Halyna Kuzmenko

Halyna Kuzmenko
IKyiv Municipal Academy of Circus and Performing Arts · Department of Humanities

Candidate of Pedagogic Sciences

About

36
Publications
4,941
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
20
Citations
Citations since 2017
33 Research Items
20 Citations
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
2017201820192020202120222023024681012
Introduction
Art. Practice of Scientific Education. STEAM education. Art in STEAM education. Problems of Integration in Education.

Publications

Publications (36)
Article
Full-text available
Сьогодні перед українським суспільством, та освітянською спільнотою зокрема, постали вкрай важливі питання з пошуку нових стратегій освітньої політики, найбільш перспективних інноваційних освітніх технологій та підходів, які забезпечуватимуть успішне й повноцінне життя в умовах сучасного глобалізованого інформаційного світу. Тому у запропонованій...
Article
Full-text available
Презентовано авторський освітньо-творчий проєкт «Разом до прекрасного» для учнів молодшого шкільного й підліткового віку та методику його впровадження, що реалізують підхід авторки до опанування учнями образотворчого мистецтва у режимі онлайн-занять. Розкрито мету, особливості організації проєкту та методику його реалізації. Описано перший цикл зан...
Article
Full-text available
У статті розглянуто основні взаємопов’язуючі компоненти створення художнього образу, в основу яких покладено такі поняття як «ритм», «колорит», «композиція», «художня форма». Розкрито сутність, психологічну природу та різні підходи до трактування феномену синестезії як джерела оригінальних рішень у мистецтві, специфіку міжмистецької взаємодії образ...
Article
Full-text available
В статье определена сущность понятий «модель» и «моделирование»; это подтверждает дидактическую модель подготовки будущих учителей изобразительного искусства к организации художественно-творческой деятельности учащихся средней школы. При моделировании мы руководствовались следующими требованиями: модель должна отражать целостность процесса подготов...
Article
Full-text available
Наукова розвідка націлена на висвітлення значущості для культурної спадщини України мистецьких цінностей Сімферопольського художнього музею. Наголошується, що в умовах сьогодення, коли фактично, втрачено контроль над діяльністю цього осередку культури й мистецтва з боку центральної влади нашої держави, а джерелами інформації переважно є лише повідо...
Article
Full-text available
У статті проаналізований роман «На Західному фронті без змін», присвячений темі війни. В сучасних реаліях війни ця література стала надзвичайно актуальною. Розглядаються питання трансформації особистості під тиском надзвичайних випробувань. Окрема увага надається подоланню травматичного досвіду участі в воєнних діях, переживанню феномену масової см...
Article
Full-text available
У статті йдеться про різноманітні аспекти формування особистості в радянських реаліях ІІ пол. ХХ ст. При цьому головна увага надається «поверненню до себе», що тісно пов’язано з концепцією внутрішньої самоорганізації. У статті здійснюється фокус на суспільні зрушення в радянському ідеологічному полі 1970-х рр. Володимиру Орлову вдалося зробити вдал...
Article
Full-text available
This paper explores the opportunities for scholarly publishing as part of the educational activities of the system of extracurricular research and experimental education, UNESCO Category 2 Centre, “Junior Academy of Sciences of Ukraine” (hereinafter referred to as the JASU), using Open Journal Systems (hereinafter referred to as OJS) publishing pla...
Article
Full-text available
This paper explores the opportunities for scholarly publishing as part of the educational activities of the system of extracurricular research and experimental education, UNESCO Category 2 Centre, "Junior Academy of Sciences of Ukraine" (hereinafter referred to as the JASU), using Open Journal Systems (hereinafter referred to as OJS) publishing pla...
Article
Full-text available
The article analyzes the concept of virtual gallery as a viable alternative to traditional physical galleries and/or museums. Additionally in this article we give a relatively brief description and our insights from an artist point of view of the technologies and image formats that can be used for such a project. Most of the components are judged o...
Conference Paper
Full-text available
У статті розглянуто можливості впровадження в практику роботи з обдарованими, здібними до науки учнями, у рамках спеціалізованої освіти наукового спрямування, діяльність з розгортання видавництва та функціонування учнів�ського електронного наукового журналу відкритого доступу на платформі Open Journal System. Зазначається, що вико�ристання електро...
Article
Full-text available
У статті представлено результати теоретичного дослідження проблеми створення інноваційних освітніх методик у системі Малої академії наук України. Уточнено сутність та взаємозв'язки між поняттями «методика» і «методика навчання». Наведено посилання на Закон України «Про інноваційну діяльність» і Положення про порядок здійснення інноваційної освітньо...
Conference Paper
Full-text available
Abstract. The article considers the instrumentalization of scientific education Open Journal Systems on the example of the regional network of the UNESCO Center for Extracurricular Education Research and Experimental Area «Minor Academy of Sciences of Ukraine», which in 2018 was recognized by the UNESCO Center II category. Based on the obta...
Conference Paper
Full-text available
The focus of the article is based on modern ex libris collection as a significant segment of Ukrainian printmaking, which largely determines its place in the nowadays art world. The paper reviews some transformations of the bookplate from 1991 to the present, specifying the main schools of the Ukrainian ex libris, and designating its leading artist...
Article
Full-text available
The focus of the article is based on modern ex libris collection as a significant segment of Ukrainian printmaking, which largely determines its place in the nowadays art world. The paper reviews some transformations of the bookplate from 1991 to the present, specifying the main schools of the Ukrainian ex libris, and designating its leading artist...
Conference Paper
Full-text available
