Global Academy

Global Academy
Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) · International Relations Council of Turkey (IRCT)

GA is a network of experts without a hierarchical structure, which adopts the fluid working methods of today's world.

About

86
Publications
84,821
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
7
Citations
Introduction
Global Academy aims to contribute to the analytical world of its academic stakeholders and to inform inter/national public opinions with its surveys, field-oriented reports, academic publications, insight and foresight studies, education programs (lecture series, certificate programs, online lectures, etc.), and various types of informative events (conferences, seminars, workshops, webinars, etc.).

Publications

Publications (86)
Preprint
Full-text available
COVID-19 pandemisi tüm ülkeleri sosyal, siyasal, ekonomik, sağlık, güvenlik vb. alanlarda farklı düzeylerde ancak çoğunlukla olumsuz olarak etkiledi. COVID-19 pandemisinin farklı boyutlardaki etkileri son dönemin en popüler konuları arasındaki yerini korurken, bu çalışma pandeminin siyaset, medya ve gerçeklik ötesi topluma etkilerini konu edinmekte...
Preprint
Full-text available
The COVID-19 pandemic has affected all countries at different levels, but mostly negatively, in areas such as in realms social, political, and economic, as well as in terms of health and security. While the effects of the COVID-19 pandemic in different dimensions remain among the most popularly discussed topics of the recent period, this study focu...
Preprint
Full-text available
The COVID-19 pandemic, which has taken its place among the most important developments of the 21st century and has an impact on a global scale, affects our lives in many different ways. New practices in the fields of individual and national security are among the issues affected by the pandemic. With this post-modern update, the pandemic has added...
Preprint
Full-text available
21. Yüzyılın en önemli gelişmeleri arasında yerini alan ve küresel ölçekte tesirini gösteren COVID-19 pandemisi birçok alanda hayatı etkilemekle birlikte bunların başında bireysel ve ulusal güvenlik konularında ortaya koyduğu pratikler gelmektedir. Bu post modern güncellemeyle birlikte pandemi, Uluslararası İlişkiler literatüründe yeni güvenlik anl...
Preprint
Full-text available
2020 yılında yaşanan COVID-19 pandemisi insanların gündelik hayatlarında yazılımları kullanma oranlarını üstel şekilde artırarak kullanmalarına neden oldu. Bu çerçevede teknolojik gelişmelerin ekonomide yaşattığı devrimsel değişimler, toplum hayatında da devrimsel seviyede dönüşümlerin yaşanmasına neden oldu, oluyor. Dolayısıyla siyasal kurumların...
Preprint
Full-text available
The COVID-19 Pandemic in 2020 caused the rate of people that use the software in their daily lives to increase exponentially. In this context, the groundbreaking changes brought about by the technological developments in the economy have caused and continue to be revolutionary changes in society. Therefore, political institutions should also be exp...
Preprint
Full-text available
COVID-19 has profoundly affected the orderliness, priorities, and practices of individuals, societies, the public, and the international system. The working styles of individuals have changed, while home/remote working models have become widespread worldwide, especially for white-collar workers, and occupational health and safety issues have gained...
Preprint
Full-text available
COVID-19, bireylerin, toplumların, kamunun ve uluslararası sistemin düzenini, önceliklerini ve pratiklerini derinden etkilemiştir. Bireylerin çalışma şekilleri değişmiş, evden/uzaktan çalışma modelleri dünya çapında özellikle beyaz yaka çalışanlar için yaygınlaşırken, bireyler için iş sağlığı ve güvenliği konuları önem kazanmıştır. Toplumların sağl...
Preprint
Full-text available
COVID-19 salgını 2020’de dünya ekonomisinin sert bir biçimde daralmasına yol açtı. 2021’de normalleşmenin başlamasıyla birlikte hızlı bir toparlanmak sürerken küresel üretim zincirlerinde aksamalar ve dünya çapında artışa geçen enflasyon oranları ekonomi gündeminin başında yer alıyor. Salgın döneminde ekonomide yaşananlar ve uygulanan politikalar,...
Preprint
Full-text available
The COVID-19 Pandemic caused the world economy to contract sharply in 2020. While a rapid recovery process continues with the start of normalization in 2021, disruptions to global production chains and increasing inflation rates worldwide are at the top of the economic agenda. What happened in the economy and the economic policies implemented durin...
Preprint
Full-text available
Mayıs ayı başında, Kudüs’ün doğusundaki Şeyh Cerrah bölgesinde yaşayan Filistinlilerin evlerinden çıkartılmasıyla ilgili bir davadan dolayı artan gerilim, aynı günlerde el Aksa camiinde ve çevresinde yaşanan olaylarla birlikte süratle Gazze Şeridi ile İsrail’in güneyi arasında yüksek yoğunluklu bir roket düellosuna dönüştü. Yaklaşık 10 gün süren ka...
