Hana Bruhova Foltynova

Hana Bruhova Foltynova
Jan Evangelista Purkyně University | UJEP · Transport and Mobility Competence team

PhD

About

78
Publications
10,568
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
248
Citations
Introduction
Hana Brůhová Foltýnová works as a senior researcher at the Faculty of Social and Economic Studies of Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem. She coordinates an interdisciplinary competence team "Transport and Mobility". She is concerned in sustainable urban mobility, above all in economic and environmental impacts of transport regulation, sustainable transport policies and measures and their monitoring and evaluation, and active transport support.

Publications

Publications (78)
Article
The COVID-19 crisis has forced many people to work from home, rather than at their regular workplace. This paper aims to assess the impact of the pandemic on telecommuting and commuting behavior after the end of the crisis: Will people embrace teleworking and reduce commuting, even to some extent, or will they resume their pre-pandemic work pattern...
Method
Full-text available
Předkládaná metodika přináší místním a krajským samosprávám návod pro evaluaci dopravních politik a strategií a dále dílčích dopravních opatření. Je přizpůsobena potřebám měst a krajů ČR, reflektuje nejnovější poznatky z problematiky dopravního plánování směrem k rozvoji udržitelné mobility a dále moderní přístupy k evaluaci. Metodika se také věnuj...
Book
Kniha nabízí charakteristiku jednotlivých druhů evaluace nástrojů městské mobility a popisuje jejich hlavní postupy. Problematiku evaluace zasazuje do širšího kontextu městského dopravního plánování na základně nejnovějších odborných pramenů a vychází také z aktuální praxe českých měst. Ambicí publikace je podpořit evaluaci v Česku jako nezbytnou...
Chapter
The protected areas in Czechia have been challenging a sharp increase in the number of visitors and the associated growth of negative effects of tourism, such as high car intensities, related emissions, and noise over the last years. As a result, the relevant authorities are confronted with a conflict between the protection of the natural environme...
Article
Full-text available
The EU Green Deal sets challenging goals for cities, including a 90% reduction in Green House Gas (GHG) emissions from transport by 2050. This requires an integrated and coordinated approach to urban mobility planning, represented by Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPs), and encouraged by European legislation. However, the experience of cities...
Article
Full-text available
Pandemie covid-19 bezesporu měla a stále má na naše životy a životní styl výrazný vliv. Mimo jiné změnila naši mobilitu a dopravní chování. V důsledku pandemických opatření lidé začali upravovat a měnit své navyklé vzorce chování. Část svých aktivit museli zrušit a část jich přešla do virtuálního prostoru, případně byla jejich četnost a forma změně...
Article
Full-text available
Growing tourism in environmentally protected areas brings pressure not only on nature and ecosystems, but also on their management. This paper focuses on main conflicts connected with transport and mobility of tourists and environment protection in these areas, and tools to solve the identified problems. The research is based on data obtained from...
Preprint
During recent decades, the debate on how to sustain urban mobility has accelerated. Transport decision-making has been more reflective of sustainability issues and quality of life in cities; this process has especially accelerated with the setting of modern urban mobility planning concepts, substantially focusing on transport demand regulation and...
Article
During recent decades, the debate on how to sustain urban mobility has accelerated. Transport decision-making has been more reflective of sustainability issues and quality of life in cities; this process has especially accelerated with the setting of modern urban mobility planning concepts, substantially focusing on transport demand regulation and...
Conference Paper
Full-text available
The first period of development of Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPs) has been underway in the Czech Republic since 2015. The SUMP concept brings a different approach to transport planning in cities – from formulation of visions to goals and measures supporting the sustainable urban mobility vision. In contrast to “traditional” transport plan...
Conference Paper
Full-text available
Předkládaný příspěvek shrnuje první výsledky výzkumu věnovaného problematice strategického rozhodování o udržitelném rozvoji měst a městské mobility v ČR. Analyzuje role a postoje vybraných klíčových aktérů, jejich pohled na udržitelnou městskou mobilitu, podmínky pro strategické dopravní plánování a hlavní bariéry zavádění dopravních opatření. Kv...
Article
Cycling-inclusive urban planning is attracting attention worldwide because of the environmental, health, economic, and transport benefits inherent to cycling from the individual and the societal perspectives. The Czech Republic is one of the emerging cycling countries that are trying to promote and support cycling, but cycling mode shares are low b...
