• Home
  • Gonca Telli Yamamoto
Gonca Telli Yamamoto

Gonca Telli Yamamoto
Self employed

PhD
I'm working on an article on luxury goods recently.

About

116
Publications
58,643
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
836
Citations
Citations since 2017
53 Research Items
713 Citations
2017201820192020202120222023050100150200250
2017201820192020202120222023050100150200250
2017201820192020202120222023050100150200250
2017201820192020202120222023050100150200250
Introduction
Gonca Telli Yamamoto currently is a freelance professor. Her specialization is marketing. Her recent lectures are Digital Marketing Mobile Marketing and Integrated Marketing Management. Her current project is 'Integrated Marketing Management Scale Construction and Implementation for Businesses'. Still working hard.
Additional affiliations
April 2021 - August 2022
Dogus Universitesi
Position
  • Dean
Description
  • I was working as the Dean of the faculty.
October 2016 - February 2021
Maltepe University
Position
  • Dean
Description
  • I worked as a Dean of the Faculty of Business and Administrative Sciences.
January 2010 - June 2014
Istanbul Okan University
Position
  • Director of Distance Education Center

Publications

Publications (116)
Article
Full-text available
Aralık 2019 sonu ve 2020 Ocak Ayı başında ortaya çıkan Covid-19 Virüsü bütün dünyada korkulu bir rüya haline geldi. Ölümleri azaltmak, bulaşın ilerleme hızını düşürmek, tedavi çalışmaları için zaman kazanabilmek amacıyla birçok ülkede alınan tedbirler arasında, eğitim kurumlarında ve üniversitelerde sınıf içi yüz yüze eğitime belli bir süre ara ver...
Article
Full-text available
Tüketici davranışlarının her geçen gün değişmesi ve dijital dönüşümün etkisiyle çevrimiçi ikinci el pazar gibi yeni kavramlar ortaya çıkmış ancak bu tür pazarlarda yapılan alışverişin, tüketicilerin davranış ve özelliklerinin henüz fazla ele alınmadığı görülmektedir. Bu yüzden ikinci el çevrimiçi pazarlardaki tüketici davranışı da dikkat çeken bir...
Article
Full-text available
Tüketici davranışlarının değişmesiyle birlikte lüks ile ilgili yeni kavramların ortaya çıktığı görülmektedir. Herkese uygun bir lüks seçeneğinin olduğu düşünülecek olursa, tüketicilerin lüks markayı nasıl algıladığı üzerinde de durulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada tüketicilerin lüks marka algısının lüks ürün satın alma...
Article
Full-text available
Günümüzde ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler neticesinde hammadde, ürün, eşya ve kişilerin yer değiştirme ihtiyacı taşımacılık sektörünün gelişiminde büyük rol oynamıştır. Özellikle havayolu taşımacılığı, verilen hizmetin hızlı ve emniyetli olması ve sunduğu rahatlık sayesinde giderek daha fazla tercih edilir hale gelmiştir. Önce ABD’de başlay...
Article
Full-text available
Günümüzde bilim ve teknolojinin hızla gelişimi toplumsal yaşam içinde her alana yoğun bir şekilde yansımıştır. Tüm bu sürece uyum sağlamak ve değişik bakış açıları geliştirmek zorunda kalan alanlardan biri pazarlama anlayışı olmuştur. Bu hızlı değişim, piyasalar genelinde rekabet koşullarını zorlaştırırken mal ve hizmet üreten işletmeleri fark yara...
Article
Full-text available
COVID-19 has been affecting all aspects of life as well as retail banking services. Retail banking has faced several transformations since the last 20 years and especially digital transformation influenced the way banks interact with their customers. After COVID-19 most applications should be changed for less contact and more level of sanitation. I...
Article
Full-text available
Değişen tüketici davranışları ile birlikte çevrim içi alışverişin tüketiciler tarafından yaygın ve hızlı bir şekilde kullanılması ile birlikte çevrim içi platformlar önemli bir seçenek halini almıştır. Bu çalışmada tüketicilerin Bandwagon, Veblen ve Snob etkisinin çevrim içi birinci el lüks ürün satın alma niyeti, çevrim içi ikinci el lüks ürün sat...
