Gaja Zager Kocjan

Gaja Zager Kocjan
University of Ljubljana · Faculty of Arts

Doctor of Philosophy (Personality Psychology)

About

36
Publications
5,587
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
224
Citations
Introduction
Gaja Zager Kocjan currently works at the University of Ljubljana, Faculty of Arts. Gaja does research in Differential Psychology, Personality Psychology, and Positive Psychology.
Additional affiliations
October 2014 - March 2020
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Slovenia
Position
  • Professor (Assistant)

Publications

Publications (36)
Chapter
This chapter focuses on the studies referring to arts and crafts as professions, as well as activities practiced within rehabilitation programs or during free time. Arts and crafts indeed represent two work sectors that may provide positive experiences similar to those associated with leisure activities. Studies conducted by economists showed that...
Article
Full-text available
The aim of the present study was to extend the existing findings on environmental flow precursors by adopting the DIAMONDS taxonomy of psychologically meaningful situation characteristics as a comprehensive theoretical framework. It was hypothesized that an individual's perception of the flow-related situation, particularly the dimensions of duty,...
Article
Full-text available
As a public health emergency, a pandemic increases susceptibility to unfavourable psychological outcomes. The aim of the present study was to investigate the buffering role of personal resilience in two aspects of psychological functioning, mental health and stress, among Slovene adults at the beginning of the COVID-19 outbreak. Within five days af...
Article
Full-text available
Background/Objective The objective of the study was to elucidate the underlying mechanism through which basic personality dimensions predict indicators of psychological functioning during the COVID-19 pandemic, including subjective well-being and perceived stress. As a personality characteristic highly contextualized in stressful circumstances, res...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to examine measurement invariance of the Subjective Happiness Scale across countries, gender, and age groups and across time by multigroup confirmatory factor analysis. Altogether, 4,977 participants from nine European, American, and Australian countries were included in the study. Our results revealed that both config...
Book
V monografiji avtorice predstavljajo ugotovitve več raziskav, ki so jih izvedle v zadnjih desetih letih, in jih umestijo na področje pozitivne psihologije, ki se je kot znanstvena disciplina uveljavila po letu 2000. Kot teoretični okvir v prvem poglavju predstavijo raziskave laičnega pojmovanja sreče in teoretične modele subjektivnega blagostanja....
Article
Despite the increasing popularity of mixed-mode approaches to data collection, studies examining measurement equivalence across different survey modes in representative samples of the general population, particularly focusing on measures of socially sensitive psychological constructs, are sparse. In this study, we used data from a large representat...
Article
Full-text available
Povzetek. V članku predstavljava razširjenost obremenjujočih in pozitivnih izkušenj v otroštvu (OIO in PIO) na panelnem (pod)vzorcu 18- do 30-letnikov/-ic v Sloveniji ter njihovo povezanost s samoocenjenim šolskim uspehom. Skoraj petina 18- do 30-letnikov iz prve slovenske OIO-raziskave je poročala o podpovprečnem šolskem uspehu do 18. leta starost...
Article
V članku predstavljava razširjenost obre- menjujočih in pozitivnih izkušenj v otroštvu (OIO in PIO) na panelnem (pod)vzorcu 18- do 30-letnikov/-ic v Sloveniji ter njihovo povezanost s samoocenjenim šol- skim uspehom. Skoraj petina 18- do 30-letnikov iz prve slovenske OIO-raziskave je poročala o podpovprečnem šolskem uspehu do 18. leta starosti. Skl...
Article
Full-text available
This study examined the role of different psychological coping mechanisms in mental and physical health during the initial phases of the COVID-19 crisis with an emphasis on meaning-centered coping. Method: A total of 11,227 people from 30 countries across all continents participated in the study and completed measures of psychological distress (dep...
Article
Full-text available
Existing procedures for testing measurement invariance focus mainly on group-level comparisons rather than individual comparisons (i.e., the main conclusion typically concerns the question of comparability of group means). We propose a set of intuitive graphical displays called Person-Level Assessment of Measurement Invariance (PLAMI), which attemp...
Article
Full-text available
While many adversities affect limited groups of people, the COVID-19 pandemic brought a range of stressors to entire populations. Using a person-centered approach, this study analyzed the most frequent combinations of coping strategies used by general population during the first wave of the pandemic in a sample of 1,347 Slovenian adults. Latent pro...
Article
Full-text available
Background/Objective This study examined the role of different psychological coping mechanisms in mental and physical health during the initial phases of the COVID-19 crisis with an emphasis on meaning-centered coping. Method A total of 11,227 people from 30 countries across all continents participated in the study and completed measures of psycho...
Article
Full-text available
Background: Many studies demonstrated the relationship between adverse childhood experiences (ACEs) and diminished health functioning in adulthood. A growing literature has shown that positive childhood experiences (PCEs) co-occurring with ACEs reduce the risks for negative outcomes. Objective: The aim was to investigate how ACEs and PCEs are simul...
Article
Objective: Early life adversity is associated with somatic symptoms (SS) in adulthood, but the psychological mechanisms involved need to be further investigated. The aim of this study was to investigate whether disturbances in self-organization (DSO), consisting of affective dysregulation, negative self-concept, and disturbances in relationships,...
Article
