Gábor Király

Gábor Király
Budapest Business School | BGF · Future of Higher Education Research Centre

Phd

About

84
Publications
25,697
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
418
Citations
Citations since 2017
45 Research Items
373 Citations
2017201820192020202120222023020406080100
2017201820192020202120222023020406080100
2017201820192020202120222023020406080100
2017201820192020202120222023020406080100
Additional affiliations
September 2016 - present
Corvinus University of Budapest
Position
  • Professor (Associate)
January 2016 - present
Budapest Business School
Position
  • Senior Researcher
September 2012 - August 2016
Corvinus University of Budapest
Position
  • Professor (Associate)

Publications

Publications (84)
Article
Full-text available
In this paper we argue that our current value-systems contributing to unsustainable social practices and the dominant death-denying culture have a close relationship to each other. The ways society offers to alleviate the anxiety of death are avoidance and distraction especially through consumption. Consumption in this regard aims to raise individu...
Article
Full-text available
Present and future business leaders might be amongst the most important actors in initiating and managing a transition towards a sustainable economy and society in general. Preparing them for such a role has to be a central task of higher education institutions, especially business schools. Our paper maps how business schools frame sustainability i...
Article
Full-text available
Jelen tanulmányban arra a kérdésre keressük a választ, hogy a tudomány expanziója milyen következményekkel jár a felsőoktatás működésére. Ennek megfelelően a tanulmány első, bevezető szakasza bemutatja, hogy milyen mennyiségi és minőségi változásokon ment keresztül a tudomány, valamint, hogy ez mennyiben változtatta meg a tudományos szféra belső sz...
Article
Full-text available
This paper explores the impacts of adolescents' screen time, learning outcomes and parental performance in relation to different mediation strategies. These issues are addressed through the analysis of a representative survey carried out with 1000 families in Hungary in 2017. Within this research, 12–16‐year‐old teenagers and their parents were ask...
Technical Report
Full-text available
A jelentésben bemutatott forgatókönyvek “Az üzleti oktatás jövője” című négyéves kutatási projekt keretében kerültek kialakításra. A projekt fő célja az volt, hogy feltérképezze azokat a kibontakozó tendenciákat, amelyek hatással lehetnek a felsőoktatás jövőjére általában, illetve különös tekintettel az üzleti oktatásra. A forgatókönyveket azt köve...
Technical Report
Full-text available
The set of scenarios presented in this report is one of the outcomes of a 4-year-long research project titled ‘The future of business education’¹. The main goal of the project was to map unfolding trends which may affect the future of higher education in general and business education in particular. The scenarios emerged after we investigated the r...
Article
Full-text available
In this paper, we investigate how highly ranked business schools construct their legitimacy claims by analysing their online organisational communication. We argue that in the case of higher education institutions in general, and business schools in particular, the discursive formation of these legitimacy claims is strongly connected to the future....
Article
Full-text available
Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a társadalmi és ökológiai transzformáció szükségessége, amelyben fontos szerep hárul a különböző iparágak szereplőire. 2018-ban egy részvételi backcasting projekt során a legnagyobb magyarországi marketingkommunikációs ügynökségben dolgozók arra kaptak felhatalmazást, hogy képzeljék el a szakmájuk jövőjét. A...
Chapter
Full-text available
Organisations usually address their stakeholders in their external communication. We can argue, that in case of higher education institutions, the most important stakeholders are the students. Accordingly, to answer the question how students are addressed by business schools, we have investigated the mission statements of the top 100 business schoo...
Article
Full-text available
This paper discusses how leading innovative universities and their master's programmes reflect rapidly changing social-economic technological trends. The increasing focus on the STEM subjects, the changing profile of business and MBA programmes, and the ratio of interdisciplinarity provide insights into the development of future-oriented higher edu...
