György Molnár

György Molnár
Óbudai Egyetem

Pedagogy

About

140
Publications
98,834
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
924
Citations
Citations since 2017
80 Research Items
798 Citations
2017201820192020202120222023050100150
2017201820192020202120222023050100150
2017201820192020202120222023050100150
2017201820192020202120222023050100150
Introduction
Additional affiliations
August 2015 - September 2018
Budapest University of Technology and Economics
Position
  • Deputy Head of Department

Publications

Publications (140)
Article
Full-text available
In the field of education, the prominence of information and communication technology (ICT) tools in supporting learning and teaching has been steadily increasing. To effectively implement digital education, it is essential to foster teachers' digital skills, especially in terms of tool utilisation and content development. The period of school clos...
Book
Full-text available
Az Oktatás - Informatika - Pedagógia 2023 konferencia tanulmánykötete
Conference Paper
Full-text available
To make machines emotionally more intelligent, it is necessary to choose the right measuring devices that are able to collect physiological biosignals, which can be used to recognize the emotional state of the user. These devices should not restrict the users in their everyday life, therefore commercial, non-invasive Internet of Things (IoT) device...
Book
Full-text available
Az Oktatás - Informatika - Pedagógia 2023 konferencia (Debrecen, 2023. február 10.) absztrakt kötete.
Conference Paper
Full-text available
As a major global process, digitalisation is a leading part of almost all aspects of our daily lives. Its impact is clearly felt in the social, economic, and educational sphere and our lifestyle as well. Our traditional world is increasingly converted into digital dimensions, where the process of knowledge acquisition can be significantly accelerat...
Article
Full-text available
A modern globalizált társadalomban a fenntartható fejlődés egyre aktuálisabbá válik, hiszen a technológiák rohamosan fejlődnek, minden nemzetgazdasági ágazat modernizálódik, az ember környezete felgyorsult és mindennapivá válik a digitalizált környezet, mind a magán, mind az üzleti életben. Az egyik ilyen fontos tényező, ami a társadalom folyamatos...
Conference Paper
Full-text available
In the COVID-19 period, we had the opportunity to learn about the characteristics and specificities of digital education and the related practical feasibility options in several waves. The first phase was mainly characterised by technological embeddedness and centrality, while the second wave allowed for a fine-tuning of the methodological culture....
Book
Full-text available
Az Oktatás - Informatika - Pedagóai 2022 konferencia (Debrecen 2022. február 11.) absztrakt kötete
Article
Full-text available
A digitális kompetencia fejlesztésének igénye és lehetőségei a szakképzésben, napjaink reformterhelt világában MŰHELY 1. BEVEZETŐ Digitális világunk, környezetünk ugrás-szerű fejlődése az egész gazdaságot, mun-kaerőpiacot és társadalmat gyökeresen át-alakítja. Nemcsak az ipar szinte teljes struktúráját formálja át, de egyre inkább teret hódít az él...
Article
Full-text available
The following case study was carried out on a sample of one experimental and one control group. The participants of the experimental group watched the movie section from the standardized LATEMO-E database via virtual reality (VR) on Oculus Rift S and HTC Vive Pro devices. In the control group, the movie section was displayed on the LCD monitor. The...
Article
Full-text available
In the context of digital education, internet-based digital platforms, applications and infocommunication tools and systems have advanced significantly in the educational process, moving beyond the technical solutions of teaching and learning to a technology-based approach to learning, becoming part of the methodological and technological culture (...
Presentation
Full-text available
A digitális kor kihívásai és lehetőségei a digitális tanulás során-fókuszban az élménypedagógia módszerek Dr. Molnár György, Cserkó József, Karl Éva BME-Training 360 2021.Május 27-28.
Preprint
A DIGITÁLIS KOR KIHÍVÁSAI ÉS LEHETŐSÉGEI A DIGITÁLIS TANULÁS SORÁN-FÓKUSZBAN AZ ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ABSZTRAKT A digitális oktatás kontextusában az internetes digitális platformok, alkalmazások, valamint az infokommunikációs eszközök és rendszerek az oktatás folyamatában jelentős szintet léptek előre, az oktatástechnikai megoldásokon, a techn...
