Gokhan Soylemezoglu

Gokhan Soylemezoglu
Ankara University · Faculty of Agriculture

About

69
Publications
16,783
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
331
Citations
Citations since 2017
34 Research Items
205 Citations
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050
201720182019202020212022202301020304050

Publications

Publications (69)
Article
Potasyum, bitki büyümesinde ve metabolizmasında kritik bir rol oynayan ve çeşitli biyotik ve abiyotik stresler altındaki bitkilerin hayatta kalmasına büyük ölçüde katkıda bulunan önemli bir besin elementidir. Bitki dokularında ve çiçek tomurcuklarında yetersiz potasyum bulunması, düşük sıcaklık stres duyarlılığını arttırmaktadır. 2020 ve 2021 yılla...
Conference Paper
Full-text available
Potassium is an essential nutrient that plays a critical role in plant growth and metabolism and greatly contributes to the survival of plants under various biotic and abiotic stresses. Insufficient potassium in plant tissues and flower buds increases susceptibility to low temperature stress. In this study, which was carried out between 2020 and 20...
Article
Full-text available
Viticulture is carried out for different purposes in almost every region of the world. Although V. vinifera L. cultivars are the most commonly grown species in Turkey, their cultivation is very limited in Yalova and similar humid regions. In these regions, fungal diseases are common due to heavy rain, limited sunlight and stagnant air movement, esp...
Article
Full-text available
Phenolic compounds have been one of the most intensively studied topics in recent times, especially when health and healthy diet have come to the fore. There are proven health benefits of phenolic compounds found in the skin, seed, leaf and stem of grapes. While there are many studies on the phenolic content of Vitis vinifera L. species that pos...
Article
Full-text available
Çalışmada; melezleme ıslahı ile elde edilmiş olan 11 adet Karadimrit x 140 Ruggeri genotipine kuraklık ve tuz stresi uygulanmış, fenolik bileşik ve antioksidan miktarlarındaki değişimler tespit edilmiştir. F1 genotiplerinde tuz uygulamaları sonucunda, yapraklarda ölçülen toplam fenolik bileşik (TFB) içerikleri 13 388-30 093 mg GAE kg-1 KA ve antiok...
Article
Full-text available
The main purpose of this study was to obtain a clone free from viruses and virus-like diseases to rapidly reproduce these clones. Meristems were extracted and cultured for the production of the base material for the Kalecik Karası number 4 and 23-2 clones. After the explants formed shoots, the effects of 12 dissimilar auxin (IBA) and cytokine (2İP...
Article
Full-text available
In this study, seeds, skins and stems of the red wine grape varieties Boğazkere, Cabernet Sauvignon, Merlot, Nero d’Avola, Sangiovese and Syrah grown in Turkey were analysed for their phenolic compounds. The highest total phenolic compound and DPPH were found in the stem of Boğazkere respectively as 62550 mg GAE/kg dw and 614 µmol/g dw; the highest...
Article
Full-text available
The Anatolian peninsula otherwise known as Asia Minor is considered one of the centers that shaped grape (Vitis spp.) evolution and domestication. This region with diverse ecological conditions also has a long history of viticulture and growing grapes has been a part of the local culture since very old times. However, very little information is ava...
Article
Full-text available
The Anatolian peninsula otherwise known as Asia Minor is considered one of the centers that shaped grape (Vitis spp.) evolution and domestication. This region with diverse ecological conditions also has a long history of viticulture and growing grapes has been a part of the local culture since very old times. However, very little information is ava...
Article
Full-text available
Üzüm çekirdekleri, kabukları ve şarabın insan sağlığına olan etkileri ile ilgili çok yoğun araştırma gerçekleştirilmesine rağmen salkım iskeletleri ile ilgili yok denecek kadar az çalışma bulunmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı 49 adet Vitis vinifera L. çeşidine ait salkım iskeletlerinin toplam fenolik bileşik (TFB), trans-resveratrol, kateşin v...
Conference Paper
Powdery and downy mildew diseases are one of the most important diseases limiting viticulture. There are some changes in the metabolism of plants after these diseases. These include changes in the amounts of some phenolic substances or compounds. There are different explanations as to whether these changes are related to disease resistance. In this...
