Geert Driessen

Geert Driessen
Semi-retired

Dr

About

465
Publications
248,181
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
3,875
Citations
Introduction
Geert Driessen is an educational researcher with nearly 40 years of expertise in the field of education and ethnicity, social milieu, and gender. Specific research interests include: early childhood education; educational careers; educational disadvantage policy; inequality in education; school composition; integration and segregation; parental involvement; Islamic schools; bilingual education; language development.
Additional affiliations
October 1983 - July 2017
Radboud University
Position
  • Researcher

Publications

Publications (465)
Article
Full-text available
Geert Driessen doet al 40 jaar onderzoek naar onderwijsachterstanden. Zijn voorstel voor de toekomst: handhaaf het totale budget, maar beperk het aantal onderzoeken, en verhoog de kwaliteit daarvan. Misschien nemen politici, ambtenaren en bewindslieden het dan meer serieus – ook wanneer de uitkomsten een inconvenient truth zouden inhouden. Het is b...
Book
Full-text available
Educational disadvantage has been high on the societal and political agenda for many years now. Various interventions have been designed and implemented. Despite the investment of huge budgets, the effects of all of these efforts are disappointing. The disadvantage gap has failed to improve; on the contrary, the gap has even widened. Educational di...
Article
Full-text available
In the early school years, the emphasis is more and more on cognitive output factors. Non-cognitive development is receiving less attention than before, though such factors are important determinants of academic success. This study focuses on socioemotional characteristics, more specifically, on attitudes, behavior, and relationships of 6500 grade...
Article
Full-text available
In the early school years, the emphasis is more and more on cognitive output factors. Non-cognitive development is receiving less attention than before, though such factors are important determinants of academic success. This study aims at answering two questions: (1) How do young children perform on a number of non-cognitive characteristics, more...
Article
Full-text available
The achievement gap of disadvantaged students has always been large, and is still widening. Even more now, during the COVID-19 pandemic. Parental involvement is seen as an important strategy for closing this gap. The question is whether this optimism is warranted. A review of the literature pointed to a considerable diversity in parental involvemen...
Chapter
Full-text available
The achievement gap of disadvantaged students has always been large, and is still widening. Even more now, during the Covid-19 pandemic. Parental involvement is seen as an important strategy for closing this gap. The ultimate objective is to expand the academic and social capacities of students, especially those of disadvantaged backgrounds determi...
Article
Full-text available
Half mei verdiepte onderzoeker Geert Driessen zich al eens in de NPO-menukaart. Nu duikt hij nog wat dieper in de materie en neemt de bewijsvoering van de EEF-interventies onder de loep. Zijn conclusie is niet geruststellend. Blog DidactiefOnline 30 juni 2021
Article
Full-text available
As a consequence of the Covid-19 pandemic, many students have developed substantial educational delays, both cognitively and social-emotionally. To counter such negative effects of the school closures, several policies and support strategies on attainment and social-emotional well-being have been proposed and implemented. In the Netherlands, the fo...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
OCW publiceerde vlak voor de verkiezingen het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), een bijzonder ambitieus reparatieprogramma met navenant budget (8,5 miljard euro), bedoeld om de door corona opgelopen onderwijsachterstanden weg te werken. Bij nader inzien is het NPO behoorlijk ondoordacht, volgens Geert Driessen.
Article
Full-text available
Article
Full-text available
De werkdruk van schoolleiders en leraren was al jaren hoog, door de corona is die alleen maar hoger geworden: fysiek onderwijs, online onderwijs, in ijltempo nieuwe (digitale) vaardigheden verwerven, leerlingen thuis cognitief en mentaal monitoren, extra overleg met en ondersteuning van ouders, zorgen over de eigen gezondheid op school, thuis alle...
Article
Full-text available
At present around 865.000 Muslims live in the Netherlands. In 1988 the first Islamic primary school was founded; now there are 61 with 15,000 students. Islamic education always has been a highly controversial topic in the Netherlands. The debate centers around the question whether the schools contribute to the integration of Muslim youth into Dutch...
Article
Full-text available
De Inspectie van het Onderwijs houdt al decennialang toezicht op de scholen en op het onderwijsstelsel. Daarover rapporteert ze, geeft adviezen en waarschuwingen. Aan de hand van het thema 'gelijke kansen' wordt hier de vraag gesteld wat dat allemaal heeft opgeleverd. Verschenen in Didactief Online, 12-01-2021 https://didactiefonline.nl/blog/blonz...
