Gerrit de Niet

Gerrit de Niet
TXZorg · Education

PhD

About

32
Publications
22,250
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
434
Citations
Additional affiliations
January 2017 - present
TXZorg
Position
  • Preceptor
April 1984 - present
Pro Persona
Position
  • Nursing preceptor

Publications

Publications (32)
Article
G.H.3 of Gerovital was in de jaren ‘50 van de vorige eeuw een ware hype. Het ging grif over de toonbank als anti-aging product en bekende personen, zoals John F. Kennedy en Marlene Dietrich, gebruikten het openlijk. Het product beloofde dan ook genezing van een breed scala aan kwalen.
Chapter
Een visie hebben op een noodzaak tot verandering van zorg is een van de bouwstenen om effectief andere zorg te kunnen implementeren. Wie nieuwe zorg wil implementeren in een team of organisatie, zal dus moeten streven naar een gemeenschappelijk gedragen visie: een consensus over het doel van een implementatie en de wijze waarop dat doel moet worden...
Article
Full-text available
Art therapy has often been applied in the treatment of traumatized adults, and good results in clinical practice have been reported. However, although art therapy experts underline these benefits, the effectiveness of art therapy in trauma treatment has not been established by systematic review. The aim of this systematic review is to identify and...
Article
Full-text available
Verpleegkundigen in de ggz zijn er in veel varianten. In dit artikel wordt door een aantal opleiders en docenten een beeld geschetst van de verschillende opleidingen en de functies waartoe die opleiden. Verpleegkundigen worden voor kwalificatieniveau 4 en 5 opgeleid aan respectievelijk mbo en hbo, waarna een vervolgopleiding tot spv of verpleegkund...
Article
Full-text available
Het hebben van een visie op een noodzaak tot verandering van zorg is een van de voorwaarden om effectief andere zorg te kunnen implementeren. Wie nieuwe zorg wil implementeren in een team, zal dus moeten streven naar een gemeenschap pelijk gedragen visie: een consensus over het doel van een implementatie en de wijze waarop dat doel moet worden bere...
Article
Full-text available
Het hebben van een visie op een noodzaak tot verandering van zorg is een van de voorwaarden om effectief andere zorg te kunnen implementeren. Wie nieuwe zorg wil implementeren in een team, zal dus moeten streven naar een gemeenschappelijk gedragen visie: een consensus over het doel van een implementatie en de wijze waarop dat doel moet worden berei...
Article
Full-text available
In Nederland behoort het bieden van een eenmalige debriefing na een ingrijpende gebeurtenis tot de standaardzorg. Na iedere gebeurtenis met een waarschijnlijke stevige mentale impact, worden door de overheden complete legertjes hulpverleners gemobiliseerd om de betrokkenen op te vangen en hun verhaal te laten doen. Vaak wordt geclaimd dat deze zorg...
Article
The present study explored the applicability of two brief evidence-based interventions to improve sleep quality in inpatient psychiatry. The study involved three comparable admission wards of a psychiatric hospital. Stimulus control was introduced at the first ward, and music-assisted relaxation at the second. At the third ward, no intervention was...
Article
Evidence based werken is niet vanzelfsprekend. Kennis uit wetenschappelijk onderzoek of richtlijnen bereikt niet vanzelf de praktijk en de praktijk is weerbarstig bij de toepassing er van. In de ggz hebben we daarnaast vaak te maken met veel contextuele factoren. Evidence based werken waarbij wordt uitgegaan van het vinden van de beste interventie...
Article
Full-text available
This article describes a pilot study that was carried out to in order to gain an indication as to whether mental healthcare nurses can apply evidence-based interventions for sleep problems effectively in inpatient mental health care. The study had a pre-test/post-test design and a comparison group was used. The study was performed on three psychiat...
Article
Ons boek ‘Evidence based werken in de GGZ’1 dat net is verschenen, hadden we kunnen beginnen met de laatste zin uit het artikel van Dineke smit in het vorige nummer van PsychoPraktijk: ‘We moeten de complexiteit van de GGZ erkennen en leren omgaan met de daarbij behorende onzekerheden’2. Mooier hadden we het uitgangspunt van ons boek niet kunnen be...
Article
Full-text available
Er is tegenwoordig veel aandacht voor de werkzaamheid van interventies. Op het gebied van de behandeling van depressie is er een grote keuze in effectief gebleken interventies. Het beeld ontstaat dat de behandeling vooral een kwestie is van het competent opvolgen van richtlijnen en protocollen. Maar voor een succesvolle behandeling van depressie is...
Article
Full-text available
