Giyasettin Ozcan

Giyasettin Ozcan
Uludag University · Department of Computer Engineering

About

25
Publications
8,288
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
148
Citations

Publications

Publications (25)
Article
Bu çalışmada literatürde yer alan ve uluslararası alanda öneme sahip olan GDSC veri kümesinde yer alan akciğer kanseri verileri toplanmış, ve bu veriler üzerinde yapay öğrenme yöntemleri kullanarak tahmin yapmak hedeflenmiştir. Bu amaçla ilaç dozunun yarılanma süresine bağlı hedef ilaç ve hedef yolak tahminleri yapılmıştır. Elde edilen bu iki tahmi...
Article
In this study, we considered progression of liver diseases. Particularly we considered Hepatocellular Carcinoma Cancer, HCC, whose patients have low survival rates. For this purpose, we researched molecular structures and protein interactions involved in the initiation and progression of HCC. We exploited microarray data samples and their gene expr...
Article
This study presents multidimensional deep learning approaches on hyperspectral images. Storing, processing and interpreting hyperspectral data is very difficult due to its complexity and processing load. Consequently, conventional classifiers are not feasible to extract distinctive features. In order to present efficient classifiers, we utilize dee...
Article
Full-text available
Sanal öğrenim ve öğretim gelişen bilişim teknolojilerinin klasik öğrenme ve öğretme ortamlarını destekleyici olma özelliğini Covid-19 ya da SARS-CoV-2 virüs salgını nedeniyle önemli bir avantaj olarak öne çıkarmıştır. Bu yazının amacı sanal öğretim teknolojilerini etkin bir öğretim ortamı olarak kullanılabilmesi için kısa bir değerlendirme yapmaktı...
Article
Full-text available
In recent years, hyperspectral imaging has been a popular subject in the remote sensing community by providing a rich amount of information for each pixel about fields. In general, dimensionality reduction techniques are utilized before classification in statistical pattern-classification to handle high-dimensional and highly correlated feature spa...
Article
Full-text available
In this study, we present a new web interface for major bioinformatics algorithms and introduce a novel approximate string matching algorithm. Our web interface executes major algorithms on the field for the use of computational biologists, students or any other interested researchers. In the web interface, algorithms come under three sections: Seq...
Conference Paper
In the cement industry, the measurement of the flexural strength causes labor and economic loss. This study aimed to developing a model by using fuzzy logic to decrease for this loss. In this work, CEM IIA-M (L-W) 42.5 R cement was modified with zeolite to a weight ratio of 0, 5, 10, 15 and 20. In this method, five different cements were ready. In...
Article
In this study, we consider unsupervised learning from multi-dimensional dataset problem. Particularly, we consider (Formula presented.)-means clustering which require long duration time during execution of multi-dimensional datasets. In order to speed up clustering in an accurate form, we introduce a new algorithm, that we term Canopy(Formula prese...
Article
In this study, we analyze the behavior of concrete which contains zeolite and diatomite. In order to achieve the goal, we utilize expert system methods. The utilized methods are artificial neural network and adaptive network-based fuzzy inference systems. In this respect, we exploit seven different mixes of concrete. The concrete mixes contain zeol...
Article
Full-text available
The aim of this study is to build Machine Learning models to evaluate the effect of blast furnace slag (BFS) and waste tire rubber powder (WTRP) on the compressive strength of cement mortars. In order to develop these models, 12 different mixes with 288 specimens of the 2, 7, 28, and 90 days compressive strength experimental results of cement morta...
Article
Full-text available
Bu çalışmada özel DNA örüntüleri için yeni ve hızlı bir sekans eşleştirme tekniği sunulmakta ve yakın geçmişte üretilen CPU mimarileri üzerinde deneysel karşılaştırmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada, bilhassa kanser tedavisinde, önemli bir yere sahip olan P53 DNA-bağlayan konsensüs sekansı göz önüne alınmıştır. Biyolojik kazanımlara göre P53 örüntüs...
Article
Full-text available
We present a novel fast string matching technique for special DNA pattern forms and compare performance of recent CPU architectures on the matching problem. In particular, we consider consensus P53 DNA-binding consensus sequence, which has an important contribution for cancer treatment. Based on biological findings, consensus P53 pattern may emerge...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada genetik algoritmaların (GA) başarısını doğrudan etkileyen seçim, çaprazlama ve mutasyon yöntemleri, iyi çözümlerin saklanarak yok olmasını engelleyen ve bir sonraki nesle aktarılmasını sağlayan elitizm yaklaşımı farklı test fonksiyonları için analiz edilmiş, elde edilen bulgular algoritma performansı, yakınsama hızı ve süreleri için in...
Article
Full-text available
We introduce a fast bitwise exact pattern-matching algorithm, which speeds up short-length pattern searches on large-sized DNA databases. Our contributions are two-fold. First, we introduce a novel exact matching algorithm designed specifically for modern processor architectures. Second, we conduct a detailed comparative performance analysis of bit...
Article
Full-text available
Ekonomik güç dağıtımı, güç sistemlerinin planlanması ve işletimlerindeki en temel problemlerden biridir. Bu tür problemler sistem kısıtları altında toplam yakıt maliyetinin minimize edildikleri optimizasyon problemleridir. Bu çalışmada, generatörlerin artırma/azaltma sınırlarını dikkate alan yasak işletim bölgeli ekonomik güç dağıtımı problemi dife...
Conference Paper
Full-text available
Elektrik enerjisi üretiminde genellikle çevreyi kirleten fosil tabanlı yakıtlar kullanılmaktadır. Bu nedenle günümüzde klasik enerji dağıtım problemi yerine ekonomik ve çevresel güç dağıtım problemleri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Çok amaçlı optimizasyon problemi olarak tanımlanan çevresel ekonomik güç dağıtım problemi, bu çalışmada ağırlıklı...
Conference Paper
Full-text available
Enerji sistemlerinin optimal işletimi ve planlaması enerji üretiminde önemli bir yer tutmaktadır. Klasik yönteme göre enerji sistemlerinin optimal işletimi yakıt maliyetinin minimizasyonu ile sağlanır. Bu çalışmada, valf nokta etkili ekonomik dağıtım problemi çözümü için yapay arı koloni algoritması (ABC) kullanılmıştır. Bu tür problemlerde, maliye...
Chapter
Full-text available
In this study, we present an online suffix tree construction approach where multiple sequences are indexed by a single suffix tree. Due to the poor memory locality and high space consumption, online suffix tree construction on disk is a striving process. Even more, performance of the construction suffers when alphabet size is large. In order to ove...
Conference Paper
Full-text available
In this study, we propose a new approach to extract monophonic melody from MIDI files and provide a comparison of existing methods. Our approach is based on the elimination of MIDI channels those do not contain melodic information. First, MIDI channels are clustered depending on pitch histogram. Afterwards, a channel is selected from each cluster a...
Article
Full-text available
Background in musicology. Most of the time the concept of melody is associated to a monophonic sequence of pitch notes. Also, identifying the main melody line in music, monophonic sequence of notes can be further deconstructed using the melody feature selection techniques in music information retrieval.
Article
This study is based on indexing music sequences. In this respect, we consider representation of music information and indexing music sequences with suffix trees. Current suffix tree algorithms gen- erally aim at indexing biological sequences such as DNA. Nevertheless, the algorithms do not consider the properties of music sequences. In order to ful...

Network

Cited By