Furkan Coşkun

Furkan Coşkun
Bezmiâlem Vakif Üniversitesi · Faculty of Medicine

Doctor of Medicine

About

9
Publications
1,223
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
2
Citations
Additional affiliations
March 2020 - November 2020
S.B.Ü. Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Position
  • Specialist Doctor
June 2019 - February 2020
Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
Position
  • Specialist Doctor
September 2014 - November 2014
Eyüp Devlet Hastanesi
Position
  • Medical Doctor
Education
December 2014 - March 2019
Cukurova University
Field of study
  • Psychiatry
September 2006 - July 2014
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Field of study
  • Medicine

Publications

Publications (9)
Chapter
Full-text available
Kronobiyoloji, canlıların belirli bir ritimle oluşturdukları biyolojik aktivitelerini ve bu aktivitelerin endojen veya çevresel düzenleyicilerini inceleyen bilim dalıdır. Organizmada klinik ve moleküler düzeyde gerçekleşen çok sayıda fonksiyonun biyolojik ritimler aracılığıyla düzenlendiği bilinmektedir. Günümüzde, sağlıklı bireylerin ve çeşitli ha...
Poster
Full-text available
Introduction: The current study measures exam anxiety, perceived stress, and cognitive flexibility levels in Bezmialem Vakıf University, Faculty of Medicine students; to examine and evaluate the relationships between these parameters. Because of this study, it is aimed to have an idea about exam anxiety and its possible causes, the factors it is re...
Presentation
Full-text available
Özet: Nöroinflamasyon, merkezi sinir sistemi (MSS) bileşenleri olan beyin ve/veya omurilikte inflamatuar bir yanıt olarak tanımlanır. Bu yanıt, MSS’de yer alan bağışıklık sistemi hücrelerini, periferik dokulardaki bağışıklık sistemi hücrelerinin beyin dokusuna infiltrasyonunu, inflamasyonla ilişkili aracı moleküller ile (sitokin, kemokin, serbest o...
Presentation
Full-text available
Giriş: Çocukluk çağında istismar ve/veya ihmale maruz kalan bireylerde erişkin yaşamda psikososyal strese karşı duyarlılığın arttığı ve bu durumun yetişkin yaşamda depresyon ve anksiyete belirtileri ile ilişkili olduğu bildirilmektedir (1-3). Bu çalışmada, klinik popülasyonda görülen depresyon ve anksiyete belirtilerinde çocukluk çağı travmaları v...
Chapter
Full-text available
Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB), obsesyonlar ve/veya kompulsiyonlarla seyreden, belirgin işlev ve zaman kaybına yol açan, erken başlangıçlı ve kronik gidişli bir psikiyatrik bozukluktur. OKB’de basamaklı tedavi uygulaması önerilmektedir. Tedavi seçenekleri arasında farmakolojik ajanlarla birlikte, bilişsel-davranışçı psikoterapi ve çeşitli somatik...
Article
Full-text available
Amaç: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocukluk yıllarında başlayıp, ergenlik ve yetişkinlik döneminde de devam eden bir nörogelişimsel bozukluktur. Biyolojik ve davranışsal yönden bireyler sabahçılık ve akşamcılık şeklinde farklı kronotiplere sahiptirler. Psikiyatrik bozuklukların kronotip farklılıklarıyla ilişkili olduğu düşünülmek...
Poster
Full-text available
GİRİŞ VE AMAÇ: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocukluk çağında başlayan, ergenlik ve erişkin yaşamı boyunca da devam edebilen bir nörogelişimsel bozukluktur. İnsanlar biyolojik ve davranışsal ritimlerdeki farklılıklar açısından “morningness (sabahçıl)” ve “eveningness (akşamcıl)” şeklinde farklı kronotiplere sahiptirler. Bu çalı...
Thesis
Full-text available
Amaç: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu çocukluk çağında başlayan, ergenlik ve erişkin yaşamı boyunca da devam edebilen nörogelişimsel bir bozukluktur. İnsanlar biyolojik ve davranışsal açıdan sabahçılık ve akşamcılık şeklinde farklı kronotiplere sahiptirler. Psikiyatrik bozuklukların kronotip farklılıklarıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir...
Poster
Full-text available
AMAÇ: İstifleme bozukluğu, aşırı toplama veya biriktirme ile karakterize olup, maddi değeri ne olursa olsun bir takım nesneleri aşırı edinme ve elden çıkaramama ile ilişkilidir. Gelecekte işe yarayabileceği düşüncesiyle toplanan veya biriktirilen bu nesneler yaşam alanlarında yığılarak, önemli birtakım tıbbi ve sosyal sorunlara yol açabilmektedir....

Network

Cited By