This study examined the effect of COVID-19 lockdown and infection concerns on positive and negative aspects of psychological functioning during the first weeks of the new coronavirus pandemic, and the mediating role of basic psychological needs satisfaction and frustration. Slovene adults (N = 425; 79% female) filled in questionnaires measuring COV...
Article
Full-text available
The study aimed to investigate measurement invariance of the 10-item Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC-10) across gender, age, and education. Adults from a general population of Slovenia (N = 431; 58% female; age 18 to 59 years) filled in the CD-RISC-10, the short form of the Mental Health Continuum and the Depression, Anxiety and Stress Sc...
Chapter
Flow, or optimal experience, represents a highly complex and positive state of consciousness, characterized by focused concentration and deep involvement in the task at hand, perceived control of the situation, clear goals and autonomous regulation of behavior, and clear feedback on the quality of the ongoing performance. The crucial antecedent of...
Chapter
Full-text available
Razglasitvi epidemije COVID-19 je sledilo sprejetje številnih ukrepov za zajezitev širjenja virusa, ki so močno zaznamovali vsakodnevno življenje ljudi. V raziskavi nas je zanimalo, koliko zaskrbljenost zaradi zdravstvene ogroženosti, trenutnih spremenjenih življenjskih okoliščin in morebitnih dolgoročnih posledic epidemije koronavirusa pojasnjuje...
Chapter
Full-text available
Virusne epidemije dokazano vplivajo na duševno zdravje ljudi. V vzdolžni študiji smo spremljali subjektivno blagostanje, zaznan stres in stresnost različnih vidikov življenja, povezanih z epidemijo, od začetka do konca uradno razglašene epidemije COVID-19 v Sloveniji. V prvem tednu epidemije je sodelovalo 2571 odraslih (74 % žensk), starih od 18 do...
Chapter
Full-text available
Razglasitev epidemije je skupaj z ukrepi za njeno zajezitev pri večini ljudi povzročila precejšen stres. Kljub temu so bile med posamezniki opazne razlike v odzivanju na to stresno situacijo. V raziskavi nas je zanimalo, koliko lahko različno doživljanje stresa razložimo z razlikami v osebnostnih lastnostih. V raziskavi je sodelovalo 2722 oseb (25...
Article
Full-text available
V prispevku smo pregledali in kritično ovrednotili novejše raziskave s področja psihologije osebnosti, ki se osredotočajo na razumevanje in empirično preučevanje posameznikovega lastnega prizadevanja oziroma samoregulacije pri spreminjanju osebnostnih lastnosti. Raziskovalne članke za ta pregled literature smo iskali s pomočjo podatkovnih baz, vklj...
Article
Full-text available
V Sloveniji smo leta 2019 na velikem panelnem vzorcu odraslih prebivalcev izvedli prvo študijo obremenjujočih izkušenj iz otroštva (OIO). V prispevku predstavljamo njihovo razširjenost, medsebojne povezave in socialno-demografsko ozadje. Več kot tri četrtine udeležencev je doživelo vsaj eno OIO, več kot četrtina pa štiri ali več OIO. Najpogostejši...
Article
Full-text available
The Intrapersonal and Interpersonal Emotional Competence Questionnaire (IIECQ) was developed from the Emotional Skills and Competence Questionnaire, addressing some of its content issues. Measurement invariance of the two-factor IIECQ model (interpersonal and intrapersonal emotional competence factors) was examined across countries and gender group...
Book
Osebnost v precejšnji meri določa, kako se posameznik edinstveno prilagaja na okolje. V pričujočem univerzitetnem učbeniku so predstavljeni vidiki osebnosti, ki so tesno povezani z delovanjem posameznika. Tako čustva kot motivacija so pod pomembnim vplivom osebnostnih lastnosti, kar pomeni, da so osebnostne lastnosti nekakšna podlaga za verjetnejše...
Article
Full-text available
We set out to investigate the prevalence of suicidal ideation among Slovene adolescents and to examine the predictive value of gender, depression, loneliness, multiple health complaints, bullying and degree of family support for the presence of suicidal thoughts. Our sample consisted out of 1547 15-year-old high-school students which took part in t...
Article
Morningness-eveningness (ME) can be defined as individual differences in sleep-wake patterns, and the time of day people feel and perform best. Various self-report instruments that measure ME have been developed. The Horne and Östberg Morningness-Eveningness Questionnaire (MEQ) has most frequently been used for classifying ME types. The aim of this...
Article
Full-text available
With the emergence of positive psychology and the subsequent positive organizational behavior movement, focusing on the employee experience and factors of positive psychological states in employees has come to the forefront. In recent years, several studies have emphasized the practical value of employee engagement and passion (the dualistic model...
Article
Full-text available
In the present study we attempted to identify those demographic variables and working conditions that differ significantly between groups of individuals with different profiles of expression of the basic dimensions of burnout. The study, which took place in Slovenia, included 942 participants, who completed the Maslach Burnout Inventory and a worki...
Article
Full-text available
The present study was designed to examine the differences between genders in the perception of romantic relationship as well as in aspects of the relationship that are important for their relationship satisfaction. However, previous studies rarely report significant differences between genders in various predictors of the relationship satisfaction....
Article
Full-text available
Psychology has recently seen a noticeable increase in interest for implicit measures of attitudes and personality characteristics. The far most known implicit measure is the Implicit Association Test - IAT. We adapted this test in order to assess the Big Five personality dimensions (B5 IAT). We examined B5 IAT measurement characteristics on two sam...
Article
Traditionally, suicide and depression (Sd) have been viewed from a treatment point of view, i.e. what are the best steps to treat a suicidal or a depressed patient. These are usually related to the pharmacological treatment of depression. with the implementation of the European Green Paper on Mental Health (2005), and the development of Mental Heal...

Network

Cited By