Gabriel Jonsson

Gabriel Jonsson
Stockholm University | SU · Department of Oriental Languages

About

93
Publications
5,502
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
16
Citations
Citations since 2016
0 Research Items
13 Citations
20162017201820192020202120220.00.51.01.52.02.53.0
20162017201820192020202120220.00.51.01.52.02.53.0
20162017201820192020202120220.00.51.01.52.02.53.0
20162017201820192020202120220.00.51.01.52.02.53.0

Publications

Publications (93)
Article
Full-text available
About 80 percent of the estimated 70.000-200.000 comfort women Japan took by coercion from 1932-1945 were Korean. The Japanese government claims that the 1965 Japan-Republic of Korea (ROK) Normalization Treaty is the authority to support its argument that the comfort women do not have a claim at international law but they were not even mentioned in...
Article
Vid en presskonferens med representanter för FN-missionen i Dili den 7 augusti framkom att FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sin senaste halvårsrapport skriver att våldet i samband med attackerna mot president José Ramos Horta och premiärminister Xanana Gusmão den 11 februari 2008 var ett test på hur hållbara de politiska institutionerna är. Ha...
Article
Alipio Simoes och Raul Fereira från projektet Info Timor besökte Sverige 20-25 maj för att deltaga i Stockholm Challenge Award, som är ett pris grundat för att stödja entreprenörsverksamhet på basis av informations- och kommunikationsteknologi. Under denna vecka samlades representanter för 145 projekt, som utvalts till finalister bland 6.000 anmäld...
Article
The stamp is “an arena for conveying every possible kind of message through pictures”. Since stamp motives are not chosen arbitrarily, this study considers what stamps issued by North and South Korea since their foundation in 1948 tell about these states. Firstly, the number of stamps made by each state from 1948 until 2002 is investigated. This ti...
Article
Artikeln behandlar skriften A Year of Turmoil: Timor-Leste 2006-2007 som ingår i serien Country Economic Reports från Sida. Författare är Mats Lundahl, professor i utvecklingsekonomi vid Handelshögskolan, och Fredrik Sjöholm, verksam vid Institutet för Näringslivsforskning.
Article
Indonesien och Östtimor upprättade 2005 en gemensam sannings- och försoningskommission. Dess avslutande session hölls i Dili, Östtimors huvudstad, den 25-27 september 2007.
Article
UNMIT:s mandat i Östtimor förlängdes av FN:s säkerhetsråd med ett år den 25 februari 2008.
Article
Östtimorkommittén har tillsammans med RFSU och Amnesty International skrivit ett brev till Australiens ambassadör med en begäran att Australien ska ompröva sin vägran att ge bidrag till organisation som ger hjälp till Östtimor om de informerar om abort och vissa sorter av preventivmedel.
Article
Om Indonesiens utnyttjande av östtimoreser i kampen mot självständighetsrörelsen 1981.
Article
Magnus Pålsson arbetade från mars 2007 till februari 2008 som civilpolis i Östtimor. Han var en av fem svenska civilpoliser. Vid Östtimorkommitténs årsmöte den 15 mars 2008 berättade han om detta, gängbråk, bränder och fattigdom.
Article
Delningen av Nya Guinea är ett resultat av kolonialismen. Artikeln bskriver nuvarande relationer mellan det av Indonesien annekterade Västpapua och det självständiga Papua Nya Guinea.
Article
Återuppbyggnaden av Aceh efter tsunamin i december 2004 betraktas som en succé. En förklaring är att hjälpinsatsen efteråt är den största någonsin efter en naturkatastrof. Av de 4.9 miljarder dollar som erhållits för hjälp till återuppbyggnaden har 90% spenderats eller fördelats. Det finns förvånansvärt få uppgifter om korruption.
Article
Biståndsminister Gunilla Carlsson (m) presenterade den 27 augusti 2007 regeringens nya strategi för utvecklingssamarbete. Den hade utarbetats av UD med bidrag från Sida och svenska ambassader i våra mottagarländer. Sida bidrog med att ta fram kriterier för länder som ska få fortsatt bistånd.