Chapter
Full-text available
Een samenvatting van het sinds 1974 gevoerde beleid rond onderwijsachterstanden, de praktijk, en de opbrengsten.
Article
Full-text available
Early Childhood Education (ECE) provides compensatory educational programs both in preschools and the early grades of primary school, and for parents at home. The aim of this policy is to prevent young children from disadvantaged backgrounds starting formal schooling with significant educational delays. In many countries ECE programs are in existen...
Article
Full-text available
Parental involvement is seen as an important strategy for the advancement of the quality of education. The ultimate objective of this is to expand the academic and social capacities of students, especially those of disadvantaged backgrounds determined by ethnic minority origin and low socio-economic status. In this contribution, various forms of bo...
Article
Full-text available
Grade retention is a strategy for the remediation of learning or developmental delays. Students who cannot keep up with their peers or do not meet a predefined level repeat the same grade once again and by doing so have an extra year to get at the level that is needed to successfully manage the next grade. There are considerable doubts as regards t...
Article
Full-text available
Early Childhood Education (ECE) often is part of a broader educational disadvantage policy and offers institutional compensatory programs to young children who lack specific educational stimulation in the home environment. ECE typically aims on children from deprived socioeconomic backgrounds and those of immigrant origin. Although ECE nowadays is...
Article
Full-text available
Waarom de kwalijke ongelijkheden in ons schoolsysteem nooit echt zullen verdwijnen. Over onderwijsongelijkheid en 'gelijke kansen' in het onderwijs.
Article
Full-text available
This item focuses on the development of usage of Standard Dutch versus regional languages and dialects. It also explores the relation between language choice and language and mathematics test performance of young children. Data were collected in 2014 and the sample analyzed included 3,639 grade 2 pupils from 437 Dutch primary schools. The results o...
Article
Full-text available
In many countries, ethnic minority teachers are strongly underrepresented. It is often assumed that if there were more minority teachers, minority pupils would achieve much better. This assumption has rarely been empirically tested. In search of proof, the present study reviews the literature. 24 relevant studies were found, all pertaining to the U...
Article
Full-text available
In many education systems both public and private schools can be discerned. Differences pertain to the way they are governed and are financed, their pupil population, their curriculum and outcomes. Despite a high level of secularization in the Netherlands, most primary schools still are private denominational schools. One explanation for this parad...
Article
Full-text available
Because of the constitutional Freedom of education in the Netherlands, everyone can establish a school and is entitled to full state funding. There now are 52 primary Islamic schools, with around 12,500 pupils mostly of Turkish and Moroccan descent. They focus on developing an Islamic religious identity, and high educational quality and pupil achie...
Article
Full-text available
The pupil weighting system is the core financial element of the Dutch Educational Disadvantage Policy. This policy departs from the idea that children who grow up in an environment where specific “cultural capital” is lacking, face a grave risk of developing severe educational arrears right from their start in school. To compensate for this “defici...
Article
Full-text available
De minister van Onderwijs stelt opnieuw enorme bedragen ter beschikking van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Er is tot nu toe echter geen bewijs dat VVE überhaupt effectief is. De minister motiveert zijn keuze om geen experiment in te zetten om te achterhalen of VVE effectief is vanuit zijn ambitie om alle kinderen met een risico op een onder...
Article
Full-text available
De nieuwe gewichtenregeling die de kern vormt van het Onderwijsachterstandenbeleid en ontworpen is door het CBS bevat drie dubieuze indicatoren. Een verbetering zal zij daarom zeker niet zijn.
Article
Full-text available
Minister Slob van Onderwijs heeft een brief geschreven over het onderwijsachterstandenbeleid (oab), waarin hij drie onderwerpen aansnijdt: voor-en vroegschoolse educatie (vve), een nieuwe gewichtenregeling, en de verdeling van de achterstandsgelden (jaarlijks bijna 1 miljard). Die brief zou medio februari in de Tweede Kamer besproken worden. De vas...
Article
Full-text available
Early childhood education (ECE) intervention programs nowadays are the core of the educational disadvantage policy in the Netherlands. They offer institutional compensatory activities to young children who lack educational stimulation in the home environment. Target groups mainly comprise children from deprived socioeconomic backgrounds and of immi...
