Gokhan Aydin

Gokhan Aydin
Karadeniz Technical University · Department of Mining Engineering

Professor
Editor for special issue "Developments in Machining Applications by Abrasive Waterjet" in Sustainability (IF: 3.251)

About

134
Publications
17,264
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
1,694
Citations
Introduction
Hi, you can follow the details about my studies through my RG page. I currently work on the abrasives that can be used as alternatives to the garnet in abrasive water jet cutting of rocks.
Additional affiliations
March 2016 - present
Karadeniz Technical University
Position
  • Professor (Associate)
September 2013 - March 2016
Karadeniz Technical University
Position
  • Professor (Assistant)
December 2006 - April 2012
Karadeniz Technical University
Position
  • Research Assistant
Education
September 2008 - November 2012
Karadeniz Technical University
Field of study
  • Mining Engineering
September 2005 - June 2008
Karadeniz Technical University
Field of study
  • Mining Engineering
September 2001 - June 2005
Karadeniz Technical University
Field of study
  • Mining Engineering

Publications

Publications (134)
Research
Full-text available
Dear Colleagues, Abrasive waterjet (AWJ) technology is one of the most recently developed non-traditional manufacturing processes. It has found extensive applications in various industries where difficult-to-machine materials are processed. In this technology, jet (water and abrasive combination) removes particles from the work piece due to erosiv...
Article
Doğal taşlar, sahip oldukları önemli özellikleri sayesinde başta inşaat sektörü olmak üzere çeşitli alanlarda yapı malzemesi olarak kullanılmaktadır. Ancak, bu ürünlerin üretiminin/işlenmesinin çeşitli aşamalarında yüksek miktarlarda atık açığa çıkmaktadır. Bu atıklar topografya değişikliliği, yüzey/yeraltı sularında bozulma ve hava/görüntü kirlili...
Article
Bu çalışmada BRICS-T ülkelerinin kömür kaynaklı karbondioksit (CO2) emisyonlarının tahminine yönelik istatistiksel modeller geliştirilmiştir. Gruptaki ülkelerin ekonomik ve demografik verileri kullanılarak çoklu regresyon yöntemi ile kömür kaynaklı CO2 emisyonları modellenmiştir. 1971–2016 dönemine ait verilerin kullanıldığı çalışmada, seçilen dön...
Article
Bu çalışmada, BRICS-T ülkelerinin ekonomik ve demografik verileri kullanılarak regresyon analizi ile kömür tüketimlerinin tahminine yönelik istatistiksel modeller geliştirilmiştir. Geliştirilen modellerin istatistiksel doğruluğu ve tahmin performansları, çeşitli istatistiksel yaklaşımlar vasıtasıyla test edilmiştir. Bunun yanı sıra, geliştirilen mo...
Article
Doğaltaş sektöründeki üretim ve işleme faaliyetleri sonucunda kayda değer miktarlarda atık oluşturulmaktadır. Bu atıklar, çeşitli çevresel problemlere (topografya değişikliği, yüzey/yeraltı sularında bozulma, hava/görüntü kirliliği vb.) yol açmaktadırlar. Bu çalışmada, granit atıklarının (iri ve ince boyutlu) aşındırıcılı sujeti ile (ASJ) doğaltaş...
Article
Abrasives play a critical role in the erosion process of abrasive waterjet (AWJ). Therefore, they can significantly affect the performance and profitability of cutting. In the relevant literature, there is no comprehensive study investigating the effect of abrasive type on the rock cutting performance. The current study aims to fill this gap. Vario...
Conference Paper
Aşındırıcı sujeti (ASJ), yüksek basınçlı su ve aşındırıcı kullanılarak çeşitli malzemelerin kesilebilmesinde/işlenilmesinde kullanılan bir teknolojidir. Endüstrinin farklı alanlarında başarıyla kullanılan bu teknoloji, doğal taşların kesilmesinde/işlenilmesinde de ön plana çıkan alternatif teknolojiler arasındadır. ASJ teknolojisinin kesme/işleme s...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada, Aşındırıcılı Su Jeti (ASJ) ile mermer kesmede farklı tip (garnet, zımpara tozu, cam küre) aşındırıcıların kesme performansları irdelenmiştir. Aşındırıcıların kesme performanslarının değerlendirilmesinde kesme derinliği referans alınmıştır. Kesme deneyleri süresince, kesme parametreleri sabit tutulmuş ve mermer örnekleri uzunlukları bo...