Article
Sedan attacken mot Xanana Gusmão (62) den 11 februari har han och hans familj inte varit tillbaka i sitt hus i bergen utanför Dili och de kommer aldrig återvända dit. Efter attacken har de bott i ett väl skyddat område nära Dilis flygplats medan ett nytt och väl bevakat hus byggs nära Hotel Turismo längs havet. Gusmão var orolig för sin säkerhet lå...
Article
Östtimorkommittén undertecknade i maj ett brev från East Timor and Indonesia Network (ETAN) riktat till FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon med krav på rättvisa för offren för våldet i Östtimor år 1999. Frigivningen av milisledaren Eurico Guterres är slutet på den rättsliga farsen i Indonesien: samtliga 18 som åtalats för brott mot mänskligheten ha...
Article
Integrationen av före detta soldater och offer för brott mot de mänskliga rättigheterna i Aceh, har avstannat av politiska och ekonomiska skäl.
Article
Den 22 februari 2007 förlängde FN:s säkerhetsråd enhälligt mandatet för United Nations Integrated Mission in Timor-Leste (UNMIT) med ytterligare ett år från och med den 25 februari.
Article
Erik Reiffenstein, som besökte Östtimor 2004, 2005 och 2006, visade sina bilder från besöken vid Östtimorkommitténs årsmöte 2007.
Article
Svensk-Achnesiska föreningen och ABF Botkyrka ordnade den 17 mars 2007 seminariet "Aceh idag - Aceh imorgon". Åhörarna var nästan bara från Aceh. Seminariet inleddes med visning av dokumentärfilmen The Black Road av amerikanen William Nessen.
Article
Dokumentären The Black Road: On the Frontline of Aceh's War av William Nessen, som kan lånas av Östtimorkommittén, är en av endast tre jag känner till om konflikten i området.
Article
Som rapporterades i Merdeka nr. 32 hölls första omgången i Östtimors presidentval den 9 april 2007. Därefter har det framkommit att 93 procent av de röstberättigade röstade. Den tidigare angivna uppgiften var felaktig.
Article
Svenska regeringen meddelade den 31 maj 2007 att de under en treårsperiod ska stödja United Nations Development Programme (UNDP) Justice System Programme i Östtimor. Stödet sker tillsammans med representanter för Sida och svenska ambassaden i Jakarta, samt FN:s ställföreträdande chef på Östtimor.
Article
Måndagen den 9 juli 2007 väckte indonesiska åklagare åtal mot expresidenten Suharto för försnillning av belopp som motsvarar tre miljarder kronor under sin regeringstid 1966-1998.
Article
I år är det tio år sedan den folkomröstning som kom att innebära slutet på Indonesiens ockupation av Östtimor hölls. Den 5-6 april 1999 ägde en massaker rum i en kyrka i staden Liquica. Mer än 100 obeväpnade internflyktingar som hade flytt för att komma undan våldsvågen dödades eller skadades. Tio år senare samlades över 200 människor – lokalbefolk...
Article
Full-text available
Den 11 december 2006 hölls det första valet till guvernörsposten i Aceh. Valet sågs av oberoende källor som ett landmärke i fredsprocessen.
Article
Redogörelse för vad som hänt under Susilo Bambang Yudhoyono tid vid makten sedan 2004. Freden i Aceh är en framgång, skapandet av arbetstillfällen går mindre bra.
Article
När sannings- och vänskapskommissionen (Commission of Truth and Friendship, CTF) bildades i augusti 2005 av regeringarna i Östtimor och Indonesien för att få fram sanningen om våldet före och efter 1999 års folkomröstning rådde skepsis om vad kommissionen skulle kunna göra. Kommissionen har fem medlemmar från vardera länderna.
Article
Förslaget att upprätta två nya provinser i Aceh (Indonesien) har kritiserats av Elfian Effendie, som leder det oberoende institutet för utvecklingsfrågor Greenomics Indonesia, och den lokale lagstiftaren Nasir Djamil från Prosperous Justice Party. De menar att det är orealistiskt och kräver i stället en högre grad av uthållig utveckling och säkerhe...
