Gülay Demir

Gülay Demir
Sivas Cumhuriyet University · Vocational School of Health Services

PhD

About

36
Publications
3,445
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
109
Citations
Citations since 2017
35 Research Items
110 Citations
20172018201920202021202220230102030405060
20172018201920202021202220230102030405060
20172018201920202021202220230102030405060
20172018201920202021202220230102030405060

Publications

Publications (36)
Chapter
The relevance of the notion of sustainability today is revealed by global warming, pollution, and the depletion of water resources in a world that has become a village as a result of fast globalization. The number of buildings in which many natural resources are consumed during the construction phase and severe damage to the environment caused by t...
Article
Full-text available
Banks, as one of the most important actors in the money and capital markets, play a critical role in the financial intermediation process for every country’s economy. The deposit banking sector is critical to the banking system’s effective and efficient operation. The goal of this research is to develop a multi-criteria model for measuring and asse...
Article
Full-text available
The Covid-19 epidemic has adversely affected all stages of social life all over the world. Educational institutions, which are one of the environments with the highest risk of contamination due to close contact, have been the areas where the first measures are applied. In this context, distance education decision has been taken by CHE in all univer...
Article
Full-text available
The Covid-19 epidemic has adversely affected all stages of social life all over the world. Educational institutions, which are one of the environments where the risk of transmission is the highest due to close contact, have been the areas where the first measures are applied. In this context, distance education decision has been taken by YÖK in all...
Book
Full-text available
Bu kitapta, örnekleme yöntemleri için temel kavramlardan kısaca bahsedilmiş, olasılıklı ve olasılıksız örnekleme yöntemleri ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. Her bir yönteme ilişkin örnek problemler çözülmüştür. Ayrıca G-POWER ve MINITAB programları kullanılarak güç analizi uygulamaları yapılmıştır.
Article
Full-text available
z Yoksullukla mücadele etmede başarılı olmak için yoksulluğun iyi şekilde tanımlanmış olması, yoksulluk ölçüm kriterlerinin iyi belirlenmiş olması gerekmektedir. Özellikle son zamanlarda yapılan çalışmalarda, yoksulluk sadece gelir yetersizliği olarak tanımlanmamakta, yoksulluk çok boyutlu bir sorun olarak tanımlanmaktadır. Yoksulluk göstergeleri ü...
Article
Full-text available
The aim of this study is to propose a model of stability and sensitivity for the studies used in the implementation of multi-criteria decision making (MCDM). In this context, it is proposed to use the steps "sensitivity analysis based on the variation of criterion weight, sensitivity analysis based on sequence reversal feature and comparison analys...
Article
Full-text available
Sustainable urban mobility plans (SUMPs) have become increasingly popular in cities with environmental problems to reduce pollution, often caused by urban transportation. Therefore, this study aims to provide a practical framework for the selection decisions of final measures and policies to be carried out to achieve SUMP workspace goals using a fu...
Article
The aim of this study is to propose an integrated model consisting of PSI-SD and MABAC methods for measuring and evaluating performance at the firm level. For this purpose, various performance indicators for the 2013-2020 period of Anadolu Sigorta, which has a critical importance for the Turkish insurance industry in various aspects, were used for...
Article
Full-text available
Bu çalışmada amaç Türk sigortacılık sektöründe yer alan hayat dışı sigorta şirketlerinin performansının çok kriterli karar verme (ÇKKV) teknikleri ile ölçülerek objektif bir şekilde değerlendirilmesidir. Çalışma kapsamında sigorta şirketlerinin performansını değerlendirmek amacı ile LBWA ve PIV tekniklerinden oluşan yeni bir hibrid model önerilmişt...
Article
Full-text available
Bu çalışmada da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde öğrenim gören İİBF öğrencilerinin salgın döneminde uygulanan online eğitime yönelik tutumlarını ölçmek amaçlanmıştır. Bu amaçla Arslan tarafından 2021’de geliştirilen 20 maddelik, 5 faktörlü uzaktan eğitim ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilere tutumlarının yanı sıra derse katılım haftaları, video in...
Chapter
Full-text available
Artan çevresel kaygılar, hızla tükenen rezervler ve yüksek enerji fiyatları, yenilenebilir enerji seçeneklerini popüler hale getirmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının doğada bolca bulunabilmeleri, geleneksel kaynaklarla kıyaslandığında ekonomik olmaları ve çevreye minimum düzeyde zarar vermeleri nedeniyle birçok ülke yenilenebilir enerjinin g...
Article
Full-text available
In this study, it is aimed to evaluate the performance of companies operating in the cement sector, one of the most important sectors of the Turkish economy, in terms of selected financial criteria for the 6-year period spanning 2014-2019. The financial criteria selected in the study include the market and accounting based data of companies. In add...
Chapter
“G-20, AB ve OECD Ülkelerinin Göç Verilerine Göre Kümeleme Analizi” başlıklı çalışmada, güncel verileri kullanarak bulanık kümeleme ve k-ortalamalar kümeleme analizi aracılığıyla G-20, AB ve OECD ülkelerinin göç hareketliliğini etkileyen kriterler ile ülkelerin sınıflandırılması, en uygun küme sayısının saptanması ve her kümede yer alan ülkelerin b...
Chapter
1970’li yıllardan sonra tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ticari bankalar geleneksel kredilendirme faaliyetlerinin dışında müşterilerine sundukları finansal hizmetleri çeşitlendirmeye başlamışlardır (Gurbuz vd., 2013: 10). Ticari bankaların gelir kaynağını temel olarak faiz gelirleri ve faiz dışı gelirler olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür...
Article
Full-text available
Websites are a virtual window of services in e-government, so the evaluation of websites enables organizations to provide quality online services to beneficiaries. This article aims to design a model that allows the evaluation of any organization's website. The proposed model consists of 7 criteria such as multi-language support for usability, webs...
