Gergely Kováts

Gergely Kováts
Corvinus University of Budapest · Institute of Management

Master of Business Administration

About

47
Publications
9,324
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
128
Citations
Additional affiliations
October 2002 - present
Corvinus University of Budapest
Position
  • Professor (Associate)

Publications

Publications (47)
Article
Noha széles körű egyetértés van arról, hogy az egyetemek a társadalomban fontos szerepet töltenek be, arról már megoszlanak a vélemények, hogy pontosan miben is áll ez a szerep. Az elvárások nagyon sokrétűek és ellentmondásosak. A tanulmányban arra a kérdésre keresem a választ, hogyan lehetne rendszerezni az egyetem társadalmi szerepeit, és ez nyúj...
Book
Full-text available
This paper aims to analyze how academic freedom has evolved in the Hungarian public higher education and research sector in the decades following the regime change (in 1989), especially the years between 2010 and 2021.
Article
Full-text available
Absztrakt Az elmúlt évtizedek felsőoktatási reformjainak egyik kiemelt célja az eredményesebb intézményi működés elérése volt, amelyet a menedzsment megerősítésével kívántak elérni. A menedzserizmus azonban az egyetem diszfunkcionális működését is eredményezte. A tanulmány alapkérdése, hogy milyen alternatívái fogalmazódnak meg a menedzserizmusnak...
Book
Full-text available
The Corvinus University of Budapest carried on this initiative by organizing the 2nd Danube Conference in cooperation with Ulm University. The main focus of the conference was to identify and present good management and policy practices, which could be interesting for other countries and institutions. The cultural proximity of the Danube countries...
Article
Full-text available
A cikk a magyar felsőoktatásban 2008 és 2010 között működő hároméves fenntartói megállapodás bevezetését és működését vizsgálja. Az állami felsőoktatási intézmények 2017-ben három évre vonatkozó megállapodást kötöttek az Oktatási és Kulturális Minisztériummal, amelynek keretében stabil finanszírozásért cserébe indikátorok teljesítését vállalták. A...
Article
A tanulmány1 célja két kérdés megválaszolása. Az egyik kérdés, hogy miért lett az elmúlt évtizedekben a bizalom kutatása aktuális és népszerű téma oly sok tudományterületen, és e sokszínűségből milyen dilemmák fakadnak. Ez alkalmat ad néhány olyan alapfogalom és összefüggés bemutatására, mint az intézményi és személyközi bizalom, vagy a bizalom, a...
Chapter
Trust plays a vital role in the cooperation of social actors. While researching trust becomes important in public management, the impact of trust on higher education policy and management has drawn less attention. This chapter analyses the introduction of the chancellor system in Hungarian higher education from the perspective of trust. In this new...
Article
Full-text available
The future of the higher education sector in general, and that of higher education institutions in particular is both troubling and uncertain. At the moment, it seems that there are several social, political, economic and technological trends which really test the sector's and the institutions' adaptive capacities. These challenges have brought for...
Article
Full-text available
The management of higher education institutions has changed considerably over the last few decades. Most analyses in Europe usually focus on how the autonomy of institutions evolved, how the governance structure developed, and what kind of management roles and techniques appeared. Less attention has been paid to the change of formal organizational...
Chapter
Full-text available
The changes of Hungarian education sector's control between 2008-2017. The chapter presents the course, which delimited the autonomy of Hungarian uiversities step by step.
Chapter
Full-text available
Why unite two universities? Why secedes an other one? Are these decisions autonomous? The Chapter presents the structural reorganisation of Hungarian higher education between 2008 and 2017, the role of the government in these processes, as well as the reasons and results.
Article
Full-text available
Higher education in Central Europe has been scrutinised from many different perspectives during the last 30 years. In our analysis, we focus solely on Hungary and specifically on two key areas: governance and organisational structure. Using an analytical model proposed by Leisyte (2014), we analyse how the governance and organisational structure of...
Article
Full-text available
