Gamze Tuttu

Gamze Tuttu
Çankırı Karatekin Üniversitesi · Forest Engineering

PhD

About

46
Publications
10,943
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
54
Citations
Citations since 2017
33 Research Items
54 Citations
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025

Publications

Publications (46)
Preprint
Full-text available
Erosion by water is the main cause of land degradation. Landscapes degraded by erosion need to be restored in many respects, and particularly in terms of ecosystem services. From an economic and management perspective, care is needed to select priority areas and determine the means to be applied to restore them. Globally, the model most commonly us...
Article
Full-text available
Forecasting the distribution patterns of invasive weed species under changing climate conditions is critical for the early identification of especially vulnerable regions and the implementation of effective preventive measures. In this study, the current and potential range of stranglewort (Cynanchum acutum L.)—an invasive alien species (IAS) in ce...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanının floristik zenginliği ortaya çıkarılmıştır. 2017-2019 yılları arasında yapılan arazi çalışmalarında alandan toplanan 342 adet bitki örneğinin teşhis edilmesi sonucunda 58 familyaya ait 196 cins ve bu cinslere ait 304 takson tespit edilmiştir. Bu taksonların...
Article
Full-text available
Akarsu kıyı bölgeleri sahip; oldukları bitki örtüsü nedeniyle mecra erozyonunu önleme, kıyı stabilizasyonunu sağlama, yaban hayvanları için beslenme ve barınma, habitatlar arasında göç yolları ve durak noktaları olarak hizmet etmektedir. Riparian zondaki antropojenik etkiler, yukarı havzalardan alt havzalara kadar topoğrafyada ve arazi kullanma tür...
Article
Full-text available
One of the first food sources of humans are chestnut and it is an important natural resource used in the food, cosmetic and pharmaceutical industries. The genus Castanea has nine species in the world: one species of the genus, Castanea sativa Mill. grows naturally in our country. The fruits of this species are used in confectionery and dessert maki...
Chapter
Full-text available
Chapter
Full-text available
Chapter
Full-text available
Chapter
Full-text available
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
2017-2019 yılları arasında araştırma alanının 44 farklı lokalitesinden toplam 223 karayosunu örneği toplanmıştır. Toplanan örneklerin teşhis edilmesi sonucunda 17 familyaya ait 41 cins ve bu cinslere ait toplam 87 takson tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 12 tanesi Çankırı ili için ilk defa kaydedilmiştir. Alanda ciğerotlarına ve boynuzotlarına ait...
Article
Full-text available
In this study, 47 taxa are given as new records from Tosya district in Kastamonu province. The research area is situated in A4 and A5 squares according to the Davis' grid system. 23 Angiospermae taxa for A4 square and 24 Angiospermae taxa for A5 square, totally 47 taxa belonging to 23 families have been determined as new records. One of them is rar...
Article
Full-text available
In this study, phytogeographical regions and threat categories of endemic and rare plants grow in Tosya district are determined. Tosya placed in southeast of the Kastamonu province, it is located in the transition region between Irano-Turanian and EuroSiberian phytogeographical regions. It is situated in A4-A5 squares according to the Davis' grid s...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, Tosya ilçesinde yayılış gösteren endemik ve nadir bitkilerin fitocoğrafik bölgeleri ve tehlike kategorileri tespit edilmiştir. Araştırma alanı Kastamonu ilinin güneydoğusunda, Davis’in kareleme sistemine göre A4-A5 karelerinde, İran-Turan ve AvrupaSibirya fitocoğrafik bölgelerinin geçiş kuşağında yer almaktadır. Araştırma alanında 201...
Article
Full-text available