Conference Paper
Full-text available
Aşındırıcı sujeti (ASJ) teknolojisi; çok yönlü kesim yapabilmesi, düşük kesme gücü gerektirmesi, malzeme kaybının düşük olması ve termal bozunma oluşturmaması gibi önemli üstünlükleri nedeniyle sert ve dayanıklı malzemelerin kesilmesinde/işlenilmesinde tercih edilen bir teknolojidir. ASJ teknolojisinin çeşitli sektörlerde tercih edilebilir olması,...
Conference Paper
Full-text available
Dünya enerji talebi başlıca fosil enerji kaynakları tarafından karşılanmaktadır. Fosil yakıtların üretimi ve tüketimi süreçlerinde açığa çıkan çeşitli atıklar toprak ve su kirliliğine neden olmaktadır. Bunun yanında, fosil yakıtların yanma ürünü olarak atmosfere salınan sera gazları da küresel ısınmaya katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada, fosil yak...
Conference Paper
Full-text available
Metan, kömürde oluşan en etkili gazlardan bir tanesidir. Bu gaz, kömür matrislerinde yüzeye adsorbe halde bulunabildiği gibi kömür ve çevreleyen kayaçlardaki boşluklarda serbest veya çözülmüş halde de bulunabilir. Kömür veya yan kayaçlarda bulunan metan, madencilik işlemleri sonucu oluşan kırıklar/çatlaklar aracılığı ile açığa çıkar. Uygun koşulard...
Conference Paper
Full-text available
Kömür damarlarında bulunan metan, kömür üreten birçok ülkede madenler ve madenciler için tehlikeli olabilen bir gazdır. Tehlikeli olmasına rağmen kömür kökenli metan (KKM), doğal gazın başlıca bileşeni olması nedeniyle geleneksel olmayan bir enerji kaynağıdır. Hava kirliliği açısından değerlendirildiğinde KKM'nın üretimi temiz bir enerji kaynağı su...
Article
Solid-cutting waste of granite is generated with considerable amounts during the machining processes. Utilization of this waste as an alternative material in various sectors such as construction and building would protect the environment and create a valuable source for the sectors. In this paper, an experimental study is carried out for the utiliz...
Conference Paper
Full-text available
As an alternative abrasive, utilization of Brown Fused Alumina (BFA) in abrasive waterjet (AWJ) cutting of marble is investigated in this study. The performance of the BFA is compared with the garnet which is widely used as an abrasive in the AWJ cutting applications. Marble samples are cut with the constant operating variables of the AWJ (traverse...
Conference Paper
Full-text available
As an alternative abrasive, use of White Fused Alumina (WFA) in abrasive waterjet (AWJ) cutting of marble is investigated in this study. The performance of the WFA is compared with the garnet which is widely used as an abrasive in the AWJ cutting applications. Marble samples are cut with the constant operating variables of the AWJ (traverse speed,...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada, Aşındırıcılı Su Jeti (ASJ) ile mermer kesmede aşındırıcı olarak silisyum karbür’ün (SiC) kullanılabilirliği araştırılmıştır. İlgili aşındırıcının kesme performansı, ASJ kesme uygulamalarında yaygın olarak kullanılan garnet ile karşılaştırılmıştır. Kesimler süresince, kesme parametreleri (kesme hızı, pompa basıncı, aşındırıcı besleme m...
Article
The world’s highest energy consumer (HC) countries currently constitute around 62% of the world energy consumption. Therefore, it is highly important to model their energy consumption to obtain an estimated profile of future world energy consumption. In this study the HCs’ energy consumptions are modeled using artificial neural networks (ANNs). The...
Conference Paper
Full-text available
Kömür madenciliğinde, birçok maden çalışanı metan ve beraberindeki tehlikeler sebebiyle yaşamını yitirmektedir. Trajik can kayıplarının yanı sıra, gerekli tedbirleri almayan bazı kömür işletmeleri bazı ekonomik sorunlarla da karşı karşıya kalmaktadırlar. Günümüz teknolojisiyle, metan kaynaklı risklerin ortadan kaldırılması/azaltılabilmesi ve çalışm...
Article
In this study, the global oil production is modeled in order to forecast future projections based on the historical trend using the linear and nonlinear regression analysis. The developed models are validated considering the behavior of determination coefficient, F, and t tests. Forecasting performances of the proposed models are also compared usin...
