Hans-Martien ten Napel

Hans-Martien ten Napel
Leiden University | LEI · Institute for Public Law

Juris Doctor
LawProf I Author I Sr. Fellow, Center for Religion, Culture & Democracy I Ed., Tijdschrift voor Religie, Recht & Beleid

About

122
Publications
8,991
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
132
Citations
Citations since 2017
21 Research Items
50 Citations
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
Introduction
Hans-Martien ten Napel is an Associate Professor of Constitutional and Administrative Law at Leiden University. Before his transfer to the Law Faculty, he taught at the Department of Political Science, and was a Post-Doctoral Fellow at the Center for European Studies at Harvard University.
 In 2014 he was awarded a Research Fellowship in Legal Studies at the Center of Theological Inquiry (CTI) in Princeton, which enabled him to be in full-time residence at CTI for the academic year 2014-2015.
Additional affiliations
November 2017 - present
Netherlands Network for Human Rights Research
Position
  • Member
Description
  • The Netherlands Network for Human Rights Research aims to unite researchers in the field of human rights and provides a joint training programme for Ph.D. researchers and annual human rights conference.
October 2016 - present
Leiden University
Position
  • Affiliated Member
Description
  • The historical and contemporary operation and functioning of political parties, with a particular emphasis on the causes and consequences of the changing nature of political parties as intermediaries between society and the state.
September 2014 - May 2015
Princeton University
Position
  • Research Fellow in Legal Studies
Education
September 1987 - January 1992
Leiden University
Field of study
  • Law
September 1980 - June 1985
Leiden University
Field of study
  • Political Science
September 1980 - August 1987
Leiden University
Field of study
  • Law

Publications

Publications (122)
Book
Full-text available
In both Europe and North America it can be argued that the associational and institutional dimensions of the right to freedom of religion or belief are increasingly coming under pressure. This book demonstrates why a more classical understanding of the idea of a liberal democracy can allow for greater respect for the right to freedom of religion or...
Article
Full-text available
As Smith points out, the genealogy of liberal democracy demonstrates that liberalism is nothing less than the prodigal son of Christianity. Thus, it becomes plausible that Christianity has a continuing role to play in a liberal democracy. Smith might even be right that it is not so much common grace and natural law, but rather Christianity exclusiv...
Book
Vraagt onze samenleving om een nieuwe politieke formule, om met Alexis de Tocqueville (1805-1859) te spreken? Op het eerste gezicht niet. De democratie is stevig verankerd in de Grondwet en verdragen en is ingebed in de rechtsstaat, en zowel democratie als rechtsstaat maken deel uit van ons collectieve bewustzijn. Toch is er wat aan de hand in de v...
Book
Full-text available
The essays that make up Regulating Political Parties were first developed as part of an international symposium at Leiden University focusing on party law. Together, the contributions analyze the regulation of political parties within and beyond Europe from interdisciplinary and comparative perspectives. Addressing both conceptual issues and recent...
Book
The concepts of democratic legitimacy and the separation of powers have played vital roles in the evolution of many modern states. In recent decades, however, some national governments have begun to cede portions of their oversight to international or supranational power holders, as can be seen with the example of the European Union. Considering th...
Article
Full-text available
De Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 zondert religieuze samenkomsten uit van mogelijke maximeringen van bezoekersaantallen. Hans-Martien ten Napel onderzoekt de vragen die dit opwerpt in een tijd waarin het sociaal-liberale denken zowel in de samenleving als in journalistiek, politiek en wetenschap zijn duizenden verslaat.
Chapter
Full-text available
In a fascinating, comparative philosophical article, Sungmoon Kim attempts ‘to revamp Confucian democracy, which is originally presented as the communitarian corrective and cultural alternative to liberal democracy, into a robust democratic political theory and practice that is plausible in the societal context of pluralism’. The same source of ins...
Article
Full-text available
De liberale visie op godsdienstvrijheid vertrekt vanuit een mensvisie waarin het belang van het kunnen beleven van de religieuze identiteit in zowel het publieke als het privédomein vooropstaat. Dit uitgangspunt leidt tot een onderscheidende visie op de plaats van geloof in de liberale democratie, die het voor burgers omgekeerd mogelijk maakt geloo...