In landscape arrangements, selection of plant species which have high value as ecological, aesthetic, functional and economically is important. That is one of the main subjects that increase the quality of natural and cultural landscape. Preference of natural herbs which growth in local region and adapted to environmental conditions contributes bot...
Article
Full-text available
The study was carried out between 2014-2016 to determine the ethnobotanical characteristics of the Tosya district. For this purpose, in the field studies, Tosya center and villages have been visited and plant specimens were collected and to get information about the used parts of plants. Their local names and their usage patterns were recorded. Fac...
Article
Full-text available
Acorn is consumed as food in some Mediterranean and European countries (Italy, Spain). It is rich in primary metabolites (protein, carbohydrate and various oils) and contains various secondary metabolites such as phenolics and alkaloids. In Turkey, the first records of acorn harvest backs to 1989 according to the data received from General Director...
Chapter
Full-text available
Kışın yaprağını döken veya yarı herdem yeşil, bazen hemen hemen yapraksız çalılardır. Sürgünler dikenli veya dikensiz, boyuna oluklu ve yeşildir. Yaprak dizilişi sarmal bazen de karşılıklıdır. Basit veya bileşik yaprakları tam kenarlıdır. Çiçekler salkım veya başçık halinde nadiren yaprak koltuklarında kurullar şeklinde bulunur, sarı nadiren ise be...
Chapter
Full-text available
Kışın yaprağını döken nadiren herdem yeşil, sülükleri olan, sarılıcı ya da dik duran çalı veya ağaççık halindeki odunsu bitkilerdir. Vitaceae familyasının tropik ve subtropik bölgelerde yayılmış olan 14 cinsi ve 750 kadar türü vardır (Kubitzki, 2007).
Chapter
Full-text available
Ononis L. (Kayışkıran) Ononis cinsinin Avrupa’da çoğu Akdeniz bölgesinde doğal olarak yetişen 75 türü vardır.
Chapter
Full-text available
Chaenomeles cinsinin Doğu Asya’da doğal olarak yetişen 3 türü vardır. Ancak süs bitkisi olarak vatanı dışında diğer ülkelerde de yaygın olarak kullanılır. Kışın yaprağını döken, sürgünleri dikenli olan çalılardır. Türkiye’de iki türü (Chenomeles speciosa ve C. japonica) süs bitkisi olarak yetiştirilir.
Chapter
Full-text available
Calycanthaceae familyasının 4 cinsi, bu cinslerin de Kuzey Amerika ve Çin’de doğal olarak yetişen 8 türü vardır (Kubitzki, 1993). Familya cinslerinden 2 tanesi Türkiye’de süs bitkisi olarak park ve bahçelerde kullanılmaktadır.
Chapter
Full-text available
Aucuba cinsinin Doğu Asya ve Himalayalarda doğal olarak yetişen 3 türü vardır. Vatanları dışında ılıman yerlerde süs bitkisi olarak yetiştirilirler. Türkiye’de en çok tanınan ve en çok yetiştirilen türü ise Aucuba japonica Thunb.’ dır.
Chapter
Full-text available
Platanaceae familyasının Platanus adında tek bir cinsi vardır. Bu cinsin de Kuzey Amerika, Meksika ve Güney-doğu Avrupa’dan Himalaya’lara kadar yayılmış 7 türü bulunur. Çınarlar kışın yaprağını döken, uzun boylu ve kalın dallı ağaçlardır.
Chapter
Full-text available
Tropik ve ılıman bölgelerde geniş yayılış alanına sahip olan Lythraceae familyasının 31 cinsi ve 600 kadar taksonu vardır (Kubitzki, 2007). Bunlardan sadece iki odunsu türü ülkemizde yetişir. Parkçılık bakımından önemli olan egzotik cins Lagerstroemia ile doğal olan Punica cinsi park ve bahçelerde de yaygın bir şekilde yetiştirilir. Lagerstroemia...
Article
Full-text available
Solenanthus abayi Yıld. & G.Tuttu (Boraginaceae), a new species from Tosya, Kastamonu, Turkey is described and illustrated. It is close to S. stamineus (Desf.) Wettst. but there are macromorphological differences such as the whitish sericeous-villous indumentum, in the shape of calyx lobes, and especially nutlet's indumentum.
Conference Paper
Full-text available