Article
Full-text available
In 2018 a marketing communications firm decided to do a participatory backcasting project involving all their local members of staff to see what the future might bring in marketing communications. The exercise led to a unique knowledge accumulation process that has substantial research relevance. Unintentionally, this backcasting revolved around th...
Conference Paper
Among higher educational institutions business schools are especially exposed to the environmental changes (e.g.: economic and labour market trends) and stakeholder expectations. They have to keep pace with these changes and equip the students with current and future skillset to be able to overcome both present and future challenges. However, de...
Technical Report
Full-text available
A Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ (BGE) 2020-ban angol nyelvű Horizon Scanning sorozatot indított a felsőoktatás jövőjével kapcsolatos trendek áttekintésére. Ebben az összefoglalóban a felsőoktatás tudásátadó szerepével kapcsolatos változásokat és három általunk azonosított lehetséges jövőbeli fejlődési irányt tekintünk át. A jelenségek mögö...
Technical Report
Full-text available
A Felsőoktatás Jövője Kiválósági Központ (BGE) 2020-ban angol nyelvű Horizon Scanning sorozatot indított a felsőoktatás jövőjével kapcsolatos trendek áttekintésére. Ebben az összefoglalóban a rugalmas tanulási környezet kérdését érintő változásokat és az általunk azonosított lehetséges jövőbeli irányokat tekintjük át. A jelenségek mögötti hajtóerők...
Article
Full-text available
In this short methodological paper, we introduce four issues regarding the process of a horizon scanning exercise. During our horizon scanning project about the future of higher education, we met with several methodological challenges that influenced the data gathering and analysis of our research. The four issues were as follows: (1) finding the r...
Article
Full-text available
Recently, several expectations have been raised towards higher education institutions (HEIs). These expectations are about the roles HEIs should play and responsibilities they should have in society. This article focuses on three different responses. The first section touches upon the organisational template of the entrepreneurial university concer...
Article
Fontos gazdaságpolitikai cél, hogy minél több és minél felkészültebb vállalkozók vegyen részt a társadalmi és gazdasági életben. Ennek kapcsán azonban felvetődik a kérdés, hogy milyen módon tudunk vállalkozókat képezni a felsőoktatásban. Jelen tanulmány is ehhez a kérdéshez kapcsolódik. Célja annak bemutatása, hogy az általános tanítási/tanulási mo...
Article
Full-text available
A koronavírus-járvány okozta krízis sokkszerűen hatott a felsőoktatásra. Ennek kapcsán fel is merült, hogy pontosabb a mostani gyakorlatot-online vagy digitális oktatás helyett-krízisoktatásnak nevezni. Ugyanakkor az is igaz, hogy a megvalósítás mikéntjétől függetlenül, ez a rendszersokk számos, a felsőoktatás jövőjét érintő folyamatra és fejleszté...
Technical Report
Full-text available
A felsőoktatási jövőjével kapcsolatbanhárom olyan kihívás-területet azonosítottunk, amelyek a szervezeteket nehézségek és választások elé állítják. Egyrészt megvizsgáljuk, hogy az egyetemek lehetséges gazdasági szerepével kapcsolatban milyen elvárások fogalmazódnak a vállalkozó egyetem koncepciója keretében. Arra is kitérünk röviden, hogy milyen pr...
Article
Full-text available
This report is the second part of a series by the Future of Higher Education Research Centre at Budapest Business School. It addresses the changes and drivers related to the challenge of flexible learning in HE. It starts with a short description of the present state, then outlines some major issues and initiatives regarding the increasing demand f...
Article
Full-text available
The Future of Higher Education Research Centre at Budapest Business School started a Horizon Scanning Report Series which aims to find answers to the question ‘What trends can be identified affecting the future of higher education (HE) based on academic and semi-academic discourses?’. The abrupt change in HE (just as in any other spheres of our liv...
Article
Full-text available
The Future of Higher Education Research Centre at Budapest Business School started a Horizon Scanning Report Series which aims to find answers to the question ‘What trends can be identified affecting the future of higher education (HE) based on academic and semi-academic discourses?’. The abrupt change in HE (just as in any other spheres of our liv...
