Goran Vukovič

Goran Vukovič
University of Maribor | UM · Institute of Organization and Management

About

36
Publications
14,999
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
435
Citations
Citations since 2017
18 Research Items
389 Citations
2017201820192020202120222023020406080100
2017201820192020202120222023020406080100
2017201820192020202120222023020406080100
2017201820192020202120222023020406080100

Publications

Publications (36)
Conference Paper
Full-text available
Povzetek Namen: Veliko je govora o tem, kako so se študenti soočali s študijem na daljavo v času pandemije COVID-19. Manj pa je raziskav, ki govorijo o tem, kako so se z izzivi soočali zaposleni iz slovenskih referatov za študentske zadeve v slovenskem visokem šolstvu. Namen raziskave je bil ugotoviti, s kakšnimi izzivi so se soočali, kako so doživ...
Conference Paper
Full-text available
Povzetek Namen: Veliko je govora o tem, kako so se študenti soočali s študijem na daljavo v času pandemije COVID-19 in kaj jim je povzročalo stres. Manj pa je raziskav, ki govorijo o tem, kako so se z izzivi soočali predavatelji in asistenti v slovenskem visokem šolstvu. Namen raziskave je bil ugotoviti, s kakšnimi izzivi so se soočali, kako so dož...
Conference Paper
Full-text available
The aim of the research is to present an interest of young people in giving help to the elderly through institutional and non-institutional care. We live in a time when global and consequently also Slovenian society became strongly aware of importance of the elderly as one of its consisting part. So, it has to be stressed that additional study prog...
Article
Full-text available
Introduction and objective Since there is no study on burnout and job satisfaction in Slovenian nursing homes during the COVID-19 pandemic, this study aims to analyse job satisfaction and burnout levels of healthcare professionals working in Slovenian nursing homes in rural areas during the COVID-19 pandemic, and make a comparison with the results...
Conference Paper
Cilj raziskave je predstaviti aktivnosti društev, ki povezujejo ljudi s posebnimi potrebami, povezane s prostočasnimi dejavnostmi s poudarkom na turizmu. V to skupino vključujemo invalide, slepe in slabovidne, gluhe in naglušne ter druga društva za pomoč ljudem s posebnimi potrebami. Danes se vsi srečujemo s prostočasnimi dejavnostmi in potovanji....
Conference Paper
Abstract The research aims to present tourist information centers (TIC) and to identify their role in providing information for people with special needs. TICs play an important role in managing marketing and promotional activities for tourist destinations. The personnel in TICs is the main source of information for tourists. In the past, TICs usua...
Conference Paper
Full-text available
Ključne besede: Turistično informativni center, turizem, posebne potrebe, turist, storitev. 1 GORAN VUKOVIČ, 2 BOJAN MACUH & 3 ANDREJ RASPOR 1 Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj, Slovenija, e-pošta: goran.vukovic@um.si. 2 Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, Slovenija, e-pošta: bmacuh@gmail.com. 3 Fakulteta za...
Conference Paper
Full-text available
Cilj raziskave je predstaviti turistične informacijske centre (TIC) in ugotoviti njihovo vlogo pri ponudbi informacij za ljudi s posebnimi potrebami. TIC-i igrajo pomembno vlogo pri upravljanju tržnih in promocijskih dejavnosti za turistične destinacije. Osebje v TIC-ih je glavni vir informacij za turiste. Večino so v preteklosti TIC-i svoje inform...
Conference Paper
Full-text available
Namen: Cilj študije je ugotoviti, katere so ovire, ki vplivajo na to, da se starostniki v slovenskih domovih za starejše ne odločajo za mobilnost. Metode: Za osvetlitev stanja v Sloveniji je bila izvedena lastna raziskava, kjer se je s pomočjo triangulacije združilo ugotovitve anketiranja (vodstva domov za starejše, starostnikov), fokusnih skupin i...
Conference Paper
Podjetja s področja informacijske tehnologije (IT) z manj kot 50 zaposlenimi, ki so večinoma v zasebni lasti in neodvisno organizirana in financirana, pomenijo temelj za nacionalno ekonomsko rast v državah z razvito informacijsko tehnologijo, kjer delež malih IT podjetij dosega tudi do 85 % vseh visoko tehnoloških oziroma informacijskih podjetij. K...
Conference Paper
Večina vodij ima nabor temeljnih vrednot ali artikulacijo prepričanj, ki povezujejo vodjo z njegovim načinom življenja. Toda za povezovanje vrednot in kodeksa ravnanja s končnimi cilji vodja potrebuje veliko več, saj mora oblikovati načela in procese, ki bi v organizaciji ustvarili samoupravljanje, z namenom dosege rezultatov. Zavestno vodenje je n...
Conference Paper
Full-text available
School leader influence on teachers in many different ways. Empowering school leader is capable of fostering work conditions that increase teacher’s psychological empowerment and their career satisfaction. Main aim of our research was to empirically test the relations between teacher’s perceptions of school leader’s empowering behaviors, psychologi...
Conference Paper
Full-text available
Main aim of our research was to empirically test the relations between meaning as a dimension of psychological empowerment and the nine dimensions of job satisfaction; pay, promotion, supervision, fringe benefits, contingent rewards, operating conditions, co-workers, nature of work and communication. We tested nine hypotheses in one structural mode...
Conference Paper
Full-text available
V prispevku je predstavljeno trenutno stanje na področju poklicev, ki si povezani z informacijsko dejavnostjo, nato pa so podane najverjetnejše usmeritve in perspektive. Pri analizi trga dela so porabljeni javno dostopni viri zaposlitvenega portala Eures (European Commision, 2017). Opisan je pristop Evropske komisije k opredelitvi veščin, kompetenc...
Conference Paper
Full-text available
In order to keep in step with the fast changing business world, organizations have to use all possibilities available to get advantage against competition. The use of technology is inevitable nowadays and it definitely gives the edge to organizations. When we talk about working teams, we generally have in mind a traditional face-to-face team. The u...
Article
Full-text available
Nursing personnel in nursing homes for elderly citizens are exposed to a number of factors that contribute to possible burnout syndrome. For this reason, the set objective of the research was to measure the degree of burnout, check the correlation between the burnout syndrome and satisfaction at work, and psychosomatic symptoms, as well as to figur...
Article
Full-text available