Internetgebruikers gaan steeds vaker op zoek naar informatie over gezondheid en gezondheidszorg. De hoeveelheid informatie op dit gebied is dan ook overvloedig. Maar wat is in deze overvloed valide en betrouwbare kennis en wat niet? Hoe vis je als professional specifiek op wetenschappelijk kennis in deze onoverzichtelijk grote vijver? Dit artikel i...
Article
Full-text available
Background  Insomnia is a very common condition in various populations. Non-pharmacological interventions might offer (safe) alternatives for hypnotics. Aim  To evaluate the evidence for efficacy from systematic reviews about non-pharmacological interventions to improve sleep quality in insomnia by a systematic review of systematic reviews and meta...
Article
Full-text available
Samenvatting In welk werkveld een verpleegkundige ook werkt, vrijwel altijd wordt zij of hij geconfronteerd met patiënten met slaapproblemen en de gevolgen daarvan. Uit onderzoek1) is gebleken dat verpleegkundige interventies voor slaapproblemen nauwelijks evidence-based zijn. Niet-farmacologische interventies voor slaapproblemen zouden mogelijk do...
Article
Full-text available
This paper is a report of a meta-analysis conducted to evaluate the efficacy of music-assisted relaxation for sleep quality in adults and elders with sleep complaints with or without a co-morbid medical condition. Clinical studies have shown that music can influence treatment outcome in a positive and beneficial way. Music holds the promise of coun...
Article
Full-text available
The aim of this article is to provide insight into the current state of nursing care for sleep problems in inpatient and outpatient psychiatric care for adults and the elderly, and to determine if there is any benefit to the implementation of alternative, evidence-based interventions. To research this, the authors carried out a cross-sectional surv...
Article
Full-text available
This paper aims at acquiring knowledge about the quality of sleep of adult and elderly psychiatric patients who receive clinical or outpatient nursing care, and identifying key factors in perceiving a sleep problem. To do so, a sample of 1699 psychiatric patients were asked whether they perceived a sleep problem and were invited to fill in the Pitt...
Article
Internet biedt ongekende mogelijkheden. Met enkele simpele handelingen kan een enorm potentieel aan informatie door vrijwel iedereen worden ontsloten. Maar ook bilaterale communicatie via internet biedt vele mogelijkheden. In de loop van de vorige decennia zagen diverse professionals en organisaties daarvan het belang in en werd e-health geboren. D...
Article
Full-text available
borderline persoonlijkheidsstoornis-schematherapie
Article
Tussen de grote panden van het universitair medisch centrum Sint Radboud te Nijmegen, staat een klein maar opvallend gebouw. Het is de huisvesting van de afdeling psychiatrie. Hier zetelt onder meer Gabriël Roodbol. Hij is als verpleegkundig specialist werkzaam in de consultatief psychiatrische dienst. Gabriël is een begenadigd spreker die enthousi...
Article
Full-text available
Schizofrenie is een complex ziektebeeld waarvan de symptomen binnen verschillende dimensies zijn onder te brengen. Het kan voor onderzoek en evaluatie van de behandeling van waarde zijn om een gedetailleerd beeld te krijgen van de symptomen. De Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS) vormt samen met de Scale for the Assesment of Positi...
Article
Full-text available
Is the reducing effect of the Staff Observation Aggression Scale owing to a learning effect? An explorative study Abstract This study explores the decline in the amount of reported aggression incidents when using the Staff Observation Aggression Scale (SOAS). Because this decline could hold significant implications for practice or research, the obj...
Article
Full-text available
Patiënten die zichzelf opzettelijk verwonden zijn lang niet altijd gelukkig met de hulpverlening die zij ontvangen. Vaak wordt de bejegening als afwijzend of contraproductief ervaren. Bij patiënten - maar ook bij onderzoekers - bestaat de indruk dat vaak wordt gereageerd vanuit traditionele normatieve opvattingen, traditionele behavioristische opva...
Article
Full-text available
In deze bijdrage schenken we aandacht aan de impact van een agressie-incident op het persoonlijke en professionele leven van Carla. Zij is een ervaren psychiatrisch verpleegkundige op een opname- en kortdurende behandelafdeling voor verstandelijk gehandicapten met psychiatrische stoornissen. Tijdens een noodlottige ochtenddienst werd ze slachtoffer...
Article
Full-text available
Er gaapt een kloof tussen de verpleegpraktijk in de psychiatrie en de wetenschap. Het dichten daarvan is een absolute noodzaak om te voldoen aan de eisen van de huidige en toekomstige vraag naar efficiënte en patiëntgerichte zorg. De afgelopen jaren melden zich incidenteel zowel in de ambulante als in de klinische psychiatrische zorg nieuwe functio...

Network

Cited By