Article
Full-text available
Araştırmada kırmızı şaraplık üzüm çeşidi olan Karaoğlan (Vitis vinifera L.) çeşidi şaraba işlenmiş ve fermantasyon süresince toplam fenolik bileşik, toplam antosiyanin ve antioksidan kapasite düzeyleri ölçülmüştür. Fermantasyonun ilk günü 391.3 mg GA/L olan toplam fenolik bileşik miktarı fermantasyon sonunda artarak 2005.7 mg GA/L’ye, toplam antosi...
Article
Full-text available
Downy (Plasmopara viticola) and powdery mildew (Erysipha necator) is known as one of the most mischievous diseases for viticulture in Turkey as well as in the world. Therefore breeding studies play an important role for development of new cultivars resistant against fungal diseases. The aim of this research was to develop new F1 population and eval...
Article
Full-text available
The effects of necrosis caused by Rhizobium vitis (R. vitis) on the graft take of some grape cultivars and American grapevine rootstocks commonly grown in our country and necrosis reactions of these cultivar/rootstock combinations were investigated. For this purpose, the performance of three different grape cultivars that is commonly growth as tabl...
Article
Full-text available
GRAPEVINE (Vitis spp.) DEFENCE MECHANISM TRIGGERED WITH FUNGAL DISEASE Turkey has climate and soil structure suitable for viticulture. Vitis vinifera L. is the most common species in our country and in the world. Varieties of this species are suitable for consumption of wine, table and raisin but almost all of them are highly susceptible to fungal...
Article
Full-text available
Abstract Research on phenolic compounds found in grapes and wines has gained importance in recent years due to their antioxidative properties. Trans-resveratrol, catechin, epicatechin, quercetin and the routine are known as antioxidants, antiinflammatory and anticarcinogenic in human health. It is found especially in red grape varieties and red wi...
Chapter
Full-text available
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü laboratuvar ve seralarında yürütülmüş olan bu çalışmada ticari preparat olarak kullanılmakta olan 4 adet bitki antifrizi (BA) kullanılmıştır. Söz konusu bu bitki antifrizlerinin etkinliğinin araştırılması amacıyla; 1 adet yazlık ve 1 adet kışlık sebze olmak üzere 4-6 yapraklık domates ve...
Article
Full-text available
In recent years, the importance of control in food authenticity and origin has increased recently due to the expanding global markets. This globalization created a need for better monitoring systems in the food sector to determine the quality, authenticity and origin of consumer goods. The increase of wine grape growing in our country and the contr...
Article
Full-text available
Dünyanın önemli üzüm üreticisi ülkelerinden biri olan ülkemiz, bu potansiyelini asma fidanı üretimine yeterince yansıtamamaktadır. Çeşitli ekonomik nedenlerin yanı sıra kayıt dışı ve sertifikasız asma fidanı üretimi, yetkin olmayan ve teknik bilgi eksikliği olan kişilerce üretim yapılması da asma fidanı üretimimizi olumsuz etkilemektedir. Aşılı asm...
Conference Paper
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü laboratuvar ve seralarında yürütülmüş olan bu çalışmada ticari preparat olarak kullanılmakta olan 4 adet bitki antifrizi (BA) kullanılmıştır. Söz konusu bu bitki antifrizlerinin etkinliğinin araştırılması amacıyla; 1 adet yazlık ve 1 adet kışlık sebze olmak üzere 4-6 yapraklık domates ve...
Article
Full-text available
zet: Bu araştırma, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nde 2008 ve 2009 yılları arasında yapılmıştır. Denemede Sultani çekirdeksiz üzüm çeşidinden alınan aşı kalemleri ile 8 Amerikan asma anacı (1616C, 1103P, 140Ru, 110R, 99R, 41B, 5BB ve SO4) dan alınan çelikler kullanılmıştır. Masa başında omega aşı makinesiyle aşılama işl...
Conference Paper
Bu çalışma, Tunceli ili üzüm çeşitlerinin belirlenmesi ve moleküler yöntemlerden SSR (Simple Sequence Repeats) markörleri kullanılarak tanımlanması amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada Tunceli ilinin farklı bölgelerinde tespit edilen 52 üzüm çeşidinin, yüksek ayırım gücüne sahip olan ve standart set olarak kabul edilen toplam 6 SSR lokusu (VVS2, VVM...
