Gökhan Ekincioğlu

Gökhan Ekincioğlu
Ahi Evran Üniversitesi · mining

About

40
Publications
5,834
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
34
Citations

Publications

Publications (40)
Article
In this study, the rebound hardness values (Shore–Schmidt–Leeb) were calculated for 12 different carbonate rocks using three different devices. The relationships between hardness values and rock cuttability properties (specific cutting energy and noise level) were investigated by simple and multiple regression analyses. It is determined that the Le...
Article
Full-text available
Mechanical properties of rocks such as uniaxial compressive strength, tensile strength, shear strength are the properties that determine their behavior under load. These properties of rocks are often determined by difficult, complex, time-consuming and expensive test methods. Therefore, instead of determining these properties directly, these proper...
Conference Paper
ÖZET: Kırılma tokluğu; şev stabilite analizleri, yeraltı-tünel kazıları ve delme-patlatma uygulamaları için büyük önem taşımaktadır. Kırılma tokluğunun belirlenebilmesi için kullanılan farklı yöntemler mevcuttur. Delinebilirlik kavramı da mekanik kazı makinalarının yeraltı kazılarında yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla projelerin planlanması...
Article
Within the scope of this study, it is aimed to determine the potential micronized calcite fields in the Kırşehir region and to bring these fields to industries such as paper, paint, ceramics, plastic, agriculture and livestock in the future. The mineralogical petrographic, geochemical and color analyzes were carried out on samples taken from 7 diff...
Chapter
Full-text available
Throughout the history of humanity, natural stones have been used in many areas ranging from construction of tools (axes, spears, grinding stones etc.), architecture (homes, castles, temples etc.), arts (decorative stones, mosaics, statues etc.). Hence, even though natural stones fall into the category of geologists, they are also included in the s...
Article
Çalışmanın konusunu oluşturan kalsedonlar Tokat merkeze bağlı Nebi Köy ve çevresinde bulunmaktadır. Kalsedonlar Permiyen-Triyas yaşlı metamorfik kayaçlar içerisinde birkaç mm’den 10 cm kalınlığa kadar ulaşan damarlar halinde gözlenmektedir. Açık mavi-mavi tonlarında renge sahip olan kalsedonlar genellikle bantlı yapıda olup yer yer böbreğimsi yapı...
Article
Full-text available
When the indicators in recent years are examined in the developing and renewed economic environment in Turkey, it is seen that the momentum of the natural stone industry and its share in total mining exports have increased steadily. However, the Covid-19 pandemic in 2020, which affected the whole world, also affected the Turkish natural industry. W...
Conference Paper
Full-text available
zet Feldispatoyid grubu minerallerinden biri olan nefelinin içeriğindeki yüksek Na2O+K2O oranı, pişirme sıcaklığını düşürmesi, düşük viskoziteye sahip oluşu, camsı fazın hızlı gelişimine neden olması ve kuvarsa karşı yüksek reaktivite göstermesi nedeniyle seramik sanayinde kullanımını yaygınlaştırmıştır. Son yıllarda ekonomik ve teknolojik gelişmel...
Conference Paper
Full-text available
Kaya mühendisliğinin ve kaya mekaniğinin yer aldığı çalışmalar öncesinde kayaçların fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi yapıların tasarımı ve stabilitesi açısından önemlidir. Kayaçların fiziksel ve mekanik özelliklerinin doğrudan belirlenmesi, deney standartlarında belirtilen boyutlarda numune hazırlamadaki güçlükler, numune hazırlamanı...
Conference Paper
Full-text available
ÖZET: Kayayı tanımlamak için kullanılan mekanik davranışlardan en önemlileri kayaların tek eksenli basınç dayanımları ve çekme dayanımlarıdır. Kayaların bu özelliklerini tespit etmek için kullanılan yöntemler pahalı, zaman alıcı ve karmaşıktır. Schmidt çekici geri sıçrama sertliği de betonun ve kayaların yüzey sertliğini belirlemek ve tek eksenli b...
Article
Full-text available
There is not a defined standard method for determining the brittleness of rocks. Prediction of rock brittleness using rebound based hardness test methods is widely used in the characterization of rocks because they are non-destructive, inexpensive, and easy to apply. Rock surface hardness can also be used to predict the physical and mechanical prop...
