Hakan Sari

Hakan Sari
Necmettin Erbakan Üniversitesi · Özel Eğitim

About

31
Publications
7,460
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
437
Citations
Citations since 2017
19 Research Items
248 Citations
20172018201920202021202220230102030405060
20172018201920202021202220230102030405060
20172018201920202021202220230102030405060
20172018201920202021202220230102030405060

Publications

Publications (31)
Article
Full-text available
Doğuştan ya da sonradan ortaya çıkabilen engellilik durumu insanın sosyal yaşantısını önemli ölçüde olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Engelli bireylerin önündeki bu engelin genellikle çevrenin tutumlarına bağlı olduğu kabul edilmektedir. Sosyal çevrenin bir parçası olan eğitim kurumlarında görev yapan çocuk gelişimi programı öğrencilerinin enge...
Article
Full-text available
This study aims to examine the teacher adaptations related to the stages of the reading process used in the process of understanding the reading of students with mental disabilities according to different variables. A descriptive survey model which is one of the quantitative research methods was used in the study. In 2018-2019, to ensure the resear...
Article
Bu araştırma açık anlatım yönteminin hafif düzeyde öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilerin müzik dersindeki ritmik beceri eğitimine etkisinin ne düzeyde olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tek denekli araştırma modellerinden “Yoklama evreli çoklu yoklama modeli” (multiple probe model with probe conditions) kullanılmıştı...
Article
Full-text available
Türkiye'de evde eğitim hizmetleri evde eğitim hizmeti vermek üzere seçilen öğretmenler tarafından gerçekleştirilmektedir (Özel Eğitim Hizmetler Yönetmeliği, 2012). Ancak ülkemizde evde eğitim hizmetlerinde ebeveyn görüşlerinin alınmasıyla ilgili sınırlı araştırmaların yapıldığı görülmektedir. Dolayısıyla bu araştırmada Türkiye'de evde eğitim hizmet...
Article
Full-text available
Objectives In this study, researchers aimed to (1) investigate how stuttering affects the learning process of first reading and writing, and (2) reveal the problems encountered by children with stuttering during the first literacy process and (2) shed light on further research in this area. Material and methods The research is a descriptive study...
Article
Full-text available
Objectives The overall aim of the study is to evaluate the textbooks used in teaching literacy for students with intellectual disabilities in terms of teacher opinions. Material and methods It as a qualitative research. Semi-structured interview method was chosen in the research among interview types included in qualitative research methods. The r...
Conference Paper
Full-text available
Özel gereksinimli çocukların eğitimine yönelik uygulanabilen en iyi eğitsel uyarlamalardan biri kaynaştırma eğitimi uygulamalarıdır (Sarı, 2008). Feyerer ve arkadaşları (2006) okullarda normal gelişim gösteren ve özel gereksinimli öğrencilerin eğitimlerini sağlamak için öğretmenlerin gerekli olan yeterlilikleri tüm öğrencilere aktarması gereğini vu...
Article
Bütün ülkelerde en önemli besin kaynağı olma özelliği taşıyan tahıl ürünleri insanlar için bu denli önemli olmasına rağmen buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan amino asiti genetik yatkınlığı olan bireylerde kronik ince bağırsak hastalığına neden olabilmektedir. Gluten içeren besinlerin tüketilmesiyle birlikte ince bağırsağın doğal yapısın...
Article
Full-text available
The aim of this study is to reveal contributions of the differentiated instruction implemented in the primary school 4th grade science course into science literacy levels of the students. The case study method among qualitative research methods were used in the study. The research was carried out in the second term of 2015- 2016 academic year. The...
Article
Full-text available
The aim is to identify impacts of the differentiated instruction implemented in the primary school fourth grade science course in attitudes of the students towards the course. The mixed method-designed and carried out research was conducted with 9–10 aged students in fourth grade in a primary school in Bilecik during 2015–2016 Spring semester. Quan...
Article
Full-text available
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne (ÖEHY) (2006) göre aile eğitimi, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitiminde sürekliliği olan bir hizmettir. Bu hizmetlere ve özel eğitim sürecinin her boyutuna ailelerin aktif katılımı ve katkısını sağlayacak önlemler alınır. Çocuğun eğitim süreci bir bütün olarak düşünüldüğünde aile eğitimi bu anlamda eğitim...
Article
In order for inclusive education teachers to create a high quality environment, to recognize which individuals require special education, and to implement the principles of inclusive education, these teachers need to be able to use methods and techniques related to the program’s content. In addition, student-performance evaluations need to happen a...