Stratégiai helyzetértékelő tanulmányaink következő darabja a 2015-2016-os évek történései kapcsán értékeli a magyar felsőoktatás kiemelt területeit. Az előző tanulmányok gyakorlatát követve az egyes fejezetek szerzői az aktualitások mentén a múltbeli tendenciákat és a jövőbeni lehetséges következményeket is körvonalazzák. Míg legutóbbi elemzésünkbe...
Article
Full-text available
The next edition of our strategic progress reports evaluates the priority areas of the Hungarian higher education in relation to the developments of the years of 2015 and 2016. Following the pattern of the previous reports, the authors of the individual chapters will outline past trends and potential future consequences in the context of the curren...
Conference Paper
Full-text available
Hungarian Higher education has gone through many changes over the past five years. Our literature review part indicates that these changes are likely to have an impact on the organisational culture. Using the same methodology as our previous study in 2011 we explore the changes in organisational culture through our snapshots of the organisational c...
Article
Full-text available
Absztrakt A felsőoktatásban zajló változások és trendek vizsgálatához elengedhetetlen megismerni, hogy az érin-tett oktatók, oktatásszervezők és kutatók hogyan látják az ott zajló folyamatokat, és milyen jelentéseket adnak ezeknek. A jelentésadás (sensemaking) egy olyan folyamatosan zajló társadalmi és/vagy szervezeti folyamat, amely során az ember...
Chapter
Full-text available
After the change of regime in 1989, Hungarian higher education started to return to its Humboldtian tradition. It was widely accepted that academic freedom could be guaranteed by high degree of institutional autonomy manifested especially in structures of self-governance and avoidance of direct state supervision/interventions. Attempts to introduce...
Book
Full-text available
The destiny of Hungarian higher education is an intriguing topic for all because – as many of us would agree – the future of Hungary depends on the present of education. At the beginning of each year when higher education applications are submitted, tens of thousands of families are in agony because they have to make a crucial decision. By then, th...
Chapter
Full-text available
In the last ten years, rankings of higher education institutions have been proliferating. Although there are many international rankings available, the major ones— such as those provided by ARWU, QS and THE—share several similar characteristics. Even if there are many beneficial effects of rankings on policy development, on the management of instit...
Article
Az elmúlt 10 évben a felsőoktatási rangsorok száma ugrásszerű növekedésnek indult. Bár ma már számos nemzetközi rangsor érhető el, a legismertebbek és leggyakrabban hivatkozott rangsorok – mint a magyar sajtóban Sanghaji listaként ismert Academic Ranking of World Universities (ARWU), továbbá a QS World University Ranking (QS-WUR) és a Times Higher...
Article
Full-text available
The aim of our research was to overview and analyse the best practices of higher education funding (mostly in the EU, with a highlight to Central and Eastern Europe) and to make proposals for Hungary in designing its own system of funding focusing on quality, sustainability and the possible inclusion of private (entrepreneurial) contribution. Durin...
Book
A magyar felsőoktatás az elmúlt évek során nagyarányú változásoknak volt elszenvedője, illetve kisebb mértékben haszonélvezője. Számos területen radikális kormányzati változtatások intézkedéseivel, intézkedési terveivel, illetve azok megváltoztatásával, olykor pedig elmaradásával szembesült. A 2013-as év elvileg már alkalmas lehetett volna arra, ho...
Article
Nehéz helyzetben volt az, aki a 2010-es kormányváltáskor a felsőoktatás elkövetkező éveinek változását szerette volna megjósolni. A Fidesz-KDNP választási és kormányprogramjában ugyanis az oktatás nemcsak önálló fejezetként nem szerepelt, de még utalás sem nagyon volt rá. Így aztán utólag sem könnyű megállapítani, hogy vajon a kormány milyen felsőo...
Conference Paper
Full-text available
After the start of the economic crisis in 2008, a heated debate commenced in economic and business journals about the responsibility of business schools and the role of business education. 2008 was the time when these concerns become widely published, but worrying about mainstream (positivist) business education had started much earlier in the busi...
Article
