Gyula Bakacsi

Gyula Bakacsi
Budapest Business School | BGF · Faculty of Finance and Accountancy

CSc (Candidate of Sciences), habilitation

About

42
Publications
53,865
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
1,339
Citations
Citations since 2017
13 Research Items
412 Citations
20172018201920202021202220230204060
20172018201920202021202220230204060
20172018201920202021202220230204060
20172018201920202021202220230204060
Introduction
Gyula Bakacsi currently works at the Faculty of Finance and Accountancy, Budapest Business School. Gyula does research in Culture, Leadership. Their current project is 'GLOBE Research project', '
Additional affiliations
June 1993 - present
Position
  • GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness)
Description
  • I am the Country Co-Investigator of Hungary
Education
June 1993 - August 1993
Harvard University
Field of study
  • Eastern European Teachers' Program (ETP 93) - Strategy and Organizational Behavior
June 1992 - August 1992
Harvard University
Field of study
  • Eastern European Teachers' Program (ETP 92) - General Management
September 1979 - June 1983
Corvinus University of Budapest
Field of study
  • Industrial Management

Publications

Publications (42)
Article
Full-text available
A közelmúltban lezajlott egy országos felmérés a magyar, állami fenntartású kórházakban a dolgozói teljesítményértékelés gyakorlatáról. Ennek a kutatásnak a részeredményeként, jelen tanulmányunkban bemutatjuk a betegek szerepét a teljesítményértékelési rendszerekben. Feltérképeztük mindemellett – a nem célzottan a teljesítményértékeléshez kapcsolód...
Article
Full-text available
The paper aims to investigate the research patterns of Hungarian university full professors and career pathways in various disciplines. Hungary has a so-called ‘multi-stage’ formalized hierarchy that clearly defines the steps leading to achieve the appointment of full professor. Following the theoretical chapter in which different career scenarios...
Article
Full-text available
A tudománymetria a kutatók, a tudományos intézmények és a tudományos kiadványok, mint folyóiratok és konferenciakötetek stb. teljesítményének mérése és annak módszertana. A Vezetéstudomány ez évi második tematikus száma a tudománymetria gazdaságtudományi oktatókra-kutatókra való alkalmazásának bemutatását tűzi zászlajára. A tematikus szám öt tanulm...
Article
Full-text available
A társadalomtudományok hazai oktatói-kutatói teljesítményértékelésében meghatározó szerepet töltenek be az akadémiai bizottságok MTA doktori eljárások habitusvizsgálatához kialakított folyóiratlistái. A nemzetközi felsőoktatási piac felé nyitni szándékozó intézmények rangsorokban elfoglalt helyét ugyanakkor a nemzetközi indexált adatbázisok folyóir...
Article
Full-text available
Jelen tanulmány a kutatási mintázatokat és előmeneteli utakat vizsgálja a hazai egyetemi tanárok körében. Magyarországon az úgynevezett "soklépcsős" formalizált előmeneteli rendszer terjedt el, amely pontosan meghatározza, hogy milyen követelmények mentén nyerhető el az egyetemi tanári kinevezés. A különböző forgatókönyveket (Sztár kutató, Kiemelke...
Article
Full-text available
A tanulmány a publikációs stratégiák és kutatói életpályák elemzésére vállalkozik a hazai egyetemi tanárok körében. A szerzők tudománymetriai módszerrel vizsgálják a 2016 és 2018 között sikeres egyetemi tanári pályázattal rendelkezők publikációs teljesítményét. Az eredmények alapján eltérő publikációs stratégiák rajzolódnak ki a tudományterületek –...
Book
This book analyses state-of-the-art techniques in business process management as drivers of advanced entrepreneurship, financial management, supply chain management, and sustainability management. The role of management in a rapidly-changing environment and the use of innovative methods and techniques to address and solve key management problems ar...
Article
Full-text available