Preprint
Full-text available
Nisan ayı, Türkiye - ABD ilişkileri açısından dönüm noktası teşkil eden iki önemli gelişmeye sahne oldu. Önce ABD'nin Türkiye'nin F-35 Joint Strike Fighter (JSF) projesinden çıkartıldığını Ankara'ya resmen tebliğ ettiği öğrenildi. Ardından da ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan günü 1915 Olayları ile ilgili yaptığı konuşmasında "soykırım" ifadesini kul...
Preprint
Full-text available
Stratejik kültür kavramı güvenlik çalışmaları içerisinde gittikçe önem kazanmaktadır. Güvenliğin en önemli aktörlerinde birisi olan NATO’nun stratejik kültürü, kuruluşundan itibaren yazılmaya başlanan gizli ve kamuoyuna açık stratejik konseptlerinde belirgin bir şekilde ortaya konulmuştur. Bu çalışmada NATO’nun stratejik kültüründeki değişimler, me...
Preprint
Full-text available
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) tarafından 15 Mart'ta yayımlanan bir rapora göre ABD, küresel savunma pazarındaki lider konumunu sürdürüyor. Rapora göre ABD, 2016 - 2020 arası dönemde gerçekleştirilen satışların %37'sini yaptı. ABD'nin silah satışlarının %47'si Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirildi. ABD'nin savunma ihracatın...
Preprint
Full-text available
İklim değişikliğinin etkilerini yakından hisseden ve yenilenebilir enerji potansiyeli yüksek bir bölge olan Doğu Akdeniz’de karar alıcıların sürdürülebilir enerji politikaları benimsemesi beklenirdir. Hâlbuki Türkiye ile Yunanistan deniz yetki alanları paylaşımı ihtilafı bulunan Kıbrıs açıklarındaki fosil yakıtların kontrolü için jeopolitik rekabet...
Preprint
Full-text available
Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS), her yıl yayımladığı The Military Balance (Askeri Denge) raporunun 2021 sürümünü ve buna eşlik eden gözlem raporunu yayınladı. Küresel ölçekte askeri harcamalar, kuvvet dengeleri, önemli jeopolitik ve askeri - teknolojik gelişmelerin yer aldığı, savunma ekonomisinin yıllık değerl...
Preprint
Full-text available
Uluslararası sistemin yapısı, başat güçlerin kimler olduğu ve gücün değişen/dönüşen yapısına ilişkin literatürde zengin bir tartışma vardır. Bu tartışmalardan biri de Rusya’nın uluslararası alandaki konumuna ilişkindir. Kimilerine göre Rusya düşüşte olan bir güç (declining power) olarak değerlendirilse de gerek Rusya’nın kendisine biçtiği rol gerek...
Preprint
Full-text available
ABD’de Kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden’ın görevi devralışı, ABD yakın tarihinde benzerine rastlanmayan olaylara sahne oldu. ABD Kongresi’nde seçim sonuçlarının onaylanması oturumu sırasında, daha önceden Donald Trump’ın çağrısıyla Vaşington’a gelmiş ve bina dışında toplanmış çok sayıda gösterici olay çıkardı. Kongre bin...
Preprint
Full-text available
Globalization and international cooperation have been in the agenda of International Relations for a long time. Global governance on the other hand is an approach that has been developed in a relatively new period, specifically just after the ending of the Cold War and began to be utilized in order to take on the ever complicated and multi-dimensio...
Preprint
Full-text available
ABD Başkanı Donald Trump döneminde, ABD’nin 2018’de kamuoyunda İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nından (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) çekilmesiyle yaşanan kriz, ABD-İran ilişkilerine damgasını vurdu. İran ve P5+1 ülkeleri (Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Fransa, İngiltere ve Rusya) arasında 14...
Preprint
Full-text available
ABD yönetimi 14 Aralık günü, Türkiye’nin Rusya Federasyonu’ndan S-400 hava savunma sistemi alımından dolayı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile bu kurumun başkanı Prof. Dr. İsmail Demir dahil beş yöneticisine yönelik, “ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası” (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act – CAATSA) kapsam...
Preprint
Full-text available
Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 ülkelerin sağlık sistemleri başta olmak üzere, ulusal, bölgesel ve uluslararası boyutta ekonomik, sosyal ve güvenlik sorunlarını da beraberinde getirdi. Özellikle gelişmiş ülkelerin tamamının tüm bu sorunları ilk elden deneyimlemesi sorunun daha görünür hale gelmesini sağladı. Gelişmiş ülkelerin tamamı bu sor...