Article
Full-text available
The present study retraces how the prestige of written language conventions impacts internet-based communication and how this linguistic subculture influences the use, development and evolution of language. The author’s basic premise is the “linguistic frugality” as a definitive characteristic of the Internet, resulting in the formation of a writte...
Article
Full-text available
In order to assure effectiveness, digital instruction prioritizes digital devices and systems over traditional technological and methodological solutions. In the current digital age and the way of life defined by digital culture, digital skills and competences become highly appreciated. Also, innovative methodological solutions, promoting the long...
Conference Paper
Tanulmányunk során a feltárt adatok legfontosabb eredményei kerülnek bemutatásra, amelynek elemzése során három fő hipotézis kerül igazolásra és cáfolásra. A digitális oktatásnak, a digitalizáció munkaerőpiaci szerepének gyakorlati relevanciáját mi sem támasztja jobban alá, mint az elmúlt időszak járványügyi helyzete miatt kialakult digitális munka...
Article
Full-text available
Some of the advantages of CNC machine use are high processing quality and the speed of the final machining of the product. In the paper we present the low cost solution while the goal was to design and implement a 3D model of a CNC machine based on laser engraver that does not contain too many parts (not only because of the price but also because o...
Conference Paper
Full-text available
Korunk oktatási, képzési rendszere a 21.-sz.-ra gyökeresen átalakult, beleértve az oktatási módszereket, oktatási környezetet, az oktatás szereplőit, a rendelkezésre álló technológiai hátteret. Napjainkban inkább már a digitális oktatásról vagy elektronikus oktatásról beszélünk egyre gyakrabban, amely már sok esetben nélkülözi a hagyományos pedagóg...
Article
Full-text available
The Internet of Things (IoT) is becoming a regular part of our lives. The devices can be used in many sectors, such as education and in the learning process. The article describes the possibilities of using commonly available devices such as smart wristbands (watches) and eye tracking technology, i.e., using existing technical solutions and methods...
Article
Full-text available
The importance of environmental education cannot be stressed enough as humanity populated the majority of the Earth and its activity effects the whole planet. Environmental education is lifestyle education that cannot be started early enough. The point is not only to properly provide scientific knowledge besides personality development. It is essen...
Conference Paper
Full-text available
The authors focused on the challenges and options implied by the digital work form in both countries. Describing the specific technological and methodological solutions,. the article provides a detailed introduction of the way Serbia and Hungary responded to the respective VUCA phenomenon. An important aspect of such approach is the application of...
Article
Full-text available
The definition digital culture in the narrower sense can be summarized as managing information with digital tools. hi a broader sense, it is the transformation of elements of bolt traditional literacy and culture, into new digital forms and environments that affect the daily lives of our society. One of the strong features of this is the developmen...
Preprint
Full-text available
A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS INNOVÁCIÓS LEHETŐSÉGEI ÉS KEZDETI TAPASZTALATAI ABSZTRAKT A napjainkban gyakran emlegetett digitális átállás kapcsolódhat intézményrendszerhez, fenntartóhoz, képzési szerkezethez, technológiai váltáshoz is. Egyik alapját a DOS (2016), a DJP2.0 (2017) és a DigComp2.1 (2016) Uniós ajánlások és keretrendszerek jelentették, ehhez tá...
Chapter
During the digital transformation and digitalisation period, the transformation of the entire education system can be observed, which focuses on new, collaborative and technology-based learning, which makes the application of its effective learning environment increasingly visible. In this type of modern educational environment, with the expansion...
Preprint
Full-text available
ABSZTRAKT Az utóbbi évtizedekben végbement jelentős fejlődések-melyeket az Ipar 3.0 és a 4.0, valamint a digitalizáció fogalma és jelensége is fémjelez-hatására társadalmi, gazdasági és kulturális adottságaink és szokásrendszerünk is némiképpen formálódott, vagy inkább nagymértékben megváltozott. E jelenségek sorozata átalakította nemcsak a mindenn...
