Hande Yuceer

Hande Yuceer
Istanbul University · Aziz Sancar Institute of Experimental Medicine, Department of Neuroscience

Master of Science
PhD Candidate in Advanced Neurological Sciences, Istanbul University

About

25
Publications
1,566
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
6
Citations
Citations since 2017
24 Research Items
6 Citations
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
Additional affiliations
February 2018 - present
Istanbul University
Position
  • Research Assistant
Education
August 2017 - July 2019
Istanbul University
Field of study
  • Neuroscience
February 2013 - September 2015
Istanbul Bilgi University
Field of study
  • Advertising
August 2011 - September 2015
Istanbul Bilgi University
Field of study
  • Psychology

Publications

Publications (25)
Article
Objective Narcolepsy is a chronic sleep disorder long hypothesised to be an autoimmune disease. Complement-mediated immune mechanisms have not been investigated in detail in narcolepsy. Our aim was to establish the significance of classical pathway activation in narcolepsy. Methods Sera of 42 narcolepsy patients and 26 healthy controls were screen...
Presentation
Full-text available
Amaç: Otoimmün ensefalit (OE) antikorların sinir sisteminde hedef proteinlere bağlanması sonucu gelișen nöroimmünolojik bozukluktur. OE olgularında bilișsel bozukluklara ek olarak hareket sistemi ve uyku bozuklukları ile epileptik nöbetler gözlenmektedir. Bu bulguların gelişiminden sorumlu moleküler mekanizmalar ise net olarak bilinmemektedir. Bu ç...
Presentation
Full-text available
Amaç: Narkolepsi gündüz aşırı uykululuk ile karakterize santral nedenli bir hipersomnolans bozukluğudur. Lateral hipotalamusta görülen oreksinerjik nöron dejenerasyonu hastalığın otoimmün kökenli olduğunu düşündürmektedir. Bu çalışmada narkolepsi immünopatogenezi ile ilişkili genler arasındaki etkileşimlerin araştırılması ve hastalığa özgü yolaklar...
Poster
Full-text available
The study was aimed to determine the immune mechanisms responsible for epileptic seizures and related behavioral deficits observed in autoimmune encephalitis. In line with our aim, an antibody-mediated autoimmune encephalitis rat model was developed. Total IgG obtained from blood samples of autoimmune encephalitis patients with N-methyl D aspartate...
Article
Full-text available
İçinde bulunduğumuz ortamın insan beynine etkisi, son yıllarda artan çalışmalarla somut olarak gözler önüne serilmeye çalışılmaktadır. Nörobilim (sinirbilim) ve mimarlığın bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış nöromimari; psikoloji, biyoloji ve kognitif bilimlerin de katkı sağladığı multidisipliner bir alandır. Nöromimarinin amacı, insan sağlığı ve ha...
Article
Full-text available
Cities are settlements where many people live together and whose population is constantly growing. Due to the rise of urbanization, the number of buildings in the cities has increased rapidly. The structures in the cities have been designed quickly and at low cost, often without considering human emotions and health. It has been observed that most...
Article
Full-text available
Introduction: Prevision of conversion from clinically isolated syndrome (CIS) to multiple sclerosis (MS) is required to avoid unnecessary use of immunomodulating agents and to recognize patients with high disease activity. Our aim was to evaluate the value of phosphorylated neurofilament heavy chain (pNFH, a marker for neuroaxonal degeneration) and...
Presentation
Full-text available
Amaç: Multipl sklerozun (MS) optik sinir ve spinal kord tutulumu ile seyreden bir alt grubu olan optikospinal MS (OSMS) ve klinik olarak benzer bir seyir gösteren nöromiyelitis optika spektrum hastalığı (NMOSH) ayırıcı tanıda zorluk yaşanabilen hastalıklardır. OSMS tanısı için özgün bir biyobelirteç bulunmaması, hastalığın yanlışlıkla NMOSH tanısı...
Presentation
Full-text available
Amaç: Migrenin profilaksisinde kullanılan ilaçlardan daha yüksek etkinliğe ve daha az yan etki profiline sahip yeni tedavi arayışları, nöromodülasyon seçeneklerini ön plana çıkarmıştır. Bu çalışmada, atakların tedaviye dirençli olabildiği menstrüel migren (MM) hastalarına, girişimsel olmayan beyin uyarım yöntemlerinden Transkraniyal Doğru Akım Stim...
Chapter
Behçet’s disease (BD) is an inflammatory multisystem disorder with clinical characteristics of uveitis, recurrent oral aphthae, vasculitis, and genital ulcerations. It may have vascular, musculoskeletal, gastrointestinal, mucocutaneous, ocular, central nervous system (neuro-Behçet’s disease), and many other systemic manifestations. Even though the...
Chapter
Behçet’s disease (BD) is a chronic inflammatory disorder affecting multiple systems in the body. Neuro-Behçet’s disease (NBD) is the neurological manifestation of BD. It usually occurs late in the disease and tends to affect 10–30% of BD patients. The neurological symptoms may include cerebral thrombosis in the arterial or venous systems, meningoen...
Article
Objectives: The ubiquitin/proteasome system is one of the main axes of the pathogenesis of Parkinson’s disease (PD). Small ubiquitin-related modifier (SUMO) proteins are involved in many biochemical events including regulation of transcriptional activity, modulation of signal transduction pathways, and response to cellular stress indicating a role...
Article
Full-text available
Pathogenic roles of nuclear factor κB (Nf-κB) pathway and nlrP3 inflammasome complex factors are involved in multiple sclerosis (mS) development. activation of the Nf-κB, nlrP3, and caspase-1 cascade results in production of proinflammatory cytokines that lead to stimulation of macrophages, lymphocytes, and glial cells. although increased levels of...
Thesis
Full-text available
Narkolepsi, "rapid eye movement" (REM) uyku fazına anormal geçiş ile karakterize ani başlayan artmış gündüz uykuluğunun, kesintili gece uykusunun, katapleksinin ve hipnogojik/hipnopompik halüsinasyonların görülebildiği kronik bir uyku bozukluğudur. Yaklaşık 2000'de 1 görülen bu hastalığın ilk semptomları ergenlik ve genç yetişkinlik dönemlerinde ba...
Article
Full-text available
Morvan syndrome (MoS) is typically characterized by neuromyotonia, sleep dysfunction, dysautonomia, and cognitive dysfunction. However, MoS patients with mild peripheral nerve hyperexcitability (PNH) or encephalopathy features have been described. A 46-year-old woman presented with a 2-month history of constipation, hyperhidrosis, and insomnia. Neu...
Presentation
Full-text available
Amaç: Parkinson Hastalığı (PH) Alzheimer hastalığından sonra en sık görülen nörodejeneratif hastalıktır. Parkinson Hastalığının patolojik açıdan ayırıcı özelliği, dopaminerjik nöronların kaybı ve hücre sitoplazmasında Lewy cisimlerinin bulunmasıdır. Yapılan araştırmalar sonucu PH’daki moleküler patolojinin üç ana eksende olduğu anlaşılmaktadır. Bun...