Preprint
Full-text available
COVID-19 has initiated a cascade of economic, social, and security problems at the national, regional, and international levels. Most urgently, it has overwhelmed the health systems of many countries. Since developed and developing countries alike have experienced these problems, they are globally visible. While developed countries have been focusi...
Preprint
Full-text available
Küreselleşme ve uluslararası işbirliği uluslararası ilişkilerin uzun zamandır gündeminde olan konulardır. Küresel yönetişim ise göreli yakın zamanda, Soğuk Savaş sonrası dönemde kavramsallaştırılarak uluslararası alanda giderek karmaşık ve çok boyutlu hale gelen küresel sorunların ele alınmasında kullanılmak üzere geliştirilen bir yaklaşımdır. Ulus...
Preprint
Full-text available
COVID-19 krizi İkinci Dünya Savaşı döneminden bu yana küresel ölçekte en yaygın etkiyi gösteren ve bu itibarla ülkeleri, uluslararası yapıları, şirketleri ve hatta süreçleri tesiri altına alarak uzun dönemli sonuçları beraberinde getiren bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Virüsün etkisi altına aldığı insanlığın yaşam alanında artık pek çok şey...
Preprint
Full-text available
COVID-19 has emerged as a profound global crisis with long-term implications for countries, international structures, companies, and societies. Some even compare the implications of the pandemic to World War II. In only nine months, the life we used to live has certainly changed dramatically, and we are now talking about a "new normal." The pandemi...
Preprint
Full-text available
Since the beginning of 2020, the COVID-19 pandemic has dominated nearly every aspect of daily life. Particularly throughout the Global North, home to the most prosperous nations, the pandemic has produced a wave of anxiety. Given the average age of people living in the West, most have never experienced a great war or major upheaval like the pandemi...
Preprint
Full-text available
Sürdürülebilir bir gelecek için Birleşmiş Milletler’in 2000 yılında Binyıl Hedefleri’ni takiben 2015 yılında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kabul edilmiş ve 17 amaç altında 169 hedefe ulaşmayı BM üye devletleri kabul etmişti. Bu Amaçlar ile yoksulluğun ortadan kaldırılması, çevrenin ve gezegenin korunması ve barış ve refah içinde yaşanması...
Preprint
Full-text available
Following the promulgation of the United Nations' Millennium Development Goals for a sustainable future in 2000, countries adopted Sustainable Development Goals (SDGs) in 2015. SDGs are a universal call to action to end poverty, protect the planet, and improve the lives and prospects for people around the world. All UN Member States adopted the 17...
Preprint
Full-text available
COVID-19 pandemisi, 2020 yılında hayatın her alanını etkileyen bir fenomen olarak küresel anlamda etki gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Dünyanın müreffeh kısmını oluşturan Kuzey yarımkürede yaşayan ve genel anlamda “Batı” şeklinde adlandırılan devletlerde yaşayan insanların “sahip olduklarını kaybetmeleri tehdidini teşkil eden” bu olay, gündeli...
Preprint
Full-text available
2000’li yılların başından itibaren popülerleşmeye başlayan ontolojik güvenlik teorisi, devletlerin dış politika ve güvenlik davranışlarını anlamak için ortaya koyduğu alternatif yaklaşımla, Uluslararası İlişkiler (Uİ) disiplininde kendine önemli bir yer edindi. Geleneksel güvenlik yaklaşımları, devlet davranışlarını fiziksel güvenlik ve beka kavram...
Preprint
Full-text available
1960’lardan bu yana Kolombiya devleti ile silahlı çatışma halinde olan FARC terör örgütü, 2016 yılında imzalanan barış anlaşmasıyla silah bırakmış ve politik bir parti kurmuştur. Halihazırda barış anlaşmasının uygulamasında yaşanan sorunlara rağmen, özellikle daha önceki barış anlaşmalarıyla karşılaştırıldığında son yaşanan barış sürecinin başarılı...
Preprint
Full-text available
Uluslararası denizcilik gündeminde giderek yaygınlık kazanan bir kavram olan deniz güvenliği (maritime security), limanlar ve açık denizlere uzanan denizcilik faaliyetlerinin yarattığı doğal ve insanî tehditler ile tehdit algısından uzak olunmayı ifade etmektedir. Bu çerçevede denizlerde tehditlerin kontrol altına alınarak güvenli bir alanda düzeni...
Preprint
Full-text available
Ses hızının beş misli ve üzeri süratlerde yol alırken aynı zamanda manevra yapabilen silah taşıma vasıtalarına hipersonik silahlar adı verilmektedir. Hipersonik silahlar bu yönüyle, balistik füzelerin yüksek sürat avantajı ile seyir füzelerinin manevra yapabilme avantajını birleştiren üçüncü ve yeni bir füze kategorisi olarak görülebilir. Hipersoni...