Article
Natural gas is an important energy sources governing the world economy. Therefore, accurate forecasting models for its production rate are needed to provide better planning. In the present study, various modeling approaches are used to model global natural gas production (NGP). The regression models developed are validated using some statistical ap...
Article
This paper is concerned with the application of artificial neural networks (ANNs) and regression analysis for the performance prediction of diamond sawblades in rock sawing. A particular hard rock (granitic) is sawn by diamond sawblades, and specific energy (SE) is considered as a performance criterion. Operating variables namely peripheral speed (...
Conference Paper
Full-text available
In this study, rock cutting performance of abrasive waterjet (AWJ) was investigated and modeled using artificial neural networks (ANNs). A pre-dimensioned granitic rock was sampled and subjected to cut by an AWJ. Cut depth (CD) was assessed as the cutting performance of the AWJ. Three operating variables including traverse speed, abrasive mass flow...
Conference Paper
Full-text available
Coal is by far the most plentiful energy resource in Turkey. Domestically produced coal accounts for more than half of the country's total energy production. Coal has been consumed primarily for power generation, steel manufacturing, and cement production. Due to its importance in country's energy balance, modeling and forecasting of coal consumpti...
Conference Paper
Full-text available
In this study, Turkey's primary energy consumption (PEC) is modeled by linear regression analysis (LRA) based on population (P). The derived models are validated through some statistical approaches such as the determination coefficient, t-test, F-test, and residual analysis. For the performance assessment of the proposed model, three performance me...
Conference Paper
Full-text available
In this paper, regression analysis (RA) was applied for modeling the CO2 emissions of Turkey. Real gross domestic product (GDP), total and urban populations and energy consumption were considered as economic and demographic variables. The developed model was tested using a test data set which were not utilized during building of the model. Addition...
Conference Paper
Full-text available
In the current modeling, trend analysis is used to model coal consumption (CC) and forecast the future coal demand in Turkey. The data is divided into two groups as the data for training the model (during the period 1970-2005) and the data for testing the model (during the period 2006-2013). The developed models are tested by the t-distribution, F-...
Article
Rock cutting performance of recycling abrasives was investigated in terms of cutting depth, kerf width, kerf taper angle and surface roughness. Gravity separation technique was employed to separate the abrasives and the rock particles. The recycling abrasive particles were then dried and sieved for determination of their disintegration behaviors. B...
Article
In the current study, consumption of energy sources (CES) are modeled using trend analysis and projections are presented for future planning. For projections, trends in CES during 1965-2010 are first identified. According to the trend observed, the appropriate regression analysis is employed to catch the best relations between CES and years. Develo...
Article
In the current modeling, trend analysis is used to model coal consumption (CC) and forecast the future coal demand. For modeling, trends in the CC of the world and the major coal consuming countries during 1965-2010 are identified. According to the trend observed, the appropriate regression analysis is employed to catch the best model concerning th...
Article
In this study, the main indicators effecting energy-related CO 2 emissions (ERCDE) in Turkey is determined by correlation analysis and the ERCDE is modeled by multiple linear regression analysis as a function of the various indicators. Five indicator over the period 1971-2010, namely country population (CP), gross domestic product (GDP), alternativ...
Conference Paper
Full-text available
Kömür kökenli metan (KKM), kömür damarlarında doğal olarak oluşan ve az miktarlarda hidrokarbon ya da hidrokarbon olmayan gazları içeren bir gazdır. Kömürleşme ile oluşmaya başlayan bu gaz, kömür işletmeleri için büyük tehlike oluşturmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalar ve geliştirilen yeni üretim teknikleri sayesinde kömür işletmeleri için...
Conference Paper
Full-text available
In this study, regression analysis (RA) is used for modeling of Turkey's primary energy consumption (PEC) based on gross domestic product (GDP). The derived models are validated using some statistical approaches such as the determination coefficient, t-test, F-test, and residual analysis. Three performance measures including mean absolute percentag...
Article
An experimental study is carried out for modeling the rock cutting performance of abrasive waterjet. Kerf angle (KA) is considered as a performance criteria and modeled using artificial neural network (ANN) and regression analysis based on operating variables. Three operating variables, including traverse speed, standoff distance, and abrasive mass...
Article
Modeling and forecasting of the primary energy consumption (PEC) play a vital role for policy makers and related organizations in developing countries such as Turkey. In this study, Turkey's PEC is modeled by regression analysis (RA) based on population (CP) and gross domestic product (GDP). The derived model is validated by various statistical app...