Article
Full-text available
Het kabinet-Rutte III poogt burgerschapseducatie nieuw leven in te blazen. Om te beginnen moeten kinderen verplicht het Wilhelmus leren, een bezoek brengen aan de Tweede Kamer en aan het Rijksmuseum. Het zijn de waarden van een politieke en academische elite die zich niet realiseert dat zij zelf achter onderwijsbeleid staat dat uitsluitend en natio...
Article
Full-text available
Het onderwijsachterstandenbeleid gaat een nieuwe fase in. Het ministerie van OCW heeft het CBS gevraagd een nieuw model te ontwikkelen voor de toekenning van extra budget aan de scholen ter bestrijding van onderwijsachterstanden. Dit ter vervanging van de gewichtenregeling, waarbij scholen extra geld ontvangen voor laagopgeleide ouders. In deze blo...
Article
Full-text available
‘Goed onderwijs (…) voorkomt en verkleint achterstanden’, zo meldt het regeerakkoord van Rutte III. Dat moge zo zijn, maar het is hoog tijd om het achterstandenbeleid op een nieuwe leest te schoeien. Geluiden over dat dit beleid faalt klinken al jaren. Wij pleiten ervoor de gewichtenregeling te stoppen. https://didactiefonline.nl/blog/blonz/doorg...
Article
Full-text available
Het bestrijden van onderwijsachterstand is een speerpunt van Rutte III. Maar zowel de huidige als de nieuwe regeling is ondoelmatig.
Article
Full-text available
Many countries have implemented policies to prevent or combat educational disadvantage associated with socioeconomic factors in the students' home environment. Under such policies, educational institutions generally receive extra support from the central or local government. The support is normally based on indicators available in the home environm...
Article
Full-text available
Al sinds de jaren ‘70 krijgen scholen extra geld voor achterstandsleerlingen. Maar dat gebeurt op basis van indicatoren die prestatieverschillen nauwelijks verklaren. Het ontbreekt bovendien aan bewijs dat de achterstandsmiljarden iets opleveren.
Article
Full-text available
Weighting weighted student funding system research The core of the Dutch educational disadvantage policy is the so-called weighted student funding system. Schools with students from disadvantaged home backgrounds receive extra financial resources to combat educational delays. This system was developed in the 1980s and then discerned three indicato...
Article
Full-text available
School denomination, family and school composition, and educational achievement: Are there differences between religious and non-religious schools? Despite an ever increasing process of secularization in Dutch society, the share of religious schools in the Netherlands has remained remarkably stable over the last fifty years. One explanation for thi...
Article
Full-text available
We worden overspoeld met nieuws over de VS. Nieuws zonder toegevoegde waarde en ten koste van nieuws over de rest van de wereld. En bovenal: ten koste van aandacht voor onze eigen problemen.
Article
Full-text available
This study investigates the impact of Catholic schooling on academic achievement of native Belgian and Muslim immigrant pupils. The distinctive characteristics of Catholic schools in Belgium (Flanders) form an exceptionally suitable context to study this. Multilevel latent growth curve analyses are conducted with data from approximately 5,000 pupil...
Article
Full-text available
Immigrant children are exposed to not only language variation in the host country but also to that of the country their parents left behind. They often lag behind their native-born peers regarding proficiency in the host country’s language. This article focuses on language use of immigrant parents and children in the Netherlands. The main question...
Article
Full-text available
Language variety and educational achievement of indigenous primary school pupils This article explores the relations between language and mathematics test performance and a range of language related characteristics. The sample consists of 3,639 grade 2 pupils from 437 Dutch primary schools. Data were collected in 2014. The main question is whether...
Article
Full-text available
From birth on, children are confronted with an ever-growing variation of languages. In Dutch primary schools the main language model nowadays is a submersion model centring round Standard-Dutch. The disappointing results of several small-scale bilingual experiments and the large-scale implementation of a bilingual model for immigrant children in th...
Article
Full-text available
Notwithstanding dramatically low levels of professed religiosity in Western Europe, the religious school sector continues to thrive. One explanation for this paradox is that nowadays parents choose religious schools primarily for their higher academic reputation. Empirical evidence for this presumed denominational advantage is mixed. We examine and...