This study was carried out to determine the flora of Tosya district (Kastamonu). The plant specimens were collected from the research area in different vegetation periods between 2014-2016 within the fieldworks of the doctoral program. The research area is situated in A4-A5 squares according to the Davis' grid system. 1058 plant specimens were coll...
Conference Paper
Full-text available
In this study, 24 taxa are given as new records for A5 square, from Tosya district. Tosya is situated in A4-A5 squares according to the Davis' grid system. 24 angiosperm taxa belonging to 16 families have been determined as new records for A5 square. Five taxa are endemic and one of them is rare. Threat categories of the rare and endemic taxa accor...
Article
Full-text available
Ihlamur çiçekleri, içerdikleri etken maddelerden dolayı tıbbi amaçlı olarak ve kozmetik sanayinde önemli ölçüde kullanılmaktadır. Tıbbi değeri olan türlerin (Tilia cordata Mill. ve T. platyphyllos Scop.) çiçekleri tanen, müsilaj, şeker, sabit yağ ve zamk içermektedir. Ayrıca çiçeklerindeki uçucu yağın (% 0,5) bileşiminde parnesol adı verilen seskit...
Conference Paper
Full-text available
The aim of the presented study is to determine the geophyte taxa in Tosya district and to give their ethnobotanical properties. As a result of the identification of the geophytes, 9 families, 28 genera and 55 taxa were determined.
Article
Full-text available
Bu çalışma, Çankırı-Korubaşı tepe ve civarındaki jipsli alanların florasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma alanına yapılan 8 arazi çalışması sonucunda, Mart 2010–Mart 2011 tarihleri arasında farklı vejetasyon periyotlarında alandan 523 adet bitki örneği toplanmıştır. Toplanan örneklerden 66 familya ve 222 cinse ait 357 takson tespit e...
Article
Full-text available
Abstract: The pollen morphology of 2 species of the genus Cornus L. distributed in Turkey was studied with light and scanning electron microscope. The pollen of genus Cornus is 3-colporate. Pollen of the Cornus mas is spheroidal and Cornus sanguinea is subprolate. Size varies of Cornus mas pollen with the polar axis ranging from 21.54 to 27.36 μm a...
Article
Full-text available
Kayın yaprağının; idrar artırıcı, bronşit önleyici, diş ağrısını kesici özellikleri olduğu ve verem tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir. Kullanım alanlarının çeşitli olması nedeniyle, odun dışı orman ürünü (ODOÜ) olarak orman ekosisteminden hasat edilerek değerlendirilmektedir. Orman Genel Müdürlüğü, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Daire Başkanlığın...
Poster
Full-text available
Aim of the study: The aim of the presented study is to determine the orchid taxa occurring in Tosya district and to give their IUCN categories. Material and Methods: The materials of this study includes orchid plant specimens collected from Tosya district, in order to determine the floristic structure of the study area in 2014-2015. This study is...
Article
Full-text available
This research was carried out for the purpose of determining the flora of Çamucu Forest Enterprise area which is located in Balıkesir, Balya district. The research area is situated in the B1 square according to the grid-system which is applied in the Flora of Turkey (Davis, 1965). It is also located in Mediterranean-West Anatolia phytogeographical...
Conference Paper
Full-text available
Plants that are the most important component of architecture design are many opportunities to users and designer with its functions. While plants designs plan, the success of applications depend on goals and choosing of appropriate plant materials. While some plants can be used due to its aesthetics functions, some can be used due to functional fea...
Poster
Full-text available
It’s known that Beech leaves to be used as urine enhancer, anti-bronchitis, toothache painkiller and in TB treatment as well. Due to the variety of usage areas, it is being harvested from forest ecosystems as non-wood forest products (NWFP). According to the data received from General Directorate of Forestry, Department of Non-wood Products and Ser...