Book
Full-text available
https://icbm21.org/wp-content/uploads/2022/02/ICBM21-Proceedings-Book.pdf
Article
Full-text available
Tüketici istek ve ihtiyaçlarının hızla değiştiği günümüzde insanlar bir yerden bir yere ulaşma ihtiyaçlarını sadece toplu taşıma ya da bireysel araç kullanma gibi alternatiflerle kalmayıp araç kiralama gibi hizmetlerle de karşılamaktadır. Araç kiralama konusunda mobil yaşama geçmenin de etkisiyle farklılaşmalar gözlenmiştir. Yeni talepleri karşılam...
Article
Full-text available
Tüketici istek ve ihtiyaçlarının hızla değiştiği günümüzde insanlar bir yerden bir yere ulaşma ihtiyaçlarını sadece toplu taşıma ya da bireysel araç kullanma gibi alternatiflerle kalmayıp araç kiralama gibi hizmetlerle de karşılamaktadır. Araç kiralama konusunda mobil yaşama geçmenin de etkisiyle farklılaşmalar gözlenmiştir. Yeni talepleri karşılam...
Conference Paper
Full-text available
The widespread use of the Internet has made it very easy for businesses to collect, process, analyze, use and transfer customer data. This situation requires studies about how to protect data privacy. In this study, the concept of data privacy, the responsibilities of businesses in terms of data privacy, the legal regulations in Turkey for data pro...
Conference Paper
Full-text available
The widespread use of the Internet has made it very easy for businesses to collect, process, analyze, use and transfer customer data. This situation requires studies about how to protect data privacy. In this study, the concept of data privacy, the responsibilities of businesses in terms of data privacy, the legal regulations in Turkey for data pro...
Article
Full-text available
zet Covid-19 Salgını sonrası geçen yaklaşık bir yıllık süre içinde çevrimiçi eğitim uygulamaları acil durum çözümlerinden uygulanabilir çözümlere doğru bir gelişim göstermiştir. Bu da Yamamoto ve Altun'un, 2020 makalesinde öne sürdükleri çevrimiçi öğrenmenin önlenemeyen yükselişinin göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu geçişten elde edilen den...
Article
Full-text available
COVID-19 süreci insanların yaşam tarzında birtakım değişikliklere yol açmış ve özellikle bireyleri çevrimiçi alışverişe yönlendirmiştir. Çevrimiçi alışverişin tüketiciler tarafından yaygın ve hızlı bir şekilde benimsenmesi ile birlikte ikinci el alışveriş için de çevrimiçi platformlar önemli bir seçenek halini almıştır. Bu çalışmada tüketicilerin i...
Article
Full-text available
The healthcare industry has become a big adopter of Virtual Reality (VR) technology. This paper demonstrates how healthcare and medical professionals can use VR technology for surgery and personal development, and also how physically and mentally disabled people can benefit from the innovative VR techniques. The purpose of this research is to exami...
Book
Full-text available
Prof. Dr. Gonca Telli Yamamoto 2003 yılında “Bütünleşik Pazarlama: İşletme Anlayışında Yeni Bir Boyut” başlıklı kitabında pazarlamanın günümüzdeki gidişatını işaret ediyordu. Bütünleşik pazarlama şirket/kurum içi ilişkilere bütünsel bir pazarlama anlayışıyla değinen, müşteriyi ve bilgiyi merkeze alan bir pazarlama yaklaşımıdır. Bilgi Çağı’nda pazar...
Article
Full-text available
Covid-19 pandemisi, dünya genelinde insan sağlığına karşı oluşturduğu tehdit bir yana sağlık sistemlerinin çöküşü endişesiyle hükümetler tarafından insan hareketliliğini ve sosyal yaşamı Kısıtlayacak önlemler alınması nedeniyle tüm ülkelerin ekonomileri üzerinde yıkıcı etkilerde bulunmaktadır. Bu dönemde iş ilişkilerinde, çalışma biçiminde, tüketim...
Article
Full-text available
COVID-19 süreci insanların yaşam tarzında birtakım değişikliklere yol açmış ve özellikle bireyleri çevrimiçi alışverişe yönlendirmiştir. Çevrimiçi alışverişin tüketiciler tarafından yaygın ve hızlı bir şekilde benimsenmesi ile birlikte ikinci el alışveriş için de çevrimiçi platformlar önemli bir seçenek halini almıştır. Bu çalışmada tüketicilerin i...