Book
Full-text available
Az Oktatás-Informatika-Pedagógia 2020 konferencia absztrakt kötete
Chapter
Full-text available
A globalizálódó gazdaság, a munkahelyi és társadalmi mobilitás, a technikaitechnológiai fejlődés felgyorsulása napjainkra az ipari szereplők mellett az oktatási intézményeket is versenyhelyzetbe hozta. Elkerülhetetlenné vált az új típusú munkaerőpiaci kihívásokra, új megoldási módokat adni az iskoláztatás rendszerének egészében, kiemelten a digitál...
Article
Individuals' lifestyles manifest themselves in daily activities that can have effects that are a health preserving, preventive or risk-enhancing, in terms of health. Some of them are as simple everyday activities, as eating, exercising or smoking, which are closely related to health without being specifically viewed as health-related behaviors. In...
Article
Full-text available
The globalizing world of international business, the mobility of workplaces and the accelerated technological development have made the educational sphere competitive as well. Consequently, educational institutions and the educational process itself have to come up with new methods to meet the respective challenges. Digitalization of education prov...
Article
Full-text available
Latest research results and my experience as well underline that the disciplinary mission of digital instruction, in a stricter sense, digital pedagogy, is to reflect all challenges, tasks, and innovation options facing the digital citizens of today’s continuously changing world. In addition to acquiring the so-called key qualifications, the five g...
Article
Full-text available
While in our accelerated world everything seems to change, basic values are here to stay. I believe one such aspect is education and training. Although our educational system is built on a relatively permanent basis, instructional methodology on the whole has undergone substantial changes despite that all of the educational system has preserved its...
Conference Paper
Full-text available
The digital transformation has impacted the education sphere. According to the Digicomp, the European framework system of digitally competent educational organisations, the impact of digital learning technologies on educational innovation requires educational organisations to prepare for such changes. Consequently, the respective design efforts sho...
Conference Paper
Full-text available
During the digital transformation and digitalisation period, the transformation of the entire education system can be observed, which focuses on new, collaborative and technology-based learning, which makes the application of its effective learning environment increasingly visible. In this type of modern educational environment, with the expansion...
Conference Paper
Full-text available
According to the innovation of the learning and teaching methodologies in the VET (Vocational Education and Training), our starting point was that the traditional curricular structures couldn’t follow the accelerated market and technological changes. Regarding the VET textbooks and teaching methods, as our survey found there is a massive deficit in...
Article
Full-text available
A mai társadalmak egyik jellegzetes vonása, hogy a hálózaton zajlik mind több társadalmi folyamatunk, miközben életünk számos mozzanata digitális formában tárolható és elemezhető. Tovább terjednek a nonformális és informális oktatási for-mák. Mind többek férnek hozzá a tudáshoz, a tanulók lakóhelye és az iskola közti távolság mind kevésbé mérvadó,...
Article
Full-text available
Face recognition and motion detection are described in the context of the construction of a system of intelligent solutions, for use in the home, that can be used as a single free standing functional unit or as an element of a bigger system, connected to the Internet of Things. To create a complex system, a micro PC, Raspberry Pi 3, was used togeth...
Article
Full-text available
Napjainkra az okostelefonok fejlődésével és előretörésével egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a mobil alkalmazások, applikációk, szemben a tradicionális, számítógép alapú programokkal, programkörnyezetekkel. Cikkünkben az applikációk területére való bevezetés után rámutatunk az okostelefonos világ elindulása által végbement változásokra és az ebben rej...
Chapter
Full-text available
ABSZTRAKT A digitális korunkban tapasztalható nemzetközi és hazai tendenciák és trendek alapvetően meghatározzák és behatárolják az információs társadalmunk egyéneinek életmódját, életviteli szokásait és a technológiához való viszonyulását, attitűdjét. Ilyen jellemző tendencia az Ipar 4.0, a generációs elméletek (Howe & Strauss, Prensky; 2000, 2001...