Conference Paper
Full-text available
Dünyanın önemli üzüm üreticisi ülkelerinden biri olan ülkemiz, bu potansiyelini asma fidanı üretimine yeterince yansıtamamaktadır. Çeşitli ekonomik nedenlerin yanı sıra kayıt dışı ve sertifikasız asma fidanı üretimi, yetkin olmayan ve teknik bilgi eksikliği olan kişilerce üretim yapılması da asma fidanı üretimimizi olumsuz etkilemektedir. Aşılı asm...
Conference Paper
Bu araştırma, Kırşehir ilinde yetişmekte 29 üzüm çeşidinin genetik tanımlanması amacı ile yürütülmüştür. Araştırmada VVMD7,VVMD27, VrZAG79, VVMD5, VVS2 ve VrZAG62 SSR (Simple Sequence Repeats) lokusları ile yapılan tanımlama ve analizler sonucu toplam 50 allel elde edilirken ayrım gücü en yüksek lokus 10 allel ile VVMD7 olarak belirlenmiştir. Bunun...
Article
Full-text available
Red wines are typically high in phenolic and antioxidant capacity and both of which can be increased by vinification techniques. This study employed 3 vinification techniques to assess the increase in phenolic compounds and antioxidant capacity. Wines were obtained from Boğazkere grape cultivar by techniques of classical maceration, cold maceration...
Article
Full-text available
Turkey has a very old history of viticulture and also homeland of the grapevine (Vitis spp.). Vitis cultivars belonging to different species are grown in almost every region in the country. However, particularly downy mildew and powdery mildew diseases affect the cultivars belonging to Vitis vinifera. In northern of Turkey Vitis labrusca and hybrid...
Article
Full-text available
Turkey is situated between latitude 36'-42' north and longitude 26'-45' east, a favourable area for viticulture, and it has a long history in the cradle of great civilization. Turkey is one of the top producers of grape (Table 1; Figures 1 and 2). It has 468,792 hectares of vineyard area and production is approximately 4 million tonnes. Over 77 mil...
Research
Full-text available
CLONE SELECTION-I OF BOĞAZKERE AND ÖKÜZGÖZÜ GRAPE VARIETIES In this research, first phase of clonal selection studies of Boğazkere and Öküzgözü, which are the best quality red wine cultivars, no selection breeding research has been done yet, were studied. Clonal selection studies were carried out for the purpose of selecting clones of Boğazkere and...
Poster
Full-text available
Üzüm ve Şaraplarda bulunan fenolik bileşikler ile ilgili araştırmalar sahip oldukları antioksidatif özellikleri sebebi ile son yıllarda önem kazanmıştır. Özellikle kırmızı üzüm çeşitlerinde ve kırmızı şaraplarda bulunan trans resveratrol, kateşin, epikateşin, kuersetin ve rutinin insan sağlığındaki antioksidan, antienflamatuvar ve antikanserojen ol...
Conference Paper
Full-text available
Bu makalede, ülkemiz bağcılığının 2007-2013 yılları arasındaki dönemde Dünya bağcılığı içindeki yeri, ülkesel anlamda sektörün değerlendirilmesi, yaşanan gelişmeler ve üretim hedefleri ayrıntılı olarak sunulmuştur. Ülkemiz, 2007-2012 yılları arasındaki dönemde bağ alanlarında %4.6 oranında azalma buna karşılık üretimde %14.7 oranında gerçekleşen ar...
Article
Full-text available
Intensive surveys were conducted in the main viticultural areas of Turkey in 2009-2010. Two hundred eighty nine symptomatic and 20 non-symptomatic plant samples were collected and subjected to nucleic acid extraction followed by PCR, nested PCR and RFLP analyses to detect phytoplasma presence and for their identification. The incidence rate of phyt...
Article
Full-text available
Intensive surveys were conducted in the main viticultural areas of Turkey in 2009-2010. Two hundred eighty nine symptomatic and 20 non-symptomatic plant samples were collected and subjected to nucleic acid extraction followed by PCR, nested PCR and RFLP analyses to detect phytoplasma presence and for their identification. The incidence rate of phyt...
Article
Full-text available
“Bois noir” is a widespread phytoplasma disease in the vineyards of Turkey. The main syptoms are intensive reddening and inward curling in the dark colored varieties. “Bois noir” infected scions were grafted on pathogen-free grapevine varieties as rootstocks in order to investigate the response of the varieties commonly grown in Turkey to this phyt...
