H. Vinken

H. Vinken
Pyrrhula Research Consultants

PhD

About

81
Publications
34,107
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
795
Citations
Introduction
Henk Vinken is a sociologist (PhD 1997) and works at the nexus of science, policy, and practice. He has worked for several research institutes and universities in the Netherlands, Japan, Germany, and the USA, and has (co-)authored more than 250 publications. Check his full resume at www.henkvinken.nl
Additional affiliations
February 2006 - July 2006
Leiden University
Position
  • Lecturer
December 2005 - present
Pyrrhula Research Consultants
Position
  • Owner / Research Consultant
April 2004 - June 2004
Kwansei Gakuin University
Position
  • Professor

Publications

Publications (81)
Chapter
Full-text available
Welke gegevens zijn beschikbaar over beeldende kunstmusea? Hoeveel presentatie-instellingen zijn er in Nederland? Langs welke kanalen, behalve bij een galerie, verkoopt een kunstenaar zijn werk? Om antwoord te krijgen op dit soort vragen, heeft BKNL het initiatief genomen alle beschikbare gegevens over de beeldende kunstsector in Nederland te bunde...
Book
Full-text available
Welke gegevens zijn beschikbaar over beeldende kunstmusea? Hoeveel presentatie-instellingen zijn er in Nederland? Langs welke kanalen, behalve bij een galerie, verkoopt een kunstenaar zijn werk? Om antwoord te krijgen op dit soort vragen, heeft BKNL het initiatief genomen alle beschikbare gegevens over de beeldende kunstsector in Nederland te bunde...
Chapter
Full-text available
Ontspanning, doelgericht leren, gezellig tijd-verdrijf met anderen en de ambitie om een kunst-zinnige prestatie te leveren en daar ook waardering voor te krijgen. Dat zijn uiteenlopende motieven van amateurkunstenaars, die bekend zijn uit bestaand onderzoek. Mogelijk spelen bij jonge kinderen vooral de motieven en ambities van ouders een rol. Bij v...
Chapter
Full-text available
Veertig procent van de amateurkunstenaars is actief in zijn eentje. Anderen zoeken elkaar op, in informeel verband of als leden van een vereniging. Is hierin verschil te ontdekken tussen kunstdisciplines? Hoe zien de groepen waarin amateurkunstenaars zich verzamelen er in de praktijk uit? Waarom kiest men eigenlijk voor kunstbeoefening in een groep...
Chapter
Full-text available
Een groot deel van de voorzieningen voor actieve cultuurparticipatie bestaat uit lessen, workshops en trainingen van docenten in de buitenschoolse kunsteducatie en uit begeleiding van amateurkunstenaars door artistiek kader als regisseurs, dirigenten of choreografen. Welke opleiding hebben ze doorlopen en met welk beroep identificeren ze zich? Werk...
Chapter
Full-text available
Amateurkunstbeoefening is niet zelden een tijdelijke activiteit. Een derde tot de helft van de mensen die in het ene jaar aan amateurkunst doen, is daar het volgende jaar later niet meer mee bezig. Soms pakt men de draad later weer op. Sommigen doen er af en toe iets aan, anderen dagelijks en intensief. Variëren deze patronen van beoefening en het...
Chapter
Full-text available
In veel gemeenten moeten Centra voor de Kunsten vanwege gemeentelijke bezuinigingen en beleidswijzigingen activiteiten afstoten of andere organisatievormen ontwikkelen. Daardoor ontstaan rond een centrum nieuwe constructies of er komen zelfstandige, kleinschalige initiatieven van of voor zzp’ers. Waarom zoeken deze professionals samenwerking met co...
Chapter
Full-text available
Sinds 2007 daalt het percentage van de Nederlandse bevolking dat in de vrije tijd actief aan cultuur doet, zo bleek uit de Cultuurindex Nederland die eind 2013 door de Boekmanstichting en het SCP werd gelanceerd. Er is sinds kort ook een website: www.cultuurindex.nl. Onderzoek van het SCP en van het LKCA wijst eveneens op een dalende trend in de ac...
Chapter
Full-text available
Kunstdocenten die aan een Centrum voor de Kunsten (CvK) verbonden zijn, werken meer dan voorheen in en voor het reguliere onderwijs. Voor zelfstandige kunstdocenten die buiten een CvK werken, geldt dat niet. Dat komt waarschijnlijk door landelijke en lokale beleidswijzigingen: meer aandacht voor cultuureducatie op de basisschool, minder geld voor b...
Chapter
Full-text available
Over welke bekwaamheden moeten docenten in de buitenschoolse kunsteducatie en artistiek begeleiders in de amateurkunst beschikken om hun werk goed te doen? Wat is de juiste balans tussen artistieke en docentcompetenties? Welke eisen stellen docenten en begeleiders aan de eigen kennis en kunde? En, hoe verhoudt hun zelfbeeld zich tot de verwachtinge...
Chapter
Full-text available
De culturele sector is in transitie. Culturele praktijken veranderen door digitalisering. Participatie laat na een aanvankelijke stijging een daling zien, ondanks grotere capaciteit en concurrentiekracht. Statistieken winnen aan zeggingskracht als ze in een onderlinge samenhang kunnen worden gepresenteerd en vergeleken. Met de Cultuurindex Nederlan...
Article
Full-text available
In this joint article we test the common assumption that a measure of culture developed for the national level can also be used for comparing regions within a country. Three different research projects independently measured culture differences within the Federal Republic of Brazil, all three using a version of Hofstede’s Values Survey Module (VSM)...
Article
Full-text available
Buy Nothing Day (BND) in Japan is a case for connecting notions on individual-ization of life courses and emerging forms of civic engagement. Based on interviews with BND Japan participants, we will see who participates and why. Moreover, we will explore how this participation interacts with the Japanese context. The highly educated participants of...
Book
With a variety of contributors from throughout Japan, involved in a range of both established and emerging forms of civic engagement from NGOs, NPOs, to other less mainstream organizations, the Editors have compiled a comprehensive volume to give a thorough insiders’ look at the state of civil society in Japan. Established forms of civic engagemen...
Article
Full-text available
A new life course model is gaining in importance. This life course model is de-standardized, biographized and dynamized. De-standardization, for instance, decouples social roles and life course phases. Biographization stresses biographical reflexivity, especially in the form of imagining one’s biographical future and monitoring the fit of this futu...
Article
