Frank Huysmans

Frank Huysmans
University of Amsterdam | UVA · Amsterdam School of Communications Research ASCoR

prof dr

About

49
Publications
24,128
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
363
Citations
Citations since 2016
7 Research Items
178 Citations
2016201720182019202020212022010203040
2016201720182019202020212022010203040
2016201720182019202020212022010203040
2016201720182019202020212022010203040
Additional affiliations
February 2012 - present
WareKennis
Position
  • Independent consultant, owner
October 2010 - January 2012
Netherlands Institute for Public libraries
Position
  • Programme manager Research and Knowledge Sharing
September 2005 - present
University of Amsterdam
Position
  • Professor of Library science

Publications

Publications (49)
Chapter
Full-text available
Public libraries, together with public broadcasting, are the only publicly funded cultural institutions with a broad social reach which includes groups of lower socioeconomic status and immigrants. Despite this crucial role they play, public libraries seem to have reached a turning point in the first decades of the twenty-first century. While they...
Article
Full-text available
Purpose The purpose of this paper is to measure reliability and validity of the Scoring Rubric for Information Literacy (Van Helvoort, 2010). Design/methodology/approach Percentages of agreement and Intraclass Correlation were used to describe interrater reliability. For the determination of construct validity factor analysis and reliability analy...
Book
Full-text available
Digital-only publication (card stack) to be read from https://digitaal.scp.nl/mediatijd/
Article
Full-text available
Dit artikel verscheen in Boekman 108 (september 2016), pp. 32-35. Enkele cijfers in dat artikel zijn in deze versie geüpdatet (op 2 september 2016). De openbare bibliotheek is ruim een eeuw oud maar nog zeer vitaal. Met nieuwe diensten en speciale programma's blijft zij een belangrijke factor bij het verspreiden van boeken onder een breed publiek.
Article
Purpose – The purpose of this paper is to compare the perceived benefits of public libraries between five culturally different countries: Finland, Norway, the Netherlands, South Korea and the USA. Design/methodology/approach – The data were based on representative samples of Finnish, Norwegian, Dutch, Korean and American adult library users. In Fi...
Article
Full-text available
There is a lack of clarity as to the effects of school libraries on children with a non-western background in the Netherlands, an educationally disadvantaged group. Using a longitudinal design involving an experimental and a control school, the present study examined whether an integrated library facility in a Dutch primary school has an effect on...
Article
Full-text available
The educational achievement of children from non-Western migrant families in the Netherlands and other Western countries lags behind that of natives, especially when it comes to language proficiency and reading ability. This literature review pinpoints what is known and what is as yet unknown about reducing learning disadvantages through school lib...
Article
Full-text available
Purpose – The purpose of this paper is to compare the perceived benefits of public libraries and their structure in the major areas of life between Finland, Norway and the Netherlands. Design/methodology/approach – The data were based on representative samples of Finnish, Norwegian and Dutch adult library users. In Finland a mail survey was used a...
Book
Full-text available
Deze rapportage beschrijft cijfermatig de belangrijkste trends en aspecten van het domein waarin de publieke omroep zich beweegt: het domein van media, informatie en communicatie. De opdracht is in overleg met de Raad voor Cultuur breed opgevat. Door middel van desk research, informatieinwinning per telefoon en e-mail en mondelinge interviews is in...
Article
Full-text available
Purpose ‐ This paper aims to describe the effects of the Dutch policy program the Library at School on primary school pupils' leisure book reading and attitude towards reading books, in the first year of the nationwide implementation of the program.Design/methodology/approach ‐ In monitoring the effectiveness of the Library at School, online questi...
Article
This article examines trends in the time use of Dutch adolescents and the relationship between their leisure and well-being. After outlining the policy assumptions of youth research and addressing issues of measurement, especially that of measuring well-being, longitudinal time diary data are used to assess trends in adolescents’ time use. Among th...
Book
Full-text available
De kennis over de leeswereld van basis- en middelbare scholieren is gering. Het merendeel van de onderzoeken (zoals het internationale PIRLS en PISA) richt zich op kinderen op één enkele leeftijd, wat het lastig maakt om een beeld te schetsen over meerdere jaren. Om meer grip te krijgen op de veranderingen met het klimmen van de leeftijd, en ook of...
Article
Full-text available
Public libraries in the Netherlands face growing scepticism about their value to communities and society at large. The digitization of media, information and communication gives rise to questions about the library’s function, as it still is based mainly on physical service provision. Furthermore, the current economic recession causes local, regiona...
Chapter
Full-text available
This entry provides an overview of the development and current state of archives, libraries, and museums as institutions, and the related professions and disciplines within the Netherlands. The entry describes social and political issues affecting information institutions from the early nineteenth century through contemporary concerns and issues. A...
Book
Full-text available
The public library is the biggest cultural institution in the Netherlands, with around 4 million members and 130 million items lent each year. Inspite of this, the library is under pressure: membership numbers and borrowings have been declining steadily for several years. In the last six years the public libraries have been working together with lo...
Book
Full-text available
+ Summary in english in the pdf + Nederlanders hebben weinig historische kennis en historisch besef. Tenminste, als je recente discussies over de Nederlandse identiteit mag geloven. Om het vermeende tij te keren werd de 'Canon van Nederland' ontwikkeld en zijn er plannen gemaakt voor het bouwen van een Nationaal Historisch Museum bij Arnhem. Maar...
