Gürkan Çalışkan

Gürkan Çalışkan
Kastamonu Üniversitesi · Turizm Fakültesi

Research Assistant
Web of Science ResearcherID  AAY-9861-2021

About

18
Publications
4,533
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
11
Citations

Publications

Publications (18)
Article
Full-text available
In order to survive in a competitive environment and make sustainable profits, hotel businesses must be different for competitive advantage and innovation. When the literature on innovation in hotel establishments is examined, it is seen that the studies reflecting the views of food and beverage managers are insufficient. The aim of this study is t...
Article
Full-text available
Bu araştırmada Kastamonu ilinde bulunan turizm işletmelerinin destinasyon pazarlama faaliyetleri içerisinde sosyal müşteri ilişkileri yönetiminin durumunu saptamak amaçlanmıştır. Araştırmada nitel bir tasarım benimsenmiş ve yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplam dokuz seyahat acentesi ve konaklama işletmesi yöneticisi ile görüşülmüştür....
Article
Full-text available
The purpose of this study carried out in this context is to determine the effects of COVID-19 virus, which has become a global health problem today, on accommodation businesses. In this study, a five-star accommodation business in Turkey, which carries out its activities by taking its own precautions and can be considered successful with the precau...
Article
Full-text available
This dynamic structure has also shown itself in tourism studies, which have been carried out on current issues. This study examined articles published in hospitality journals in the last 40 years. International Journal of Contemporary Hospitality Management, Journal of Hospitality & Tourism Research, and International Journal of Hospitality Managem...
Chapter
Full-text available
The COVID-19 virus, which emerged in China, spread rapidly worldwide and turned into a global pandemic. This process has forced regions and countries to make some decisions. There has been a transition from the global social order to an order of introversion and restrictions. Although the pandemic has been tried to slow down with bans, restrictions...
Article
Full-text available
Augmented reality technologies that have become widespread in the tourism sector are also among the innovations that have increased in recent years. Augmented reality is technologies that reflect the real world. The most important usage area in tourism is cultural heritage. The possibilities of using augmented reality technologies in tourism, their...
Article
Full-text available
Araştırma alanı olarak Ilgaz Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan 12 köy belirlenmiştir. Çalışmanın amacı Ilgaz Dağı Milli Parkı içerisinde yer alan köylerin kırsal turizm potansiyelini sosyo-kültürel yönleriyle değerlendirmektir. Bu kapsamda çalışmada, Ilgaz Dağı Milli Parkı sınırlarında yer alan 12 köy muhtarı ile yapılan odak grup görü...
Article
Full-text available
Towards the end of the twentieth century, through the effect of globalization, cities experienced a great change. The distorted construction that emerged as a result of population growth has led to the disappearance of the aesthetic understanding and cities turning into concrete piles. City aesthetics emerge as a social need of our day that allows...
Conference Paper
Full-text available
Bilgi ve iletişim teknolojileri, küreselleşme ve ulaşım sektöründe yaşanan gelişmelerle beraber dünyanın hızla değişim içerisine girmiştir. Rekabet küresel boyuta ulaşırken, üretim ve tüketim alışkanlıkları da ciddi değişimler içerisine girmiştir. Web 2.0’ın gelişimi sosyal medyanın gelişimine zemin hazırlamıştır. Sosyal hale gelen müşterileri yöne...
Conference Paper
Full-text available
Bireylerin sürekli yaşadıkları sosyo-kültürel ve fiziksel çevrelerinde deneyimlemiş oldukları bir takım olumsuzluklar onları doğaya yöneltmekte ve adına Doğa Turizmi denilen niş bir pazarı oluşturmaktadır. Bu pazar turizm etkinliklerinin sağlamış olduğu ekonomik kazanımlardan yararlanmak isteyen ülke, bölge ve varış noktaları için önemli bir turist...
Conference Paper
Full-text available
Yirminci yüzyılın sonlarına doğru küreselleşmenin de etkisiyle şehirler büyük bir değişim içerisine girmiştir. Nüfus artışı sonucunda çarpık yapılaşma estetik anlayışın kaybolmasına ve şehirlerin beton yığını haline dönüşmelerine yol açmıştır. Şehir estetiği toplumun nefes almasını sağlayan, bölge değerlerine sahip çıkan ve şehrin karmaşık yapısını...
Article
Full-text available
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda sosyal medya tüm sektörleri etkilediği gibi turizm sektörünü de etkilemektedir. Sosyal medyanın hayatın her alanında bu denli etkili oluşu hem konaklama işletmelerinin iş yapış şekilleri hem de müşterilerin tatil sürecini değiştirmektedir. Sosyal medya sayesinde müşteriler tatile çıkmadan ön...
Article
Full-text available
zet Günümüz küresel ve yerel rekabet ortamında müşteri ilişkileri yönetimi anlayışı gittikçe önem kazanmaktadır. Müşteri ilişkileri yönetimi anlayışı ile otel işletmeleri müşterinin istek ve beklentilerine uygun mal veya hizmet üretebilmekte ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmektedir. Böylece, müşteri sadakatini oluşturabilmekte ve sadık bir müşte...

Network

Cited By

Projects