Gülfem Sezen Balçıkanlı

Gülfem Sezen Balçıkanlı
Gazi University · Physical Education and Sport

Professor

About

31
Publications
6,906
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
199
Citations
Introduction
Gulfem Sezen Balcikanli currently works at the Physical Education and Sport, Gazi University. Gulfem does research in Teacher Education, Social Psychology and Emotion. Their most recent publication is 'The relationship between empathy and antisocial-prosocial behaviours in youth field hockey players'.
Skills and Expertise

Publications

Publications (31)
Article
Full-text available
Öz: Fair play; sporda yardımlaşma, fırsat eşitliğini sağlama, saygı, dürüstlük gibi davranışlarda kendini göstermektedir. Sporda amaç oyunu kurallarına göre oynamaktır ve esas olan oyunun hem yazılı hem de yazılı olmayan kurallarına bağlı kalmaktır. Buradan karşımıza fair playin formal ve informal yönü çıkmaktadır. Formal fair play, oyunun kendine...
Article
Full-text available
Fair play; sporda yardımlaşma, fırsat eşitliğini sağlama, saygı, dürüstlük gibi davranışlarda kendini göstermektedir. Sporda amaç oyunu kurallarına göre oynamaktır ve esas olan oyunun hem yazılı hem de yazılı olmayan kurallarına bağlı kalmaktır. Buradan karşımıza fair playin formal ve informal yönü çıkmaktadır. Formal fair play, oyunun kendine a...
Article
Full-text available
The aim of this study is to examine the empathy skills of senior athletes engaged in martial arts (judo, taekwondo and kickboxing) and to determine differences. The research group consisted of 273 elite athletes judo blue, brown, 1. Dan and above (81), taekwondo 2. Gıp, 1 Gıp, 1. Dan and above (71) and kickboxing light brown, dark brown, 1. Dan and...
Article
Full-text available
z Bu araştırmanın amacı savunma sporları (judo, taekwondo ve kick boks) ile uğraşan üst düzey sporcuların empati becerilerini incelemek ve farklılıkları belirlemektir. Araştırma grubunu, Ankara genelinde yapılan turnuvalara katılmış, ulusal ya da uluslararası çeşitli derecelere sahip sporcular arasından tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiş, yaşla...
Article
Full-text available
Introduction: As one of the most important requirements for healthy communication, empathy is vital in a great many occupations. Various studies have investigated the importance and level of empathy in various occupation groups. One of the leading occupations requiring strong empathic skills is teaching. Teachers need empathy to create an effective...
Article
Full-text available
The purpose of the current study is to evaluate sportspersonship coaching behaviors from youth athletes' perspective. In this sense, the research group comprised a total of 394 youth athletes,161 girls (40.9%) and 233 boys (59.1%) between the ages of 11-17. Sportspersonship Coaching Behaviors Scale (SCBS) was used as a data collection tool in the s...
Chapter
While people are trying to keep up with the rapidly evolving technology in today’s zeitgeist, this situation leads to people isolation, and ultimately to a more-egocentric state of mind. However, humanity is also a social being and must stick together. This association necessitates certain requirements for us. For example, behaviors such as healthy...
Article
Full-text available
z Bu çalışma, beden eğitimi öğretmenlerinin ve sporcu-öğrencilerin okul sporları kapsamında almış oldukları disiplin cezalarının fair play açısından incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırma grubunu, Ankara ilinde 2012-2017 yılları arası okul sporları kapsamında disiplin cezası almış olan 172 sporcu-öğrenci ve 43 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktad...
Article
Full-text available
The purpose of the current study was to investigate the prosocial and antisocial behaviours of youth field hockey players and their empathy skills, and also the effect of empathy on these behaviours. The sampling group of the study was comprised of 110 youth hockey players at the age of 13–18 chosen from various clubs throughout Turkey. Interperson...
Article
Full-text available
Çalışmanın amacı, Antrenörlerin Sportmen Davranış Ölçeği’nin (Sportspersonship Coaching Behaviors Scale- SCBS) Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Araştırma grubu, Ankara’da bulunan yaşları 11-17 arasında değişen ( x = 15.05), farklı branşlardaki takımların alt yapılarından toplam 206 aktif sporcudan oluşmaktadır. Ölçeğin...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, salon hokeycilerinin empatik beceri düzeyleri ile takımdaşına ve rakibe yönelik prososyal davranışları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada araştırma grubunu 2015-2016 yılı Salon Hokeyi Süper Ligi’nde yer alan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 150 sporcu (75 kadın, 75 erkek) oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak...
Article
Full-text available
The objective of this study is to determine the correlation between the professional futsal players’ (futsallers’) empathic tendency and the numbers of the cards they are shown and the fouls they commit. Empathy was assessed through a Turkish version of Interpersonal Reactivity Index-IRI. The original IRI takes as its starting point from the notion...
Article
Full-text available
OZET Çalışmanın amacı, yarışma sporları ve ahlak arasındaki ilişkinin çeşitli açılardan incelenmesidir. Yarışma sporlarının ahlaki amacı nedir? Yarışma ve kazanma duygusu ile spor ahlakı arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu sorular ışığında çalışmanın içeriğini; yarışma sporlarının formal ve informal yapısı, yarışma sporlarının ahlaki yönelim açısı...
Article
Full-text available
The objective of this study is to identify professional futsal players' orientations on four sportspersonship definitions. Professional futsal players' orientations on sportspersonship were identified through the Multidimensional Sportspersonship Orientations Scale (MSOS), which was developed by Vallerand, Briere, Blanchard, and Provencher (1997) a...
Article
Full-text available
It was the aim of this study to investigate physical education undergraduate students' views on the use of social networking, one of the most typical representations of Web 2.0 technologies. In order to do so, the researcher, who was the instructor of the class, entitled "Fair Play Education in Sport", introduced Ning and its educational aspects to...
Article
Full-text available
This study aimed to investigate the relationship between sportspersonship orientation and empathy on Turkish male professional footballers. Using the Interpersonal Reactivity Index and the Multidimensional Sportspersonship Orientations Scale, the study found out that here was a positive correlation between the levels of "respect for social conventi...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to explore the relationship between sportpersonship orientation and empathic dispositions of professional soccer players. 130 soccer players randomly chosen by 7 soccer teams in the Turkcell Super League, 2007-2008 season constituted the research group. The Interpersonal Reactivity Index: IRI and the Multidimensional Sp...
Article
Full-text available
ÖZET Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi öğretmeni adaylarının, içlerinde sportmenlik ile profesyonellik arasında ikilem barındıran somut örnek olaylar karşısındaki eğilimlerini ve benzer durumlar karşısında gösterecekleri davranış biçimlerini belirlemektir. Araştırma gurubunu Ankara’da bulunan üç devlet üniversitesinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretme...
Article
Full-text available
Empathy for difficulties that students have in learning and for their emotional well-being is an essential but difficult skill that teachers must develop. Shields and Bredemier (1994) have emphasized the necessity of empathic skills in physical education classes given the wide range of abilities that students bring to those classes. One of the emph...

Network

Cited By