Gülden Gökçen

Gülden Gökçen
Necmettin Erbakan Üniversitesi · Department of Educational Sciences

About

5
Publications
1,539
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
13
Citations
Citations since 2017
5 Research Items
13 Citations
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345

Publications

Publications (5)
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, yeme arzusu ve yeme tutumu düzeyleri arasındaki ilişkide beden imgesi baş edebilme stratejilerinin aracılık rolüne ilişkin geliştirilen teorik modelin test edilmesidir. Araştırmanın çalışma grubu 18-40 yaş aralığındaki (Ort.= 23.5) 372"si (%79) kadın, 99"u (%21) erkek olmak üzere toplam 471 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Veri...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, yeme arzusu ve yeme tutumu düzeyleri arasındaki ilişkide beden imgesi baş edebilme stratejilerinin aracılık rolüne ilişkin geliştirilen teorik modelin test edilmesidir. Araştırmanın çalışma grubu 18- 40 yaş aralığındaki (Ort.= 23.5) 372’si (%79) kadın, 99’u (%21) erkek olmak üzere toplam 471 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Ver...
Article
Full-text available
Yayın: Bu çalışmada Yeme Arzusu Ölçeği Kısa Formunun (FCQT-R) geçerliğini, güvenirliğini test etmek ve psikometrik özelliklerini incelemek amaçlanmıştır. Araştırma kapsamına yaşları 18 ile 40 arasında çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan iki farklı çalışma grubunda yer alan toplam 500 (150+350) kişi alınmıştır. Birinci grupla gerçekleştirile...
Article
Full-text available
This study is aimed to examine the relationship between Internet addiction and academic procrastination and social anxiety. The study group of this research is 599 high school students, 239 (39.9%) female, and 360 (60.1%) male. It is for the Young Internet Addiction Scale, the Academic Procrastination Scale, and the Social Anxiety Scale for Adolesc...
Article
Full-text available
In this study, it was aimed to investigate the relationship between patience, emotion regulation difficulty, and cognitive flexibility among university students, and to determine the predictability of patience in cognitive flexibility and emotion regulation difficulty. The study group of the study consisted of 342 (65.5%) females, 180 (34.5%) males...

Network

Cited By