Gökalp Parasız

Gökalp Parasız
Balikesir University · müzik

About

13
Publications
15,588
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
29
Citations

Publications

Publications (13)
Article
Full-text available
Technology-oriented tools/devices have long been an indispensable part of music as well as music education for many years. It is of great importance in music education for students and teachers and the future of music to follow closely and use the technological developments in the present age in which technology directs the future. The aim of this...
Conference Paper
Full-text available
19. yüzyıldan başlayıp günümüzde de etkilerini her alanda gözlemlediğimiz teknolojik ilerlemeler, müzik alanında da değişim ve gelişim sürecine girmiştir. Bununla birlikte teknolojinin müzik eğitim-öğretim içerisindeki yeri, göz ardı edilmemesi gereken bir durum olarak düşünülmelidir. Dolayısı ile müziğin işlevsel yanını öğrenciye daha belirgin ola...
Article
Full-text available
The aim of present study is to investigate weekly habits of students to play violin in terms of some variables like preparation before performance, playing techniques and musicality and to determine the inefficiencies. The study is a qualitative study and observation was preferred to be a study method. During a week, students were video – recorded...
Article
Full-text available
Eğitim ile ilgili birçok araştırmada duyuşsal niteliklerin belirlenmesi bir araştırma alanı olarak öne çıkmış ve eğitimcilerin olumlu veya olumsuz durumları, sorunları ya da fırsatları görmesine olanak sağlamıştır. Literatüre bakıldığında kaygı kavramının önemli bir bileşen olarak eğitime yönelik duyuşsal çalışmalarda ele alındığı görülebilir. Öğre...
Article
Bu araştırmanın amacı, Antalya ili ve Alanya ilçesi Bilim ve Sanat Merkezi’nde müzik eğitimi görmekte olan üstün yetenekli çocukların müzik dersine karşı tutumlarını çeşitli değişkenler üzerinden değerlendirmektir. Araştırma, betimsel türde ve genel tarama modelindedir. Öncelikle, araştırmanın problem durumuna yönelik alanyazın taraması yapılmıştır...
Article
Full-text available
In this day and age, the scientific journals are the indispensable elements of the academic world. Just as in other fields, new browsing tools and electronic databases that provide access to up-to-date knowledge and researches increased the swiftness of receiving information and the trustworthiness of the information received in music education. Th...
Article
Full-text available
Bu çalışmada Türkiye‘ de müzik eğitimi alanında, öğretim elemanlarının yapmış olduğu akademik çalışmalar incelenmiştir. Tarih boyunca müzik eğitimi ile ilgili pek çok araştırma yapılmış, müzik eğitiminin tanımı, sınırları ve etkilendiği alanlar farklılık göstermiştir. Bu bağlamda müzik eğitimi alanında yapılan çalışmaların araştırma konuları, çalış...
Article
Full-text available
This study is a descriptive study and aimed to determine the structure of natural polyphony existing in Turkish Folk Music and the process after the Republic when an effort was devoted consciously to polyphony and its use in musical education. Polyphony in TFM can be seen densely in folk instruments. In this respect, it can be stated that there is...
Article
Full-text available
In this study, it was intended to focus on the success levels of “B. Musical Perception and Acquainting” learning field and of “C. Musical Creativity” learning field based on the teaching program of 2006 primary education music classes of sixth grade level and relationship between these two learning fields was evaluated. In this study the basic sta...

Network

Cited By