Chapter
All forms of augmented reality (AR)—including games—have common features. According to the authors, the two most important are immersion and flow. The phenomenon of AR is closely related with the technology: the optics, the sensors and HD displays are requirements. With the use of applications, digital information can be projected on the real world...
Chapter
Full-text available
A felhőszolgáltatások a 2010-es években jelentek meg az informatika területén. A felhőinformatika- szolgáltatók száma az utóbbi időben rohamosan növekszik, s a mobil IKT eszközök új generációi a mindennapi alkalmazásokat is lehetővé teszik. A felhőalapú technológia gyors terjedésének és népszerűségének oka a nagymértékű rugalmasság és skálázhatóság...
Article
Full-text available
Augmented reality offers great solutions in learning because most of high school students are familiar with them. Augmented reality-based applications such as the Pokémon Go 3D, or Quiver and HP Reveal can be used effectively in education. Using AR technology, teachers or even students can create content. For example, triggers using the provided we...
Chapter
Full-text available
SAJÁT IKT ÉS MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK ÉLMÉNYALAPÚ HASZNÁLATÁNAK LEHETŐSÉGEI FELSŐOKTATÁSI KÖRNYEZETBEN Bevezetés Információs társadalmunk korában észlelhető állandó változások világában a permanens tanulás kényszerének hatására, valamint a folyamatosan változó gazdasági, társadalmi környezet eredményeként világosan kirajzolódnak a pedagógiában b...
Conference Paper
Full-text available
Chatbots appeared in large numbers at the beginning of the current decade. Interactive technology, often combined with artificial intelligence, has rapidly invaded and occupied the world of online chat. Chatbots are not just elements of virtual assistants, but are used by organizations and governments on websites, in applications, and instant messa...
Conference Paper
Full-text available
This paper first shortly describes the current theoretical background and its first implementation steps into the process of vocational teachers training on the way of innovation learning and teaching methodology. It then provides analysis of teachers attitude to the new learning environment according to the content development in VET (Vocational E...
Book
Full-text available
It is the Yearbook of Hungarian Educational Research Association, 2017. Ed by Orsolya Endrődy-Nagy and Anikó Fehérvári.
Conference Paper
Full-text available
In the world of constant changes, due to the constraint of continuous learning and the transformation of the economic and social environment, the changes in pedagogy are clearly outlined. In digital age are students are faced with many changes within the framework of socialization, institutional education and formal, informal and informal learning....
Book
Full-text available
Több éves kutató és oktató munkám eredménye egy készülő monográfia, amely az ún. digitális kor pedagógiájának kérdéseit vizsgálja, különös tekintettel az innovatív és holisztikus szemléletű pedagógiai módszerekhez. Ennek részlete jelen tanulmányom, amely néhány, napjainkban fontos kérdéskörre fókuszál. Ezek: az IKT alapú pedagógiai megoldások módsz...
Chapter
Full-text available
Crowdsourcing is the latest revolution brought by the digital technologies of computing and communication. It is a nowadays popular way of finding services, concepts, or content by asking contributions from a large group of people, particularly from users. According to Jeff Howe, crowdsourcing generally refers to the participatory online activity o...
Article
Full-text available
This paper aims at presenting the findings and sharing the experiences of a case study whose data were gathered from an experimental MOOC (massive open online course) platform. The content was designed with an end view of favoring media-based education, students' activities, and their interactive communication. The main advantage of the devised sys...
Chapter
Full-text available
Fenntartható hazai stratégiai irányvonalak és lehetőségei a felsőoktatásban, különös tekintettel az innovatív technológia háttérre A 21. századi innovatív technológiai háttér és jellemzői Az IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) használat kapcsán azt tapasztalhatjuk napjaink világában, hogy a fiatalabb generációk, a digitális bennszülötte...
