Gergely Tóth

Gergely Tóth
Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE) · Institute of Sustainable Development and Farming - Department for Bionomy

About

26
Publications
19,331
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
272
Citations
Citations since 2016
18 Research Items
248 Citations
2016201720182019202020212022010203040
2016201720182019202020212022010203040
2016201720182019202020212022010203040
2016201720182019202020212022010203040
Introduction

Publications

Publications (26)
Article
Full-text available
Abstract Since the trend-setting report of the Club of Rome 1972, the most influential scientific paper in the field of unsustainable development is the 2009 study of Johan Rockström and his team. This aimed at quantifying ecological boundaries of our planet, defining its absorptive capacities in each area. Hereby it ranked global environmental pro...
Article
Full-text available
Sustainable development has become a central and key goal for humanity (1 UN: Millenium Development Goals, 2 SDGs). There is no scientific or political consensus, however, about the root cause of unsustainability, so an effective cure is impossible. Nevertheless, unlimited inequality among nations and individuals, extreme poverty, and hunger are al...
Preprint
Full-text available
WARNING: This system does not allow to upload Excel files. But they are important original scientific documents. So I tricked the system, via exchanging the extension. If you want to use, you have to "decode" it. Save first, change extension from .doc to .xlsx, and you'll be able to enjoy it. DESCRIPTION: This is a summary table of i) 43 famous hi...
Article
Full-text available
Az élelmiszer-veszteségről szóló publikációkban közölt adatok gyakran egy nagyságrenddel eltérnek egymástól. A szerzők tanulmányukban e különbségek okait keresik az adatszolgáltatástól kezdve egészen a definíciókig. A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Agrárgazdasági Kutatóintézet kiadásában 2019. szeptember végén megjelent „Élelmiszer-ves...
Conference Paper
Full-text available
Kenneth Boulding mondása szerint „aki hisz abban, hogy véges rendszerben lehetséges a végtelen exponenciális növekedés, az vagy őrült, vagy közgazdász!” Nem hiszem, hogy egy szakma nyakába lenne varható az egész fenntarthatatlan fejlődés. Mégis, mint minden viccnek és mémnek, ennek is kell lennie valamilyen igazság alapjának. Bizonyára sokak fejébe...
Preprint
Full-text available
The paper’s first aim is to make a rough estimate for the natural limits of economic growth from the last 20 years’ results of sustainability science and alternative economics, under three headings: 1. ENVIRONMENTAL: biocapacity limits, 2. ECONOMIC: dropping marginal efficiency of material wealth on human happiness, 3. SOCIAL: acceptable and bearab...
Preprint
Full-text available
It is a fairy tale, in the hope of a positive outcome of the Covid-19 virus world economic crisis.
Article
Full-text available
Circular economy is not the first, and probably not the last “movement” in the arena of sustainability macroeconomic and business solutions. In this article we produce a—not full—list of similar movements from the 1990s, publish a comparative table and propose a simple framework to decide the significant points of the life cycle of such a kind of m...
Article
Full-text available
The Ecological Footprint (EF) has become a very popular alternative indicator of development in the last three decades. It can be widely used to show the unsustainability of total and individual levels of consumption in countries. But can EF be a meaningful indicator at the micro level as well? This paper presents an argument on this issue. Based o...
Preprint
Full-text available
We are translating the book, looking for a publishing house, start crowd financing. But I must tell, this goes very slow, as I am working on the 2nd volume, teach, do projects, etc. In the meanwhile at least an English summary is provided for non-Hungarian speakers. Sorry!
Article
Full-text available
A cikk első részében áttekintettük az évezredes múlttal rendelkező nagy vallások gazdasági tanításait. Kidolgozottsága és relevanciája okán külön, a második részben tárgyaltuk a keresztény társadalmi tanítást (CST). A cikk harmadik részében a reformer vagy a paradigmaváltást zászlajukra tűző alternatív közgazdasági iskolákat vesszük szemügyre, a ce...
Article
Full-text available
A cikk első részében áttekintettük az évezredes múlttal rendelkező nagy vallások gaz-dasági tanításait: az iszlám gazdaságelméletet, a buddhista közgazdaságtant, a zsidó gazdasági hagyományt, végül a most magára találó hindu gazdasági elveket. Kidolgo-zottsága és relevanciája okán külön, a második részben tárgyaljuk a keresztény társa-dalmi tanítás...
Article
Full-text available
Ebben a cikkben áttekintjük a reformer vagy a paradigmaváltást zászlajukra tűző modern közgazdasági iskolákat, csakúgy, mint az évezredes múlttal rendelkező nagy vallások gazdasági tanításait. Célunk egy olyan új közgazdaságtan elméleti megalapozása, amely építi az embert és a társadalmat, valamint nem károsítja a környezetet bolygónk biokapacitásá...
Book
Full-text available
The Economy Machine (in Hungarian: Gazdasággép) is the first volume of a planned trilogy of popular science in broader economics. It has a very ambitious goal: to work out an economic theory (philosophy and practical principles + procedures) to enable sustainable development. The first volume (444 pages, published in July 2016) shows that such a ve...
Article
The ecological price of economic growth is a heavily debated issue, where ideologies often neglect factual information. In this paper, through the relationship of the ecological footprint and GDP, we examine the tendencies of eco-efficiency in the first decade of the 21st century. We conclude that the average ecological footprint intensity of count...
Article
Full-text available
In our study we wanted to find an answer to the question whether we can find sustainable countries if we compare the values of different composite indicators? The target of our study is to examine the possibilities as well as the limits of the application alternative composite indicators. Our study focuses on what kind of relations the indicators a...
Article
Full-text available
A cikk felvázolja a közgazdasági gondolat történelmi ívének két párhuzamos vonulatát: a haszonökonómiát és a morálökonómiát. Az ökonomizmust paradigmaként, kvázi vallásként értelmezi. Bevezeti a bionómia és a gazdasági teológia fogalmát.
Book
Full-text available
The updated Estonian version of this book: Gergely Tóth [2007]: The Truly Responsible Enterprise, KÖVET, Budapest.
Book
Full-text available
The Book “The Truly Responsible Enterprise” consists of three main chapters. The first chapter outlines the spread of corporate social responsibility (CSR), and defines an objective basis: unsustainable development. This is still a little novelty, as most companies understand CSR as “let’s improve a bit, let’s do some CSR actions” and they do not...
Book
Full-text available
Az Új Egyenlőség 2020-08-14-i podcastjának bevezetője (Dr. Köves Alexandra): "Amikor valaki egy bonyolult témában leegyszerűsített listákkal találkozik, jogosan lehet szkeptikus. Nehéz is öt alapelvben összefoglalni azt, hogy mi különböztet meg egy vállalatot egy Valóban Felelős Vállalattól. Mégis – hiába nem teljes, vagy vitatható egy-egy pontja...
Article
Full-text available
The paper portrays environmental performance evaluation as a novel, innovative, applicable method or group of methods, which is not free of difficulties, but ultimately leads to the right direction. Apart from the analytical explanation and evaluation of 11 EPE methods, the article systematises them, via classifying into five clusters, based on the...
Article
Full-text available
A cikk a vállalatok fenntartható fejlődésben betöltött szerepével foglalkozik. Az öko-hatékonyságot úgy írja le, mint ennek egyik üdvözlendő és támogatandó első lépését, de még inkább felhívja a figyelmet az öko-hatékonyság korlátaira. Rámutat a fenntarthatóság elfelejtett fő szempontjaira, az erkölcsre és az önmérsékletre. Ezt követően bemutat néh...