Article
Full-text available
Leading US scholar of constitutional interpretation Michael Paulsen has developed an interesting theory of religious freedom called "The Priority of God." Paulsen distinguishes, first of all, a liberal conception of religious freedom, according to which it is widely assumed that religious truth exists in a society and the state is tolerant towards...
Article
Full-text available
The central question political scientist Mark R. Royce addresses in his book, The Political Theology of European Integration: Comparing the Influence of Religious Histories on European Policies, is whether the process of European integration as it has developed since the Second World War, and continues to develop as a result of issues such as Brexi...
Article
Full-text available
Is het CDA onder Sybrand Buma werkelijk zo verrechtst? Of komt er uit wat er altijd al in zat? Een evaluatie.
Article
Full-text available
The state of Dutch democracy is uncertain. After last week’s elections, the stability of the political system appears guaranteed for the next couple of years. We cannot be sure, however, what will happen afterwards. This marks a change from the past.
Article
Full-text available
Geert Wilders’ PVV Party believes that Islam is a totalitarian ideology and not a religion, and thus Muslims are not equally entitled to the same freedom of religion or belief as other believers. This view is incompatible with liberal democracy.
Article
Full-text available
Bij de a.s. Tweede-Kamerverkiezingen is de, op afstand, belangrijkste vraag of de PVV als grootste uit de stembus zal komen. Als dat het geval is, ligt het volgens staatkundige conventie in de rede dat de Tweede Kamer deze partij ook het initiatief zal geven in de kabinetsformatie. Overigens is het ook denkbaar dat, al dan niet op suggestie van de...
Article
Full-text available
In korte tijd verschenen twee rapporten over democratie resp. vrijheid in de wereld, die precies de vraag op scherp zetten waarvoor ook de Nederlandse politiek zich in de aanloop naar de Tweede-Kamerverkiezingen van 15 maart a.s. gesteld ziet: moet het populisme als een risico dan wel als een vermomde zegen voor de democratie worden beschouwd?
Article
Full-text available
Uiteraard kan men van mening verschillen over de merites van beide modellen voor de wijze waarop mensen met verschillende culturele achtergronden niettemin respectvol met elkaar kunnen omgaan, uniformiteit versus diversiteit. Het voert echter te ver om, zoals de premier doet, het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens 'bizar' te noemen...
Article
Democratie en rechtsstaat vormen de pijlers van de democratische rechtsstaat. In Overwegende “Hoe kan het democratisch ethos worden bevorderd?” van aflevering 2015/3 van dit tijdschrift beschreef ik enkele mogelijke zorgen ten aanzien van de democratie. Ook met de rechtsstaat, hier als synoniem gebruikt voor rule of law, is het echter niet bijzonde...
Article
Full-text available
Voor Nederlanders valt een zege van een Republikeinse kandidaat bij Amerikaanse presidentsverkiezingen vanouds moeilijk te begrijpen. Soms is dat nog moeilijker dan anders, zoals in het geval van de verkiezing van Ronald Reagan in 1980, of zoals nu die van Donald Trump. Misschien het allermoeilijkst te begrijpen is echter dat, zoals Christianity To...
Article
Full-text available
Hoe weerbaar is de democratie eigenlijk? In de jaren dertig was dat een belangrijk onderwerp door de opkomst van het nationaalsocialisme, en het lijkt opnieuw een thema te worden met de komst van moslims en met hen de idee van de sharia. Voldoende aanleiding daarom om aandacht te geven aan een van de centrale vragen rond dit leerstuk: de verhouding...
Article
In this contribution, we will illustrate the modern-day dynamics of the interplay between the need for expedience and efficiency on the one hand, and the demand for openness, inclusiveness and transparency on the other by looking into one of government’s main decision-making processes: the legislative process. Particularly in the field of legislati...
Chapter
Full-text available
The idea of the separation of powers has been subjected to criticism and competition ever since it first came to be during the upheaval of the English Civil War. In recent years the case has once again been stated that the idea of the separation of powers has lost its significance in a globalised world, with a power constellation in which the disti...