Article
Full-text available
Článek představuje a shrnuje výsledky environmentálně dopravní kampaně v České republice s názvem „Oblékáme hada Edu“. Jedná se o českou verzi evropské hry Traffic Snake Game, do které se ČR zapojila v roce 2014. Tato hra je cílená na děti z mateřských škol a 1. stupně základních škol, které se hravou formou učí uvažovat o zdravotních a environment...
Technical Report
Full-text available
Skinner, Ian; Chiffi, Cosimo; Martino, Angelo; Jordova, Radomira; Horton, Gareth; Roumboutsos, Athena; Doll, Claus; Bruhova-Foltynova, Hana; Sperat, Zbynek; Hitchcock, Guy; Zeidler, Verena
Book
Full-text available
Nástroje parkovací politiky patří mezi základní nástroje tzv. managementu mobility, pro nějž se v češtině používá také název řízení poptávky po dopravě. Předkládaná publikace představuje opatření managementu parkování, tedy regulace parkování a hospodaření s parkovacími místy, jako součást managementu mobility. Teorie i praxe dopravního plánování u...
Chapter
Transport emissions rose by 20 percent between 1990 and 2010 and accounted for more than 20 percent of all GHG emissions in the EU; this indicates that the transport sector is the second biggest greenhouse gas-emitting sector after energy and the only major sector where greenhouse gas emissions (GHGs) are still rising or stagnating. Pricing policie...
Presentation
Full-text available
In this paper, we aim at characterising the distribution of expenditures of Czech households on transport services. This distribution is different not only across various households´ types, but there is non-trivial in-group heterogeneity. We ask how such heterogeneity can be modelled. Modelling approach and Methodology: We formulate our problem...
Article
Full-text available
Policies that stimulate active transportation (walking and bicycling) have been related to heath benefits. This study aims to assess the potential health risks and benefits of promoting active transportation for commuting populations (age groups 16-64) in six European cities. We conducted a health impact assessment using two scenarios: increased cy...
Data
Supporting Information of the Health impacts of active transport in Europe. Table A. Description of the number of trips in each scenario by city and mode of transport (bold numbers refer to the objective of each scenario). Table B. Data sources of each city and area. Table C. Quartiles of basal level of physical activity reported in Barcelona trave...
Article
Full-text available
The CIVITAS Initiative supports implementation and evaluation of sustainable mobility measures. Using CIVITAS documents and data from semi-structured interviews with 25 cities, we analyze the contribution of CIVITAS to improvement of policy documents at the city level. We further suggest and develop an Index of Policy Environment to describe the ci...
Article
Full-text available
The presented article describes a European initiative for supporting innovative measures in sustainable transport in urban areas Civitas, particularly its latest completed edition Civitas Plus (2008-2012). The article presents the evaluation process of the performed measures and shows an overview of the main obstacles the Civitas Plus cities strugg...
Conference Paper
Full-text available
This paper introduces the European initiative for support of innovative measures in sustainable transport in urban areas CIVITAS, above all its last finished edition Civitas Plus (2008-2013). It explains the process of evaluation of the realized measures under Civitas Plus and provides an overview of the main barriers the Civitas Plus cities were c...
Conference Paper
Full-text available
The CIVITAS Initiative supports implementation and evaluation of sustainable mobility measures. One group of these measures is focused on development of new and improvement of existing policy documents, and preparation of studies used in planning processes and as inputs for new policies. Based on an analysis of CIVITAS documents and data from semi-...
Chapter
This chapter overviews factors influencing cycling in cities. Understanding these factors can help policy makers to better design appropriate conditions for cycling and to support a change in modal split in favour of this non-motorized mode. The analyzed factors are infrastructural (building bicycle lanes, and bicycle paths), but also physical, dem...
Chapter
Full-text available
This chapter introduces a microsimulation model with the purpose of simulating impacts of selected policy measures on transport behaviour, induced external effects of air pollution, and public finance including the cost of tax distortions. The model consists of a microeconomic model of transport behaviour of households, of a cost model of public tr...
Chapter
Full-text available
The goal of this chapter is to contribute understanding of the impact of selected transport policies, such as investments in walking and cycling facilities (e.g., bike lanes and bike paths, pedestrian and low-speed zones, provision of city bikes bike sharing systems) on active transport (biking and walking). On a sample of European cities, we find...
Article
