Grzegorz Krawiec

Grzegorz Krawiec
Pedagogical University of Cracow · Chair of Law and Administrative Sciences

Professor

About

19
Publications
2,066
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
12
Citations
Citations since 2017
11 Research Items
11 Citations
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456

Publications

Publications (19)
Book
Full-text available
Praktyczny komentarz do ustawy o kołach gospodyń wiejskich, uwzględniający najnowsze zmiany legislacyjne oraz dorobek doktryny. Celem publikacji jest uporządkowanie i wyjaśnienie wszystkich przepisów ustawy oraz ułatwienie bieżącego ich stosowania w praktyce. Komentarz odnosi się do aktualnych, obecnie występujących problemów, z jakimi mogą mieć do...
Article
Full-text available
Tryb ustalania zmiany płci metrykalnej w postępowaniu sądowym. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10.01.2019 r., II CSK 371/18 Słowa kluczowe: osoby transseksualne, procedura zmiany płci, przynależność do danej płci, strony procesu cywilnego Wyrok Sądu Najwyższego z 10.01.2019 r. w sprawie II CSK 371/18 1 jest kolejnym z judykatów, który dotyczy za...
Article
Full-text available
The work presents the issue of an educational voucher - benefits that can be granted by the commune council as one of the forms of assistance for the family. In one of the communes such a voucher has been established. However, it was intended only for families based on marriage. This standpoint was criticized by the Polish Ombudsman. He pointed out...
Article
Full-text available
Kilka uwag na temat kół gospodyń wiejskich Streszczenie W artykule przedstawiono kilka uwag krytycznych dotyczących nowej ustawy o kołach gospo-dyń wiejskich z 2018 r. Stanowią one formę zrzeszania się kobiet w środowiskach wiejskich, jednak ustawa wprowadza szereg ograniczeń i restrykcji, które powodują, że koła te mają nadal charakter reglamentac...
Article
Full-text available
The legal regulations in Poland do not give the basis to enter the prohibition of placing pets into public facilities. Placing such prohibition in the act of local rank is a significant violation of the law, which makes it necessary to eliminate the norm from legal transactions. The self-government has a constitutionally guaranteed independence. Ho...
Book
Full-text available
in this paper there was analised the control procedure lead by Polish Ombudsman (Rzecznik Praw Obywatelskich).
Article
I n the contemporary state there are serious changes – state and society is changing. Glo-balisation, informatisation, pluralisation of the societies caused changes in public administration. In this situation public administration, as a social unit, becomes new tasks. Public administration executes presently so important public tasks, that it must...
Article
Redaktor naukowy Rocznika Grzegorz Łaszczyca

Network

Cited By