Grzegorz Krawczyk

Grzegorz Krawczyk
University of Economics in Katowice

About

23
Publications
3,205
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
48
Citations

Publications

Publications (23)
Book
Full-text available
Miasta są podstawą rozwoju cywilizacji od tysięcy lat. Do XVIII wieku w miastach nie występował problem mobilności, mieszkańcy i przybysze poruszali się zazwyczaj pieszo, a w wyjątkowych sytuacjach, tak jak odbywało się to w Rzymie, większy ruch uliczny związany z przewozem towarów był realizowany nocami. Jednak większość miast była na tyle mała, ż...
Book
https://www.ibuk.pl/fiszka/271921/ryzyko-w-umowach-i-rozliczeniach-w-miejskim-transporcie-zbiorowym.html
Book
Full-text available
Niniejsza monografia prezentuje wyniki badań i obserwacji stanowiące wkład w szerszą dyskusję na temat zmian, jakie zaszły i zajdą w modelach mobilności miejskiej. W szczególności za interesujący wątek uznać można rozwój cybermobilności i dzięki substytucyjności z mobilnością przestrzenną – znaczenie tego zjawiska dla ochrony zasobów planety i popr...
Article
Full-text available
The development of public transport systems is related to the implementation of modern and low-carbon vehicles. Over the last several years, there has been a clear progress in this field. The number of electric buses has increased, and the first solutions in the area of hydrogen fuel cells have been implemented. Unfortunately, the implementation of...
Chapter
Public transport is a basic instrument for sustainable mobility in urban areas. The core of public transport in cities is often electrified railway system, underground and trams. Trolleybuses are also widely used in many countries. Therefore, urban public transport is one of the most electrified transport subsystems. The process of implementing ele...
Chapter
The purpose of the article is to analyse the relationship between transport performance indicators and GDP in Poland. The research takes into consideration the impact of changes in freight transport performance and traffic volume on GDP. Particular emphasis has been put on the analysis of correlation between GDP and road traffic volume. The main th...
Article
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zachowań mobilnościowych klasy kreatywnej przeprowadzonych w aglomeracjach: warszawskiej, gdańskiej i katowickiej. Analizowano także preferencje komunikacyjne klasy kreatywnej. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań sformułowano wnioski o znaczeniu teoretycznym i praktycznym. Klasa kreatywna jest skłonn...
Chapter
Full-text available
This chapter is dedicated to the problems of sustainable urban mobility. Sustainable urban mobility is the basic instrument for improving the quality of urban natural environment by reducing the emission of air pollutants, noise and consumption of non-renewable natural resources by transport. In this paper, the authors present their observations co...
Book
Full-text available
Książka podejmuje zagadnienie zrównoważonej mobilności miejskiej w sposób nowatorski, koncentrując się na problemie inkluzywności poszczególnych instrumentów wykorzystywanych w tym procesie. W publikacji przedstawiono wyniki badań własnych, przeprowadzonych na próbie 450 mieszkańców trzech krajowych metropolii: Warszawy, Trójmiasta, Górnośląsko-Zag...
Chapter
This chapter is dedicated to the problems of sustainable urban mobility. The first part presents general issues related to the concept of urban mobility planning. In this context, particular emphasis was put on the discussion of changes in the existing rules of planning the development of urban transport systems in favour of the new paradigm of sus...
Chapter
Regulated competition is one of the models for organising public transport market in Poland. This model assumes that operators are selected in a competition procedure, with the application of public procurement procedure. Tender procedure in the operator selection process is applied in the markets with high volume of operation work, i.e. in big cit...
Conference Paper
Full-text available
Ageing is a global phenomenon, which is becoming a growing problem especially for developed European economies. Population ageing is progressing more and more dynamically as a result of the increase in average life span and decrease in the number of births. Ageing has serious consequences for the economy, including the transport system. People in p...
Article
The public urban transport market takes the form of a natural monopoly. In some cases, especially in the situation of supply of a relatively large volume of operation work, the implementation of competitive solutions may result in: improving the quality of services or reducing the cost of vehicle-kilometers. The purpose of the article is to present...
Chapter
Liberalization of public transport in Poland has continued for 25 years. This process is intended to launch the competition mechanism, which in consequence will result in a decrease in prices and increase in quality of services in the long run. One of the instruments of liberalization consists in opening the market for new entities by applying the...
Book
Full-text available
Prezentowana monografia podejmuje problematykę mobilności miejskiej z uwzględnieniem podstawowych obszarów działań planistycznych, organizacyjnych i teleinformatycznych wpływających na jej kształtowanie wraz z przedstawieniem wybranych rozwiązań dla aglomeracji górnośląskiej. Treść monografii podzielono na cztery rozdziały. W rozdziale pierwszym pr...
Article
Full-text available
The paper is aimed at presentation of authors' experience in the field of sustainable urban mobility planning at a subregional level. The authors make a thesis that the sustainable urban mobility planning in urbanised areas of conurbation nature should be implemented on a framework basis at a subregional level. A strategic mobility management at a...
Conference Paper
The purpose of this chapter is the analysis of behaviours of operators in the regulated competition market. The subject of study is the public transport market, which is organized by KZK GOP (Municipal Transport Union of the Upper Silesian Industrial District) in Katowice. This chapter contains analyses of: concentration of bus transportation marke...
Chapter
The aim of this chapter is to examine the relations between public transport service procurement and the level of concentration of rail freight transport market. This chapter analyses the demand reported by the public sector for the services of rail freight transport in Poland. Procurement notices were characterised with regard to type of load, rep...
Technical Report
Full-text available
Sustainable Urban Mobility Plan for Central Subregion of Silesia Region in Poland
Conference Paper
Full-text available
Rozwój transportu jest powszechnym elementem strategii rozwoju województw, w wielu województwach przygotowano także odrębne dokumenty strategiczne dotyczące tylko i wyłącznie regionalnych systemów transportowych. Poszczególne województwa różnie definiują priorytety rozwoju transportu oraz instrumentarium, które ma służyć realizacji zamierzeń region...

Network

Cited By