Article
Full-text available
Apart from the threat it poses for human health all over the world, Covid-19 pandemic has had a devastating effect on the economies of all countries due to the measures taken by governments to restrict human mobility and social life driven by the concerns that health systems would collapse. In this period, radical changes in business relations, wor...
Article
Full-text available
Education is one of the areas most affected by the transition to the information age. Universities and faculties/schools have to adapt to this, otherwise the consumption of information that is increased and shared from different environments may be detached from universities. Marketing education, of course, gets its share from these developments. I...
Article
Full-text available
Dünyada son yıllarda popüler olan ve durumsal faktörlere dayanan omnikanal yöntemlerinden biri olan ÇAMSA (Çevrimiçi Araştır Mağazadan Satın Al) yönteminin, tüketicilerin anlık satın alma davranışlarına etkisinin incelenmesidir. Yöntem – Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden “Betimsel Yöntem” kullanılmıştır. Yapılan anketlerden toplanan verile...
Article
Full-text available
The aim of this research is to examine whether the use of VR technology, which is used for military training purposes, together with the new generation technologies such as artificial intelligence (AI) and Industry 4.0, can be an alternative to field trainings as well as to the classical classroom trainings carried out until now and in the future....
Book
Full-text available
Pazarlama artık eskisi gibi değil. Pazarlamayı gelecekte ne bekliyor? Pazarlamada Dönüşüm adlı kitabımızda Dijital Dönüşüm ve Bilgi Çağı’nın pazarlama bilimi ve uygulamalarına ilişkin konularda ciddi değişiklikler ortaya çıkaracağından hareketle dijital müşterilerin tutum ve beklentileri, müşteri verisi ve analitiği, müşterideki değişim, pazarlama...
Article
With its high population and high rate of young population, Turkey has an important potential in the field of consumer electronics. During the Covid-19 pandemic period, individuals’ purchasing power decreased due to economic contractions in every country and individuals showed a more frugal attitude. This study aims to evaluate the Turkish smartpho...
Article
Full-text available
COVID-19 pandemic continues to produce substantial effects in various spheres of life in the world. This process is expected to change the attitude and behavior of the society especially by forcing to adopt some technologies, digital means that have not been used before, to keep the social distance and not to enter public areas. The aim of this stu...
Book
Full-text available
Bu kitapta, Covid-19 mücadelesi kapsamında uzaktan eğitim sürecinde engelli öğrencilerin durumu, sorunlar ve çözüm önerileri irdelenmektedir. Amaç, engellilere yönelik çalışmaların daha etkin ve doğru şekilde ortaya konmasıdır. Eksikliklerin ve gereksinimlerin ne olduğuna dair yapılması gerekenler açısından bir rehber niteliğindedir. İlk aşamada Co...
Book
Full-text available
Bilgi Çağı'nın gelişiyle dijital dönüşüm her sektörde yoğun olarak yaşanmaya başladı. Birçok firma müşterilerini artık işlemlerin merkezine ve temel bilgi mekanizmalarının içine alıyor. Dijital ortamda neredeyse her şeyin kayıt altına alındığı bir ortamda firma başarısındaki ana faktör müşteri olacaktır. Ürün ve hizmetlerin Müşteri İlişkilerini doğ...
Article
Full-text available
Bu çalışmada girişimci ve yenilikçi üniversite kavram ve uygulamaları ele alınmakta girişimci ve yenilikçi üniversiteye yol açan koşullar ve gelişmeler üzerinde durulmaktadır. Çünkü üniversiteler toplumsal kalkınma açısından da büyük sorumluluk taşımaktadır. Devlet, sektör ve üniversite; işbirlikleri sağlama ve sorunlara çözüm getirme amacıyla yeni...
Book
Full-text available
Dijital teknolojilerin gelişimiyle farklılaşan pazar koşulları, müşteriyi dijital dönüşüme ayak uyduran işletmelere yönlendiriyor. Dijitalleşme aynı zamanda müşterileri daha hızlı, daha farklı, çözüm odaklı teklif ve beklentileri olan dijital bireyler haline de getiriyor. İşletmeler bu gibi değişimlere uyum sağlama yönünde kendilerini büyük bir bas...