Article
This paper presents an experimental and statistical study on the kerf width, used instead of the width of the cut in abrasive waterjet (AWJ) cutting. Pre-dimensioned granitic rocks were sampled for the experimentations designed by using Taguchi orthogonal arrays. The effects of the AWJ operating variables on the kerf width were studied and the rock...
Article
Oil and natural gas (NG) play an important role in the world economy. Therefore, accurate forecast models for future production levels in the industry are needed for better planning and less risky business environment. The author uses trend analysis to model oil and NG production. For modeling, trends in the global oil and NG production during the...
Article
In recent years, the attention has shifted to projections of energy and related greenhouse gas emissions as a result of increasing environmental concern and global warming. In the present contribution, coal-related CO2 emissions are modeled by trend analysis and projections are presented for future planning. For projections, trends in coal-related...
Conference Paper
Full-text available
In this study, wear performance of diamond sawblades in sawing of rocks was experimentally investigated. Specific wear (SW) was selected as the criteria for sawblade wear performance and the SW was correlated with the rock physico-mechnical properties. Surface morphologies of wearing segments were also examined using scanning electron microscope (S...
Article
The cost of abrasives has restricted usage of abrasive water jet (AWJ) technology in natural stone cutting applications. However, recycling of the abrasives makes the technology more economical, effective, and environmentally friendly. In this study, significant rock properties affecting the recycling of abrasives in AWJ cutting of granites are inv...
Article
In this paper, an experimental study on the cut depth, which is an important cutting performance indicator in the abrasive waterjet (AWJ) cutting of rock, was presented. Taguchi experimental design of an orthogonal array was employed to conduct the experiments. A variety of nine types of granitic rocks were used in the cutting experiments. The expe...
Article
This paper presents an experimental study on the sawing of granitic rocks by circular diamond saw-blades. The influence of the operating variables and rock properties on the specific energy were initially investigated and analyzed. To determine the most significant operating variables and rock properties influencing the specific energy, statistical...
Conference Paper
In the present study, an experimental study on surface roughness (SR) of granitic rocks sawn by diamond disc cutters was presented. Effect of each operating variable on the SR was determined. Morphologies of wearing surfaces of rocks were evaluated using scanning electron microscope (SEM) images. Results showed that the SR increased with respect to...
Article
This paper presents an experimental and statistical study on noise level generated during of rock sawing by circular diamond sawblades. Influence of the operating variables and rock properties on the noise level are investigated and analysed. Statistical analyses are then employed and models are built for the prediction of noise levels depending on...
Article
In this study, sawability analyses of granitic rocks were carried out using segmented circular diamond sawblades. In the experimentations, a computer controlled cutting machine was used and the experiments were performed with the same-direction cutting mode. Effects and contribution of each operating variable (the peripheral speed, workpiece traver...
Article
Full-text available
The energy resources have been split into three categories: fossil fuels, renewable, and nuclear resources. Among these, the world relies heavily on fossil fuels to meet its energy requirements. They provide over 80% of the global energy demands. However, the fossil fuels are the largest global source of carbon dioxide (CO2) emissions. Renewable an...
Conference Paper
Full-text available
Surface roughness is a measure of the technological quality of a product and a factor that greatly influences manufacturing costs. In this study, an experimental study on the surface roughness of rocks sawn by sawblades was presented. In the study, major mineralogical properties of the rock affecting surface roughness were investigated. The results...
Conference Paper
Full-text available
This paper presents an experimental and statistical study on noise level generated during of rock sawing by circular diamond sawblades. Influences of the operating variables on the noise level were investigated. Statistical analyses were then employed and models were built for the prediction of noise levels depending on the operating variables. The...
Conference Paper
Full-text available
Turkey has many energy resources to meet its own energy requirements. However, since its energy consumption is growing faster than its energy production depending on the rapidly growth in population and economy, Turkey has become an energy importer country. On the other hand, the dependence on energy resources, mainly fossil fuels which are the mai...
Conference Paper
Full-text available
In the present study, an experimental study on surface roughness (SR) of granitic rocks sawn by diamond disc cutters was presented. Effect of each operating variable on the SR was determined. Morphologies of wearing surfaces of rocks were evaluated using scanning electron microscope (SEM) images. Results showed that the SR increased with respect to...
Article
In this study, sawability analyses of granitic rocks were carried out using segmented circular diamond sawblades. In the experimentations, a computer controlled cutting machine was used and the experiments were performed with the same-direction cutting mode. Effects and contribution of each operating variable (the peripheral speed, workpiece traver...