Abstract The circus has always been one of the most controversial culture branches for terminologisation. Even today this is a field to deal with cliches, stereotypes, a platform for discussions about this activity type independence and its role in modern society. Unfortunately, the circus sphere has to fight for the right to be recognized as a...
Conference Paper
Full-text available
Abstract The research object is the phenomenon of the influence of the actress Sarah Bernhardt on creating the stylistics of the French version of the jewelry Art Nouveau. The article emphasizes the poor bibliography as regarding the jewelry art of this period, as well as the creative work of specific artists. There is given a review analysis of...
Article
Full-text available
The article shows various aspects of the formation, development and deformation of the personality of the “Soviet man”, a scientist, and an intellectual, using the example of Alexander Kron’s novel “Insomnia”. The study touched on broad layers of Soviet reality, namely: the peculiarities of the problem of the transmission of human emotions in the c...
Article
Full-text available
У статті подано конкретні методичні рекомендації щодо вивчення анімалістичного жанру на уроках у 5 – 7 класах. Запропоновано систему практичних вправ, додаткових завдань, виконання яких, на думку автора, допоможе значно збагатити внутрішній світ дитини, підвищити ефективність занять, інтерес до уроків образотворчого мистецтва. Ключові слова: анімал...
Article
Full-text available
У статті в історикокультурологічному аспекті крізь призму особистостей письменників розглядається проблема самоідентифікації особистості «людиниінтелектуала», подається художній аналіз деяких літературних творів ІІполХХстурамках загальної естетичної та етичної картини світу. На тлідомінування зосередженості головних героїв на своєму внутрішньому св...
Article
Full-text available
У статті розглядаються засоби підвищення внутрішньої мотивації інтелектуально обдарованої учнівської молоді до свідомого опанування та грамотного використання наукового апарату шляхом долучення до платформи OJS. Зазначається, що платформа OJS втілює в собі «концепцію людських ресурсів» з елементами краудсорсингу, свідоме розуміння якої дозволяє пов...
Thesis
Full-text available
Тезы посвящены раскрытию проблемы поиска новых технологий в сфере высшего педагогического образования в области подготовки будущих учителей изобразительного искусства к самостоятельной педагогической деятельности.
Article
Full-text available
This article is devoted to Rudolfine art as one of the style-forming components and a significant trend in European Mannerism of the 16-17th centuries. A general overview of this style, necessary preconditions that led to its emergence in the artistic culture of Europe, Mannerism major trends and its vectors of spreading in Europe, the role of Rudo...
Article
Full-text available
У статті в історико культурологічному аспекті крізь призму особистостей письменників розглядається проблема самоідентифікації особистості «людини інтелектуала», подається художній аналіз деяких літературних творів ІІ пол ХХ ст у рамках загальної естетичної та етичної картини світу. На тлі домінування зосередженості головних героїв на своєму внутріш...
Article
Full-text available
The main objective of the study is to highlight the role of pendants in the general context of the jewelry art of the Northern Renaissance and Mannerism, the reasons for the popularization of this type of jewelry and offer a version of their classification. The methodological basis of the study is the application of iconological method of art histo...
Conference Paper
Full-text available
Все, что видит человек в окружающем его мире, воспринимается им благодаря цвету. Проблемы, связанные с феноменом цвета, со времен древних цивилизаций привлекали к себе внимание выдающихся мыслителей, философов, физиков, натуралистов, художников, теоретиков искусства. Сегодня исследованиями в области цвета занимаются ученые и преподаватели ряда дисц...
Article
Full-text available
The article reveals methodological principles for the preparation of future teachers of fine arts for individual pedagogical activity. It was demonstrated, that the preparation should be carried out on the basis of a system, competence, integration, creativity and activity approach. A substantiation of concepts from the above-mentioned approaches i...
Article
Full-text available
В статье в историко-культурологическом аспекте рассматриваются музыкальные образы и музыкальный инструментарий украинского народа древних времен, подается подробный художественный анализ памятников монументальной живописи и произведений декоративно-прикладного искусства Украины, посвященных музыкальной тематике.
Article
Full-text available
В статье через призму исторических событий раскрываются особенности развития издательского дела в Украине конца XIX — начала ХХ века — во время литературной деятельности Бориса Гринченко. Уточняется сущность термина «иллюстрация», рассматривается специфика разработки книжной иллюстрации, освещается роль и особенности работы художника в искусстве со...
Conference Paper
Full-text available
Предложены некоторые аспекты новой технологии в сфере высшего педагогического образования в области подготовки будущих учителей изобразительного искусства к самостоятельной педагогической деятельности
Article
Full-text available
В статье исследованы жизненный и творческий путь художников-иллюстраторов книжных изданий Бориса Гринченко. Выяснено, что писатель, общественный деятель Гринченко придавал большое значение иллюстрированию книг и журналов для детей. Раскрыта специфика разработки книжной иллюстрации, представлены короткие биографии известных художников, которые в раз...
Thesis
Full-text available
Диссертация на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Институт педагогического образования и образования взрослых НАПН Украины, Киев, 2016. Диссертационная работа является теоретико-экспериментальным исследованием проблемы подготовки будущих учителей изоб...
Article
Full-text available
В статье представлены особенности трактовки понятий «деятельность» и «творчество» в контексте философских, психологических и педагогических исследований. Раскрыта сущность понятия «художественно-творческая деятельность», дана характеристика художественно-творческой деятельности учащихся основной школы, своеобразие которой обусловлено индивидуальным...

Network

Cited By