Full-text available
In this article we build a theoretical framework with which to analyse trendsetting learning biographies; that is, biographies that are prototypical realisations of a cultural script about how young people learn and live in late modernity. In the current debate on lifelong learning in knowledge-based societies learners are interpreted in an economi...
Book
Full-text available
Europe presents a palette of cultures. The growing expansion of the European Union only increases the richness of its hues. This diversity of cultures is a great achievement, and Europe has learned to bridge the differences in order to work together in union. The previous European Outlooks covered the social systems, migration and working hours in...
Article
Full-text available
The main focus of this study – the Global Environmental Survey (GOES) - is the impact of cultural influences on environmental attitudes. GOES examines the cultural impact from a basic cross-national perspective, investigating the impact of cultural change and value shifts on environmental concern, attitudes, and behavior in both Western and non-Wes...
Article
Full-text available
At the start of the third millennium social scientists’ preoccupation with the weakening of Gemeinschaft is–particularly in western postmodern societies–again at its peak. Waning social capital is believed to have undermined community, as reflected in widespread feelings of social mistrust, in citizens turning away from prime institutions and polit...
Article
Full-text available
1 The debate on the emergence of a new knowledge-based and technology-driven economy and its conse-quences for the individual has, remarkably enough excluded the public's views. Examining this hiatus, we conducted a large-scale survey (N=1,574) in the Netherlands on future beliefs and expectations of the Dutch in the domains of work, work relations...
Conference Paper
Full-text available
The emerging tradition of civil society and social capital studies points at major weaknesses of contemporary communities and the way citizens, young people in particular, advance the common good. At the same time these studies have serious flaws themselves. Flaws that should be taken into account before drawing conclusions on declining civic virtu...
Article
Full-text available
Data from international comparison surveys was analyzed to explore differences in environmental values amongst Asian and Western countries. We found that the structure of environmental values in Asian countries differs from those in Western countries. While an environmental way of thinking conforms to traditional Asian values of honoring parents an...
Article
Full-text available
The new millennium has inspired social observers to contemplate the events that shaped the 20th century. Little is known about how the general public and generations within it interpret the landmark events of this century. If generation theory is correct one may hypothesize that different generations remember and interpret distinct events. Generati...
Article
Full-text available
Ten geleide De publieke sector heeft de afgelopen periode te kampen gehad met, soms nijpende, wervingsproblemen. Voor een deel heeft dit te maken met aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast bestaat het idee dat het slechte imago van de publieke sector debet is aan de wervingsproblematiek. Imago is echter een lastig begrip dat moeilijk te...
Conference Paper
Full-text available
Abstract The new millennium has inspired many social observers and trend watchers to contemplate the events that have shaped the 20th century. Looking at a century of upheaval, war, and genocide most fin de siècle images include serious concern about past events and high expectations for future renewal, both at a collective and a personal level. Th...
Article
Full-text available
The new millennium has inspired many social observers and trend watchers to contemplate the events that have shaped the 20th century. Looking at a century of upheaval, war, and genocide most fin de siècle images include serious concern about past events and high expectations for future renewal, both at a collective and a personal level. The empiric...
Article
Full-text available
In this article, based on parts of our book 'My Generation' (in Dutch), we show that 'bringing man back' into generation research is not. only needed to do justice to Mannheim's generation theory, it also yields striking and essential information about generational distinctions. Actual generations, according to Mannheim, are cohorts that are consci...
Article
Full-text available
Cross-cultural research reveals that indicators for macro-level modernization cannot unequivocally be related to the vivid cultural distinctiveness of youths and adults. In this article German and Dutch survey data (Jugend '92 and SOCON '90 respectively) are used to further assess influences of youths cultural features in both countries. These infl...
Article
Full-text available
According to the media and to marketing entrepreneurs, as well as to various political observers, yuppies (young urban professionals) are believed to be vanguards in cultural and political change of the 1980s. The pseudo-scholarly perception suggests that yuppies display a unique combination of social-ethical liberalism and social-economic conserva...
Article
Full-text available
The modern transitional labor market and the emerging knowledge society require flexible, adaptable, and multi-skilled workers. A workforce that that no longer embraces conventional instrumental work values but that is inspired by expressive work values. This paper studies trends in work values in 12 European countries, using data from the European...
Article
This paper aims to contribute to social scientific work towards enhancing the cultural fit of comparative values surveys projects on a conceptual level both for Western and East Asian survey research communities and their publics. It starts with noting that, after a long period in which Western values were regarded superior ('orientalism'), in rece...

Network

Cited By

Projects

Projects (7)
Project
Assessing forms of civic engagement from different comparative perspectives: generational, crosscultural, topical (volunteering in different sectors: culture, sports, politics, etc.)
Project
Designing a cultural index on the state-of-the art of the arts in the Netherlands, both nationwide and at regional and/or local levels.