Book
Full-text available
Special Issue on Mending the Legislative Process in The Theory and Practice of Legislation vol. 3(3) (December 2015), available at http://www.tandfonline.com/toc/rtpl20/3/3
Article
Full-text available
‘Wanneer de politiek in de kern een ethische aangelegenheid is, kan deze niet zonder een democratisch ethos onder zowel politici als bevolking, in de zin van een cultuur van betrokkenheid op het algemeen belang. De vraag wat er nodig is om het ontstaan dan wel de instandhouding van een dergelijk democratisch ethos te bevorderen, gaat de traditionel...
Chapter
Full-text available
The question of how parties are, and ought to be, regulated, has assumed increased importance in recent years, both within the scholarly community and among policy-makers and politicians. Given the traditionally private and voluntary character of political parties, the state in liberal democratic societies would not normally intervene in the regula...
Chapter
1. There is a need for a theoretically sound conceptualization of religious freedom. 2. This religious freedom concept must itself be based on a robust conception of society and the state. 3. This robust conception of society and the place of the state therein can be found in the different Christian social pluralist traditions. 4. An institution-se...
Article
Full-text available
The classic question posed by Tocqueville about the relationship between values and democracy is coming to the fore again. The main argument of this article is that, while the social doctrine of the Catholic Church has a clear answer to this question, Neo-Calvinism does not or at least does to a lesser extent. To illustrate this point, the article...
Article
Full-text available
In dezelfde periode waarin de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) werkte aan zijn rapport Gij zult openbaar maken, verrichtte de Universiteit Leiden onderzoek naar (onder meer) de transparantie van het Nederlandse wetgevingsproces. Aan het wetgevingsproces worden in onze complexe en snel veranderende samenleving steeds hogere eisen gesteld. Met na...
Article
Full-text available
Traditionally, in the Netherlands the idea was that political parties were essentially private associations in whose internal affairs the state ought not to interfere. However, the case of the Staatkundig Gereformeerde Partij (Political Reformed Party, hereafter, SGP) has led to a political and public debate on whether this view can be maintained....
Article
Full-text available
Is separation of the political and religious realms necessary for a democracy to flourish? This article argues that, whereas both the Catholic Church’s social teaching and Protestant thinking, especially as developed in the Netherlands, recognize the relationship between religion and democracy, only Catholicism explicitly acknowledges that Christia...
Article
Full-text available
Met de wijziging van het RvOTK van maart 2012 is de parlementarisering van de kabinetsformatie voltooid, althans op papier. Het optimisme van de indieners en voorstanders van het voorstel Schouw/Van der Ham is echter, net zo min als het pessimisme van de tegenstanders, geheel gerechtvaardigd gebleken. Hoewel de formatie van het kabinet-Rutte-II voo...
Book
Full-text available
This comparative report studies the performance of legislative processes in the UK, Finland, Slovenia, the Netherlands and some other countries in Europe (12 jurisdictions in all) as regards the speed of the process, the overall coordination between the key actors (during the different stages), the transparency of the processes and the use of ICT....
Article
How is the legal principle of religious freedom supposed to regulate the relationship between state and religion, especially in cases where state and religion seem to make competing claims? This article argues that, in order to fully appreciate this complex relationship, we need to reflect on the proper place of the state within society. In both th...
Chapter
One of the central ideas underlying the chapter is that the questions regarding the limits of the government’s ability to display religious symbols in the public sphere, and how judges should deal with the manifestation by citizens of religious symbols in public institutions, are closely interrelated. First, the Chamber and Grand Chamber judgments...
Book
Full-text available
Democratie is samenleven met verschil. Maar wat als de democratie vooral nog een techniek is die één waarde aanprijst, namelijk zichzelf? Wat als de onderliggende waarden als vrijheid, gelijkheid en menselijke waardigheid naar de achtergrond verdwijnen? Wat als religieuze en culturele minderheden gedwongen worden zich te voegen naar een meerderheid...
Book
Full-text available
Christian Democracy in the Netherlands has a rich history that seems to be a source of inspiration to many. After completing the Canon of Dutch Christian Democracy, this was an indisputable fact. It is remarkable how combing through archives and faded documents can inspire and produce colourful reflections. We are convinced that this Canon will be...