Preprint
Full-text available
XIV. Güvenlik Akademisi Bildiri Kitapçığı
Preprint
Full-text available
Güvenlik Topluluğu, 1950’lerden bu yana anarşik yapıdaki uluslararası sistemde güvenlikli alanlarını anlamada/açıklamada kullanılmaktadır. Barışın ne düzeyde kalıcı ve istikrarlı olabileceği sorusuna cevap arayan yaklaşımın kurucu ismi Karl Deutsch, modern demokratik hükümetler arasında sosyal etkileşim ve iletişimin artırılması yoluyla bir devleti...
Preprint
Full-text available
21. yüzyılda şahit olduğumuz toplumsal ve teknolojik gelişmeler enerji güvenliği tesisini ülkeler için çok boyutlu bir sorun haline getirmiştir. Bir taraftan üretim, tedarik ve fiyatlamada tahmin edilebilirlik olguları enerji güvenliğinin temelini oluşturmaya devam etmektedir. Diğer taraftan, küreselleşmenin gündeme getirdiği uluslararası terörizm,...
Preprint
Full-text available
İstihbarat, gelişmeler karşısında akıl yoluyla uyum sağlama, bilgiyi edinme ve tecrübeler ışığında uygulama yeteneğini ifade etmektedir. Bu haliyle istihbarat, en alt düzeyde bireyin günlük yaşantısından en üst düzeyde karmaşık devlet politikalarına kadar hayatın her alanında yer almaktadır. Kavram her şeyden önce zekânın kullanılmasıyla ilgilidir....
Preprint
Full-text available
Doksanlı yılların başlangıcında uluslararası sistemin değişimi sonrası yaşanan akademik tartışmalar Uluslararası İlişkiler kuramını zenginleştirmiştir. Savaş Çalışmaları da bu tartışmalardan payına düşeni alarak, o da zenginleşmiştir. Colin M. Fleming’in 2009 yılında Journal of Strategic Studies’de yayımlanan makalesine attığı başlıktaki “Yeni veya...
Preprint
Full-text available
Ortadoğu Barış Süreci (OBS), kökü İsrail-Filistin anlaşmazlığına dayanmakla birlikte, sorunun çözümüne dahil olan tarafların devreye girmesiyle genişleyen, Arap devletleri ile İsrail arasındaki egemenlik, tanınma, toprak ve kimlik bazlı çözüm sürecinin adıdır. Sorunun temel tarafları İsrail ve Filistin devletleri gibi görünüyor olsa da Ürdün, Mısır...
Preprint
Full-text available
Soğuk Savaş döneminin güvenlik anlayış ve arayışlarının bir sonucu olarak üretilen ‘güvenlik ikilemi’ kavramı, Soğuk Savaş sonrası dönemde de güvenlik ve güvensizlik kavramlarını anlamada ve açıklamada kullanılan bir araçtır. Soğuk Savaş döneminde silahlanma yarışı, güç ve ittifakların oluşturulmasının açıklanmasına odaklanılmış olsa da, uluslarara...
Preprint
Full-text available
Balkan coğrafyası, 19 yüzyıldaki karmaşası ile Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının ardından 20. yüzyılın sonunda tekrar savaş ortamı ile karşılaşmış ve on binlerce kişinin hayatını kaybederek toplumsal travmaların yaşandığı bir bölge olmuştur. Temel nedenler arasında etnik ve dini ayrımcılığın körüklediği milliyetçilik olgusu ile bu olgunun bağıms...
Preprint
Full-text available
Güvenlik çalışmalarındaki genişleme ve derinleşme sürecinin bir parçası olarak kültür kavramı kimlik güvenliği ile bağlantılı olarak literatüre girmişse de kimlik güvenliğinden bağımsız olarak kültürel varlıkların güvenliği referans nesnesi olarak yeterince araştırılmamıştır. Öte yandan kültürlere yönelik tehditlerin veya tehdit algılarının gittikç...
Preprint
Full-text available
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü kimyasal silahların kullanımına ilişkin denetlemeler yapan bir uluslararası örgüttür. Kısaca Kimyasal Silahlar Sözleşmesi olarak bilinen anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından, 13 Mayıs 1997’de kurulan ve günümüzde 193 ülkenin üye olduğu örgüt en kapsamlı uluslararası örgütlerden birisidir. Kimyasal Silahla...