Background and aims: The aim of the paper is to analyse selected public health indicators based on the Urban Audit database. The Urban Audit contains statistics for 258 cities across 27 European countries. There are almost 300 statistical indicators on demography, society, the economy, the environment, transport, the information society, public hea...
Chapter
Analysis of transport regulation has attracted the attention of researchers for a considerable time. One of the most important parts of decision-making processes is modeling, i.e., the use of formal mathematical tools, in which conclusions are logically and transparently related to behavioral and technical assumptions by means of mathematical formu...
Conference Paper
Full-text available
The aim of the paper is to introduce the reader to the international project “Transportation, Air Pollution, and Physical Activities: an integrated health risk assessment programme of climate change and urban policies (TAPAS)” and to compare characteristics of the case study areas analyzed under the project. The purpose of the TAPAS is to help deci...
Conference Paper
The aim of this paper is to compare different econometric techniques in estimation of the monetary value of travel time in a Czech urban area. The model is cast in the discrete-choice framework and is applied on a dataset of actual transport behaviour of Pilsen inhabitants. The data have been sampled using a standardised questionnaire survey carrie...
Conference Paper
Full-text available
The aim of this paper is to estimate the monetary value of travel time in the Czech urban areas. We use a data-set of actual transport behavior of inhabitants of Pilsen. The data has been sampled using a standardized questionnaire survey carried out in summer 2005. We use a multinomial probit model. The set of explanatory variables include the trip...
Chapter
The Czech Republic failed by far to reach an indicative target of 2% share of biofuels on the overall fuel consumption in the transport sector prescribed by the EC Biofuel Directive for 2005. This fact is an unpleasant outcome of many twists and turns in biofuel promotion during the last 15 years. In our paper we aim at analysing and assessing econ...
Chapter
There are various possibilities of transport regulation such as taxes, congestion charging or administrative regulation. To choose efficiently, one has to understand the main factors of transport behavior. If the fuel price is an important factor, then public policy may use environmental taxes to influence the modal split, otherwise other instrumen...
Book
Full-text available
Cílem knihy je přiblížit českému čtenáři problematiku udržitelné dopravy z pohledu společenských věd. Ocení ji především studenti společenských a dopravních oborů, ale i dopravní odborníci, úředníci či zástupci měst a obcí a odborná veřejnost. Všichni, které zajímá, jak fungují dotace, daně a poplatky v dopravě, jaký je jejich dopad na ekonomiku a...
Article
Full-text available
This paper summarizes recent experience with microsimulation models applied to analyze economic and environmental impacts of transportation scenarios. First, relevant international studies from the European and North American countries are reviewed. Then, the paper introduces a microeconomic model calibrated and simulated for five largest cities in...
Conference Paper
Full-text available
We formulate and estimate a microeconometric model of household transport demand, which allows for latent separability of fuel consumption between urban and rural areas. Latent separability is crucial for transport price change assessments since external costs related to air pollution from fuel use differ between urban and rural areas. The estimati...
Chapter
The chapter formulates and simulates a micro-founded model of passenger transport regulation. This version of the model only considers externalities in air pollution; the possible extension to other external costs (such as congestion) is a topic for future research. Another limitation of the paper is that we ignore decentralization of policy instru...
Book
Full-text available
This brochure was prepared as an introduction for participants to the MOBIDAYS Conference on socioeconomic barriers to sustainable mobility. The conference is part of the MOBIDAYS project, which aims to identify and investigate the main strengths and barriers characterising the most important research and demonstration projects on sustainable mobil...
Conference Paper
Full-text available
Jednotlivé druhy dopravy mají rozdílné dopady na ekonomiku, zdraví a životní prostředí. Proto je užitečné zkoumat, jak jednotlivé nástroje dopravní politiky ovlivňují dopravní chování a dělbu přepravní práce. I když jde o téma aktuální a diskutované na teoretické a praktické rovině zvláště v západní Evropě a Severní Americe, v České republice jsou...
Chapter
Full-text available
Subjekty soukromého sektoru neustále rozhodují o mnoha investičních i neinvestičních záměrech. Dokáží si porovnat výnosy a náklady jednotlivých projektů a efektivně se podle těchto výsledků rozhodnout. Stát může odůvodnit zasahování do jednání soukromých subjektů tam, kde jednotlivci (osoby nebo firmy) nenesou veškeré náklady a užitky z vlastního j...
Chapter