Article
Full-text available
Beleidsontwikkelingen ln Nederland wordt al ruim veertig jaar Iandelijk beleid gevoerd dat gericht is op de bestrijding van onderwijsachterstanden die het gevolg zijn van sociale, economische en culturele factoren gelegen in de thuissituatie van klnderen. Aanvankelijk was er apart beleid voor autochtone arbeiderskinderen en kinderen van buitenlands...
Presentation
Full-text available
Driessen, G. (2016). Een toekomst voor het Fries? Fiif foar tolve!
Article
Full-text available
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) betreft educatieve stimuleringsprogramma’s voor peuters en kleuters die vanwege factoren gelegen in de thuissituatie onderwijsachterstanden dreigen op te lopen. VVE kent al een lange geschiedenis en er wordt jaarlijks ruim 250 miljoen euro aan besteed. Het is dan ook merkwaardig dat de empirische basis ervoor o...
Book
Full-text available
Driessen, G., Krikhaar, E., Graaff, R. de, Unsworth, S., Leest, B., Coppens, K., & Wierenga, J. (2016). Evaluatie pilot Tweetalig Primair Onderwijs. Startmeting 2014/15. Nijmegen: ITS.
Book
Full-text available
Driessen, G., Krikhaar, E., Graaff, R. de, Unsworth, S., Leest, B., Coppens, K., & Wierenga, J. (2016). Evaluation pilot Bilingual Primary Education. Baseline assessment. School year 2014/15. English Summary. Nijmegen: ITS.
Presentation
Full-text available
Geert Driessen (2016). VVE: investeren of integreren? Presentatie Thematische ministerstaf Ministerie van Financiën, Den Haag, 16 februari 2016.
Article
Full-text available
Notwithstanding dramatically low levels of professed religiosity in Western Europe, the religious school sector continues to thrive. One explanation for this paradox is that nowadays parents choose religious schools primarily for their higher academic reputation. Empirical evidence for this presumed denominational advantage is mixed. We examine and...
Chapter
Full-text available
In the Netherlands there are 28 state-funded Islamic primary schools. Islamic education is a highly controversial issue. This article describes the results of an empirical study into the functioning of Islamic schools. Central to this is a comparison of more than half the Islamic schools with schools with a comparable socio-ethnic pupil population....
Presentation
Full-text available
Driessen, G., Krikhaar, E., Graaff, R. de, Unsworth, S., Leest, B., Coppens, K., & Wierenga, J. (2016). Evaluatie pilot Tweetalig Primair Onderwijs. Startmeting schooljaar 2014/15. Presentatie TPO-scholen, Utrecht, 21 januari 2016.
Article
Full-text available
De plaats waar je wieg staat, bepaalt je kansen in het leven. Dat is in een notendop het uitgangspunt van het Nederlands onderwijsachterstandenbeleid. Scholen krijgen extra geld om te compenseren voor een minder stimulerende thuisomgeving. Maar hoe houdbaar is dit uitgangspunt eigenlijk nog? En wat heeft het voor zin om geld uit te trekken voor ach...
Chapter
Full-text available
The Netherlands presently has 43 Islamic primary schools. Compared to other non-Muslim countries this is quite remarkable. Especially as one considers that The Netherlands only is a small country. Even more remarkable is the fact that all of these schools are fully state-funded. Islamic schools in the Netherlands are in existence for 25 years now....
Presentation
Full-text available
Driessen, G. (2015). VVE als panacée? Invited presentatie Policy seminar, Centraal Planbureau, Den Haag, 17 september 2015.
Presentation
Full-text available
Driessen, G., Veen, A., & Daalen, M. van (2015). Early Childhood Education: Possible explanations for not finding the expected results. Paper ECER 2015, Budapest, Hungary, September 7-11, 2015.
Presentation
Full-text available
Driessen, G., Merry, M., & Agirdag, O. (2015). Performance differences between religious and nonreligious schools. Paper ECER 2015, Budapest, Hungary, September 7-11, 2015.
Article
Full-text available
The frail empirical foundation of the educational disadvantage policy Educational opportunities are influenced by factors lying in the home situation of the children. To compensate for unfavorable circumstances, the Dutch government in the 1970s launched the educational disadvantage policy in primary education. The core of this policy is the so-ca...