Article
Full-text available
Wild grapevine was investigated in the southwestern part of Turkey where 114 accessions were collected from forestsandbanks of the rivers. These grapes are called “Jackal grapes” by villagers. Wild grapes a small, black and nearly round berries. They had two or more seeds. Berry weight did not exceed lg. Cluster mean weight was 33.5 g and clusters...
Article
Full-text available
Turkey is one of the nations native to grapevine. Main grapevine yellows in Euro-Mediterranean regions are “flavescence doree” and “bois noir”. Phytoplasma associated diseases are phloem limited, transmitted mainly by vectors and grafting and therefore intensive surveys were conducted in major viticultural areas in Marmara, Aegean, Central Anatolia...
Conference Paper
Full-text available
Yaklaşık olarak M.Ö. 3500 yıllarında Anadolu toprakları ile buluşan asma bitkisi, ekolojisi ile sağladığı mükemmel uyum sonucunda kökleri ile sıkıca tutunarak kalıcı olmuş ve bu toprakları anavatanı coğrafyalarından bir tanesi olarak literatüre geçirmiştir. Asma yetiştiriciliği olarak bilinen bağcılık, bu topraklarda yaşamış birçok toplumun uğraşı,...
Article
Full-text available
The seedlessness-related molecular markers VMC7f2, SCC8, and SCF27 were used for the early selection of seedless individuals in the Muscat of Hamburg (seeded) x Sultani (seedless) progeny of 314 F1 hybrids. The DNA from F1 hybrids was amplified by polymerase chain reaction (PCR) using 3 markers. After digestion of the SCC8 marker PCR amplification...
Poster
Bağcılık için son derece uygun bir iklime sahip olan ülkemizde bağcılığın geliştirilerek milli ekonomiye olan katkısının daha yüksek düzeylere çıkarılması her şeyden önce sahip olduğumuz asma gen potansiyelinin belirlenerek korunması ve değerlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalara gereken önemin verilmesi ile mümkündür. Bu çalışma ile bugüne d...
Article
This research aims at the establishment of a genome map for F-1 population developed by crossbreeding of Italia and Mercan grape varieties. A co-dominant marker SSR (Simple Sequence Repeats) and a dominant marker AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) were used in the study. Double-pseudotestcross mapping technique was used for genome mappin...
Poster
Full-text available
This project was carried out to establish the mother blocks of three clones of Kalecik Karası (cl 4, 16 and 23/2) and 140 Ru American grapevine rootstock (cl 101) variety. Virus infected clones of Kalecik Karası cv (Vitis vinifera L.) and 140 Ru rootstock variety were in vitro meristem cultured and subcultured to eliminate the viruses in MS media a...
Article
Full-text available
Arif ATAK 5 ÖZET Ülkemiz bağcılığı; son beş yılık dönemde alan ve üretim yönüyle resmi kayıtlarda %7 dolayında bir kayıp görünse de, dünya bağcılığı içinde bağ alanı itibariyle 4., üzüm üretimi açısından ise 6. sıradaki yerini korumuştur. Diğer yandan bağcılığımızın hem alan, hem de üretim değerleri açısından ise genel tarım ve bağ-bahçe tarımı içi...
Conference Paper
Full-text available
Arif ATAK 5 ÖZET Ülkemiz bağcılığı; son beş yılık dönemde alan ve üretim yönüyle resmi kayıtlarda %7 dolayında bir kayıp görünse de, dünya bağcılığı içinde bağ alanı itibariyle 4., üzüm üretimi açısından ise 6. sıradaki yerini korumuştur. Diğer yandan bağcılığımızın hem alan, hem de üretim değerleri açısından ise genel tarım ve bağ-bahçe tarımı içi...
Conference Paper
Full-text available
Arif ATAK 5 ÖZET Ülkemiz bağcılığı; son beş yılık dönemde alan ve üretim yönüyle resmi kayıtlarda %7 dolayında bir kayıp görünse de, dünya bağcılığı içinde bağ alanı itibariyle 4., üzüm üretimi açısından ise 6. sıradaki yerini korumuştur. Diğer yandan bağcılığımızın hem alan, hem de üretim değerleri açısından ise genel tarım ve bağ-bahçe tarımı içi...
