Gabor Rekettye

Gabor Rekettye
University of Pécs | PTE · Faculty of Business and Economics (KTK)

Doctor of HAS

About

68
Publications
29,871
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
198
Citations
Citations since 2017
22 Research Items
132 Citations
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
Additional affiliations
September 2013 - present
University of Pécs
Position
  • Professor Emeritus
September 1990 - September 2013
University of Pécs
Position
  • Professor (Full)
September 1984 - September 1989
Minstry of Foreign Affairs
Position
  • Commercial Counsellor
Education
August 1982 - August 1984
Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary
Field of study
  • Economics

Publications

Publications (68)
Book
Hét éve jelent meg a Bevezetés a marketingbe első kiadása, melyből azóta sok ezer egyetemi hallgató és vállalati szakember ismerte meg a szakterület alapjait. Az új kiadás letisztult szerkezete, könnyed, de szakszerű stílusa megőrizte az előző kiadás erényeit. A tartalom frissítése a legújabb trendek tárgyalásával olyan művet eredményezett, melyet...
Conference Paper
Full-text available
This conceptual study would like to draw attention to the effects of industry 4.0 on the pricing policies of the disruptor companies. The study concludes that the zone of pricing decisions is growing due to the impact of Industry 4.0. The different technologies offered by the digitalization makes it possible for the disruptor companies to use new p...
Article
Full-text available
METHODOLOGY It is a conceptual paper based not on the results of particular field research. Its methodology is grounded on desk research, which contained the review of the scientific literature and observations of research institutions analyzing the practical development going on nowadays in the different fields of the economy. MOST IMPORTANT RESUL...
Conference Paper
Full-text available
This study intends to discuss a rather newly observable fact in management practice that is the personalization of pricing. The possibility of this phenomenon is brought up by the rapid industrial development called by scientists and practitioners 'the fourth industrial revolution'. It is a conceptual paper based not on the results of particular fi...
Article
A cikk az Ipar 4.0-nak az árakra és a vállalati árképzésre gyakorolt hatását tárgyalja. A tanulmány alapvető következtetése az, hogy megnövekszik az árak kialakításának mozgástere. Ez lehetővé teszi, sőt megköveteli azt, hogy az árak meghatározásakor a vállalatok a digitalizáció felhasználásával új, a korábbiaknál bonyolultabb árképzési módszereket...
Article
Full-text available
There is an unanimous consort among scientists that, in the first decades of the twenty-first century, the world is moving towards a new industrial revolution called Industry 4.0. (Schwab 2017, Liao et al. 2017, Vaidya et al. 2018). There is also a common understanding that digitalization is the core driving force of the fourth industrial revolutio...
Conference Paper
Full-text available
Digitalization is the core driving force of the fourth industrial revolution. This new era will result in paradigm shift in production and in marketing of products and services. The smarter production can make value creation easier with reducing the cost of manufacturing and with producing better quality. It will enable a more customized even perso...
Article
Full-text available
Abstract: The contemporary economic environment is characterised by the economic megatrends that are (re)shaping economic practice in the 21st century. The most important megatrend is the digitalisation, which triggers a whole new economic revolution, so called ‘fourth industrial revolution’. In the situation with the new data source, new technolog...
Article
Full-text available
The contemporary economic environment is characterised by the economic megatrends that are (re)shaping economic practice in the 21st century. The most important megatrend is the digitalisation, which triggers a whole new economic revolution, so called ‘fourth industrial revolution’. In the situation with the new data source, new technological means...
Book
Full-text available
The book discribes almost all aspects of the pricing function within a profit oriented company.
Book
Full-text available
Az előszó elsődleges célja a könyv címének, céljának és koncepciójának magyarázata. Ha az előszót a szerző írja, akkor elkerülhetetlen, hogy bizonyos mértékig szubjektív legyen. Talán ez nem baj, hiszen ha a szubjektivitás az olvasóban nem kelt semmiféle rossz érzést, akkor esetleg segít abban, hogy jobban megértse a szerző célját és gondolatait. N...
Article
The first and second decade of the 21st century brought about new global economic and technological changes, which place pricing even more in the forefront of social and managerial considerations. It is enough to refer to three striking trends: 1) the global downturn of the economy resulting in a radical change of consumer behaviour, in increasing...
Article
Full-text available
The first and second decade of the 21st century brought about new global economic and technological changes, which place pricing even more in the forefront of social and managerial considerations. It is enough to refer to three striking trends: 1) the global downturn of the economy resulting in a radical change of consumer behaviour, in increasing...