The following paper analyzes the most popular websites offering e-learning courses of currency trading or foreign exchange (forex). The characteristics of websites, for instance, number of page visits, time spent on the page, page rank, bounce rate, and other characteristics are presented. On the basis of these parameters and characteristics, a mul...
Article
Full-text available
The following paper presents the model for introduction of gamification into the field of e-learning in higher education. Concepts and differences between techniques and methods of game-mechanics and game dynamics are explained. With proper integration of gamification in the field of e-learning into higher education, a positive impact on the learni...
Article
Full-text available
The purpose of this paper was to determine whether tipping could reduce labour costs in the petroleum products retail sector. The research we present was designed on the basis of survey results gathered from Slovenian petrol stations in 2009 and 2010. We have identified the following factors in the tipping process: job satisfaction, flexibility, se...
Conference Paper
Full-text available
The purpose of this paper was to determine whether tipping could reduce labour costs in the petroleum products retail sector. The research we present was designed on the basis of survey results gathered from Slovenian petrol stations in 2009 and 2010. We have identified the following factors in the tipping process: job satisfaction, flexibility, se...
Conference Paper
Full-text available
Trade sectors, in particular large retailers, have a significant impact on territories in term of CO2 emissions. The main objective of the ZEROTRADE 1 project is to jointly develop, test and disseminate an innovative and effective governance model where public bodies become drivers for low carbon economy implementing actions to reduce CO2 emissions...
Article
Full-text available
A modern public administration requires professional, skilled, and well-trained civil servants. Training is an important development component of a modern civil service and its employees. As a basic method of human resources development, training should be adjusted to the administrative requirements and should be conducted continuously and systemat...
Article
Full-text available
Background: Medical processes are often obstructed by administrative ones. The main issue in administrative processes is uneven workload resulting in an increased possibility of human errors. The system approach assures that medical and administrative processes are integrated. According to research reports and best practices, discrete event simulat...
Conference Paper
Full-text available
Cilj raziskave je bil ugotoviti povezanost med neodvisnimi spremenljivkami: (i)spolom, (ii)starostjo in (iii)izobrazbo ter odvisnimi spremenljivkami: (i)funkcionalno, (ii)numerično, (iii)finančno fleksibilnostjo in (iv)prejemanjem napitnine, ter tako raziskati ali lahko z napitnino povečamo fleksibilnost zaposlenih v maloprodaji naftnih derivatov....
Article
An important aspect of education marketing is the evaluation of service quality and customer satisfaction. In the education practice in the state administration, evaluation is not given enough attention which makes it harder to satisfy service providers and customers, and to achieve desired business results and the efficient use of resources. The r...
Article
Full-text available
Enhancing the Effectiveness of Training through Information Feedback - The Case of Slovenia's Public Administration After the fall of the Berlin wall, the public administrations in Central and Eastern European countries have had to adapt to an enormous number of changes in a relatively short time. Their civil servants are still facing a constantly...
Article
Full-text available
The state administration in Slovenia is undergoing its biggest reform since the country's secession from Yugoslavia in 1991. The civil servants need to adjust to a large number of changes in a very short time. They face a continually changing regulatory framework that they need to implement and enforce, as well as new demands from the growing priva...
Article
Full-text available
The state administration in Slovenia is undergoing its biggest reform since the country’s secession from Yugoslavia in 1991. The civil servants need to adjust to a large number of changes in a very short time. They face a continually changing regulatory framework that they need to implement and enforce, as well as new demands from the growing priva...
Article
This paper deals with employee promotion in Slovenia. Some factors of promotion that are most frequently mentioned are presented in the first part of the paper. In the second part of the paper, the authors present the results of a questionnaire that included 1075 randomly selected people across Slovenia. They discovered that the completion of a for...
Article
Full-text available
The fundamental question which we deal with in this paper is: from which sources do organizations in Slovenia most frequently obtain new staff. We questioned 1,075 people who are employed. We discovered that more than 40 % of them became employed through personal contacts. This means that they know someone at the organization they are employed in....
Chapter
Full-text available
Building effective teams and considering daily shifts for every employee are the major topic for management in every hospital. Individual's workload must obey legislation in health care as well other constraints, defined by management and employees. This paper reflects the development of the software prototype for planning and monitoring workload f...
Article
The article shows Slovenians, similar to people from other transition countries, did not have the opportunity to learn the legal aspects and functioning of market economy in schools. Only after the historical changes in 1990s the opportunities have occurred that mass media would take on their educational function. Small shareholders are owners of u...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
The covid-19 pandemic still has far-reaching effects on people's quality of life and work, even though the vaccine is already available. Students, teachers and other staff of educational institutions are not excluded. As a result, together with our partners, we decided to conduct in-depth research, which will cover three target groups: 1. Teaching staff (Education and COVID: challenges faced by professors due to e-learning during COVID-19 pandemic 2. Students (Education and COVID: challenges faced by students due to e-learning during COVID-19 pandemic ) 3. Professional staff (Education and COVID: challenges faced by university staff due to e-learning during COVID-19 pandemic)
Project
To find out what impact Covid-19 had on teaching.
Archived project