Article
In deze bijdrage presenteren we analyses van mediagebruik aan de hand van tijdbestedingdata. Deze bevestigen de uitkomsten van veel onderzoek in binnen- en buitenland dat de primaire sociale context van het huishouden van belang is in de verklaring van de hoeveelheid tijd die mensen voor de televisie doorbrengen.
Chapter
Full-text available
Nederland ontwikkelt zich in de richting van een kennissamenleving. Dit vergroot het belang van informatie- en communicatievaardigheden. In dit hoofdstuk wordt onderzocht wie de koplopers in de kennissamenleving zijn, hoe en in welke mate zij ICT gebruiken bij studie, werk en in de vrije tijd en welke consequenties dat voor hen heeft in termen van...
Chapter
Full-text available
In meinem Beitrag möchte ich zeigen, wie Kultur und demografischer Wandel in den Niederlanden zusammenhängen. Den Terminus >Kultur< möchte ich hier auf Institutionen beschränken, die Menschen mit dem kulturellen Erbe, mit künstlerischer Tätigkeit und Produktion in Kontakt bringen - also Museen, Bühnen, Archive und Bibliotheken, aber auch Kunst- und...
Article
Full-text available
Het openbaar bibliotheekwerk in Nederland is een eeuw oud. Honderd jaar geleden was betrouwbare en goede informatie schaars en voor velen te duur. De openbare bibliotheken namen veel toegangsdrempels weg. Sinds enkele jaren hebben we dankzij digitalisering en internet vanuit de huiskamer toegang tot een overweldigend en divers aanbod aan informatie...
Article
Ten minste vijf ontwikkelingen hebben sinds 1990 het speelveld voor het mediabeleid van de overheid danig veranderd: digitalisering en technologische convergentie; economische convergentie, internationalisering en commercialisering; groeiende spanningen tussen journalistiek en politiek; veranderend mediagebruik in relatie tot overvloedig aanbod; en...
Article
In dit artikel staat de vraag centraal in hoeverre ‘de markt’ kan voorzien in doelstellingen die de overheid aan het mediabestel stelt, zoals pluriformiteit en kwaliteit. Door middel van een economisch-theoretische en een empirische analyse van veranderend mediagebruik wordt deze vraag beantwoord.
Book
Full-text available
Who are the people in the Netherlands with an active interest in cultural heritage and the performing arts, and who prefer to leave these forms of culture alone? Have the size and composition of the groups of 'culture-lovers' and 'culture-leavers' changed since the end of the 1970s? These are the central questions in this concise descriptive study....
Article
Full-text available
Against the background of the current European competitive media landscape, the media are more and more compelled to legitimize their activities in their own national context as well as at a European level. Meanwhile, the nature of the media diversity in The Netherlands has changed tremendously; from a society divided along political and religious...
Book
Full-text available
+ Summary in English in the pdf + Met de komst van commerciële televisie- en radiozenders en het internet is de hoeveelheid informatie en amusement enorm gegroeid. Technologische ontwikkelingen maken dat overal en altijd over vele mediadiensten kan worden beschikt. Welke consequenties heeft dit voor de wijze waarop mensen zich informeren, amusere...
Article
Full-text available
In action theoretical approaches to the study of mass communication processes, media production and reception activity is interpreted (or 'explained') from the point of view of individual consciousness. The intentionality of the actor is viewed as the starting point for human (social) action. Communication is regarded as a process in which actors i...
Article
A review of previous studies on children's comprehension of visual formal features did not warrant predictions about children's understanding of the formal features as used in three items from Sesamstraat, the Dutch version of Sesame Street. Therefore, a study was designed in which 45 children in the age range of 4–6 years watched the items and wer...
Thesis
Full-text available
Every time we pick up a book or switch on the television or the radio, we perform this activity - on purpose or not - at a particular time of the day. The choice of that particular moment may be motivated, e.g., by program schedules, but it may just as well have nothing to do with the time of delivery of the media content. However, media like telev...
Article
A considerable share of free time is spent in the social context of the household. The social character of living together affects the times of day at which activities take place. Time use research in households provides an opportunity to study the extent of household members' conducting the same activities at particular times of the day. A multile...
Article
In 'mainstream' European communication research, no satisfactory conceptual clarification of the relationship between time - as a social construction -and media use has been provided to date. The objective in this essay is to sketch the implications of a social science conceptualization of time by reviewing four books which deal with the relationsh...
Article
Full-text available
Differences in time use between Internet users and nonusers in the Netherlands are found mainly in the productive activities of paid work, childcare and household chores. Internet users spend two hours less per week on paid work and almost two hours less on childcare and domestic tasks. On the other hand, because more Internet users are students, t...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
To arrive at a better understanding in how public library systems perform their societal functions and mission. By comparing the interplay of inputs, throughputs, outputs and outcomes (incl. user evaluations) of public library systems between countries, insights are gained that can be put to use in improving public library networks. In so doing, the societal impact of public libraries can grow, and citizens can develop their personal knowledge, competencies and skills to a greater extent.
Project
to formulate empirically-based policy recommendations to local, regional, national, and supranational policy makers as to which values, functions and instruments the public library (system) of the future will represent