Article
This study investigates the wear performance of diamond circular saw blades in cutting of granitic rocks. An alternative wear measuring method is developed to measure the reduced blade radius without taking the blade off the machine. The effect on and contribution to the specific wear rate (SWR) of each operating variable are determined, and the SW...
Conference Paper
Full-text available
Spesifik enerji doğal taşın birim zamanda birim hacmini kesmek için gerekli enerji miktarını ifade etmektedir ve elmas kesici disklerin kayaç kesme performansının değerlendirilmesi amacıyla başarıyla kullanılmaktadır. Spesifik enerjinin düşük değerleri kesmenin daha verimli bir şekilde gerçekleştiğini ifade etmektedir. Bu çalışmada elmas soketli ke...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada, elmas kesici disklerin aşınma karakteristikleri incelenmiştir. Deneyler aynı yönlü kesim modunda gerçekleştirilmiş ve kesim sonucunda aşınan soket yüzeyleri, SEM görüntüleri incelenerek değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, kesici soket yüzeylerinde bütün, kırıklı, düzleşmiş ve dökülmüş elmas tanecikleri gözlenmiştir. Ek olarak matr...
Thesis
Full-text available
Bu çalışmada, granitik kayaçların kesici diskler ile kesilebilirlik analizleri yapılmıştır. Kesme kuvveti, spesifik enerji, kesici disklerde meydana gelen spesifik aşınma, aşınan kayaç yüzeylerinin pürüzlülüğü ve kesme esnasında meydana gelen gürültü seviyesi değerleri performans göstergeleri olarak temel alınmışlardır. Kesme parametrelerinin her b...
Conference Paper
Full-text available
An experimental study was performed to investigate effects of operating variables on the cutting force (CF) acting on diamond sawblade in stone sawing. Multi-variable linear regression analysis was also carried out to determine dominant operating variables affecting the CF. In the experimentations, a computer controlled block cutter was used and th...
Conference Paper
The specific energy (SE) is one of the most important performance indicators in sawing processes with circular diamond sawblades. An experimental study was performed to investigate effects of physico-mechanical properties on the SE. The relationships between physico-mechanical properties and SE were investigated. Results indicated that, among the p...
Article
In this study, influence of the textural properties, e.g., grain size and its boundaries, of granite on the cutting performance of abrasive waterjet (AWJ) was experimentally investigated. In the experiments, predimensioned granite samples were cut by an abrasive waterjet. Following the cutting process, the cut depth, surface roughness, and kerf ang...
Article
Many studies investigating the cutting performances of waterjets for several kinds of materials such as steel, brass, glass, or aluminium are available. However, there are few studies focused on the rock cutting in the literature. In the present study, therefore, it is aimed at investigating the cuttability of granite by abrasive waterjet. The effe...
Article
Methane concentration in the atmosphere has critically increased recently. Increasing environmental concern and global warming have made it become an imminent consideration. The energy sector is the second largest contributor to methane emissions. In this study, major sources of methane emissions in energy production processes are determined. The c...
Chapter
World energy consumption has been continuously increasing as a result of the growing population. Fossil fuels are important energy sources and responsible for about 90% of the world energy supply. It is expected that the increased energy demand will be met predominantly by fossil fuels in near future. Among the fossil fuels, coal accounts for about...
Article
Due to their excellent hardness and toughness, diamond tools have been widely used as cutting tools for mining applications such as machining and/or processing of natural stones. A considerable amount of used sawblades with diamond grits are damaged, scrapped and wasted in the regions where machining and/or processing of ornamental stones are heavi...
Conference Paper
Full-text available
Waterjet technology has been used for cutting and machining of various kinds of materials for several decades. Together with the developing of abrasive waterjet (AWJ), various operations can be performed under lower pressures recently. A vast number of experimental studies have been conducted to continue developing this technique into an effective...
Conference Paper
Full-text available
A wide range of metals and non-metals, from particularly "difficult-to-cuť" materials such as ceramics, marble, granite to layered composites can be cut and machined by abrasive waterjet (AWJ). It also allows the flexibility of cutting intricate shapes not possible via traditional tools. The current paper aims at conducting a study on the performan...
Conference Paper
Full-text available
This paper presents an experimental study on the sawing of granitic rocks by circular diamond sawblades. Cutting tests were performed on a high precision experimental cutting machine and the specific energy was selected as a performance indicator in sawing processes. Influences of mineralogical properties of the rock on the specific energy were inv...