A karizmatikus leadership a vonatkozó szakirodalom egyik legnehezebben definiálható fogalma. Középpontjában a követő vezető iránti odaadása, elköteleződése áll, amely kiváltja a követést. A követés természeténél fogva értékracionális (nem tranzakciós jellegű) és belső meggyőződésű azonosulás (nem behódolás). A Max Weber-i karizmatikus és napjaink n...
Article
Az egyik tárgyalófél erős alkupozíciója egy tárgyalás során nagyobb értékelsajátítás lehetőségét teremti meg számára. Az erős alkupozíció két alappilléren nyugszik: erős BATNA és a másik fél rezisztenciapontjára vonatkozó megalapozott becslés. Előbbi a felosztható torta egy részét teszi a másik fél számára hozzáférhetetlenné, utóbbi csökkenti a kem...
Article
Full-text available
Introduction: The accreditation system for health care providers was developed in Hungary aiming to increase safety, efficiency, and efficacy of care and optimise its organisational operation. Aim: The aim of this study was to assess changes of organisational culture in pilot institutes of the accreditation program. Method: 7 volunteer pilot i...
Article
Full-text available
A tanulmány Barabási elméletére alapozva kísérletet tesz a XVII-XIX. sz-i európai gazdasági és hatalmi viszonyok skálafüggetlen hálózati logika szerinti értelmezésére. (The article tries to interpret the economic and power relations of 17th-19th century Europe based upon scale free network theory of Barabási.
Article
Full-text available
A Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness (GLOBE) kutatási program kivételes lehetőséget kínál arra, hogy egyfelől jjelenleg észlelt, másfelől a jövőbeli kívánatos kulturáról képet kaphassunk, és összevethessük a kettőt. A kettő közötti különbség elemzése lehetőséget kínálhat arra, hogy a változások és a sikeres tanulás lehetősé...
Article
A Global Leadership and Organizational Effectiveness (GLOBE) kutatási program kivételes lehetőséget kínál arra, hogy egyfelől a jelenleg észlelt, másfelől a jövőbeli kívánatos kultúráról képet kaphassunk, és összevethessük a kettőt. A kettő közötti különbség elemzése lehetőséget kínálhat arra, hogy a változások és a sikeres tanulás lehetőségeiről,...
Article
Full-text available
A szervezeti kultúraváltozók nem függetlenek egymástól. A tanulmány a GLOBE társadalmi kultúra, társadalmi értékek és a kettő különbségéből képzett differenciaváltozók faktoranalízisével kísérel meg főfaktorokat meghatározni és azokat értelmezni.
Conference Paper
Full-text available
Abstract submitted to 10th Chemnitz East Forum Still the Home of Barons or Yet the Land of Participation? An Attempt to Typify the Change of Hungarian Leadership Style in the Transi-tion Period BAKACSI, GYULA – HEIDRICH, BALÁZS Two decades have passed by since socio-economic changes in Eastern-Europe. For several management scholars the key issu...
Article
Full-text available
The traditional approach to crisis management suggest autocratic leadership, that has risks anyway (leader is the bottle-neck of problem solving, single-loop learning, crisis management is a matter of efficiency). However, managing nowadays crisis is rather effectiveness issue, and requires double-loop learning (second-order change) and leadership...
Article
Az MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottsága 2007. március 9-én emlékülést szervezett a vezetésszervezés diszciplína hazai nagyjai emlékére. Az emlékülés visszaemlékezéseit, méltatásait a szerzők egy cikksorozatban örökítették meg. A Vezetéstudomány márciusi számában Szabó Lászlóról, Harsányi Istvánról és Máriás Antalról olvashattak, most pedig...
Article
Full-text available
A tanulmány arra keresi a választ, hogy a kultúra illetve annak jellegeztes mintázatai mennyiben befolyásolják a gazdasági fejlettséget, fejlődőképességet. A kultúra mérése a GLOBE 62 országra kiterjedő adatbázisára alapozódik, a GLOBE kultúraváltozók és a társadalmi-gazdasági fejlettség különböző mutatószámai közötti kapcsolatokat (korrelációkat)...
Article
Full-text available
A GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness) egy 61 országra kiterjedõ összehasonlító kultúra és leadership1 kutatás. A magyar leadership GLOBE alapú jellemzõirõl korábban már röviden beszámoltunk (l. Bakacsi, 1998), egy nemzetközi felmérésen alapuló európai tanulmány (Brodbeck–Frese et al., 2000) az európai országok összeh...