Preprint
Full-text available
Barışı koruma adı altında yapılan faaliyetler ilk başladıkları dönemden bu yana niteliksel ve niceliksel olarak değişim ve dönüşüme uğramıştır. Barışı koruma operasyonlarının günümüzdeki uygulamaları geleneksel ilkelerin dışına çıkarak kuvvet kullanılması ile ilgili sınırlamalara ve devletlerin egemenlik alanına meydan okumaya başlamışlardır. Bu an...
Preprint
Full-text available
Hibrit savaşı geleneksel savaştan ayrılan en önemli tarafı, savaş ilan edilmeden ve mümkün olduğunca fark ettirilmeden düşük yoğunlukta çatışmanın sürdürülmesidir. Bu tür savaşlarda, saldırı olduğunu anlamak ve başlangıç zamanını tahmin etmek bile güçtür. Hibrit savaşın temel unsurları arasında özel kuvvetler, düzensiz güçler, düzenli birlikler, ek...
Preprint
Full-text available
Günümüzde devletler arasındaki uyuşmazlık ve çıkar çatışmaları geçmişe oranla sistematik ve uzun erimli süreçler takip etmek suretiyle değil, kısa zamanlı ve kriz merkezli olarak ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla devletler nezdinde uluslararası krizlere hazır olunması ve bahse konu krizlerin yönetilmesine dair senaryoların üretilerek elde bulundurulm...
Preprint
Full-text available
2. Dünya Savaşı’nda görüşleri taban tabana zıt kapitalist dünyanın lideri ABD ile komünist dünyanın lideri SSCB, savaşın dayattığı gerçeklerle Nazi Almanya’sı ve İmparatorluk Japonya’sına karşı aynı safta yer almışlardı. Bu zoraki birliktelik Almanya ve Japonya kayıtsız şartsız teslim noktasına gelinceye değin devam etti. Zamana ve mekâna bağlı ola...
Preprint
Full-text available
Kamuya güvenlik hizmeti sunan kurumların demokratik yollardan gözetimi ve siyasal denetimi çağdaş demokrasilerin benimsediği ilkelerin başında gelir. Demokratik ülkelerde güvenlik kurumlarının kamusal denetiminin öncelikle yasama organı tarafından sağlanması beklenir. Yasamanın güvenlik kurumlarını etkili biçimde denetleyebilmesi, ‘güçler ayrılığı’...
Preprint
Full-text available
Etnik çatışmalar insanoğlunun kadim sorunlarından biri sayılabilir. Her ne kadar etnisitenin farklı kaynaklara sahip olduğuna yönelik çalışmalar olsa da bireylerin kendilerini bir etnik grup içerisinde hissetmesi onların kimliklerinin oluşmasında yer alan temel etkenler arasında bulunmaktadır. Etnik kimlik algısının oluşmasına müteakip bunun siyasa...
Preprint
Full-text available
Günümüzde küresel çapta milyar dolarlık bir endüstri haline gelmiş olan özel güvenlik şirketleri çağımızın dönüşen savaş ve güvenlik anlayışında önemli bir unsur olarak kabul edilmektedir. Uluslararası güvenlik alanında önemli tartışma konusu olan ve son yıllarda Ebu Gureyb Cezaevi’ndeki işkence görüntüleri ile Nisur Meydanı gibi birçok trajik olay...
Preprint
Full-text available
Silahlı güçler devletlerin uluslararası politikada en çok başvurduğu araçlardan birisidir. Uluslararası ilişkilerin en eski konularından birisi olan savaşın temel unsuru olan ordular zaman içinde dönüşüm geçirmiştir. Silahlı güçler denilince akla öncelikle ordular gelmesine rağmen günümüzde teknolojik gelişmelere, devletlerin ihtiyaçlarına, yeni uz...
Preprint
Full-text available
Bütün barış söylemlerine rağmen, savaş insanoğlu için hayatın akışında normalliği, barış ise istisnayı ifade ediyor. Devletler savunma ve silah harcamalarına emsali görülmemiş kaynak ayırırken barışa dair umutlar azalıyor. Belirlenmiş siyasi hedeflerin olmadığı, profesyonel askerlerin ve devlet adamlarının felaketlere sürüklendiği sözde stratejiler...
Preprint
Full-text available
Çevreleme Politikası (Containment Policy) ABD’nin Soğuk Savaş’ın ilk yıllarından başlayarak izlediği ve SSCB’nin II. Dünya Savaşı sonrasında artan etkisini sınırlamayı hedefleyen doktrine verilen isimdir. Düşünsel temelleri ABD’li diplomat George S. Kennan tarafından 1946’da Moskova’dan Washington’a gönderilen ‘Uzun Telgraf’ ile atılan Doktrin, yay...
