Gürkan Özden

Gürkan Özden
Inonu University · Department of Nursing

Doctor of Nursing Practice

About

31
Publications
12,888
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
74
Citations
Introduction
A nurse who views patient care as an artistic endeavor. A software developer with an interest in technology. Considers that machine learning and artificial intelligence are paving the way for new frontiers in healthcare.
Education
September 2018 - January 2022
Inonu University
Field of study
  • Internal Medicine Nursing

Publications

Publications (31)
Article
Full-text available
statement What is already known about this topic? Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) causes cough, shortness of breath, fatigue and impaired exercise capacity. The most common symptoms are dyspnoea and fatigue. The treatment and prognosis of COPD require skilled nursing care. Breathing exercises guided by nurses relieved the symptoms. Inf...
Article
Full-text available
Objective: This study was conducted to determine the effect of patients' relatives' empathy level on their perception of cancer. Material and Methods: This study was designed as descriptive research. It was carried out at a university hospital located east of Turkey. The universe of the research was constituted by patient relatives at the aforement...
Article
Full-text available
Aim: The aim of this study was to investigate psychological insulin resistance and factors affecting it in patients with diabetes mellitus. Method: This descriptive study was conducted in a university hospital in eastern Turkey. The population of the study consisted of patients diagnosed with type 2 DM in the internal medicine clinic of the said ho...
Article
Background: This descriptive study analyzed the stress in nursing education and the fear of missing out. Method: This study was conducted at a public university in eastern Turkey and included 1,119 undergraduate nursing students. Result: Findings indicated there was no statistically significant relationship between the levels of stress experie...
Article
Full-text available
Bu çalışmada COVID-19 tanısı almış bireyin NANDA-I’ya göre hemşirelik tanıları, NIC hemşirelik girişimleri ve NOC çıktılarına göre hemşirelik bakımı ele alınmıştır. COVID-19 virüsü ile enfekte olmuş hastaların bir kısmı yoğun bakımda, bir kısmı servislerde ve büyük kısmı ise evlerinde bakım almaktadır. COVID-19 tanısı almış hastaya verilecek bakımı...
Article
Full-text available
Mizah, olayların komik ve eğlenceli tarafını görmeye çalışmaktır. Mizah, bireylerin bilişsel düzeylerini değiştirerek farklı bir perspektiften düşünmelerine yardımcı olur. Mizah duygusu negatif bir olayla karşılaşılsa bile pozitif bakış açısı geliştirmeyi sağlar. Mizah beden ile ruhu kapsayan ve birbirine bağlayan bir enerji olarak değerlendirilebi...
Article
Full-text available
This study aims to examine the effect of social isolation during COVID-19 pandemic on nutrition and exercise behaviors of nursing students. This descriptive study was conducted with nursing students of a university in eastern Turkey. The sample of the study consisted of 1,011 nursing students. The data were collected via e-mail using the Questionna...
Chapter
Hemşirelikte Kültürel Duyarlılık
Article
Full-text available
This study was carried out to determine the effect of acceptance of illness on the comfort level in patients with type 2 diabetes mellitus. The study was conducted as a cross-sectional study between August 2017 and July 2018. The research population consisted of patients with type 2 diabetes mellitus treated in the endocrine and diabetes outpatient...
Article
Full-text available
Aım: To test the Turkish validity and reliability of the fear of COVID-19 scale. Methods: The study was done as a validity and reliability study. This study was conducted with 1281 students who were studied in a nursing faculty of a university in Turkey between May and June 2020. Cronbach Alpha and item-total correlation were used for internal cons...
Article
Full-text available
Objective: To determine the validity and reliability of the Turkish version of the Dutch Heart Failure Knowledge Scale. Methodology: The cross sectional study was composed of patients who were followed up in cardiology clinics of a university hospital in Malatya. Consecutive patients were enrolled in the study. Data were collected using Dutch Heart...
Article
Full-text available
Amerikan Sanat Terapisi Derneği, sanat terapisini, bireylerin, sanat terapisti tarafından sunulan sanatsal medyayı, yaratıcı süreci ve ortaya çıkan sanat eserini, duygularını keşfetmek ve duygusal çatışmaları uzlaştırmak için kullandıkları zihinsel bir süreç olarak tanımlar. Sanat terapisinin teorik temeli beyin lateralizasyonu teorisidir. Buna gör...
Article
Full-text available
Öz Koronavirüs hastalığı 2019 yılında Çin’de ortaya çıkmış ve kısa sürede bütün dünyaya yayılmıştır. Bu hızlı yayılımla beraber salgın küresel bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Salgınla beraber hemşireler sadece işlerinin yoğunluğunda bir artış yaşamakla kalmamış, aynı zamanda yeni protokollere ve yeni bir norm'a uyum sağlamak zorunda kalmışlardı...
Article
Full-text available
Background: The use of the internet is increasing rapidly worldwide. Aim: This study was conducted to determine the relationship between Internet addiction and obesity in nursing students. Methods: The study was carried out as a descriptive study at the faculty of nursing of a university in the east of Turkey. The research population consisted of t...
Article
Full-text available
Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu, başta gastrointestinal sistemin bazı enfeksiyonları olmak üzere obezite, diyabet, metabolik sendrom, parkinson ve multiple skleroz gibi bazı sağlık sorunları için önemli bir tedavi seçeneğidir. FekalMikrobiyota Transplantasyonu, sağlıklı donörden alınan gaitanın hazırlık aşamalarından geçirilerek hastaya nakledil...
Article
Full-text available
Aim: This study was conducted with the purpose of determining the information literacy levels of nursing students who take the course on information techniques in nursing and those who do not. Material and Methods: This descriptive study was conducted. The population of the study consisted of the 1st and 2nd year students of a school of nursing lo...
Article
Full-text available
Objective: The research was conducted to determine the relationship between e-health literacy and the caregiver contribution to self-care of a patient with heart failure. Methods: This was planned as a descriptive and correlational study. It was carried out between April andJuly 2018. The population of the study consisted of patients who received t...
Conference Paper
Full-text available
Amaç: Araştırma insülin kullanan diyabetli bireylerin rahatsızlığa dayanma kapasiteleri ile insülin tedavisine karşı bakış açıları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Araştırma Ocak- Şubat 2019 tarihleri arasında Türkiye'nin doğusunda bulunan bir üniversite hastanesinde...
Conference Paper
Full-text available
Psikolojik iyi oluş: anlamlı amaçları sürdürme, kişisel gelişim, diğerleri ile nitelikli ilişkiler kurma gibi yaşamda karşı karşıya kalınan varoluşsal meydan okumalarla ve zorluklarla yüz yüze gelindiğinde kendini gerçekleştirme, tam olarak fonksiyonda bulunma ve anlamlı yaşam sürdürme olarak tanımlanmaktadır. Bağımlılık, insanın kilit bir özelliği...
Article
Full-text available
Aim: The study was conducted to determine the effect of online information searching strategies on individual innovativeness in students taking the course of information techniques in nursing. Material and Methods:The study was conducted as a descriptive and correlational study. The population of the study consisted of 548 students whoattended nurs...

Network

Cited By