Article
Full-text available
In dit artikel beargumenteren wij aan de hand van een viertal casusposities uit de afgelopen jaren het onverminderde belang van de godsdienstvrijheid voor een vrije, pluralistische en democratische samen- leving. Onze stelling is dat wie de godsdienstvrijheid wil afschaffen of beperken daarmee niet alleen de rechten van religieuze minderheden onder...
Article
How should judges deal with the manifestation of religious symbols in public educational institutions? In light of the important role of human rights in our legal and political system, courts should grant maximum protection under the freedom of religion or belief. The central thesis of this article is that the European Court of Human Rights fails t...
Article
Full-text available
We zijn geneigd om de overheid op allerlei manieren te laten ingrijpen in religieuze praktijken. Hierdoor dreigt de godsdienstvrijheid een lege huls te worden.
Article
Full-text available
Het jaar 2010 is niet alleen een politiek veelbewogen jaar geweest, maar ook vanuit staatsrechtelijk oogpunt roepen verloop en uitkomst van de jongste kabinetsformatie tal van vragen op. Te denken valt aan de gevolgde spelregels bij de formatie, de figuur van het minderheidskabinet, de discussie over het rechtsstatelijk en democratisch karakter van...
Article
Full-text available
On 9 April 2010, the Dutch Supreme Court ruled that the state is obliged to take effective measures to put an end to the Political Reformed Party’s (Staatkundig Gereformeerde Partij; SGP) refusal to grant women passive suffrage on biblical grounds. Interestingly, on 5 December 2007, the Council of State, the highest administrative court in the Neth...
Article
How should judges deal with the manifestation of religious symbols in public institutions? In light of the important role of human rights in our legal and political system, we contend that the freedom of religion or belief ought to be central to the approach of the courts. As human rights should only be limited in a democratic society if this is st...
Book
Full-text available
In het publieke debat van de laatste jaren is gelijkheid een dominante waarde. Denk bijvoorbeeld aan de discussies over iemand die weigert personen van het andere geslacht de hand te schudden of aan de zogeheten hostierel in de Sint-Jan in Den Bosch. Een heroriëntatie op het gelijkheidsbeginsel kan ons helpen om spanningen in het debat het hoofd te...
Chapter
Full-text available
Het parlement is het kloppend hart van de Nederlandse democratie. Niettemin vormt in de literatuur over de totstandkoming van het cda de opstelling van de drie voorlopers – de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), de Christelijk-Historische Unie (CHU) en de Katholieke Volkspartij (KVP) – in de Eerste en Tweede Kamer een relatief verwaarloosd terrein. T...
Chapter
Full-text available
Het is moeilijk te concluderen op basis van drie grote beleidsterreinen – gezin, overheid en integratie – dat het CDA zonder meer ‘conservatiever’ is geworden. Het adagium uit de oprichtingsfase, ‘wij maken geen buigingen naar links en geen buigingen naar rechts’, blijkt ook wat het tweede deel ervan betreft grosso modo nog altijd op te gaan. Dat i...
Article
Full-text available
Christen-democraten gaan mee met de tijdgeest Is het CDA nu links of rechts? Conservatief of vooruit-strevend? Of vaart het nog steeds een midden koers? Sinds de partij deel uitmaakt van het minderheids kabinet met de VVD, gedoogd door de PVV, is deze kwestie weer actueel. Hans-Martien ten Napel gaat op zoek naar het antwoord.
Article
Full-text available
The European Court of Human Rights' conception of democracy is rather thick, inclusive. Increasing number of complaints of violations of Article 3 of the First Protocol; Requirements of this provision that have to be complied with still thin; Limitation clauses of Article 11 to be interpreted strictly; Court's response to Islamic political parties...
Book
Full-text available
Verder kijken dan de eigen neus lang is. Dat was en is de krachtproef van Europa. Maar hoe dat te doen, nu de Europese zaak van diverse kanten beproefd wordt? Verantwoordelijke politici praten meer dan gebruikelijk was op een zakelijke manier over Europa. Verbinding met werkbare politieke idealen blijft echter nodig om vooruit te komen.