Article
Full-text available
Absztrakt A felsőoktatási intézményeknek mind hazai, mind nemzetközi téren sok különböző érintetti csoport igényeinek kell megfelelniük. Ezek a különböző elvárások más-más társadalmi szerephez és felelősséghez kapcsolódnak. Írásunkban három ilyen kihívást emelünk ki, és mutatjuk be a rájuk adott domináns válaszokat. Egyrészt röviden bemutatjuk a vá...
Chapter
Full-text available
Short version of our epirical analysis on spillover effects
Article
One of the main missions of higher education is to prepare the young (but not exclusively them) for future challenges. It not only has the potential to change individual lives but it can also make the social fabric more resilient and adaptive. However, presently this future is highly uncertain and fraught with risks. This radical uncertainty makes...
Article
Full-text available
The practice of participation has gained prominence in several disciplines recently. The present study discusses how participation meets system dynamics, a particular modelling method, which looks at complex systems from an endogenous viewpoint. System dynamics has always oriented itself towards practical problems and engaged with clients actively....
Presentation
Full-text available
The development of future visions and scenarios is a well-established practice in scientific, private and public contexts. However, it is often the case that the project or research organisers’ pre-reflective social theories concerning the operation of society are fuzzy and ambiguous. This may lead to the selection of inadequate methodologies. In t...
Article
Full-text available
The future of the higher education sector in general, and that of higher education institutions in particular is both troubling and uncertain. At the moment, it seems that there are several social, political, economic and technological trends which really test the sector's and the institutions' adaptive capacities. These challenges have brought for...
Article
Full-text available
Számos szerző rámutat arra, hogy a hallgatói csalás különböző formái folyamatosan és széles körben jelen vannak a felsőoktatásban. Ez a jelenség több szinten is nagy jelentőségű: egyik oldalról a csalás és annak kezelése komoly etikai és fegyelmi dilemmákat vethet fel az érintett intézmények, oktatók, adminisztrátorok és diákok számára, másik oldal...
Article
Full-text available
Sustainable consumption as a complex phenomenon at the boundaries of different (ecological, economic, social) systems requires theoretical approaches that do justice to its complex causality and dynamism. Participatory systems mapping offers a tool to achieve this purpose. Its policy relevance lies in its ability to include diverse views, multiple...
Article
Full-text available
Tanulmányunk szisztematikus empirikus áttekintést nyújt a gyerekek technológiahasználatával kapcsolatos szülői mediációt vizsgáló nemzetközi irodalomról. A 2007 és 2017 között megjelent írásokat tekintjük át. Különös hangsúlyt helyezünk arra a változatos fogalmi készletre, amellyel az empirikus irodalomban a különböző szülői közvetítő stratégiákat...
Book
E könyv szerzői aggódva látják, hogy a felnövekvő fiatal generációk párkapcsolatra, házasságra és családra vonatkozó értékszemlélete alig követhető gyorsaságú változáson megy át. A folyamatról a szerzők tapasztalataik, vagy kutató munkájuk eredményei alapján kívánják a figyelmet a várható következményekre irányítani. Ennyiben gondolnak eleget tenni...
Article
Full-text available
Az utóbbi évtizedekben több kutatás rámutatott (Anderman–Murdock 2011; Davis–Drinan–Gallant 2011; Lang 2013), hogy a csalás kifejezetten elterjedt társadalmi gyakorlatnak számít a felsőoktatási intézményekben. Ez a hallgatók nagy számára jellemző (és gyakran kollektíven végrehajtott) cselekvési minta nem csupán a kiadott diplomák érvényességére vet...
Conference Paper
Full-text available
Several scholars (Anderman and Murdock, 2011; Davis et al. 2011; Lang 2013) point to the fact that student cheating is prevalent in higher education institutions. This widespread (and often collectively practiced) student activity not only cast a shadow on the validity of the degrees offered by these institutions, but also raises the question of wh...
