Handan Akyigit

Handan Akyigit
Sakarya University · Department of Sociology

Doctor of Sociology

About

21
Publications
4,260
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
15
Citations
Citations since 2017
19 Research Items
15 Citations
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468

Publications

Publications (21)
Book
Full-text available
Universal Journal of History and Culture
Article
Full-text available
z Modernleşme süreciyle birlikte heterojen ve homojen olmak üzere iki temel toplum tasavvuru açığa çıkmıştır. Bu toplum tasavvuru "ulus-devlet" adı altında siyasi bir yapılaşmayı da beraberinde getirmiştir. İmparatorlukların dağılarak ulus devletlerin kurulması sürecinde ise toplum farklı etno-kültü-rel, dini grupların yok sayılarak homojen bir büt...
Book
Full-text available
Universal Journal of History and Culture
Conference Paper
Full-text available
In recent studies, it is often argued that the experience of modernity outside European and American contexts presents historical and cultural variability. According to these studies, Western modernity is a cultural experience that depends on a certain time and space rather than a universal paradigm. In this case, multiple experiences of modernity...
Article
Full-text available
ÖZET Son yıllarda sosyal bilimler yazın alanında önemli bir kavram haline gelen sosyal sermaye olgusu ekonomi, kalkınma, eğitim, suç gibi alanlarda giderek artarak kullanılmaktadır. 1990'lı yıllardan itibaren sosyoloji temelli kuramsal bir gelişme gösterirken özellikle ekonomi ve kalkınma odaklı çalışma alanlarında sorunların çözümü konusunda yeni...
Conference Paper
Full-text available
Son dönemde yapılan çalışmalar, Avrupa Amerika bağlamı dışında kalan modernite deneyimlerinin tarihsel ve kültürel değişkenliğini vurgulamaktadır. Bu çalışmalara göre Batı modernitesi evrensel bir paradigmadan ziyade zamana ve mekana bağlı bir kültür olarak görülmektedir. Bu durumda birden çok modernite deneyimi gerçekleşmektedir. Aynı zamanda genç...
Book
Full-text available
Universal Journal of History and Culture Vol. 1 Issue 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ujhc
Book
Full-text available
Universal Journal of History and Culture Vol. 1 Issue 1 https://dergipark.org.tr/ujhc
Article
Full-text available
İnsanoğlu var olduğundan bu yana sürekli olarak doğal çevre ile etkileşim içerisinde olmuştur. İlk dönemlerde insanlar çevrenin bir parçası olan insan, daha sonra onu kirletir hale gelmiştir. Son zamanlarda çevreyle ilgili artan sorunları giderebilmek için sürdürülebilir kalkınma/gelişme adı altında birçok proje geliştirilmesine rağmen, çalışmaları...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
Küreselleşme konusunda tez ve anti tez yaklaşımların analizi