Conference Paper
Full-text available
The study presents an experimental study on surface roughness of granites sawn by circular sawblades. Effect and contribution of each operating variable on surface roughness are determined. Morphologies of wearing surfaces of rocks are evaluated using SEM micrographs. Results show that the surface roughness increases with respect to the increase in...
Conference Paper
Full-text available
The specific energy (SE) is one of the most important performance indicators in sawing processes with circular diamond sawblades. An experimental study was performed to investigate effects of physico-mechanical properties on the SE. The relationships between physico-mechanical properties and SE were investigated. Results indicated that, among the p...
Article
In this study, the effects of the abrasive waterjet operating variables on the kerf angle were studied and the material properties were correlated with the kerf angle. The Taguchi method was followed to conduct the experimentation and the regression modeling was used in order to build models for prediction of dependent (kerf angle) from independent...
Article
In this study, it was aimed at investigating the wear performance of sawblade in processing of granites. In the experimentations, a computer controlled sawblade was used and the experiments were performed with the same-direction cutting mode. Specific Wear Rate (SWR, μm/m2) was selected as the criteria for sawblade wear performance. Effect of each...
Conference Paper
Full-text available
This paper presents an experimental study on the sawing of granite by circular diamond sawblades. Influences of the operating variables on the specific energy were investigated. The results indicated that the specific energy decreased with the decreasing of peripheral speed and the increasing of traverse speed, cutting depth and flow rate of coolin...
Conference Paper
Full-text available
In this study, sawability analyses of granitic rocks were carried out using segmented circular diamond sawblades. In the experimentations, a computer controlled cutting machine was used and the experiments were performed with the same-direction cutting mode. Cutting force was correlated with rock properties to investigate the dominant rock properti...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada elmas soketli kesici diskler ile granitik kayaçların kesilebilirlik analizleri yapılmıştır. Elmas kesici diske etkiyen kesme kuvvetinin kayaç fiziko-mekanik özelliklerine bağlı olarak tahminini sağlayan modeller geliştirilmiştir. Geliştirilen modellerin doğruluk testleri determinasyon katsayısı, F testi, t testi ve rezidü analizleriyle...
Conference Paper
Full-text available
Bu bildiride elmas kesici disklerle granit kesmede meydana gelen gürültü seviyesi üzerine deneysel bir çalışma sunulmuştur. Kesme parametrelerinin gürültü seviyesi üzerindeki etkileri irdelenmiş ve analiz edilmiştir. Sonuçlar, çalışılan tüm kayaçlar için geçerli olmak üzere gürültü seviyesinin çevresel hıza, ilerleme hızına ve kesme derinliğine bağ...
Conference Paper
Full-text available
The machining or processing of hard–brittle materials necessitates the development of compatible techniques, especially for the processing the natural stones such as granite. Abrasive waterjet (AWJ) machining is a powerful tool in both machining and/or processing of granites. In this research, the effect of uniaxial compressive strength of the rock...
Conference Paper
Full-text available
Waterjet technology is based around the use of a very high velocity jet of water, commonly with abrasive particles entrained into it, for applications such as cutting, drilling and milling of materials. The technology has been begun to use for years in the machining and/or processing of natural stones, in particular, granite for especially decorati...
Conference Paper
Waterjet technology is based around the use of a very high velocity jet of water, commonly with abrasive particles entrained into it, for applications such as cutting, drilling and milling of materials. The technology has been begun to use for years in the machining and/or processing of natural stones, in particular, granite for especially decorati...
Article
Abrasive waterjet (AWJ) cutting is an emerging technology which enables the shaping of practically all engineering materials. However, AWJ cutting may cause roughness and waviness on the cut surface. This significantly affects the dimensional accuracy of the machined part and the quality of surface finish. In this study, the surface roughness of th...
Conference Paper
Full-text available
In this study, rock cutting performance of abrasive waterjet (AWJ) was investigated and modeled using artificial neural networks (ANNs). A pre-dimensioned granitic rock was sampled and subjected to cut by an AWJ. Cut depth (CD) was assessed as the cutting performance of the AWJ. Three operating variables including traverse speed, abrasive mass flow...
Conference Paper
In this study, regression analysis (RA) is used for modeling of Turkey’s primary energy consumption (PEC) based on gross domestic product (GDP). The derived models are validated using some statistical approaches such as the determination coefficient, t-test, F-test, and residual analysis. Three performance measures including mean absolute percentag...