Article
Full-text available
A tanulmány a részvételi rendszermodellezés folyamatát és eredményeinek elemzését mutatja be, egy, a magyar gazdasági felsőoktatás jövőjével foglalkozó projekt (Iskola a jövőben) kapcsán. A részvételi rendszermodellezés során a résztvevők fogalmakat, változókat keresnek egy valós probléma leképezésére, majd kapcsolatokat, végül pedig visszacsatolás...
Article
Full-text available
A tanulmányban amellett érvelünk, hogy a fenntarthatóság elveinek megfelelő szakpolitikák nem azért nem valósulnak meg, mert a politikai vezetők nem rendelkeznek az ehhez szükséges rendszerszintű szemlélettel és az előretekintés képességével. A politikai túlélés motívumán túl érdemes annak a megértésére törekedni, hogy a vezetők hogyan gyűjtenek és...
Article
Full-text available
Sociology’s possible roles of producing knowledge and shaping society can suggest several different approaches to teaching. In our article, we conduct a macro-level review of sociology’s role in society. We touch upon the issue of value-free sociology (stressing scientific neutrality) and then refer to Burawoy’s programme of public sociology (advoc...
Article
Full-text available
In spite of tremendous efforts, women are still under-represented in the field of science. Postgraduate education and early tenure track employment are part of the academic career establishment in research and development during periods that usually overlap with family formation. Though women tend to leave science mainly after obtaining their PhD,...
Article
Full-text available
Work-life balance (WLB) is a key issue in our societies in which there is increasing pressure to be permanently available on demand and to work more intensively, and when due to technological change the borders between work and private life appear to be dissolving. However, the social, institutional and normative frames of a region have a huge impa...
Article
Full-text available
It is crucial to understand the role that labor market positions might play in creating gender differences in work–life balance. One theoretical approach to understanding this relationship is the spillover theory. The spillover theory argues that an individual’s life domains are integrated; meaning that well-being can be transmitted between life do...
Article
Full-text available
Absztrakt A felsőoktatásban zajló változások és trendek vizsgálatához elengedhetetlen megismerni, hogy az érin-tett oktatók, oktatásszervezők és kutatók hogyan látják az ott zajló folyamatokat, és milyen jelentéseket adnak ezeknek. A jelentésadás (sensemaking) egy olyan folyamatosan zajló társadalmi és/vagy szervezeti folyamat, amely során az ember...
Article
Full-text available
While the subject of networks has been an issue in the social sciences for decades, it can still be regarded as one of the concepts significant enough to excite the imagination of both theorists and empirical researchers. Because of this interest, many different types of approaches to networks have been developed. In many cases these theoretical an...
Article
Full-text available
Folyóiratunk ezen számának kettős célja van. Egyrészt olyan módszertani írásokat tartalmaz, amelyek segítséget nyújthatnak olyan graduális vagy posztgraduális hallgatóknak, akik úgy döntenek, hogy egy új, a megszokott társadalomkutatási módszerektől eltérő módszert használnak kutatásaikhoz. Másrészt a szám kifejezetten olyan írásoknak kíván helyet...
Article
Full-text available
A részvételi szemlélet, az érintettek bevonásának igénye az utóbbi években nemcsak a társadalomtudományban, hanem számos más szakterületen is egyre erősebben jelentkezik. Írásunkban azt mutatjuk be, hogy a részvétel hogyan párosul egy sajátos modellezési módszertan, a rendszerdinamika iskolájával, amely belső nézőpontból vizsgál komplex rendszereke...
Article
While the question of networks have appeared in social sciences since decades, they can be still regarded as one of the significant concepts which grasps the imagination of both theorists and empirical researchers. Because of this interest many different forms of network approaches have been developed. In many cases these theoretical and analytical...