Preprint
Full-text available
Siber güvenlik, en sade anlamıyla siber uzayın her türlü tehditten korunmasını esas alır. Bütüncül ve derleyici bir kavramdır. En küçük siber suçtan en büyük ve karmaşık saldırıya kadar bütün katmanları içine alan birleştirici bir unsurdur. Siber güvenlik en temel haliyle verinin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin korunmasıdır. Siber...
Preprint
Full-text available
Savaş, uluslararası sistemde şiddet kullanma ya da silahlı kuvvet kullanma kapasitesine sahip devletler ve devlet dışı siyasal aktörler arasında gerçekleşen, büyük ölçekli fiziksel şiddet içeren çatışma ya da çarpışma olarak tanımlanabilir. Bir dış politika aracı olarak savaş, insanlık tarihi kadar eski bir olgu olsa da savaşlar amaçlarına, kapsamı...
Preprint
Full-text available
Kurulduğu günden günümüze varlığını sürdüren NATO’nun çok-kutuplu dünya düzeninde ayakta kalıp kalamayacağı önemli bir soru. Kurumsal çatısı ve temel stratejik misyonu Soğuk Savaş yıllarında şekillenen NATO ilk ciddi sınavını Soğuk Savaş’ın bitmesiyle verdi. Sovyetler Birliği’nin yıkılmasını takiben ortaya çıkan tek-kutuplu dünya düzeninde NATO yen...
Preprint
Full-text available
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Birleşmiş Milletler’in çevresinde inşa edilen uluslararası sistem, egemenlik prensibini merkezine koymuş ve ‘müdahalesizlik’ (non-intervention) ilkesini sistemin ana öğesi olarak belirlemiştir. Buna karşın, egemenlik ilkesi anlamı ve içeriği bakımından sabit değil, dinamik bir kavram olagelmiştir. Egemen devletler hal...
Preprint
Full-text available
Uluslararası sistemde güvenlik ortamının değişmesi aktörlerin güvenlik ihtiyaçlarını da değiştirir. İttifaklar da diğer uluslararası aktörler gibi güvenlik ortamının ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılayabilmek için güvenlik anlayışlarını güncellemek ve uygun stratejiler geliştirmek zorundadır. NATO da farklı dönemlerde ortaya çıkan farklı güvenlik...
Preprint
Full-text available
Siyasal şiddet tipi olarak terörizm, geçmişten günümüze birçok farklı motivasyon ve yöntemle karşımıza çıksa da, en önemli özelliklerinden birisi şiddetle korku ortamı yaratarak hasmını normalde kabul etmeyeceği bir eylemi yapmasına zorlamaktır. Bu açıdan bakıldığında terörizm daha kapsamlı bir stratejinin aracı olarak hizmet eder. İlkel yöntemlerd...
Preprint
Full-text available
Güvenlikleştirme yaklaşımı, dil bilimsel analizler ışığında derinleştirdiği kavramsal çerçevesi ile alternatif güvenlik teorileri arasında anılmaktadır. Objektif ve verili güvenlik tehditlerinin varlığını sorgulayan Kopenhag Okulu’nun geliştirdiği bu yaklaşım, güvenliği bir söz-edim olarak tanımlamaktadır. Karar alıcıların bir meseleyi ulusal güven...
Preprint
Full-text available
Kuruluş amacı Sovyetler Birliği’nden kaynaklanan varoluşsal güvenlik tehditlerini caydırmak olan NATO, Soğuk Savaşın sona ermesiyle Rusya Federasyonu’na yönelik nasıl politika izlemesi gerektiğini tam olarak kararlaştırabilmiş değildir. Müttefikler arasında ciddi görüş ayrılıkları devam etmektedir. Soğuk Savaşın çeşitli evrelerinde benzer görüş ayr...
Preprint
Full-text available
Dünyanın her coğrafyasında gözlenen göçler yasal ya da düzensiz yolları tüketerek gerçekleşmekte, göç edenlerin kimileri uluslararası hukukun tanıdığı koşullar çerçevesinde korunan mülteci statüsüne kavuşurken, pek çoğu ev sahibi ülkelerde yasadışı göçmen statüsünde yaşamaya devam etmektedirler. Savaş, yoksulluk ve hastalıklardan kaçan mülteciler g...
Preprint
Full-text available
NATO İkinci Dünya Savaşının ardından Avrupa’da ortaya çıkan güvenlik ihtiyacının sonucu olarak hayata geçen, savaş veya barış zamanında üyelerine dışarıdan gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı ortak hareket etme prensibine dayanan askeri bir ittifaktır. İttifak uluslararası güvenlik ortam ve koşullarına uygun olarak sürekli bir dönüşüm ve yenil...