Article
Att bilägga icke uppklarade människorättsbrott begångna under och efter konflikten i Aceh (Indondesien), något som utgör en integrerad del av programmet för försoning och återintegration, är en viktig paragraf i fredsavtalet från den 15 augusti 2005. Avtalet är införlivat i den regionala administrativa lagen från 2006. Enligt denna lag ska en männi...
Article
Östtimor var efter den indonesiska invasionen i december 1975 en okänd fråga internationellt. Efter att området hade öppnats av Indonesien 1988 för att visa att läget var lugnt blev det dok uppmärksammat genom att oroligheter bröt ut under påvens besök i oktober 1989. Ingen händelse hade dock större betydelse än Santa Cruz-massakern 1991.
Article
Det finns två engelspråkiga bloggar i Dili (Östtimor). De skriver personligt och anonymt om läget i landet.
Article
Möjligheterna till varaktig fred i Aceh förbättrades i juli (2006) tack vare att det indonesiska parlamentet antog en lag som i enlighet med fredsavtalet från augusti 2005 ger området omfattande autonomi.
Article
Föreningen ett Fritt Papua anordnade den 19 april 2006 ett seminarium i Stockholm tillsammans med bokförlaget Hjalmarson & Högberg. Seminariet rörde Thomas Peterssons bok Dödlig tystnad - en bok om FN:s svek som kom ut 2005.
Article
Indonesiens ambassad anordnade den 5 april 2006 ett seminarium i Stockholm om provinsen Aceh. Seminariet kallades för "New Future for Aceh and Nias: Progress on Reconstruction and Rehabilitation".
Article
Riksdagsledamoten Kenneth Lantz (Kd) reste i januari 2006 med riksdagens kulturutskott till Indonesien och Östtimor. Det var det första riksdagsutskottet som rest till Östtimor.
Article
Den beryktade milisledaren Eurico Guterres dömdes i mars 2006 av Indonesiens högsta domstol till tio års fängelse för sin roll under våldsvågen i Östtimor 1999. Redan 2002 dömdes han till tio år, men domen gällande människorättsbrott överklagades.
Article
Kennet Lantz (Kd) frågade i en riksdagsinterpellation (2006)utrikesministern Carin Jämtin (S)om vilka åtgärder Sverige kommer att vidta för att FN-mandatet i Östtimor ska förlängas.
Article
Kristina Lundborg, som arbetar vid Life and Peace Institute (LPI) i Uppsala, talade om sitt besök i Östtimor under två veckor i maj-juni vid Östtimorkommitténs medlemsmöte den 4 november. LPI grundades som ett resultat av världskyrkokonferensen 1983, blev operativt 1985 och har därefter fungerat som ett resursorgan för kyrkan och religiösa organisa...
Article
Unga katoliker i Dili hjälper till i arbetet för att fördjupa tron bland befolkningen i Oecusse, som är en enklav längs kusten omgiven av indonesiska Västtimor som ingår i stiftet Dili. “Det är svårt att åka till Oecusse, eftersom det är omgivet av Indonesien. Men vår närvaro där var mycket viktig för att dela glädjen, erfarenheterna och kunskapern...
Article
Östtimors National Alliance for an International Tribunal, som har 12 medlemsorganisationer, deklarerade i ett uttalande den 5 december 2008 inför årsdagen av den indonesiska invasionen den 7 december att regeringen ej följt upp rekommendationerna i sannings-, mottagnings och försoningskommissionens (CAVR) rapport och att sannings- och vänskapskomm...
Article
Inom ett par veckor efter att bomber hade dödat 202 människor, varav de flesta turister, på Bali 2002 greps tre gärningsmän. Året efter dömdes Amrozi, hans broder Mukhlas och Imam Samudra till döden enligt en senare antagen anti-terroristlag. De överklagade därefter upprepade gånger domarna, men den 9 november 2008 arkebuserades de på en fängelseö...