Questions

Question (1)
Question
This would be a virtual lab, to invite my collegues / PhD students within the system.

Network

Cited By

Projects

Projects (6)
Project
EN: The mission of our ecological economics / sustainable development research is to differentiate “bad growth” from “good growth” and to approximate the natural limits of (good) growth. We propose three limits necessitate. 1. Ecological footprint – Goal of sustainable, one-planet living According to our calculations, the EF of nations strongly correlates with their GDP, this could reach 51-75%. This seems to be a bad news for alternative economists, as of redundancy. But it is a good news also, as the ecological footprint has a clear natural limit, Earth biocapacity, which here builds a natural limit also to GDP. 2. Happiness research – Decreasing marginal efficiency International research articles estimate between 20 and 40 000 USD the limit of the per capita GDP, where happiness increasing effect of money is attestable. According to Csutora – Zsóka (2012), this limit is about 65 000 HUF per capita monthly net income. This figure is astonishingly low, but the happiness model of Bruni (2007) offers an explanation. The low or zero marginal efficiency of money on happiness builds the second natural limit to GDP. 3. Inequality – Limits to bear and accept Extreme intra- and international inequality is not only unjust, but also unacceptable and unbearable. “Good growth” decreases or at least does not increase inequality. There are many indicators (Robin Hood-index) to measure inequality. We try to estimate the limit, which is acceptable and bearable for people. This builds the third natural limit to GDP. In our explorative research we build on existing databases and plan to identify 5-10 key areas, to estimate concrete limits and lay basics for future, precision research. HU: Kutatási feladatunk, hogy elkülönítsük a jó és a rossz növekedést, azaz megállapítsuk a (jó) növekedés természetes határait. Három határt javasolunk, amelyek további kutatásokat igényelnek, főleg a vállalati alkalmazásuk tekintetében. 1. Ökolábnyom – Egy bolygón belül maradni Számításaink szerint az országok ökolábnyoma igen erősen, 51-75 %-ban is korrelál a GDP-jükkel. Ez rossz hír az alternatív közgazdászoknak, hiszen értelmetlenné teszi az alternatív mutatók számítását. Valójában azonban jó hír, mivel a lábnyomnak van egy természetes határa, a bolygó biokapacitása, ami a GDP növekedésének határa is lehetne. 2. Boldogság – Amíg a pénz boldogít A nemzetközi kutatások 20-40 ezer USD egy főre jutó GDP közé teszik a határt, ameddig a pénznek egyértelmű boldogságnövelő hatása van. Csutora Mária és Zsóka Ágnes felmérése (2012) szerint Magyarországon ez 65 eFt egy főre jutó havi nettó jövedelem körül tetőződik. Ez megdöbbentően alacsony, de magyarázatul szolgál, ha figyelembe vesszük Luigino Bruni boldogságmodelljét (2007). A boldogságnövelő hatás képezi második természetes határt. 3. Egyenlőtlenség – Meddig elviselhető? Az egyenlőtlenség láthatólag nem csak igazságtalan, hanem elviselhetetlen is. Az a jó gazdasági növekedés, amely csökkenti, de legalábbis nem növeli az egyenlőtlenséget. A határ az a jövedelmi különbség, amely még elviselhető az emberek számára. Mérésére sok mutatót dolgoztak ki (Robin Hood-index). Az elviselhető és még elfogadható egyenlőtlenség kutatása képezi a harmadik határt. Alapkutatásunk során meglévő adatbázisokra támaszkodva szeretnénk 5-10 kulcsterületet azonosítani, feltárva a konkrét határokat, teret adva további, pontosabb részkutatásoknak. Research support with Hungarian National Research, Development and Innovation Office
Project
Development of the new scientific research area of Human Economics