Chapter
Full-text available
In the following a detailed study of the multicultural democracy model shall be presented. The structure of this chapter will be as follows. First, the theoretical concept of 'multicultural democracy,' as presented in the Human Development Report 2004 will be examined. Next, we will illustrate the realization of the model in the Netherlands, which...
Article
Full-text available
In this article I want to explore whether Calvinism has the potential to once again act as a force toward cultural liberty in today's world, and if so, to what extent. Because religion is of profound importance to one's identity, I will thereby focus on religious liberty. In paragraph two I will, first of all, indicate what the pluralist approach t...
Article
Full-text available
In het kabinet wemelt het van de (ex)gereformeerden, of zelfs Dooyeweerdianen. Het Nederlands Dagblad kopte al in deze geest (in navolging van Wikipedia) en ook volgens Sytze Faber heeft dit kabinet dankzij de Christenunie een Dooyeweerdiaanse staatsopvatting. Hieronder evalueert Hans-Martien ten Napel de herleving van kerk, staat en maatschappij.
Book
Full-text available
Nederland kent drie bestuurslagen: het rijk, de provincies en de gemeenten. Dit ‘Huis van Thorbecke’ biedt al heel lang een goede structuur voor toedeling van bestuurlijke verantwoordelijkheden, en nog steeds. Het is echter verrommeld door competentietwisten en de dominantie van technocratische benaderingen. Daarom is het de hoogste tijd voor een m...
Article
This article consists of four sections. I will begin by setting out the concept of multicultural democracy, as advocated by the UNDP, in general. Next, I will specifically deal with the topic of church and state, which is both at the heart of this concept and traditionally of particular interest to Christian Philosophy. Section three looks at the R...
Chapter
Full-text available
Voor de Nederlandse samenleving als geheel roept een recent VN-rapport onvermijdelijk de vraag op of zij met haar afscheid van het beleid van integratie met behoud van eigen cultuur niet met de rug naar de toekomst is komen te staan.
Book
Op 26 mei 2005 organiseerde de Staatsrechtkring in samenwerking met de Universiteit Leiden een symposium over de betekenis van de Europese Grondwet voor de verhouding tussen bestuur, rechter en wetgever zowel in de relatie Nederland-EU, als in de relatie tussen de EU-instellingen onderling. De bijdragen van de sprekers aan dit symposium zijn nu gep...
Article
Full-text available
Het is de stelling van deze bijdrage dat het protestantisme niet aIleen vanaf het begin in hoge mate aan de basis heeft gelegen van het Amerikaanse denken over de verhouding tussen godsdienst en staat, maar ook - ondanks het feit dat de concrete toepassing problematisch is gebleken - vandaag de dag nog verrassend actueel is. Daarmee is tevens de op...
Book
Het 'rechtendiscours' staat, zo lijkt het, onder druk. Sommigen klagen over de polariserende werking die uitgaat van het vertalen van moreel vertoog in rechten (Mary Ann Glendon, Jeremy Waldron). Anderen zien nadelen aan de 'juridisering' in verband met een overbelasting van het apparaat en spanning binnen de trias politica (werkgrope Van Kemenade...
Book
Op 14 december 2001 vond de 28ste staatsconferentie plaats, waarbij de Leidse juridische faculteit als gastheer optrad. Het thema van de conferentie was Gelijkheid en rechtvaardigheid. Staatsrechtelijke vraagstukken rondom “minderheden”. De positie van en het gedrag van minderheden binnen onze samenleving staan de laatste tijd weer nadrukkelijk in...
Book
The onset of a new millennium has given renewed impetus to the study of religion and its place in the secular world. Religion and Mass Electoral Behaviour in Europe is an innovative, cutting-edge study, which focuses on the question of whether - and how - religion continues to influence and shape electoral behaviour across Europe. With exceptional...
Book
The purpose of this volume is to compare the experiences of state efforts to control moral behavior in two countries (The Netherlands and the United States of America) by exploring the historical developments in regulating morality and the contemporary efforts to implement moral policies. The volume opens with an overview of the theoretical and his...