Book
Full-text available
This is the Proceedings of the ICBM 2019 Congress
Conference Paper
Full-text available
Integrated Marketing Cube: A Descriptive StudyCompetition, socio-cultural changes and technology concepts shaped by globalization, development in customer awareness and internet; enforced the companies to focus on customers and as a result, customer orientation became mandatory for companies and the concept of “Integrated Marketing” has emerged.The...
Book
Full-text available
would like to welcome the keynote speakers, presenters and attendees of the 1st International Congress on Business and Marketing 2018 (ICBM’18). This brief introduction to the Congress Proceedings is intended to draw together some of the themes and issues emerging from the wide range of papers and presentations on business and marketing at ICBM’18...
Article
Full-text available
The tendencies towards the information age in the world lead to changes in higher education institutions. It is not possible for the university institutions not to be affected from these technological changes in the world. These institutions have been searching for different solutions. It is a real problem for higher education institutions if they...
Book
Full-text available
Yazarlar ___________________________________ Abbas DÜNDAR Atilla AYDIN Ayşe CİLACI TOMBUŞ Deniz ÖZBAY Gonca TELLİ YAMAMOTO Hikmet TOSYALI Hilmiye TÜRESİN TETİK İlknur TEKE Lale ORAL ATAÇ Murat KILINÇ Mustafa Özhan KALAÇ Mürşide ÖZGELDİ Önder ŞAHİNASLAN Önder TOMBUŞ Şule BİRİM
Article
Full-text available
The ratio of the population with disabilities in Turkey was approximately 12 percent as of 2002, and only a very little portion of them were found to have reached the higher education level. Furthermore, contribution of people with disabilities to employment is also important for their wellness and experiencing civil liberties. Barrier-free IT is a...
Conference Paper
Full-text available
E-learning offers many opportunities for individuals and institutions in our world. In this study we would like to explain the Turkish e-learning market.
Article
Full-text available
Smartphone market is growing very quickly with embedding new technologies. Many global and local brands are entering aggressively to Turkish market. All brands are looking for a way to raise their sales and make the correct sales activities to be able to compete in the market. Sales person is one of the key points that faces the consumer in the sho...
Conference Paper
Full-text available
Technological advances mostly in Internet and mobile Technologies affect our lives in myriad ways. Globally, these Technologies are used in many environments; the usage of these Technologies also creates virtual environments. The concepts of time, place language and boundaries disappear; many people from different countries and cultures can communi...
Article
Full-text available
Mobile Phone market is getting more aggressive and competitive. Smartphone brands are looking for a way to increase their sales, especially in retail business where competition getting tough day by day. Therefore, companies are trying to do their best to increase the sales, for this reason technology stores are becoming important channels for the s...
Chapter
Full-text available
Information technologies have become a very big part of our lives in the past decade, including in academic life. The effective strategies that have been proven to be useful during and after mathematics classes, such as teacher lectures, group work, class exercises, and students’ social interactions, can be enhanced by the use of these new technolo...
Conference Paper
Full-text available
Uzaktan eğitimin engelliler açısından değerlendirildiği ve erişime çok uygun olan yapısının ele alındığı bir çalışmadır.
Article
Full-text available
The use of social media in the healthcare industry in Turkey is in the early stages with a rapidly rising trend and there are some good examples in this respect. The literature review method is used for this research which is conducted in a heuristic manner. The conclusion of the research, which intends to guide those physicians, hospitals, patient...
Article
Full-text available
Mobile learning has been one of the reflections of the widespread adoption of wireless technology and Internet access from any place and anytime if requested. Technology and pedagogy are two main elements in mobile learning platform to identify in terms of educational process. Technology defines the platform and pedagogy defines the learning approa...
Technical Report
Full-text available
Bilişim 2014’te Sayısal Gündem Uzmanlık Gurupları Çalıştayları yapılmıştır. Bu kapsamda, Engelliler ve Bilişim Uzmanlık Grubunca, 8 Kasım 2014'te "Bilişimle Engelleri Kaldırıyoruz" sloganıyla bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda Avrupa’da dahi yetersiz kalan engellilere yönelik çalışmalara örnek teşkil edecek bir çalışma gerçekleştirilmişt...
Book
Full-text available
10-12 Eylül 2013 tarihlerinde Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu organizasyonuyla ve İstanbul Üniversitesi ev sahipliğiyle gerçekleştirilen “Uluslararası Katılımlı Engelsiz Bilişim 2013 Sempozyumu”, kapsamında MEB YEGİTEK Genel Müdürlüğü işbirliği ile FATİH Projesi Ve Engelliler Çalıştayı gerçekleştirilen Çalıştay Raporunun e-book halidir.