In the chapter, we tried to analyse the development of road freight transport in the Czech Republic and possibilities for regulation of infrastructure costs and negative environmental effects of the ongoing growth in vehicle-kms and tonnes transported. Since the early 1990s, freight transport has been increasing and the growth has even been acceler...
Poster
Full-text available
The paper analyses impacts of improved cycling infrastructure on demand for this means of transport in the Czech city of Pilsen. We use a stated preferences design for the elicitation of willingness to use the bicycle in the event of various improve-ments to the cycling environment in the city. Our approach to the demand estimate is based on the cu...
Conference Paper
In this paper, we propose a novel approach to estimation and prediction of the modal split of passenger urban transport under a form of data incompleteness. Researchers that have an access to micro data in the form of various household expenditures statistics can usually observe expenditures on or demand of various transport modes, including motor...
Conference Paper
Full-text available
The paper analyses impacts of improved cycling infrastructure on demand for this means of transport. We use a stated preferences design for the elicitation of willingness to use the bicycle in the event of various improvements to the cycling environment in the city (in strict and tolerant level). In the CBA applied to the planned cycling infrastruc...
Article
Full-text available
This paper is focused on the theory of optimal taxation applied to environmental regulation. The first part summarizes the current state of knowledge in this field, especially it concentrates on the so-called double dividend hypothesis. The second part of the paper defines the concept of triple dividend in transport, which is modelled in the normat...
Article
Full-text available
This paper is focused on the theory of optimal taxation applied to environmental regulation. The first part summarizes the current state of knowledge in this field, especially it concentrates on the so called double dividend hypothesis. The second part of the paper defines the concept of triple dividend in transport, which is modelled in the normat...
Conference Paper
Full-text available
The paper provides preliminary information on methodology and summarizes the results of a sociological survey focused on the process of choosing the means of transport in an urban area. The data analysed were collected as part of an extensive project aiming at quantifying the costs and benefits connected to the extension of cycling infrastructure....
Conference Paper
Full-text available
Introducing and developing patterns of sustainable mobility is one of the key challenges for both the developed and less-developed countries. There exist various scientific approaches to assess the problem of sustainable mobility. One of them is the concept of automobile dependency. According to Litman (1999), “automobile dependency” is a situation...
Conference Paper
Full-text available
In the process of its economic transformation, the Czech Republic's transport sector has faced certain new challenges. Demand for road transport services has been growing, while rail transport demand has been dropping. While this implies environmental and social problems such as congestion, increased emissions, accidents, and higher contributions t...
Article
Full-text available
The paper analyses impacts of improved cycling infrastructure on demand for this means of transport. We use a stated preferences design for the elicitation of willingness to use the bicycle in the event of various improvements to the cycling environment in the city (in strict and tolerant level). In the CBA applied to the planned cycling infrastruc...

Network

Cited By

Projects

Projects (11)
Project
The aim of the project is to prepare guidelines for management of large protected areas, especially national parks and higher zones of protected nature areas, how to effectively solve problems caused by traffic and how to integrate planning of sustainable mobility development into strategic documents of these areas. The main outputs of the project are – a certified methodology for preparation of mobility plans for environmentally sensitive areas and a database of good praxis regarding transport measures. Furthermore, datasets from sociological surveys and a technical report from the surveys will be created. Numbers and structure of visitors will be estimated using mobile data. The results will be published in relevant scientific journals and technical reports.
Project
The project is implemented under he Erasmus + programme - Strategic Partnerships for Higher Education. Its main goal is to improve capability on the filed of sustainable urban mobility management. The effort if focused on strenghtening students' practical skills on the basis of project-based teaching approach. To achieve this objective, a common database of supporting materials (case-studies, reports, etc.) with relevant gudelines is to be developed around the Sustainable Urban Mobility Plan implementation concept. The meterials will be tested in practice at three universities and evaluated with regards to their applicability in a regular teaching.