Article
Full-text available
In social context, a stranger can be identified as one who is excluded from a group. This group can sometimes have only a few members, while in other cases it can consist of a whole nation or of an entire society. From a digital perspective, there are two kinds of citizens: first, those who are members of the digital information society. They are a...
Conference Paper
Full-text available
Az internet és a mobilkommunikációs eszközök rohamos penetrációja, mára már teljesen átszövi digitális kultúránkat információs társadalmunkban. Ehhez társul a mindennapos környezetünk és életvitelünk digitális eszközrendszere és környezete, mely jelentősen formálja a szokásrendszerünket is. A generációs elméletek (Tapscott, Prensky) alapján, a digi...
Conference Paper
Full-text available
Crowdsourcing is the latest revolution brought by the digital technologies of computing and communication. It is a nowadays popular way of finding services, concepts, or content by asking contributions from a large group of people, particularly from users. According to Jeff Howe, crowdsourcing generally refers to the participatory online activity o...
Article
Full-text available
Nem mondhatom el senkinek, Elmondom hát mindenkinek. Próbáltam súgni, szájon és fülön, Mindnyájatoknak, egyenként, külön. A titkot, ami úgyis egyremegy S amit nem tudhat más, csak egy meg egy. …………………………………………… Amit nem mondhatok el senkinek, Amit majd elmondok mindenkinek. KARINTHY FRIGYES: ELÕSZÓ EGY KÉSZÜLÕ VERSKÖTETHEZ Az új média vizsgálata so...
Article
Full-text available
A dolgozat a szóbeliség és az írásbeliség „széles határán” megjelenő internetes folklór jelenségeivel, azon belül is a mémekkel és a hungaromémekkel foglalkozik. A szerzők figyelmének fókuszában remixelt kép–szöveg konstrukciók, digitálisan manipulált képek és videofájlok állnak. A netfolklór létmódját, a kirajzolódó alapvető tendenciákat vizsgáljá...
Conference Paper
Full-text available
The content of education and training is constantly changing in the case of Vocational Education and Training (VET) where the rapid technological and fast labor market shifts accelerate the process. Therefore educators must offer new insights regarding modern learning outcomes, especially in the ICT environment. Our new model entitled Open Content...
Article
Full-text available
ABSZTRAKT Napjainkban már szinte mindenkinek van okos eszköze. Ez különösen igaz a digitális nemzedékek körére. A felhasználói funkciók mellett lehetőség nyílik arra is, hogy alkalmazásokat fejlesszünk okostelefonokon a tanulás támogatására, mely akár motivációt is adhat a mobil programozás megtanulására, amennyiben ez a tanulás hatékonyságát növel...
Conference Paper
Full-text available
Open content can be modeled as a scale-independent graph (that connects visual and verbal knowledge elements and math representations) combined with mathematical representations to enhance both theoretical and practical approaches as well as case studies and practical examples. This approach could fit well in to the contemporary LMS in formal educa...
Conference Paper
Full-text available
A telematika, számítástechnika, illetve az információs és kommunikációs technológiák nagyiramú fejlődésének következtében társadalmunk tudás illetve információközpontúvá vált (Molnár, 2012; Siemens, 2005; Siemens, 2006). Ennek hatása nagyon sok diszciplináris területen érezhető, így a tanítás-tanulási folyamat területén is (Benedek, 2007; Molnár &...
Article
Full-text available
The rapid development of ICT is constantly calling for society and economics, as well as our way of life. This tendency is being intensified these days by the transformation of the basic lifestyles, tasks and roles besides the changes of the education system and its components. The major shifts in technical and technological advancements have resul...
Chapter
Full-text available
sszefoglaló Az IKT rohamos fejlődése folyamatosan igényeket támaszt mind a társadalommal, mind a gazdasással, mind az életformával kapcsolatban. E tendencia napjainkban egyre inkább fokozódik, melyben az alapvető életformák, feladatok, szerepek átala-kulása mellett számolnunk kell az oktatási rendszer és egyes elemeinek a változásával is. A nagyira...