Chapter
Full-text available
Op gedetailleerde wijze wordt de groei onderzocht van verschillende groepen basisschoolleerlingen op het gebied van taalvaardigheid. De resultaten van dit hoofdstuk tonen aan dat zowel de opleiding van de ouders als de migrantenachtergrond van leerlingen grote invloed heeft op de taalvaardigheid aan het begin van de basisschool. Wat de resultaten e...
Presentation
Full-text available
Is there a catholic school effect for Muslim pupils?
Presentation
Full-text available
Veen, A., Driessen, G., & Daalen, M. van (2015). VVE-doelgroepkinderen in voorschoolse voorzieningen: Indicering en aanbod. Paper OnderwijsResearchDagen, ORD 2015. Leiden, 17-19 juni 2015.
Article
Full-text available
A review of the empirical literature was conducted to establish the relation between teacher and student ethnicity, and cognitive and non-cognitive student outcomes. It was hypothesized that ethnic teacher-student congruence results in more favorable outcomes for especially minority students. A total of 24 quantitative studies focusing on primary a...
Presentation
Full-text available
The gross and net effects of the schools’ denomination on student performance
Article
Full-text available
The Netherlands currently has 43 Islamic primary schools. Each is fully subsidised by the government. Yet since the first school was established in 1988 Islamic schools have been confronted with obstacles by the Ministry of Education, bad press and increasingly strict state supervision. Under pressure to improve their image, since 2008 Dutch Islami...
Chapter
Full-text available
This study examines the effects of neighborhood level and individual level characteristics on the attendance of religious services among first‐generation Muslim immigrants and native Christians in the Netherlands. Using data from the 1999 measurement wave of the national PRIMA cohort study which includes information on more than 10,000 families in...
Article
Full-text available
Onderwijsprogramma's die zich richten op peuters en kleuters, zoals vroeg-en voor-schoolse educatie, leiden niet tot betere schoolresultaten. Dat is de conclusie van een onderzoek waarin Cito-gegevens van leerlingen die een onderwijsprogramma voor taal en rekenen hebben gevolgd werd onderzocht. Een aanbeveling is dat er gekeken moet worden naar de...
Article
Full-text available
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is gericht op het verbeteren van de onderwijskansen van kinderen die in de thuissituatie onvoldoende stimulansen ontvangen. Daartoe krijgen zij in de kinderopvang, peuterspeelzalen en kleutergroepen van basisscholen ontwikkelingsstimulerende programma’s aangeboden. Door de decentralisatie van het VVEbeleid naar...
Presentation
Full-text available
Driessen, G. (2014). Cognitive and non-cognitive outcomes of Muslim schools. Paper Annual Meeting ECER 2014, Porto, Portugal, September 1-5, 2014.
Book
Full-text available
evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids-Ouderlijk opleidingsniveau en onderwijsachterstanden van kinderen Veranderingen in de periode 1995-2011
Article
Full-text available
Vergeleken met andere landen blijven er in Nederland erg veel leerlingen zitten. Er zijn twijfels over het nut van zittenblijven voor de kinderen; bovendien zijn de kosten hoog. In dit artikel wordt allereerst een beeld geschetst van de omvang en achtergronden van zittenblijven vanuit een internationaal perspectief. Vervolgens wordt beschreven hoev...
Presentation
Full-text available
Driessen, G., Leest, B., Mulder, L., Paas, T., & Verrijt, T. (2014). Zittenblijven in het basisonderwijs: Een probleem? Paper OnderwijsResearchDagen ORD ‘14, Groningen, 11-13 juni 2014.
Presentation
Full-text available
Driessen, G. (2014). Het Nederlandse onderwijsachterstandenbeleid: Bewezen effectief? Paper OnderwijsResearchDagen ORD ‘14, Groningen, 11-13 juni 2014.
Article
Full-text available
Early childhood facilities: effective or ineffective? Early childhood facilities refer to policies which were designed to improve the language and math performances of children between two and a half and five years old from low-socioeconomic background. This study investigated to what extent early childhood facilities are related to language and ma...
Article
Full-text available
The central question in this study is whether the language and math delays of the different socio-economic and ethnic minority groups targeted by Dutch educational disadvantage policy have diminished or not. Data are from the years 1995, 1999, 2003 and 2008. Information from a total of 90,000 pupils in Grades 2 and 8 was selected to represent the s...