Article
Kerstin Lindberg arbetar på Sida som utvecklingsanalytiker för planeringen och genomförandet av Sveriges bistånd till Östtimor. En ny strategi för 2009-2011 håller nu på att utarbetas. Östtimor har under det senaste året präglats av en positiv anda och säkerhetsläget har förbättrats. Landet har gjort stora framsteg sedan självständigheten 2002. Vid...
Article
Fredsprocessen i Aceh har sedan ett fredsavtal undertecknades i Helsingfors den 15 augusti (2006)gått bättre än väntat (jfr. Merdeka nr. 26-27). I slutet av december lämnade GAM in sina sista vapen. Den 27 december upplöstes GAM vid i en ceremoni i Banda Aceh under vilken GAM-talesmannen Bakhtiar Abdullah skakade hand med Indonesiens president Susi...
Article
Östtimorkommittén anordnade den 7 december på 30-årsdagen av Indonesiens invasion ett öppet medlemsmöte. Talare var Thomas Johansson från Lärarförbundets Stockholmskrets och riksdagsledamot Lotta Hedström (mp).
Article
En eldstrid mellan östtimoresisk polis och “inkräktare” från Västtimor vid gränsen den 6 januari resulterade i tre dödsoffer.
Article
Östtimor och Australien undertecknade den 12 januari 2006 ett avtal om utvinning av olje- och gasfyndigheter i Timor-havet.
Article
Till årets riksdag (2006) har två motioner om Indonesien och Västpapua skrivits av Lotta Hedström (mp) tillsammans med några andra miljöpartister.
Article
Tre miljöpartister har lämnat in en motion om "Ekonomisk och demokratisk utveckling i Östtimor" i riksdagen 2005
Article
Journalisten Thomas Petersson kom i september ut med boken Dödlig tystnad: En bok om FN:s svek. Den hanldar om FN och spelet kring 1969 års farsartade folkomröstning som utgör kärnan i Västpapuafrågan.
Article
Östtimors utrikesminister José Ramos-Horta intervjuad om Västpapua.
Article
Den 15 augusti undertecknades i Helsingfors ett fredsavtal för Aceh av Indonesiens justitieminister Hamid och GAM:s inofficielle premiärminister Malik Mahmud. Parterna höll där den sjätte förhandlingsomgången under förre finländske presidentens Martti Ahtisaari ordförandeskap.
Article
Den 26 februari förlängde FN:s säkerhetsråd mandatet för United Nations Integrated Mission in East Timor (UNMIT) för ett år. Missionens nuvarande omfattning skulle bestå. I november 2008 uppgick missionen till 1.542 poliser och 32 förbindelseofficerare. Månaden innan var antalet civilanställda 1.242, varav 879 lokalanställda och 343 utländska, och...
Article
Östtimorkommittén och Föreningen ett Fritt Papua (FFP) höll båda årsmöten i Solidaritetsrörelsens Hus i Stockholm den 18 mars 2009.
Article
Talmannen för norra Sumatras lagstiftande församling, Abdul Aziz Angkat, dog i sviterna efter en offentlig demonstration som ägde rum den 3 februari. Samma dag vid midnatt sköts en kandidat för Aceh Party till den lagstiftande församlingen ihjäl i sin bil. Inom 12 timmar därefter hade två medlemmar i Aceh Transition Committee, som har till uppgift...
Article
Jose Belo har deltagit i en kurs på Folke Bernadotte-akademin. Han är anställd av UNDP och arbetar med integration av internflyktingar. Belo berättade om den aktuella situatonen i Östtimor.
Article
Översikt över utvecklingen i Östtimor de tio första åren efter folkomröstningen om självständighet den 30 augusti 1999.
Article
Sverige har 2009 antagit en ny samarbetsstrategi med Östtimor.
Article
Sida publicerade i september 2008 skriften Limping on three legs: The development problem of Timor-Leste av Mats Lundahl, professor vid Handelshögskolan, och Fredrik Sjöholm, verksam vid Institutet för närigslivsforskning och professor vid Örebro universitet. Artikeln är en kort sammanfattning av skriften.