Preprint
Full-text available
Soğuk Savaş’ın bitimiyle çeşitlenen güvenlik gündeminde yerini alan toplumsal güvenlik, sosyolojik unsurlara yönelik tehditlerin güvenlik kavramına dahil edilmesi gerektiğine işaret eden fikirsel bir dönüşümün eseridir. Toplumsal güvenlik, güvenlik gündeminin askeri, siyasi, ekonomik, toplumsal ve çevresel olmak üzere farklı alanları kapsayan, çok...
Preprint
Full-text available
Çatışma çözümü, çatışmaların yapıcı şekilde ele alınması ve şiddete dönüşmeden çözülmesi veya şiddete dönüşmüşse barışçıl yöntemlerle kontrol altına alınıp sonlandırılmasını ifade etmektedir. Bu açıdan çatışmaya neden olan sosyal, ekonomik, politik ve psikolojik unsurların tespit edilip, bunların ortadan kaldırılması yoluyla çatışan tarafları tatmi...
Preprint
Full-text available
Bu çalışma, birçoğu kısıtlı ve dünyanın farklı yerlerinde bulunan doğal kaynakların, sömürgecilik dönemlerinden bugüne aşırı şiddet ve savaşı nasıl teşvik etmeye devam etmekte olduğunu incelemektedir. Giderek büyüyen, daha da kentleşmiş ve sanayileşmiş bir küresel nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak kaynakların her gün daha da kısıtlı hale geliyor o...
Preprint
Full-text available
Haklı savaş siyasal amaçlar doğrultusunda kuvvet kullanmanın ne zaman haklı görülebileceğini belirlemeye ve kuvvet kullanımını sınırlamaya yönelik bir kuramdır. Kuramın dayandığı temel kavramlar, savaşın haklılığına dair jus ad bellum ve savaşta haklılığa dair jus in bello ilkeleridir. Haklı savaş, Ortaçağ’dan 20. yüzyıla dek savaşları sınırlandırm...
Preprint
Full-text available
Savaş, insanlığın gördüğü en yıkıcı süreçlerden biridir. Yine de askeri güç kullanımı devletler tarafından bilinçli yapılan bir politika seçimidir. Genel olarak çatışma ve barış çalışmaları altında yapılan çalışmalar, ülkeler arası güç dengesi ve sistemde kutuplaşmayı barışın reçetesi olarak sunan realist ve neorealist yaklaşımların geçerliliğini s...
Preprint
Full-text available
Uluslararası İlişkiler disiplini içinde en fazla bahsi geçen kavramlardan bir tanesi güçler dengesidir. Daha çok gerçekçilik yaklaşımını savunanların dile getirdikleri bu kavrama göre uluslararası ortamda istikrar ve barış olması için devletler arasında sürdürülebilir denge ortamının bulunması gerekir. Dengenin bozulmasını tehdit gören devletler ya...
Preprint
Full-text available
Yatıştırma, barışı korumak üzere, potansiyel bir saldırgan devletin isteklerini karşılamaktan çok artırmakla sonuçlanan aşırı ödün vermek anlamında kullanılmaktadır. Kavramın bu olumsuz içerikte anlaşılması, İkinci Dünya Savaşı öncesinde İngiltere’nin, Fransa’nın da desteğiyle Nazi Almanyasına karşı uyguladığı politikanın savaşı engellemeyi başaram...
Preprint
Full-text available
Barış inşası, bir çatışmanın altında yatan nedenlerin giderilmesi ve kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik kapsamlı süreci ifade eder. Literatüre ilk kez Johan Galtung’un çalışmasıyla 1970’lerde girdiyse de, Uluslararası İlişkiler ile Barış ve Çatışma Çalışmaları alanlarında Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte ilgi görmeye başlamıştır. Kavrama...
Preprint
Full-text available
Bu çalışma, yıkıcı karakterleriyle öne çıkan ve özellikle Suriye savaşı ile ortaya çıkan mülteci sorunu ile gündeme oturan iç savaşların modern çağdaki evrimini, nedenlerini ve belli başlı sonuçlarını incelemektedir. Bu bağlamda, yazındaki psikolojik, rasyonel seçim, kültürel ve yapısalcı yaklaşımlar özetlenmiş ve mevcut olan bu yaklaşımların hiçbi...
Preprint
Full-text available
ABD ile Avrupa devletleri arasında gelişen transatlantik ilişkiler, Soğuk Savaş döneminin ilk yıllarından itibaren siyasi ve ekonomik yakınlaşma/bloklaşma anlayışı doğrultusunda çabalayan ABD ile Avrupalı müttefikleri arasında yumuşak ve sert güvenlik alanlarını kapsayacak şekilde geliştirilmiş ortak bir ‘biz’ duygusu temelinde, ilişkileri coğrafi...
