Frans Bosch

Frans Bosch
Hogeschool Fontys · Institute of Sports

About

18
Publications
64,686
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
148
Citations
Citations since 2016
16 Research Items
145 Citations
2016201720182019202020212022051015202530
2016201720182019202020212022051015202530
2016201720182019202020212022051015202530
2016201720182019202020212022051015202530

Publications

Publications (18)
Article
Full-text available
In deel 1 van deze reeks is het conceptuele fundament van de dynamische systeemtheorie toegelicht1 en in deel 2 is deze theorie toegepast bij een bewegingsanalyse van de honkbalpitch.2 Dit derde en laatste deel gaat in op de praktische vertaling van deze bewegingsanalyse naar fysieke training voor werpen in honkbal.
Article
Full-text available
In deel 1 suggereerden we dat een dynamische systeembenadering binnen de sport kan bijdragen aan (1) het vinden van generieke aspecten en principes van beweging en (2) het aanpassen van bestaande oefenstof om deze geschikter te maken voor het lerende systeem om daarmee (3) de transfer naar de daadwerkelijke sportcontext te verbeteren. In dit tweede...
Article
Full-text available
Concepten uit de dynamische systeemtheorie worden steeds meer toegepast in de sport. In een serie van (vooralsnog) drie artikelen zullen een aantal van deze concepten en de praktische vertaling ervan binnen fysieke training toegelicht worden. In dit eerste deel wordt vooral aandacht besteed aan het conceptuele fundament
Article
Full-text available
It is widely assumed that there is an eccentric hamstring muscle fibre action during the swing phase of high-speed running. However, animal and modelling studies in humans show that the increasing distance between musculotendinous attachment points during forward swing is primarily due to passive lengthening associated with the take-up of muscle sl...
Article
Full-text available
We have previously argued that there may actually be no significant eccentric, but rather predominantly an isometric action of the hamstring muscle fibres during the swing phase of high-speed running when the attachment points of the hamstrings are moving apart. Based on this we suggested that isometric rather than eccentric exercises are a more sp...
Article
Full-text available
The objectives of this systematic review were to (a) evaluate whether resistance training can improve the rapid force development in unloaded dynamic isoinertial multi-joint movements and (b) investigate whether these effects differ between untrained/recreationally trained and well-trained individuals. Four electronic databases were screened for st...
Article
Full-text available
Rapid force development is of paramount importance for most sports. An often overlooked performance limiting factor is muscle slack, which is represented by the delay between muscular contraction and recoil of the series elastic elements. We will review acute and long-term effects of applying cocontractions, countermovements (CMs), and external loa...
Chapter
Krachttraining is voor lopers, zeker voor midden- en langeafstandlopers, vaak een trainingsgebied dat weinig bij de natuur en het instinct van het lopen aansluit. De inrichting van de krachttraining kent voor lopers daardoor weinig voor de hand liggende uitgangspunten. Krachttraining wordt door veel trainers vooral gezien als iets waarmee men voorz...
Chapter
Lopen is een buitengewoon flexibele bewegingsvorm. Het looppatroon kan zich aanpassen aan tal van omgevingsfactoren, zoals wind mee of tegen, bergop, bergaf, zachte of harde en effen of oneffen ondergrond. Paslengte, pasfrequentie en lichaamshouding kunnen veranderen om die aanpassing zo optimaal mogelijk te maken.
Chapter
Zonder hulpmiddelen kan de mechanica van het lopen alleen aan de buitenkant worden bestudeerd. Men ziet dan in eerste instantie het op en neer bewegen van deelsegmenten van het lichaam.
Chapter
Het aanleren van een motorische vaardigheid is geen geïsoleerd proces. Motoriek is sterk verweven met sensoriek en conditie. Deze onderlinge verwevenheid is zo groot dat het maken van een onderscheid tussen conditionele variabelen (kracht, snelheid, uithoudingsvermogen enzovoort) en coördinatie moeilijk, zo niet onmogelijk en onzinnig is.
Chapter
Traditioneel vormen de motorische basiseigenschappen ten behoeve van de conditionele voorbereiding het uitgangspunt voor het achterhalen van de prestatiebepalende factoren (Van de Goolberg & Swinkels 1994) voor het succesvol afleggen van een bepaalde loopafstand. Op basis van de relatieve aandelen van de motorische basiseigenschappen kracht, snelhe...
Book
Dit boek biedt de nieuwste inzichten op het gebied van looptraining. Aan de orde komen innovatieve trainingsconcepten die gebaseerd zijn op recent wetenschappelijk onderzoek en op uitgebreide kennis van de trainingspraktijk. Looptrainers, fysiotherapeuten, leraren lichamelijke opvoeding en hardlopers kunnen hun voordeel doen met deze publicatie. V...
Article
Full-text available
In het eerste deel 1 van dit artikel is toegelicht dat stijgtijd bij explosieve bewegingen een belangrijke prestatiebeperkende factor is. Tevens is uitgelegd hoe deze stijgtijd kan worden beïnvloed. In dit tweede deel wordt beschreven hoe de bewegingscontext de mate van transfer van de (trainings- of test-) oefening naar de doelbeweging bepaalt. Oo...
Article
Full-text available
In de sport- en revalidatiepraktijk wordt steeds meer belang gehecht aan het trainen en meten van explosieve prestaties. Er zijn echter verschillende aspecten die de transfer van trainingen en metingen naar de doelbeweging beperken. We zullen hier in een tweetal artikelen op ingaan.

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Archived project
De dynamische systeemtheorie en ecologische psychologie worden steeds meer toegepast in de sport. In deze artikelenreeks zullen principes uit deze theorieën en de praktische toepassing binnen fysieke training toegelicht worden.