Article
FN förklarade 1960 att Östtimor var ett icke-självstyrande område under portugisisk förvaltning. Under åren 1962-1974 antog generalförsamlingen flera resolutioner som erkände Östtimors rätt till självbestämmande. Efter Indonesiens invasion i december 1975 antog generalförsamlingen årligen fram till 1983 resolutioner som fördömde invasionen och erkä...
Article
Indonesiens president Susilo Bambang Yudhoyono gjorde sitt första besök i Östtimor 8-9 april. Tidigare hade han såsom arméofficer tjänstgjort i Östtimor under 1970- och 1980- talen. Nu kallade han Östtimor för en “sann vän”: Landet donerade drygt en halv miljon kronor till tsunamioffren i Aceh. För att uttrycka sin respekt för Östtimors katolska fo...
Article
Det av Finlands förre president Martti Ahtisaari ledda Crisis Management Initiative, som arbetar med fredsmedling, har i år organiserat fyra samtalsomgångar mellan representanter för Indonesiens regering och GAM. I april rapporterades framsteg ha uppnåtts vad gäller lokalt styre, fredsövervakning och politiskt deltagande. Ahtisaari och Indonesiens...
Article
Sverige har beslutat om en ny regional strategi för utvecklingssamarbetet med Filippinerna, Indonesien och Östtimor. Den innebär ett årligt bistånd om 40-50 miljoner under de kommande fem åren.
Article
Samtal om gränsdragning i Timorhavet för att avgöra gränsdragning viktig för kommande uppdelning av inkomster från olje- och gasfyndigheter.
Article
Östtimor har antagit en nationell utvecklingsplan för att öka den ekonomiska tillväxten till 6% och halvera arbetslösheten samt effektivisera utbildningen bland annat.
Article
Peace Brigades International verkade bland annat i Aceh 2002-2003. Lina Frödin som deltog berättade uppbyggnaden av ett kontaktnät, Aceh-konfliktens historiska rötter och den aktuella situationen.
Article
Fyra böcker presenteras.
Article
Prästen Ximenes Belo från Östtimor besökte i september 2009 Sverige.
Article
Den katolska hjälporganisationen Caritas bedriver en omfattande utbildningsverksamhet i Östtimor. Charles Camara från Caritas Sverige berättade om den och sina besök i Östtimor vid Östtimorkommitténs medlemsmöte den 9 november 2009.
Article
Ideell organisation ställer i brev till FN:s säkerhetsråd krav på våldsutövare i Östtimor ställs inför rätta.
Article
I den indonesiska provinsen Aceh kommer "felaktig" klädsel att bli straffbar.
Article
I Indonesien har de sista åtalade för brott mot mänskligheten i Östtimor 1999 frikänts.
Article
Den östtimoresiska presidentens fru, Kirsty Sword Gusmão, har skrivit en bok om sin insats i kampen för Östtimors självständighet som kröntes med framgång och valet av hennes man Xanana Gusmão till landets president 2002.
Article
FN:s säkerhetsråd förlängde i februari 2010 mandatet för UNMIT med ett år till den 26 februari 2011. Artikeln refererar generalsekreterarens rapport till säkerhetsrådet och NGO-kommentarer till denna.
Article
Tony Maniatys bok Shooting Balibo: Blood and Memory in East Timor blev nyligen filmatiserad med titeln ”Balibo”. Tony besökte själv Balibo 1975 och var konsult för filmen. Den skildrar de så omtalade morden den 16 oktober 1975 på journalisterna Greg Shackleton och Tony Stewart från Australien, nyzeeländaren Gary Cunningham samt britterna Brian Pete...
Article
Om införandet av muslimska sharialagar i den indonesiska provinsen Aceh, vars befolkning på 4 miljoner till 98% är muslimer.
Article
Gudmund Jannisa, fil dr sociologi vid Kristianstads högskola, talade vid Östtimorkommitténs medlemsmöte den 25 maj om temat "Östtimor- historien bakom ockupation, förtryck och befrielse" som kom att kretsa kring Timors historia före den indonesiska invasionen i december 1975. Han nämnde att president José Ramos-Horta idag hade deklarerat att Östtim...