Conference Paper
Full-text available
ZET Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye Doğal Taş Sektörünün yakın geleceğine ışık tutmak, pa-zar yatırımcılarının ve sektörde yer alan kilit oyuncuların, sektörün büyüme fırsatları, gelecekteki yatırım imkânları ve artan pazar payı ile birlikte büyümenin arttırılmasına yönelik hayati kararlar almalarını sağlayacak tedbirleri ortaya koymaktır. Ayrıc...
Conference Paper
Full-text available
ZET Türkiye'de gelişen ve yenilenen ekonomik ortamda son yıllardaki göstergeler incelendiğinde doğal taş sektörünün yakaladığı ivmenin ve toplam maden ihracatındaki payının istikrarlı bir şekil-de arttığı görülmektedir. Bu yakalanan olumlu tablonun devamı için sektörün gelecek projeksiyonu iyi belirlenerek gerek siyasi gerekse yaşanan Covid-19 pand...
Conference Paper
Full-text available
development. Due to their nature, mines must be operated where they are located. The mines are mostly located in rural areas where unemployment and poverty are high and there are significant infrastructure deficiencies. Mines provide both direct and indirect employment and income to the people living in these regions. In addition, water, transporta...
Article
In this study, the Shore hardness measurements are made on carbonate rocks using Durometer PCE-1000, Mitech MH310 Hardness Tester and C-2 type Shore Scleroscope, and the results obtained were compared. The usability of digital new generation Shore hardness test devices (Durometer PCE-1000 and Mitech MH310 Hardness Tester) to determine the Shore har...
Article
Full-text available
In this study, the Shore hardness measurements are made on carbonate rocks using Durometer PCE-1000, Mitech MH310 Hardness Tester and C-2 type Shore Scleroscope, and the results obtained were compared. The usability of digital new generation Shore hardness test devices (Durometer PCE-1000 and Mitech MH310 Hardness Tester) to determine the Shore har...
Conference Paper
Full-text available
Kayayla temas halindeki mühendislik projeleri öncesinde kayaçların dayanım özelliklerinin belirlenmesi çok önemlidir. Kayaçların tek eksenli basınç dayanımı, çekme dayanımı gibi doğrudan tasarım parametresi olarak kullanılan dayanım değerlerini belirlemek için uygulanan yöntemler numune hazırlamanın zaman alıcı olması gibi nedenlerden dolayı güç ol...
Conference Paper
Full-text available
Kayaçları delme işlemi, inşaat ve madencilik işlerinde kayada boşluk oluşturma, kaya malzemesini kazma ve çoğunlukla patlatma işlemi için gerçekleştirilir. Delme işleminin temel amacı, kayaya mekanik enerji uygulayarak içine patlayıcı madde konulabilecek bir boşluk oluşturmaktır. Delme işleminin zorluğu ve kolaylığı kayacın delinmeye karşı gösterdi...
Conference Paper
Full-text available
zet Kayaçları delme işlemi, inşaat ve madencilik işlerinde kayada boşluk oluşturma, kaya malzemesini kazma ve çoğunlukla patlatma işlemi için gerçekleştirilir. Delme işleminin temel amacı, kayaya mekanik enerji uygulayarak içine patlayıcı madde konulabilecek bir boşluk oluşturmaktır. Delme işleminin zorluğu ve kolaylığı kayacın delinmeye karşı göst...
Article
Full-text available
Yeraltı veya yer üstü mühendislik projeleri öncesinde kayaçların kesilebilirlik ve delinebilirlik özelliklerini etkileyen sertlik ve gevreklik değerlerinin belirlenmesi çok önemlidir. Kayaçların kesilebilirlik ve delinebilirlik özelliklerini belirlemek, bazı diğer fiziksel ve mekanik özelliklerini doğrudan belirlemek için uygulanan testler gibi pah...
Article
Full-text available
Bu çalışma kapsamında Kırşehir bölgesi Bozçaldağ formasyonu içerisinde dört farklı bölgeden temin edilen mermerlerin agrega olarak kullanılabilirliği incelenmiştir. Temin edilen agrega örneklerinin öncelikle kimyasal analizleri gerçekleştirilmiştir. Daha sonrasında da fiziksel özellikleri belirlenmiştir. Temin edilen agregalardan aynı şartlar ve ay...
Article
Full-text available
Flexural strength is an important mechanical property used in the selection of the application area of natural building stones. The flexural strength of natural stones in our country is determined according to the test standards prepared by the European Union. According to TS EN 12372, the recommended test sample dimensions for the determination of...