Article
The complexity of sustainability issues prompts both science and policy-making to broaden their methodologies in finding solutions to problems of environmental, social and economic sustainability. In the realms of post-normal science, quests to find adequate answers to everyday challenges happen in an issue-driven, policy-oriented manner where the...
Article
This paper argues that the failure to implement sustainable policies is not merely due to the fact that successful political leaders lack systems intelligence or foresight but that their ambitions e one of which is their motivation to politically survive e strongly influence their judgements. On the one hand, it is undeniably crucial to understand...
Article
Full-text available
In recent decades, spillover has become a highly influential concept which has led to the initiation of new theoretical and methodological approaches that are designed to understand how people attempt to reconcile their work and private lives. The very notion of spillover presupposes that these spheres are connected, since the people who move betwe...
Article
Full-text available
Napjainkban a felsőoktatásnak számos kihívással kell szembenéznie. Az új technológiák és társadalmi gyakorlatok elterjedése, valamint a gazdasági-társadalmi környezet átalakulása megkérdőjelezi az adottnak vett válaszainkat az oktatással és tanulással kapcsolatban. Ezeknek a technológiai és társadalmi kihívásoknak az együttes jelenléte megkérdő-jel...
Article
Full-text available
In this paper we describe the social network of CouchSurfing as an innovative, non-monetary model for the traditional international hospitality and travel market. This paper is written to describe our understanding of how it can operate and expand in spite of potential risks and uncertainties. We present the results of an exploratory qualitative re...
Conference Paper
Social sciences in general and sociology in particular are facing a challenge of conceptualising the relation between environment and society in ways that assist the dialogue and multiple attempts for creating visions of a sustainable society. Thinking about the future always involves thinking about the future of society. However, in future studies...
Article
Full-text available
Our paper provides an overview of the different approaches in mixed methods research. We present both theoretical and methodological considerations in relation with this methodological paradigm which is often utilised in the international sociological arena but only touched upon sporadically in the Hungarian. The first section of the paper discusse...
Article
Full-text available
The annual conference for Hungarian sociologists in 2013 was an exceptional event for both those working in Hungary and those who are active abroad. The Institute for Sociology of the Centre for Social Sciences of the Hungarian Academy of Sciences (IS CSS HAS), established by András Hegedüs, celebrated its 50th anniversary. This offered the opportu...
Article
Full-text available
Ha az érdeklődő rákeres a világkávézó (world café) kifejezésre az interneten, akkor számos különböző oldal jelenik meg, amely tartalmazza a módszer rövid leírását, a résztvevők ideális számát és a potenciális alkalmazási területeit. Egy ilyen egyszerű és közel sem teljes körű digitális tájékozódás eredményeképpen több dolog is szembetűnik. Egyrészt...
Article
Full-text available
A kevert módszertani kutatásokkal kapcsolatos elméleti írásokban különböző kutatási modelleket találhatunk, amelyek egy több elemet számba vevő szempontrendszer alapján különíthetők el. Ezek az elméleti megfontolások és ideáltipikus kutatási felépítések jó kiindulópontot nyújtanak a kutatási folyamatok tervezéséhez, ugyanakkor konkrét – munka–magán...
Article
Full-text available
Te process of reaching adulthood has not only been delayed but the order of its milestones has been in fux as well. Although individuals might construct their individualized life-courses, they are also held increasingly responsible for it: both the decision-making and its consequences have become their liability. In line with this phenomenon, globa...
Article
A tanulmány az identitás-gazdaságtan megközelítését és az általa felvetett elméleti kérdéseket kívánja bemutatni. E tan kiinduló tétele George A. Akerlof és Rachel E. Kranton szerint az, hogy a közgazdaságtanban használt hasznosságfüggvénybe be kell emelni az emberek énképének és az ezzel kapcsolatos egyéni mérlegelésnek a szempontjait. Ezt az indo...
Article
Full-text available
The article presents the experience and results of a research project that used the technique of backcasting. Backcasting is a preferred method in transition management – especially with regard to sustainability issues – as it facilitates the deliberation of complex socioeconomic issues and enables participants to think freely outside the realms of...