Book
Full-text available
Using mobile technologies in Turkey and in the world is very important. The gradual migration of education on digital environment and mobile technologies also bring along a process of transformation in academic education and professional training together with scientific and technologic development. Mobile learning -considered as a new technologica...
Data
Full-text available
Thanks to a recent British Council 1 initiative Anadolu University, Okan University two universities in Turkey and a commercial trainer in Turkey are collaborating with one university, University of Wolverhampton in the United Kingdom on an exciting and innovative project. The use of mobile devices in formal education is still an emergent field and...
Article
Since1929 the World experienced several significant changes in crisis situation, perception and measures. This general status can also be applied to the civil aviation sector. This paper estimates the impact of the crises on Turkish Civil Aviation Companies in 2004 and 2011. The main aim of this study is to evaluate and compare between 2004 and 201...
Chapter
Full-text available
This chapter presents an experiential case study of a multicultural virtual team project conducted by educators at two countries of three universities whose students came from very different cultural backgrounds. The authors suggest that new technologies present businesses and the institutions charged with training business professionals with a sig...
Book
Full-text available
Gutenberg‟in matbaayı icat etmesinden sonra geçmiş 500 yüzyıl içinde doğrusal olarak gelişen klasik eğitim son yıllardaki teknolojik değişimlerle yerini yavaş yavaş e-öğrenme konusuna bırakmaktadır. Bunlar biçimsel ya da biçimsel olmayan farklı form ve formatlarda değişik yöntemlerle ortaya konmaya başlamıştır. Geçmişten günümüze gelen eski uygulam...
Article
Full-text available
Purpose – The purpose of this paper is to predict the future of educational systems with developing technologies and to create the consciousness such forces affect in new educational circumstances. Design/methodology/approach – This paper is conceptual, and explores key issues on the horizon regarding education. Findings – The paper tries to determ...
Article
Full-text available
The economic developments and modifications in the world cause to imbalances from time to time and these imbalances lead to crises. Businesses are seriously influenced from the birth of sometimes territorial and sometimes regional crises, and need crisis management. Sometimes, crises may also arise from managerial structures in the company. Regardl...
Article
Full-text available
th min, 24 th and 48 th h. For this purpose, two different ATP test kits, dip slide and agar pour plate method were used in order to determine the microorganism load as RLU (Relative Light Units) or CFU (Colony Forming Units)/ml. The values with all methods were identified as highly different from each other, while the statistical analyses indicate...
Article
Full-text available
Marketing activities in the leather industry are critically important similar to the companies in a global competitive environment. Benchmarking of international activities, monitoring the activities of competitor countries, adopting models from the best practices of other countries and improving marketing activities are utmost important. Besides,...
Chapter
Mobile learning is a new way of learning in contemporary education, and it is one of the latest stages information society has reached. Cell phones/PDA’s, which are launched as the most enhanced instruments of mobile systems, posses certain peculiar characteristics compared to existing computers in terms of accessing, sharing, and creating informat...
Article
Full-text available
Leather industry is one of the leading sectors of the Turkish economy in terms of industrial production and employment. The gradual transformation of leather companies towards automation in their production processes, and towards transferring a portion of the company and product promotions to the Internet via computers can be considered as the earl...
Book
Full-text available
Türkiye'de E-Öğrenme, E-Öğrenme Paradigma Değişimi ve Ekonomik Boyutu, E-Öğrenme Tasarımlanması, Türkiye'den E- Öğrenme Örnekleri, E- Öğrenme Bilgi Hizmetleri, E- Öğrenme Açılımları, E- Öğrenmeden Mobil Öğrenmeye
Chapter
In this section, the processes leading to the information age and mobile technology are examined. The affects of certain inventions are discussed through having a look at the period which began when human kind gained the ability to direct energy with the invention of fire, and continued with the construction of simple machinery, and then reaching t...
Chapter
The human being benefits from his or her ability to communicate and turn knowledge into action in order to sustain its ability to survive on this planet, the earth. As a result of the fast life conditions imposed on humanity, point-to-point relationships have begun to be established in a faster way and the idea to use technology to acquire and shar...