Article
The eastern European cluster consists of Albania, Georgia, Greece, Hungary, Kazakhstan, Poland, Russia, and Slovenia. It has a population of 232 million and a gross domestic product (GDP) of U.S.$772 billion. The cluster’s distinctive cultural practices are high power distance and high family and group collectivism. The region is facing significant...
Article
This study sets out to test the assumption that concepts of leadership differ as a function of cultural differences in Europe and to identify dimensions which describe differences in leadership concepts across European countries. Middle-level managers (A''=6052) from 22 European countries rated 112 questionnaire items containing descriptions of lea...
Article
Full-text available
Different cultural groups may have different conceptions of what leadership should entail, i.e. different leadership prototypes. Several earlier studies revealed that within Europe various cultural clusters can be distinguished (Hofstede, 1991; Ronen & Shenkar, 1985). Using recent data from the GLOBE project, this article discusses similarities and...
Article
Full-text available
This study focuses on culturally endorsed implicit theories of leadership (CLTs). Although cross-cultural research emphasizes that different cultural groups likely have different conceptions of what leadership should entail, a controversial position is argued here: namely that attributes associated with charismatic/transformational leadership will...
Article
1989-ben Magyarországon átfogó politikai változások következtek be, amelyek alapvető gazdasági és szervezeti változásokkal jártak együtt. A tanulmány e folyamatok vállalati hatásait és a vezetői magatartásra gyakorolt következményeit járja körül. Megállapításai elsősorban nem az újonnan alakult vállalkozásokra, hanem a létező, s így változásra kény...
Article
A type of organizational reward system based on personal power is described and partially tested. The theory, developed from observations of Hungarian organizations, is grounded in theories of procedural justice and learned helplessness. Person-based organizational reward systems are characterized by highly valued rewards combined with personalisti...
Article
The political changes that have swept Hungary in the past few years have been truly revolutionary. However, its newly elected gov-emment has not begun comparably sweeping economic transforma-tions through privatization. When the state has played such a domi-nating role in the economy, privatization of state-owned companies must be the centerpiece t...
Article
Full-text available
Tanulmányában a szerző koncepcionális kritikai észrevételeket fogalmaz meg Fiedler vezetési modelljével kapcsolatban: vitatja a vezetési stílust meghatározó szituációs tényezők Fiedler által felállított fontossági sorrendjét, a vezetési stílus megváltoztathatatlanságának feltételezését és Fiedler " szervezetmérnöki" koncepcióját. A modell hazai vis...
Article
Full-text available
Tanulmányában a szerző a vezetési stílusokra vonatkozóelméleteket tekinti át. Két fejlődési pályaívet, vonulatot különböztet meg, amelyeket döntésközpontú (a hatalom és a részvétel megosztottságát tükröző), illetve személyiségközpontú (személyi orientációkat, irányultságokat tükröző) elméleteknek nevez. Az előbbi kapcsán Lewin, Lippit és White ; Li...
Article
Full-text available
A tanulmány a címben meghívott fogalmak értelmezéséből kiindulva a megfelelő magyar kifejezések alkalmazásában is nagyobb következetességet tart szükségesnek. Fogalomrendszerének rendező keretéül a szerző a vezetést folyamatnak tekintő vezetéselméleti irányzat közelítésmódját fogadja el. A management, leading, leadership, manager és leader fogalmak...

Network

Cited By

Projects

Projects (4)
Project
as newly appointed research professor write and publish management articles and books (Crisis Leadership, Motivation, culture, etc.)