Güler Doğan Averbek

Güler Doğan Averbek
Marmara University · Department of Turkish Language and Literature

Doctor of Philosophy

About

19
Publications
3,043
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
23
Citations

Publications

Publications (19)
Chapter
As far as the origins and the development of special collections are concerned, library history often focuses on institutions and the cultural property in writing they preserve. By contrast, the contributions in this volume on the history of the Oriental collections, a special department in the Berlin State Library since 1918, are devoted primarily...
Book
Full-text available
“Bu eser benim dimağımın en iyi mahsulüdür. Bahislerin çoğunu ben ihdas etmişimdir. Hiç yapılmamış cetveller, grafikler tertip ettim. Türk şiirini taksim ve tasnif ettim. Şiire ait her şeyi topladım. Eski şeyleri tasfiye ve tensik ettim. Modern bir ilim hâline koydum. Birçok tasnif ve taksimler yaptım. Bunlar hep yenidir. Bu eser yeni görüşler, yen...
Article
Full-text available
The 16th century poet Emirî belonged to a family who raised many scholars, poets and statesmen. His divans which both include Persian and Turkish poems were presented to Sultan Murad III with hope of an official post. Two different copies of his divans include 6 taqariz. The taqariz were written mostly by scholars in Istanbul. There are two taqariz...
Article
Full-text available
Anadili Arapça olan çocuklara Türkçe öğretmek maksadıyla 17. yüzyılda Fedayî Mehmed Dede tarafından kaleme alınan Tuhfe-i Fedayî, 17 bölümden oluşmaktadır. Şair, eserin mukaddimesinde hayatına dair bilgiler vermektedir. Mukaddimede ifade edildiğine göre eser, Arapların faydalanması ve Türk dilinin inceliklerini kavraması için yazılmıştır. Aynı bölü...

Network

Cited By