Poster
Full-text available
Çalışma alanımız Çankırı il sınırları içerisinde, Çankırı ile Eldivan ilçesi arasında kalan Korubaşı Tepe (1199 m) ve civarını kapsamaktadır. A4 karesinde bulunan alan Türkiye’nin 144 Önemli Bitki Alanından (ÖBA) biri olan “Çankırı’nın Jipsli Tepeleri” nin kuzeybatı kısmını içermektedir. Çalışma alanında şimdiye kadar bir floristik çalışmanın yapıl...
Poster
Full-text available
Çalışma alanımız olan Çamucu Orman İşletme Şefliği, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olup büyük bölümü Balya ilçe sınırları içerisindedir. Alanın kuzeyinde Balya ve Pazarköy, doğusunda Balıkesir Merkez ilçe, güneyinde İvrindi, batısında Havran ve Kalkım bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Çamucu Orman İşletme Şefliği alanı içerisinde buluna...
Conference Paper
Full-text available
2010-2011 yılları arasında, farklı vejetasyon periyotlarında, Çankırı-Korubaşı Tepe ve civarında yapılan arazi çalışmaları sonucu teşhis edilen bitki örneklerinden ilgili literatür taramalarına dayanarak 47 familyaya ait 123 adet taksonun tıbbi ve aromatik kullanımları olduğu saptanmıştır. Bu familyalar içerisinde en fazla takson içeren ilk dört fa...
Conference Paper
Full-text available
Bu bildiride, Çankırı ve çevresinde daha önceden yapılmış floristik araştırmalar neticesinde tespit edilen doğal ve egzotik bitki taksonları ilgili literatürlerin taranması sonucunda toksikolojik açıdan incelenmiş ve toksik etkiye sahip bitkilerin içerdikleri zehirli maddeler ele alınmıştır.
Poster
Full-text available
Çiçek kurullarının rengi, büyüklüğü ve çiçek açma zamanları çok farklı olan 2 Cornus türünün polen morfolojisini detaylı bir şekilde ortaya koymaktır. Materyalimizi Çankırı-Korubaşı Tepe civarından toplanan Cornus mas L. polenleri ve Belgrad Ormanı’ndan toplanan Cornus sanguinea L. polenleri oluşturmaktadır. Toplanan polenler laboratuara getirilere...
Conference Paper
Full-text available
Bilimsel çalışmalar için güvenilir bir kaynak olan ISTO Herbaryumu’nun barındırmış olduğu birçoğu değişik nedenlerle ilginç olan otsu ve özellikle odunsu bitkilerin ulusal ve uluslararası standartlarda işlevini yapabilmesi için internet ortamında kullanıcılara sunulması gerekmektedir. Günümüzde gelişen bilgisayar teknolojisiyle birlikte, birçok büy...
Chapter
Full-text available
Ephedraceae familyasının tek bir (Ephedra) cinsi, bu cinsin kuzey ve güney yarıküresinin kurak yerlerinde, steplerde yayılmış olan 42 kadar değişik türü vardır.
Poster
Full-text available
Bu çalışmanın amacı; Çankırı-Eldivan ilçesi arasında kalan Aşağıyanlar, Yukarıyanlar, Gölezkayı gibi yerleşim yerlerinin bulunduğu alanlar ve civarının floristik yapısını ortaya koymaktır. Bu poster devam etmekte olan yüksek lisans tez çalışmasının odunsu taksonlar kısmını içermektedir. Davis (1965)’in karelaj sistemine göre, çalışma alanı A4 kares...

Network

Cited By

Projects

Projects (5)
Project
Proje kapsamında, İç Anadolu Bölgesi’nde ilk kez ekolojik ağlar detaylı olarak haritalanacak, bulgular ile peyzaj yönetiminde ve koruma/kullanma dengesinin dikkate alındığı plan kararlarının yönlendirilmesinde/geliştirilmesinde önemli bir altlık oluşturulacaktır. Ekolojik ağların tanımlanması amacıyla doğa koruma açısından değer taşıyan potansiyel koridorların sınırları belirlenecek ve peyzajda bağlantılılığın değişen iklim koşulları altında tekrar nasıl sağlanabileceği araştırılacaktır.
Archived project
Bu proje, Muğla İli Fethiye İlçesi sınırları içerisinde yer alan Güneydağ Orman İşletme Şefliğinin ağaç ve çalılarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Archived project
Balıkesir ili Balya ilçesi, Çamucu Orman İşletme Şefliği alanını kapsayan bir flora çalışmasının yapılması amaçlanmıştır.