Gülten Demir

Gülten Demir
Marmara University · iktisat

Professor

About

14
Publications
1,988
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
10
Citations
Introduction
Skills and Expertise

Publications

Publications (14)
Conference Paper
Full-text available
The aim of this study is to examine the common structural dimensions of the social solidarity and collaboration concepts within the context of solidarity economy. Collectivism is the whole set of activities that require collective work, production and attempts, are carried out by individuals in the community in order to provide added value to the s...
Conference Paper
Full-text available
A TCP candidate who had gone into 2014 elections held in Ovacik district of Tunceli province, with population of 3300, won local elections with a program by establishing "public solidarity committee" and by taking the preferences and discourses of the people living in the district into account. Post-election policy implementations of the municipali...
Article
Full-text available
1970"lerden sonra yaygınlaşan neoliberal politikalar finans merkezli birikim koşullarını oluşturmuş, 1990"lı yıllardan itibaren dünyanın birçok ülkesinde birçok kriz yaşanmıştır. 2008 krizi sonrasında, neoliberalizmin kendisi tarafından keskinleştirilen krizleri önlemede yetersiz kaldığı açıkça ortaya çıkmıştır. Kriz sonrası uygulamalar öncelikle g...
Article
Dünya ekonomisi ve finans sisteminde önemli dönüşümler yaşanıyor. Üretim dünya ölçeğinde yeniden yapılandırılırken, üretim organizasyonu kompleksleşiyor, teknoloji ve bilgi yoğunluğu giderek artıyor. Bir yandan da finansal aktifler rantı optimize etmek üzere para sistemleri arasında sürekli değişiliyor. Dünyada rekabet giderek keskinleşirken, tekno...
Article
Full-text available
küreselleşme
Book
Full-text available
1997 yılı ortalarında, genel hatlarıyla IMF tarafından desteklenen, dış finansmana dayalı gelişme modeli uygulayan Doğu ve Güneydoğu Asya ülkeleri ağır bir krize girdiler. Çalışmamız, Asya ülkelerinin ekonomik krize sürüklenişinde etkili olan unsurların araştırılması, kriz sürecinin ve kriz sonrası durumun genel hatlarıyla ortaya konmasını amaçlıyo...
Book
1980'li yıllar, İkinci Dünya Savaşını izleyen dönemde yaygınlaşan müdahaleci devlet anlayışının sorgulandığı yıllar olmuştur. Devlet-ekonomi ilişkisinin liberal bir yaklaşımla yeniden yapılandırılması eğilimleri ağırlık kazanırken, Türkiye de aynı yaklaşımı benimsemiştir. Çalışma, müdahaleci devletten liberal devlete yöneliş anlamındaki bu dönüşüm...
Article
Full-text available
Gelişmiş ülkelerden azgelişmişlere kaynak aktarımı II. Dünya savaşını izleyen yıllarda başlamıştır. Bu yıllarda azgelişmiş ülke-lere aktarılan kaynaklar dış yardım olarak adlandırılırken, giderek dış yardım yerini daha ticari bir görünüm kazanan dış borçlanmaya bırakmıştır. ı 973 ve 1979 yıllarında petrol fiyatlarındaki önemli artışlar az-gelişmiş...
Article
Full-text available
Yrd. Doç. Dr. Gülten DEMİR 198ü'li yılların başlarından itibaren kalkınma politikası tartış malarında azgelişmiş ülkelerde yapısal bir değişim gereğinden sıkça sözedilmektedir. Bu ülkelere; dış kaynak sağlama konusunda kar-şılaştıkları güçlükleri aşmanın bir yolu olarak yapısal değişimin önerilmesi, 197ü'li yılların sonlarında, özellikle ikinci pet...