Article
Full-text available
In a rapidly changing and developing competitive environment, it is important for universities to create a strong impression on the vision of their target audience. Therefore, it is imperative that they have a consistent corporate image. For this image, evaluating the academic performance of higher education institutions is necessary for the presti...
Conference Paper
The aim of this study is to use various “Multi-Criteria Decision Making” (MCDM) methods, for the year 2020, when the Covid-19 pandemic started, in Central and Eastern European-CEE (Albania, Bulgaria, Croatia, Czechia, Hungary, Poland, Slovakia, Slovenia, Estonia, Lithuania) to measure and evaluate the financial performance of countries. For this pu...
Conference Paper
The aim of this study is to objectively evaluate the performance of non-life insurance companies in the Turkish insurance sector by employing multi-criteria decision making (MCDM) techniques. Within the scope of the study, a new hybrid model consisting of LBWA and PIV techniques has been proposed in order to evaluate the performance of insurance co...
Conference Paper
The virus epidemic that emerged in Wuhan, the capital of the Hubei region of China on December 1, 2019, adversely affected all stages of social life all over the world. Especially because of close contact and respiratory transmission, places that need to be in groups have become more dangerous. In this context, educational environments with the hig...
Article
Full-text available
Çok Kriterli Karar Verme” (ÇKKV) yöntemlerini kullanarak, 2008 küresel finansal krizinden sonraki 11 yıllık dönem (2009-2019) için Türk bankacılık sisteminin finansal performansını ölçmek ve değerlendirmektir.
Article
Full-text available
The purpose of this study is to analyze the financial performance of privately-owned commercial banks operating in the Turkish banking sector for the period 2014-2019. For this purpose, a new hybrid model consisting of SWARA-RAFSI methods has been proposed in performance analysis. In the study, firstly, 10 financial performance criteria are determi...
Book
Full-text available
Karar vermenin problemi tanımlama, olası çözümleri belirleme, bir yöntem seçme, her çözümün sonuçlarını belirleme, çözümleri değerlendirme ve sırasıyla en iyi çözümü seçme gibi farklı aşamaları vardır. Bu aşamalar çok kriterli karar verme (ÇKKV) tekniklerinin toplamıdır. Araştırmacıların veya karar vericilerin birden çok ve birbiri ile çelişkili kr...
Chapter
Full-text available
Kriter Ağırlıklandırma Yöntemleri
Chapter
Full-text available
Kriter Ağırlıklandırma
Article
Full-text available
In multi-criteria decision-making methods, the criteri on weighting stage affects final decision making. Therefore, the aim of this study is to compare the Best Worst Method (BWM) and Full Consistency Method (FUCOM) methods which are used to determine the weight coefficients of the criteria. Both methods have both common a spects and differences in...
Article
Full-text available
The private pension system is a system that is based on making regular savings to maintain the current standards in active work life, is voluntarily participated in, and is supported by the state. This study, it is aimed to measure the performances of 18 private pension firms which are under the supervision and surveillance of the Pension Surveilla...
Book
Karar verme, mevcut durumları değerlendirerek bir amaca ulaşmak için çeşitli faaliyetlerden en uygun olanı seçme işlemidir. Uzmanların bakış açısıyla karar verme, problemi tanımlama, olası çözümleri oluşturma, kriterleri seçme, her çözümün sonuçlarını belirleme, çözümleri değerlendirme ve en iyi çözümü seçme gibi farklı aşamalara sahiptir. Karar ve...
Article
Full-text available
Decision making is a form of behavior used in all areas of life. There are situations such as facilitating daily life for individuals, maintaining their existence and providing the most profit for businesses, and making decisions for countries to compare with other countries. There are criteria that help the decisions taken for all these situations...
Thesis
In daily life, individuals, businesses and countries have to decide on different issues in order to survive. These decisions need to be the most accurate and reliable. Decisions arise when a problem is solved. There are many criteria and many alternatives, depending on these criteria, that affect these problems. Multi-criteria decision making (MCDM...
Article
Full-text available
Decision-making is choosing from possible alternatives to reach a solution to a particular problem. Multi-criteria decision-making methods are concerned with the evaluation of a number of alternatives in terms of a set of decision criteria and are proposed in the selection of possible options. These methods are developed to analyze complex problems...
Article
Full-text available
Course selection is one of the most important problems that students must decide in their education life. With this study, it was aimed to choose the most appropriate course for the students in accordance with the determined criteria of the elective courses taught in both fall and spring semesters and to find the criteria that affect this choice. T...
Article
Full-text available
Bireysel emeklilik sistemi, aktif iş yaşamındaki mevcut standartları emekli olduğunda da sürdürmek için düzenli tasarruf yapma esasına dayanan, gönüllü katılım ile gerçekleşen, devlet katkısıyla desteklenen bir sistemdir. Bu çalışmada Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından gözetim ve denetim altında tut...
Article
Full-text available
Private pension system is a system that is based on making regular savings in order to maintain the current standards in active work life, is voluntarily participated in, and is supported by the state. In this study, it is aimed to measure the performances of 18 private pension firms which are under supervision and surveillance of Pension Surveilla...
Thesis
In this study, the conceptual examination of the statistical data envelopment analysis and also its application to the hospital which is an institution having no aim of profit are given. The study consists of four chapters. In the first chapter, the analysis of performance is explained conceptually. In the second chapter, performance measurement mo...

Network

Cited By