Preprint
Full-text available
Soğuk Savaş’tan sonra NATO giderek geleneksel görev alanı dışında da hareket edebilen, farklı stratejik ilişkiler geliştiren bir siyasi güvenlik örgütüne dönüşmüştü. Bu dönüşüme katkı sağlayan unsurların başında farklı ülkelerle yürütülen işbirlikleri ve kurulan ortaklıklar gelmektedir. İşbirliği ve ortaklık kavramları NATO’nun gündemine 1990 Londr...
Preprint
Full-text available
Doğu Bloku'nun ortak savunma örgütü olan Varşova Paktı'nın, Sovyetler Birliği'nin liderliğinde Mayıs 1955'te kurulması Soğuk Savaş içindeki kilometre taşlarından birisidir. Federal Almanya'nın silahlandırılarak NATO üyeliğine kabul edilmesi karşısında kurulmuş olan Paktın, barışı koruma hedefi çerçevesinde caydırıcılık yaratması ve gerektiğinde NAT...
Preprint
Full-text available
Suriye’de 2011’de başlayan iç savaş, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük göç dalgalarından birine yol açmış ve yaklaşık 21 milyonluk ülke nüfusunun üçte biri ülke dışına göç etmek zorunda kalmıştır. Suriyeli mültecilerin çoğu, komşu ülkeler olan Türkiye, Ürdün ve Lübnan’a göç etseler de, bir kısmı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzer...
Preprint
Full-text available
Liberal akımın önde gelen önermelerinden birisi olan ‘Demokratik Barış’, demokrasiyi dünya barışının anahtarı olarak görmekte ve demokratik devletler arasındaki ilişkilerin barışçıl olduğu iddiasında bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, bu yaklaşımına göre, demokratik devletler otoriter devletlere nazaran daha az çatışmaya girerler ve özellikle kendi...
Preprint
Full-text available
Son yıllarda ekonomik saldırı, tehdit, güvenlik gibi sözleri sıradan bireyler gündelik hayatlarında sıkça duymaktalar. Piyasa ekonomisi temelli neo-liberal küreselleşme ile ortaya çıkan ilişkiler güncel ekonomik güvenlik sorunsalının arka planını oluşturdu. Soğuk Savaş sonrası dönemde ‘yeni güvenlik tehditleri’ olarak sunulan konuların bir bölümü e...
Preprint
Full-text available
Uluslararası İlişkiler (Uİ) yazınında ‘barış operasyonları’ olarak da anılan Barışı Destekleme Operasyonları içinde barışı koruma, barışa zorlama, çatışma önleyici diplomasi ve çatışma sonrası barış inşası gibi farklı araçları barındıran bir çatışmaya müdahale aracıdır. Bugün barışa destek operasyonları, uluslararası toplumun çatışmalara müdahale i...
Preprint
Full-text available
1970’lerin başlarında ortaya çıkan Yumuşama sürecinin en önemli sonucu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı’na katılan 35 ülke tarafından 1975 yılında imzalanan Helsinki Nihai Senedi olmuştur. Nihai Senet ile mevcut sınırlar ve dengeler karşılıklı olarak kabul edilirken, Avrupa güvenliğinin bir parçası olarak kaydedilen insan hakları, özellikle...
Preprint
Full-text available
Feminist teori, uluslararası ilişkilerin rasyonalist kuramlarının dayandığı pek çok kavrama eleştirel yaklaşmaktadır. Feministlerin en fazla sorguladıkları kavramlardan biri ‘güvenlik’tir. Feminist yaklaşım; “kimin güvenliği”, “kim tarafından sağlanan güvenlik”, “nasıl bir güvenlik”, “hangi araçlarla güvenlik” gibi sorulara diğer teorilerden farklı...
Preprint
Full-text available
Bu çalışma, güncel yazında genelde verili kabul edilerek irdelenmeyen devletin kökeni ile ne’liği sorunsallarının aslında yaşadığımız dönüşümleri anlama açısından yaşamsal önemde olduğu düşüncesine yaslanmaktadır. Bu çerçevede, üretim araçları kadar ‘güvenlik araçları’nın niteliğiyle sahipliğinin de belirlediği yapısal koşulların tarih boyunca orta...
Preprint
Full-text available
Seyir füzeleri, hedeflerine alçaktan uçarak yaklaşan, dolayısıyla klasik manadaki hava ve füze savunma önlemleriyle durdurulmaları son derece zor silah sistemleridir. Hedeflerine uzak mesafelerden yüksek hassasiyetle isabet kaydedebilmeleri, seyir füzelerinin cazibesini artırmaktadır. Son dönemde giderek artan sayıda ülke tarafından tercih edildikl...

Network

Cited By