Article
Full-text available
In Nederland wordt al ruim veertig jaar landelijk beleid gevoerd om onderwijsachterstanden van leerlingen die het gevolg zijn van sociale, economische en culturele factoren in hun thuissituatie te voorkomen en bestrijden. In het kader van dit beleid zijn in de loop der jaren uiteenlopende instrumenten ingezet. Jaarlijks is daar zo’n driekwart milja...
Book
Full-text available
Inhoud 1 Achtergronden 1.1 Achtergronden van onderwijsachterstanden 1.2 Ondervertegenwoordiging van allochtone leraren 1.3 Het belang van allochtone leraren 2 Probleemstelling en onderzoeksopzet 2.1 Vraagstelling 2.2 Onderzoeksopzet 2.3 Methodologische kanttekeningen 3 Onderzoeksbevindingen 3.1 Selectie studies 3.2 Resultaten studies 3.2.1 Objectie...
Presentation
Full-text available
Driessen, G., Leest, B., Mulder, L., Paas, T., & Verrijt, T. (2014). Zittenblijven in het basisonderwijs. Leerlingen, scholen, argumenten, alternatieven. Presentatie Expertmeeting Zittenblijven, Utrecht 16 januari 2014.
Conference Paper
Full-text available
Driessen, G., & Merry, M. (2013). Islamic primary schools in the Netherlands. The long and winding road to recognition and success. Invited paper International Symposium of Imam-Hatip High Schools on Their Centennial Day. Istanbul, Turkey, November 23-24, 2013.
Presentation
Full-text available
Driessen, G. (2013). Onderwijsachterstandenbestrijding. Schakelklassen, NT2 en VVE. TOV – OAB overleg. Invited presentatie TOV-OAB overleg, Gemeentehuis, Oss, 30 september 2013.
Presentation
Full-text available
Dealing with street culture in schools: Are families, schools and communities able to work together to improve the quality of the daily interactions and communication?
Article
Full-text available
A moral panic has broken out in several countries after recent studies showed that girls were outperforming boys in education. Commissioned by the Dutch Ministry of Education, the present study examines the position of boys and girls in Dutch primary education and in the first phase of secondary education over the past ten to fifteen years. On the...
Article
Full-text available
De overheid voert al geruime tijd beleid om de onderwijskansen van autochtone en allochtone kinderen die opgroeien in achterstandssituaties te verbeteren. Om dat doel te bereiken ontvangen scholen met veel van dergelijke kinderen extra budget. Regelmatig laat de overheid monitorstudies uitvoeren om na te gaan in hoeverre de achterstanden van de doe...
Article
Full-text available
Onder de noemer van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) zet de overheid momenteel zwaar in op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden van jonge kinderen. In kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en kleutergroepen van de basisschool krijgen kinderen met (dreigende) achterstanden stimuleringsprogramma’s aangeboden, met name op het ge...
Article
Full-text available
De overheid zet stevig in op voor- en vroegschoolse educatie (VVEJ. Het is immers beter om on­derwijsachterstanden te voorkomen, dan ze later proberen te bestrijden. Ten gevolge van de doorgevoerde decentralisatie hebben gemeenten en schoolbesturen veel autonomie en vrijheid gekregen bij de vormgeving van VVE. Maar is dat in alle opzichten wel zo'n...
Article
Full-text available
Kinderen van laagopgeleide en allochtone ouders doen het minder goed in het onderwijs. De overheid steekt al decennia miljarden in de onderwijsachterstanden om daar verandering in te brengen. Maar wat heeft dat beleid aantoonbaar opgeleverd?
Chapter
Full-text available
In Nederland is de laatste jaren erg veel aandacht voor de positie van jongens in het onderwijs. Die zou aan het verslechteren zijn, en wel ten gunste van die van meisjes. Op verzoek van het ministerie van OCW heeft het ITS (Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen) voor het primair en voortgezet onderwijs de balans opgemaakt.
Presentation
Full-text available
Driessen, G. (2012). Early childhood education: Starting early to prevent educational disadvantage. Paper Annual Meeting ECER 2012, Cádiz, Spain, September 17-21, 2012.
Article
Full-text available
In this article the authors examine the reasons for the establishment of Hindu schools in the Netherlands and how the Dutch system of education facilitates these and other voluntarily separate schools. In particular, the authors explore the manner in which Hindu schools aim to cultivate and sustain attachments to their own group through a culturall...

Network