Article
Full-text available
Sustainability and employment are terms seldom used together. Especially when defining sustainability in the stricter sense of the word, delineating a world where strong sustainability is the norm, it is problematic to deduct which elements may compose sustainable employment. In the relevant discourse, two distinct directions can be identified. Eco...
Article
Thinking about the future always involves thinking about the future of society. In backcasting projects there is always an underlying theory of how society operates now and will operate in the future. However, so far little attention has been paid to reveal how different ideas on society are at work, and consequently how this can be considered as a...
Article
A részvétel kérdése nem csupán egy absztrakt társadalom- vagy politikaelméleti probléma, hiszen a részvételi folyamatok tervezésénél és lebonyolításánál nagyon is gyakorlati szempontok kerülnek előtérbe. Kit vonjunk be, hogyan, milyen módon történjen ez a bevonás, és ennek milyen hatása lesz rövid és hosszú távon – ezek olyan kérdések, amelyeket eg...
Article
Számos, a fenntarthatósággal foglalkozó műszaki és társadalomtudományi szakértő egyetért abban, hogy ahhoz, hogy társadalmaink fenntartható módon lássák el a tagjaik számára fontos feladatokat (mint például a közlekedés, az oktatás, a lakhatás, az élelmiszer-termelés), nem elég a meglévő rendszerek fejlesztése, javítása, ehelyett a jelenlegi rendsz...
Article
Full-text available
Sustainability and employment are terms seldom used together. Especially when defining sustainability in the stricter sense of the word, delineating a world where strong sustainability is the norm, it is problematic to deduct which elements may compose sustainable employment. In the relevant discourse, two distinct directions can be identified. Eco...
Article
Full-text available
Franks, DaviD D. (2010) Neurosociology. The Nexus between Neuroscience and Social Psychology. New York: Springer. pp. 216 As almost all sociologists I developed by training a deeply seated allergic reaction to any biological explanations of social issues. The typical line of causation, which Lakatos calls biological imperialism in his paper on biol...
Article
Full-text available
Ariely is one of the young researchers who are at the forefront of the discipline called behavioral economics. Behavioral economics tends to question the basic assumptions of economic theory such as rationality and the infinite cognitive ability of the actor and the stability and fixed nature of our preferences. In connection with these, such gener...
Conference Paper
Full-text available
At the beginning of the 21st century the multifaceted changes in human relationships became one of the major issues within social sciences both in terms of researching everyday life and the 'grand' social structures. Some sociological theories emphasize the causality of the individualisation process, the permeation of consumption patterns and a pre...
Article
Full-text available
Ariely is one of the young researchers who are at the forefront of the discipline called behavioral economics. Behavioral economics tends to question the basic assumptions of economic theory such as rationality and the infinite cognitive ability of the actor and the stability and fixed nature of our preferences. In connection with these, such gener...
Article
Full-text available
Az első, amivel a tudomány és a technika társadalmi aspektusai iránt érdeklődő olvasó találkozik, a kutatási terep kiterjedtsége és a kutatási irányok sokfélesége. Már a diszciplína neve sem egyértelmű, bár minden elnevezésében legalább egy T betűt és több S betűt várhatunk. Leggyakrabban az STS elnevezéssel találkozhatunk, mely a Science and Techn...

Network

Cited By

Projects

Projects (8)
Project
The Future of Higher Education Research Centre at BBS started a Horizon Scanning Report Series to find answers to the question ‘What trends can be identified affecting the future of higher education (HE) based on academic and semi-academic discourses?’.
Project
Although available time budget research data enable the examination of the gendered differences on work/family activities and the quantity (and in some cases the quality) of time parents and children spend together, yet these datasets can only provide limited explanations how these interactions determine and influence the family’s dynamics and the parent-child relationship.
Project
Participatory methods