Article
Full-text available
Müzik, birey henüz anne karnında iken insan hayatına girmekte ve yaşamı boyunca da onu etkisi altına almaktadır. İçine girdiğimiz yeni binyılda müziğin sadece estetik bir değer olarak kalmayıp birçok alanda insanoğlunun yararına kullanılacağı düşünülmektedir (Artan, 2001). Müziğin bireyin duygusal ve sosyal gelişimi üzerinde olumlu etkisinin bilinm...
Article
In this research, the effects of reflectivity traning program on impulsive cognitive style of children with learning difficulties are examined. The research methods included the two groups- experimental and control groups. In this research, the universe of this study is consisted of 180 children who are enrolled as third grade children in Ertugrul...
Article
IntroductionChildren with hearing impairments have some difficulties on learning social and moral rules because of lack of hearingcompetencies (Luetke- Stahlman and Luckner, 2000). Akçamete (2005) emphasized that the process in learning of social skills forhearing impaired children is dependent upon their communication skills which can be learnt by...
Article
Full-text available
individuals’ cognitive style can be either impulsive or reflective one. Some individuals aim that they can reach the target taking the result at the minimum level but some aim that they should spend much time and they try to reach the exact result. Therefore, the previous group can be called as impulsive and the later group can be called as reflect...
Article
The aim of the present study is to examine the impact of an INSET programme on regular classroom teachers' attitudes towards deaf students educated in regular primary schools. In this research project, a quantitative research approach is used involving randomised allocation of subjects to groups, and a pre-test — post-test design. The sample for ea...
Article
The aim of this research is to examine whether there is an affect on their mother’s attitudeson preschool children’s moral and social knowledges. The sample of this study consists ofchildren who are enrolled in private and state nursery schools, nursery classes and mothers ofchildren educated in those schools which belong to Antalya Local Education...
Article
This study examined the relationship between identity patterns and the communication modes of deaf adolescents aged between 14 and 18 years in Turkey. They were currently being educated in state residential secondary schools for the deaf. Deaf adolescents were administered the ‘Deaf Identity Scale’ presented in Turkish using total communication mod...
Article
Although the universities in Turkey challenge with meeting the needs of students withhandicaps in the best way it is still observed that the universities in Turkey cannot meet thehandicapped students’ differentiated needs in the expected level because of their restrictionsdue to their disabilities. However, the students in Turkish universities are...
Article
Incl. tables, abstract, bib. This study explores issues of burnout and job satisfaction among special school headteachers and teachers in Turkey. The purpose of the study is to determine whether there is a difference between headteachers' and teachers' burnout and job satisfaction in terms of work status, gender and work experiences, and to analyse...
Conference Paper
Full-text available
The primary purpose of this survey study was to compare the learning style preferences and learning strategies of Turkish high school. Comparisons included the factors including types of school, branches, grades and gender. This research further investigated the learning strategies and style characteristics of 505 students from 16 high school. It a...
Article
When the Teacher Training Programs of developed countries were examined each teacher candidate received at least two different courses about special education (Frost and Stemp, 1998). However, in Turkey, many students who are currently educated in universities do not have any course about special education in terms of their programmes followed whic...
Article
This study attempted to explore Turkish headteachers' and teachers' burnout and job satisfaction relating to work status, gender and years work-experiences. The purpose of this study is to find out whether there is difference between headteachers' and teachers' burnout and job satisfaction in terms of work status, gender and years work-experiences....
Article
Bazi işitme engelli öğrencilerin işitme kayiplari nedeniyle sosyal ve etik gelişimlerinde geri kalmalarina rağmen, bu öğrencilerin sosyal ve etik kurallarla ilgili gelişimlerine yönelik ülkemizdeki araştirmalarin sinirli olduğu gözlenmektedir. Buna ek olarak, kaynaştirma ortamlarinda ve özel eğitim okulunda öğrenim gören işitme engelli öğrencilerin...

Network

Cited By