Conference Paper
Full-text available
Arif ATAK 5 ÖZET Ülkemiz bağcılığı; son beş yılık dönemde alan ve üretim yönüyle resmi kayıtlarda %7 dolayında bir kayıp görünse de, dünya bağcılığı içinde bağ alanı itibariyle 4., üzüm üretimi açısından ise 6. sıradaki yerini korumuştur. Diğer yandan bağcılığımızın hem alan, hem de üretim değerleri açısından ise genel tarım ve bağ-bahçe tarımı içi...
Article
Full-text available
Star flowers are flowers that differ from normal Vitis flowers in that the calyptra breaks open from the top like the flowers of most other species plants. This is the first report of the occurrence of star flowers in Turkey. Star flowers were observed in Cardinal (Vitis vinifera L.). The structural features are compared to normal flowers. A geneti...
Article
Full-text available
This research was conducted to construct genetic linkage maps of Vitis (2n = 38) from grape populations (60 F1 + 2 parents) of crossing of Italia and Mercan (Vitis vinifera L.) cultivars. RAPD reactions were performed using a total of 300 RAPD primers. The amplification products were scored from negatives as presence or absence. Only 59 loci for It...
Conference Paper
Full-text available
ZET FAO'nun 2003 yılı verilerine göre Türkiye bağ alanı (560 000 ha) yönünden İspanya, İtalya ve Fransa'nın ardından 4., üzüm üretimi (3 650 000 ton) yönünden ise İtalya, İspanya, Fransa, ABD ve Çin'in ardından 6. sırayı almaktadır. Ülkemizde üretilen üzümün %40'ı kurutulmaktadır. Yaklaşık 400 000 ton kuru üzüm üretimi (%63'ü çekirdeksiz, %37'si çe...
Conference Paper
Full-text available
Türkiye bağcılığında 2005 yılına kadarki Gelişme ve Üretim hedefleri yer almaktadır.
Article
Full-text available
The genetic relations between Büzgülü grape ecotypes (Vitis vinifera L.) grown in different regions of Turkey were investigated by RAPD analysis. Of 50 decamer primers tested, 20 were used in the study, and 17 yielded clear and reproducible polymorphic bands. Differences between ecotypes were analyzed statistically. The similarity index was lowest...
Article
Full-text available
zet: Bu çalışmada, dokuz asma anacı (Rup.du Lot, 5BB, 5C, 1103P, 110R, 16-13 C, 16-16 C, 161-49 C, Harmony) ile dört farklı anaç (1103 P, 5BB, 140 Ru, 16-13C) üzerine aşılı Yuvarlak Çekirdeksiz, üç farklı anaç (1103 P, 5BB, 41 B) üzerine aşılı Kalecik Karası ve iki farklı anaç (5BB, 41 B) üzerine aşılı Cabernet Sauvignon üzüm çeşitlerinin B, Na ve...
Article
Full-text available
In this research isoenzymatic activity of Catechol oxidase (CO), Esterase (EST) and Peroxidase(PER) was studied in young leaves of 29 Turkish grape cultivars. Catechol oxidase, peroxidase and esterase isoenzyme banding patterns of 29 cultivars made it possible to distinguish between 29 Turkish grape cultivars. It was conculuded that all of the thre...
Article
In this research isoenzymatic activity of Catechol oxidase (CO), Esterase (EST) and Peroxidase(PER) was studied in young leaves of 29 Turkish grape cultivars. Catechol oxidase, peroxidase and esterase isoenzyme banding patterns of 29 cultivars made it possible to distinguish between 29 Turkish grape cultivars. It was conculuded that all of the thre...
Article
DNA fingerprinting utilizing RAPD polymorphisms was employed to investigate the relationship among 16 grapevine cultivars and sports thought to have arisen from these cultivars. From 53 primers, a total of 464 bands were generated, of which 29% were common to all genotypes tested. Cluster analysis classified all tested cultivars into two main group...
Article
This research was carried out to determine the effects of slow-release SO2 generators on the storability of the grape cultivar Müşküle grown in Turkey. Müşküle was harvested from the Iznik region and transported to cold storage facilities at the University of Ankara, Faculty of Agriculture in the Department of Horticulture, After transport, the gra...

Network

Cited By