Article
The natural stone cutting process is carried out by cutting tools called diamond socket (DS) consisting of two parts diamond and matrix. DS performance in rock cutting highly depends on the production cost of the socket, cutting precision, and energy costs. However, DS performance can be demonstrated after the circular saw with DS is connected to t...
Article
Full-text available
Groundwater is widely used for both potable water and agricultural purposes in Turkey. In this study, groundwater quality and the factors of contamination with their impact areas has been assessed using geographical information systems and geostatistical techniques at Seyfe Lake, east of Kırşehir province. For this purpose, the samples from groundw...
Article
Full-text available
Noise is an important physical risk factor in natural stone processing plants as in many other industries. For this reason, determination of the noise level occurring in natural stone cutting processes is important in terms of worker health and safety. Natural stone cutting operations are carried out by circular saws with diamond socket. In additio...
Article
Full-text available
z Lösitit, dünyada nadir olarak gözlenen foidolit kaya grubu içerisinde tanımlanan bir magmatik kayaçtır. Bu çalışma kapsamında Kırşehir ili kaman ilçesi İsa Hocalı köyünün 1 km kuzey batısında bulunan lösitit kayacının yayılımı, renk ve doku devamlılığı, mineralojik-petrografik, fiziksel-mekanik özellikleri belirlenmiş ve jeokimyasal analizleri ya...
Article
Full-text available
In the study, boron carbide was added to the matrix in different ratios in order to increase the wear resistance of the socket matrix and to strengthen the bond at the matrix interface with the diamond. Under the same sintering conditions, eight different tool sockets were produced. One of them is boron carbide non-doped (0% B4C) reference socket....
Article
Full-text available
Doğaltaş, geçmişten günümüze insanoğlunun yaşamında alet yapımı, mimari, sanat gibi birçok alanda yer almıştır. Yozgat ili Sarıkaya ilçe merkezinde bulunan ve doğaltaşın Anadolu’da mimari eser olarak kullanılmış örneklerinden biri olan Sarıkaya Termal Roma Hamamı, MS 2. yüzyılın ortalarında inşa edilmiştir. Termal Roma Hamamının günümüze kadar koru...
Conference Paper
Full-text available
ÖZET Doğal taş işleme tesislerinde kayaçların kesilebilirliği ve blok kesme makinelerin saatlik üretim miktarlarının tahmini, fabrika kurulumu öncesinde yapılacak fizibilite çalışmalarında işletmenin ekonomisi ve devamlılığı açısından önemli olmaktadır. Kesimi gerçekleştirilecek kayacın mühendislik özelliklerinin belirlenmesi ve bu özellikler dikka...
Conference Paper
Full-text available
ÖZET Doğal taş işleme tesislerinde kayaçların kesilebilirliği ve blok kesme makinelerin saatlik üretim miktarlarının tahmini, fabrika kurulumu öncesinde yapılacak fizibilite çalışmalarında işletmenin ekonomisi ve devamlılığı açısından önemli olmaktadır. Kesimi gerçekleştirilecek kayacın mühendislik özelliklerinin belirlenmesi ve bu özellikler dikka...
Conference Paper
Full-text available
In this study, the relationships between drilling rate index (DRI) values and the specific cutting energy (SCE) were investigated by experimental work for twelve different carbonate rocks which are produced as natural stones in various regions of Turkey. Physical and mechanical properties of rocks were determined on rock samples in excavation labor...
Article
Full-text available
In this study, linear attenuation coefficient for gypsum containing ulexite and colemamte boron compounds has been investigated. The measurements have been performed by using gamma spectrometer system. This system contains Nal(Tl) detector and Multi-Channel-Analyser (MCA). In measurements, 22Na and 54Mn radioactive sources, emitted 511, 835, and 12...
Conference Paper
In this study, the effect of fuel type was investigated on the lignite and the bituminous coal and the petroleum coke samples using GÖltas cement factory (Isparta/Turkey) at batch grinding conditions based on a kinetic model. For this purpose, firstly, Standard Bond's grindability tests were made for three fuel samples. Secondly, experiments were c...

Network

Cited By