Conference Paper
Full-text available
The objective of the research was to map the most important global megatrends affecting the business and marketing environment and to analyze and understand how the changed environment will affect the practice and performance of marketing communication in the next decade. For identifying the global megatrends, a comprehensive literature review was...
Article
Full-text available
A nemzetközi marketing művelése a világgazdasági változások következtében gyors növekedésben van, és ebből következően jelentősége az elméletben, a kutatásban és az oktatásban is egyre nő. A tanulmány a nemzetközi kereskedelem jelenlegi és várható adatainak felhasználásával bizonyítja ezt a trendet. A nemzetközi kereskedelem, gyorsabban nő, mint a...
Article
Full-text available
In the globalising landscape of higher education more and more universities are going international. These universities are facing growing competition, especially in enrolling international students. International competition forces them to use marketing and especially branding activity. University branding requires that the higher education instit...
Conference Paper
Full-text available
Conference Paper
Full-text available
Article
Full-text available
Today's turbulent global environment is having a huge influence on the performance of businesses, and there is a growing interest not only from those active in the economy, but also from society as a whole in finding forecasts which may give more solid foundations for future activities. This same turbulence, however, makes forecasts from any source...
Article
Full-text available
A 2008-ban kezdődött gazdasági válság a korábbiaknál is fontosabbá tette az árakat a vásárlók számára. Azt eddig is mindenki tudta, hogy az árak alapvetően befolyásolják a fogyasztók vásárlási döntését. Arra a kérdésre azonban, hogy miképpen, már nem mindig tudunk pontos választ adni. A közgazdaságtan szerint az árak csökkenése növeli a fogyasztók...
Article
Full-text available
Social buying became an extremely popular phenomenon in the last year and this study examined the factors that can lead vendors to be successful using this trend. We’ve found that coupon’s category, coupon’s website and coupon’s prices have an effect on the number of coupons purchased, one of the success criteria of group buying. In the different c...
Article
Full-text available
In a pioneering attempt to integrate the relative impact of rational ('innovation in service') with emotional ('emotional intelligence') dimensions to evaluate the customer's commitment and loyalty to the firm, this research, using two statistical methods, was conducted among the customers and employees of the Logistic Solutions Company in order to...
Article
Full-text available
The structure of higher education is constantly changing world-wide - including Hungary. The traditional view of Higher Education as a ‘public good' financed by the state, is weakening since it is becoming increasingly obvious that governments cannot afford to finance the growing demand for Higher education. The consequence of these trends in Hunga...
Book
Brief Content of the Book Multidimensional Pricing by Gabor Rekettye Preface About the Author Chapter 1 The second decade of the twenty first century: Pricing in the Focus Introduction The increased importance of pricing at the beginning of the XXI. century The role of pricing among the managerial functions Pricing objectives The new circumst...
Article
Full-text available
p>En las últimas cuatro décadas muchos estudios científicos fueron publicados sobre los impactos medioambientales que amenazan el futuro de nuestro planeta. Estas manifestaciones apenas han afectado el área de marketing, no ha habido ningún cambio paradigmático. La primera parte del artículo trata de los procesos climáticos que amenazan el medio am...
Article
Full-text available
The motivation for this research was to examine whether the 'green trend' has a distinct added value from a marketing point of view. This argument was put into test in the context of building and with elderly people; both non-flexible and 'unattractive' segments that should help clarify the unique effect of ecological awareness to marketing. Specif...
Article
Full-text available
p>En las últimas cuatro décadas muchos estudios científicos fueron publicados sobre los impactos medioambientales que amenazan el futuro de nuestro planeta. Estas manifestaciones apenas han afectado el área de marketing, no ha habido ningún cambio paradigmático. La primera parte del artículo trata de los procesos climáticos que amenazan el medio am...
Article
As competition is increasing both locally and globally, more and more organisations face the need to preserve their customers while minimising preservation and marketing costs. Through an empirical analysis of customers of a logistics service provider in Israel, it is argued that service providers can intelligibly influence customers' impression an...
Article
Full-text available
