the beginning of the seventeenth century. For a long time, relations between the Dutch lion and the Vietnamese dragon have been fragile and even violent. Although the relations were not continuously bad, they remained distant rather than warm. Today Vietnam forms part of our national memory as the scene...
Article
Full-text available
Since the eighties of the last century, the legislation on confiscation of the proceeds of crime has developed into an important instrument in the fight against all forms of crime, on the national as well as on the international level. This development was stimulated to no small degree by the drafting of various international treaties and conventio...
Article
Full-text available
The article summarizes both a technical report and a book on bottlenecks in the international cooperation in targeting the proceeds of crime.

Network

Cited By

Projects

Projects (9)
Project
Increasing the understanding of fear(s) of crime in urban contexts: the way they form and manifest themselves, their consequences (at the individual, community and collective level), and how they can (not) be mitigated.