Network

Cited By

Projects

Projects (9)
Project
Çalışmamızda Obsesif Kompulsif bozuklukta PON -107 C/T, GSTM1 genotip incelenmesiyle birlikte PON1 enzim aktivitesi, IDO enzimini doğrudan etkileyen IL-6, TNF-alfa, IL1β, IL4, IL-10 parametreleri ve immün düzenlenmede görevli Arilhidrokarbon Reseptörü (AhR) üzerinden CYP1A1, CYP1B1 değişimlerinin Triptofan/Kinürenin yolağı ve Kinolinik asit üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Project
Bu projedeki amacımız, MS hastalığının alttiplerindeki olguların serum ve beyin omurilik sıvısındaki (BOS) immünolojik ve apoptotik moleküllerin perisit sağkalımına etkilerini araştırmaktır.
Project
Çalışmamız, son yıllarda daha tanınır hale gelmiş fakat henüz doğası aydınlatılamamış olan ve immünolojik tedaviden yararlanan bu elektroklinik sendromla ilişkili biyobelirteçler bulunmasını ve bu biyobelirteçlerin klinik ile korelasyonununun kurulmasını ve olası prognoz öngörüsünü sağlayacaktır. Elde edilecek veriler ile ESES’de ortaya çıkan nöropsikolojik bozukluklar ve immünolojik değişiklikler arasında olası ilişkiler araştırılacak, tanı ve tedavi yanıtını öngören biyobelirteçler ile tedavinin klinik ve laboratuvar yansımaları arasındaki olası ilişkiye ulaşılmaya ulaşılacaktır.