Article
Maria Israelsson från Sida berättade vid Östtimorkommitténs årsmöte att underlag nu håller på att tas fram för en ny femårig landstrategi för Östtimor
Article
Protester mot Australiens stöld av oljetillgångarna i Timorhavet.
Article
Indonesien och Östtimor tvistade i december-januari om korallön Pulau Batek, som heter Fatu Sinai på tetum och är stor som en fotbollsplan. Östtimorkommittén har skrivit brev till Indonesiens ambassad och fått svar. .
Article
I april utsågs ex-general Wiranto till presidentkandidat för Golkar, som styrde Indonesien under Suhartoeran. Wiranto är åtalad av FN i Östtimor för brott mot mänskligheten.
Article
Med anledning av rättegångarna i Jakarta som hölls 2002-2003 mot de ansvariga för våldsvågen i Östtimor 1999 gav Watch Indonesia! i samarbete med ett antal tyska kristna organisationer i uppdrag åt advokaten Bernd Häusler att bedöma dem juridiskt. Arbetet resulterade i en rapport, som i mars i år hade översatts till engelska: Justice for the Victim...
Article
Östtimors siste guvernör Abilio José Osorio Soares dömdes 2002 till fängelse för brott mot mänskligheten genom “att ej ha vidtagit lämpliga åtgärder för att stoppa våldet” före, under och efter folkomröstningen 1999.
Article
USA:s utrikesdepartement och indonesiska Human Rights Watch Group har gett ut var sin rapport om mänskliga rättigheter i Indonesien.
Article
Delegationer från Indonesien besökte i juni och december förra året Sverige för att lämna över handlingar som sägs knyta företrädare för GAM till brott och terrordåd. I februari rapporterades det att chefsåklagare Tomas Lindstrand inleder en förundersökning sedan han hade gått igenom utredningsmaterialet.
Article
Human Rights Watch publicerade i december rapporten Aceh under Martial Law: Inside the Secret War.
Article
Inför tvåårsdagen av Östtimors självständighet höll Östtimorkommittén ett öppet medlemsmöte den 18 maj. Charles Camara, som är Östtimorhandläggare vid Caritas i Sverige och besökte landet i mars-april, talade om Caritas biståndsprojekt, varav de flesta i Asien finns i Indien och Östtimor.
Article
Fem år efter undertecknandet av fredsavtalet mellan GAM och Indonesiens regering hölls en ceremoni med anledning av "Simpang KKA-massakern".
Article
Artikeln presenterar boken. Samantha Power, Anna Lindh-professor vid Harvard University, slutförde 2008 efter fyra års arbete Chasing the Flame. Boken, som är baserad på intervjuer med mer än 300 personer, däribland Kofi Annan, Xanana Gusmão, José Ramos-Horta, Hans Corell och Jan Eliasson, på tidigare icke granskade FN-dokument och sekundärkällor,...
Article
Sammanfattning av Henrik Hammargren, Sidas avdelning för Mänsklig säkerhet, presentation vid Östtimorkommitténs höstmöte 25 oktober 2010. Hammargren talade om konferensen "Internationell dialog, fredsskapande och statsbyggnad" som han deltog i i april 2010 i Dili, Östtimors huvudstad.
Article
Västpapua annekterades av Indonesien efter en farsartad "omröstning" 1969, som fortsätter med övergrepp mot invånarna. Nu har nya dokument om övergreppen kommit fram.
Article
FN-chefen har till säkerhetsrådet lagt fram sin rapport om Östtimor under tiden 21 januari-20 september 2010. Problem med rättsväsendet och ekonomiska framgångar tas upp.
Article
Anmälan av professor Damien Kingsburys artikel om samband mellan utveckling, statsmakt och fred i Östtimor.

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
The study that is intended to be published in a journal next year analyzes South Korea's Chairmanship in the UNHRC during 2016. Consideration is taken to its previous participation in the UN Commission on Human Rights (UNCHR) and the inter-action between the UN and Korea's work on the North Korean human rights issue. Whether the targets of the present Chairmanship have been accomplised or not is investigated.