Article
Full-text available
This chapter deals with the historical development of the Dutch party system before 1945, the contextual variables of most relevance, the post-1945 party system and then the processes of change and adaptation up until the present day. The Netherlands has not only had a multi-party system but also a multi-dimensional party system ever since the firs...
Book
De bundel bestaat uit vier thematische bijdragen en drie biografische schetsen. De eerste thematische bijdrage bespreekt de vormgeving van het radiobestel. Vervolgens komen de na-oorlogse jaren van de 'doorbraak' aan de orde, waarbij geprobeerd werd de maatschappelijke tegenstellingen ook in de ether te verzoenen. Daarop volgen de politieke discuss...
Book
Met Inleiding Staatkunde heeft u een compleet en actueel studieboek in handen. Dit boek biedt kennis en inzicht omtrent de belangrijkste thema’s van het Nederlandse staats- en bestuursrecht alsmede van de Nederlandse politiek. Het unieke van dit boek is de geïntegreerde benadering van de thema’s: zowel vanuit de juridische als vanuit de politicolo...
Book
Met 'Paars' heeft ook in Nederland de idee van de liberale democratie overwonnen. De burger moet kunnen gaan winkelen wanneer het hem goeddunkt. De politiek staat op het punt democratischer te worden; het kabinet Kok vindt dat onze volksvertegenwoordigers direct door de bevolking uit de eigen omgeving gekozen moeten worden. Ook maakt het Kabinet zi...
Book
Full-text available
Men kan van mening verschillen over de precieze betekenis en relevantie van de christelijke inspiratie voor het politiek handelen. Men kan blijven twijfelen aan de bijzonderheid van het christen-democratisch gedachtegoed. Men kan het CDA verguizen of verafgoden en men kan de partij een zegen of een vloek voor Nederland vinden. maar hoe men ook tege...
Book
Full-text available
In het naoorlogse politieke leven in Nederland speelde (en speelt) de christen-democratie een belangrijke rol. Toch is de interne geschiedenis van deze politieke richting, en meer in het bijzonder de ontwikkeling van drie afzonderlijke partijen – ARP, CHU en KVP – tot het ene CDA, tot nu toe nauwelijks bestudeerd. Zo’n studie is van groot belang v...
Article
Full-text available
Consideration is given of the ‘classical’ view on state responsibility for internationally wrongful acts and the reasons why, at least according to the International Law Commission of the United Nations, this view no longer corresponds to the realities of international legal life. The author then focuses on the novel concept of international crimes...
Article
Full-text available
Jose Casanova's central thesis in his well-known book Public Religions in the Modem World (1994) is that what we are witnessing is a global I deprivatization' of religion. Casanova uses this term to explain that 'religious traditions throughout the world are refusing to accept the marginal and privatized role which theories of modernity as well as...
Article
Full-text available
In this chapter, I will explore what a Christian vision of Europe might look like and assess the extent to which the draft European Constitution meets these demands. Given the fate of the draft European Constitution hitherto, the question will also be raised as to the implication of the results of this analysis for any futurephases of the project.

Network

Cited By

Projects

Projects (4)
Project
Publications on parliamentary and political history, with a focus on religion and politics
Project
Re-connecting constitutional law and natural law
Project
In both Europe and North America it can be argued that the associational and institutional dimensions of the right to freedom of religion or belief are increasingly coming under pressure. This book demonstrates why a more classical understanding of the idea of a liberal democracy can allow for greater respect for the right to freedom of religion or belief. The book examines the major direction in which liberal democracy has developed over the last fifty years and contends that this is not the most legitimate type of liberal democracy for religiously divided societies. Drawing on theoretical developments in the field of transnational constitutionalism, Hans-Martien ten Napel argues that redirecting the concept and practice of liberal democracy toward the more classical notion of limited, constitutional government, with a considerable degree of autonomy for civil society organizations would allow greater religious pluralism. The book shows how in a post-secular and multicultural context, modern sources of constitutionalism and democracy, supplemented by premodern, transcendental legitimation, continue to provide the best means of legitimating Western constitutional and political orders.