Megítélésem szerint a szerzők kísérlete arra, hogy a fogyasztási cikkek klasszifikációját átalakítsák, és egy új taggal, a fogyasztói ellenállást kiváltó termékek kategóriájával bővítsék, nem sikerült. A sikertelenség okait az elméleti indoklás bizonytalanságában, olykor logikátlanságában és abban a tényben kereshetjük, hogy a szerzőknek nem sikerü...
Article
Full-text available
A tanulmány első része a XXI. század elején a Földön végbemenő ökológiai változásokkal foglalkozik, és arra a megállapításra jut, hogy a gazdasági tevékenységek változtatására és alkalmazkodásra van szükség. A klímaváltozás gyorsulása, a Földünk által küldött vészjelek egyértelművé teszik, hogy a vállalatvezetési filozófiában paradigmaváltoztatásra...
Article
Full-text available
The paper reports empirical research exploring the relationship between satisfaction and price acceptance in the case of a basic utility. The research is based on a face-to-face questionnaire survey of a representative sample of randomly selected 1384 residential consumers in Hungary. The respondents were asked about their satisfaction with electri...
Article
Full-text available
Az utóbbi évtizedekben számos nemzetközi tanulmány figyelmeztetett arra, hogy a jó minőség és a fogyasztói elégedettség nem elég a cégek profitjának növeléséhez, hanem sokkal inkább a lojalitást, a hűséget kell a középpontba állítani. Bár a kilencvenes évek végén már több kutatás eredményei megkérdőjelezték a minőség-elégedettség-lojalitás-jövedelm...
Chapter
Full-text available
The study analyses the dominant market conditions in the world economy at the beginning of the new Millennium and comes to the conclusion that intensified competition, globalisation and changes in consumer behaviour require a re-evaluation of managerial attitudes towards markets and as a consequence necessitates a change in the managerial marketing...
Conference Paper
Full-text available
The study analyses the dominant market conditions in the world economy at the beginning of the new Millennium and comes to the conclusion that intensified competition, globalisation and changes in consumer behaviour require a re-evaluation of managerial attitudes towards markets and as a consequence necessitates a change in the managerial marketing...
Article
Full-text available
The purpose of this paper is to implement the regularities of product innovation in the field of marketing. The article takes a look at the different understandings of the concept of marketing innovation and it states that although the innovation concept is widely discussed in marketing lit-erature, it lacks one important element: the "missing link...
Article
Full-text available
A fogyasztói lojalitás magyarországi vizsgálata arra hívja fel a figyelmet, hogy a nemzetközileg bevált technikák és módszerek alkalmazásakor - esetleges téves következtetések elkerülése végett - ajánlatos bizonyos módosításokkal élni. A szerzők munkájuk során mindazonáltal olyan új jelenségeknek is tanúi lehettek, melyek szerint a magyarországi fo...
Article
Full-text available
The paper discusses the findings of a survey conducted on 1,000 Hungarian households to establish their perceived needs for an automobile and the importance of branding. The paper illustrates the use of perceptual maps and illustrates how the data are collected and transferred into visual maps for a transition economy. The paper seeks to close a ga...
Conference Paper
Full-text available
The public services sector has undergone widespread changes in Central and Eastern Europe. Privatization and reorganization of the electricity industry from a traditionally centrally owned and operated system towards a market-based decentralized system has also become an important issue in Hungary. The recently privatized six electricity distributo...
Article
Full-text available
A szerző tanulmányában arra a végkövetkeztetésre jut, hogy 1995-ben, illetve 1998-ban egyaránt a vevők, illetve a felhasználók árérzékenysége volt az a tényező, amely a legnagyobb változást okozta a vállalatok számára.
Article
Értékteremtés a marketingben című könyvének mondanivalójához kapcsolódóan a szerző azt kívánja bemutatni, hogy az „érték-centrikusság” nem azonos a „termék-centrikussággal”, hanem annál jóval bővebb, minőségileg más kategória.
Article
Hogyan válhat egy veszteséges cég rövid idő alatt nyereségessé? A szerzők a régi gazdasági rendszerben gyökerező FÉG Konvektorgyártó Rt. gazdasági nehézségeit, a gondjaik leküzdésére bevetett technikákat, stratégiaváltásokat dolgozzák fel esettanulmányukban.
Article
Full-text available
The purpose of this paper is to examine the regularities of innovation from the perspective of marketing. The paper discusses the different patterns of innovations and points out that the marketing mix of a product category shows similar evolution cycle. By analogy of the dominant product form the author presents his hypothesis about the existence...
Article
Full-text available
The paper describes those economic and managerial trends, which will have great influence on the pricing policy of companies in the new millennium. It argues that the upper limit and lower limits of possible pricing decisions move in opposite directions giving a broader field for price considerations. It deals with the possible distribution of this...

Network

Cited By

Projects

Projects (4)
Project
To explore those megatrends which will have a determining effect on the global business environment