Chapter
The dictionary definition of mobile is capable of moving or being moved, movable (http://www.merriamwebster. com/dictionary/mobile). Mobile technology considers the portable, movable and usable movement devices and the systems that operate such devices. Therefore, mobile technology has a tremendously wide scope with the services it presents, the in...
Chapter
E-procurement practice is not well-established in emerging countries. There are barriers in terms of transportation, financial, telecommunication, and legal infrastructures. Also, a lack of a qualified workforce, cultural barriers, and security problems hinder the development of e-procurement activities. These are not such significant problems in t...
Chapter
While mobile intrusion comes to life insidiously, it has been affecting our lives in many different ways. At first social networking and some implementations such as mobile dating comes to mind. On the other hand, mobile literacy and educational implementations are evolving and spreading rapidly with the facilities of mobile systems. Having turned...
Chapter
Distribution, procurement and sales are powerful tools for businesses to obtain a sustainable competitive advantage. Distribution can help companies find some solutions for many challenges in producing better or cheaper products and reaching customers in highly competitive environments (Heidelberger, 2009). Almost all buying decisions include facto...
Chapter
This section overviews marketing and the impacts of technology on marketing, and presents the current situation where certain traditional rules of marketing are not valid anymore and certain new efforts are required. Also the mechanism of exploration is taken into consideration before going into the details of mobile marketing. Mobile marketing is...
Chapter
The human resources (HR) profession has had a rich history: that is, from the concept of labor unions in 1930 to the creation of selection tools in 1940 then to the reward systems in 1970 shifting to teamwork and then to partnerships in 1990. After the 1990s, like all other businesses, HR also influenced the Internet revolution. Classical human res...
Chapter
IT ethics cannot be analyzed without assessing business ethics in general and the cultural environment. This study is based on the Turkish case. Turkey lies at the crossroads of civilizations, making it hard to define a generally accepted set of ethical principles. Western, Islamic, and Turkish cultures are in competition with each of them, and a s...
Chapter
Organizations and people, whenever they need to, aim to fulfill their requirements with suitable products and services. The suppliers of these requirements perform a certain marketing process until the requirement is fulfilled. In this process, first the attributes of the product or service are determined. Various studies are made during the identi...
Chapter
Business types seen in e-commerce such as: e-shopping, e-store, e-tailing, e-auctioning, e-banking, e-trading, e-entertaining, e-learning, e-realtor, e-gambling, e-directory, e-news, e-zine, e-advertising, and e-logistics are now transforming into m-shopping, m-store, m-tailing, m-auctioning, m-banking, mtrading, m-entertaining, m-learning, m-realt...
Chapter
Promotions are various activities which are realized in order to create and maintain demand for products or services. Promotions are created to reach customers and to gain some profit from them. Therefore, these activities are very important for marketers. In mobile marketing, mobile promotions mean that the companies’ promotional activities are do...
Article
This study examines the interrelation of the test methods which are commonly applied in the leather industry for hide or skin soaking. For this purpose, five different bactericides were given during the soaking processes and after the presoaking process. The processes were measured at the first 20 th min, 24th and 48th h. For this purpose, two diff...
Article
Full-text available
Oyun ve internette oyun konularından yola çıkarak insan hayatını etkileyen bu unsurların advergame ve mobil oyun gibi konuların gelişimini ele alan bir kısa inceleme çalışmasıdırç
Chapter
Full-text available
This chapter overviews the marketing implications of distance and open learning in a global context. This study evaluates the current situation, with the view that traditional practices of marketing are not valid anymore in reaching distant students and specific new strategies are required, in which local needs are taken into consideration to a gre...
Article
Günümüzde müsteri ve müsteri memnuniyeti, bir hizmetin veya ürünün dolayısıyla bir kurulusun var olabilmesini etkileyen en önemli unsurlardan biri haline gelmistir. Egitim hizmetlerinde de müsteri memnuniyetinin saglanması, oldukça önemli, gerekli ve vazgeçilmez konulardan biridir. Egitim hizmetlerinde müsteri memnuniyetini saglamak için hataların,...
Article
Full-text available
Bu çalışmada İnternette iletişim ve oyun gibi faaliyetlerin second life ögeleri işlenmiştir.

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
Our goal is to create a new and flexible scale that measures and shows the companies their integrated marketing management conditions then guide the companies for their integrated marketing practices.