A felsőoktatás expanziójával a felsőoktatás-kutatás egyre nagyobb érdeklődéssel tanulmányozza az egyetemek és főiskolák menedzsmentjének, irányítási folyamatainak átalakulását. Ennek egyik oka, hogy épp ezen tényezők változásában érhető tetten a felsőoktatási rendszerek „modellváltása”. Az elemzések többsége azonban az intézményi vezetést többnyire...
Article
A szerző tanulmányában vizsgálja a tudományterületek különbségeinek következményeit az oktatásban, a kutatásban és a felsőoktatási intézmények irányításában. A tanulmány első felében a tudományterületek episztemológiai és közösségi különbségeit tárgyalja Becher és Trowler (2001) népszerű kategorizálása alapján. A tanulmány második felében a tudomán...
Chapter
Full-text available
E tanulmány célja, hogy nagy vonalakban áttekintse négy fejlett ország – Anglia, Új-Zéland, Finnország és Németország – felsőoktatási rendszerét, különös tekintettel azok finanszírozási vonatkozásaira.
Book
A műhelytanulmány célja a felsőoktatás ágazati finanszírozásának – minőség célokkal összefüggő - nemzetközi modelljeinek feltárása és feldolgozása, jó gyakorlatok összegyűjtése és javaslatok tétele ezek hazai adaptálhatóságára, különös tekintettel a hazai felsőoktatási intézmények finanszírozásával kapcsolatos minőségi mutatók kidolgozására. Nemzet...
Article
z elmúlt évtizedekben a felsőoktatás átalakulásának egyik legmarkánsabb trendje az intézményi menedzsment szerepének megerősödése volt. Nem meglepő tehát, hogy ezzel párhuzamosan megjelentek azok a – főként a kritikai társadalomelméletekre és a kritikai menedzsmenttudományokra (Critical Management Studies) épülő – megközelítések, amelyek középpontj...
Article
Full-text available
A Budapesti Corvinus Egyetemen a gólyák körében egyetemi szintű, egységes felmérésre első alkalommal 2007-ben került sor. Ennek apropóját elsősorban az új képzési rendre való áttérés adta. Az átalakulás bizonytalanságai közepette különösen fontosnak tűnik a hallgatók pályaválasztási okainak és mikéntjének megértése, illetve a jövőbeli terveik megis...
Article
Az elmúlt évtizedekben lezajló hallgatói létszámnövekedés hatására a felsőoktatási rendszerek egyre sokszínűbbek lettek. Nem csak az oktatási programok diverzifikálódtak az egyre heterogénebb hallgatói csoportok igényeinek megfelelően, hanem a felsőoktatási intézmények körében is beindult a differenciálódás a méret, a tevékenységek súlypontja (okta...
Article
A dolgozatban a szerző azt vizsgálja, hogy a multinacionális cégek HR gyakorlata miként változik a globális és lokális megfelelés egyidejű kényszerének hatására, valamint hogy mindez milyen hatással van a központ és a leányvállalatok viszonyára. A vizsgálódás során röviden összefoglalja azokat a tényezőket (elméleteket), amelyek hatással vannak arr...
Article
Európában és a világ számos országában az elmúlt három évtized a felsőoktatás-finanszírozás folyamatos reformjának jegyében telt. Magyarországon a reformok a rendszerváltással kezdődtek el, és az azóta megjelent számtalan finanszírozási koncepció ( köztük a legújabb utólagos képzési hozzájárulás, illetve fejlesztési részhozzájárulás) is mutatja, ho...
Article
Full-text available
A Budapesti Corvinus Egyetem Vezetőképző Központja és Vezetési és Szervezési Tanszékének munkatársai által végzett Humán Tükör című kutatás legfőbb célja az volt, hogy az élenjárónak tekinthető hazai HR gyakorlat megvizsgálásával feltárja, hogy melyek a HR terület működését leginkább befolyásoló vezetői elvárások, és jelenleg miként értékelik a ter...
Article
Jelen tanulmányukban a szerzők folytatják a Budapesti Corvinus Egyetem munkatársai által elvégzett Humán Tükör kutatás1 eredményeinek bemutatását és elemzését. Az előző cikk (Bokor és társai, 2005) az elméleti és módszertani hátteret, valamint a kérdőíves felmérés eredményeit mutatta be, most az interjúkor tanulságait tárgyalják. Az interjúk alapjá...
Article
Full-text available
A cikk célja a figyelem felhívása egy terjedőben lévő jelenségre, a vállalati egyetemekre. A dolgozatban a szerző röviden bemutatja a vállalati egyetem kialakulásának okait, és példákkal illusztrálja a koncepció négy legfontosabb jellemzőjét: a formális megvalósulást, a stratégiához való erős kapcsolódást, a szervezet integrálását és a tudásmegoszt...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
Participatory methods
Project
A multiple participatory research process which aimed to explore the patterns of thinking, ‘normative visions’ and propositions of future of students and teachers active in business education