Francesco Ardolino

Francesco Ardolino
University of Barcelona | UB · Department of Modern Languages and Literatures

PhD in Catalan Literature

About

157
Publications
13,879
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
24
Citations
Introduction
Francesco Ardolino currently works at the Department of Modern Language and Literature, University of Barcelona. Francesco does research in Literary Semiotics, Cultural Studies and Philology. His current projects are 'Joan Maragall' and 'Postmodernity'. He is editor in chief of 'Haidé, Estudis maragallians' and 'Compàs d'amalgama'.
Additional affiliations
September 1996 - September 1998
Autonomous University of Barcelona
Position
  • Professor (Assistant)
February 1996 - present
Universitat de Barcelona
Position
  • Professor (Associate)

Publications

Publications (157)
Article
Full-text available
During the second half of the 20th century, Jordi Sarsanedas was a relevant actor in the bilateral relationship between Catalonia and France. His engagement as a cultural activist led him to occupy strategic positions to disseminate the Catalan language and literature. Suffice to say that he was Serra d’Or editor-in-chief, dean of the Institució de...
Article
Full-text available
Editorial note for 'Haidé. Estudis maragallians' #10
Article
Full-text available
Fa un parell d'anys, a la presentació del núm. 8 d'Haidé, jugàvem amb la facècia de si havíem de cel-brar la primera dècada de la revista durant el 2021, o bé durant el 2020 -atès que caldria incloure en el còmput el núm. 0 amb el qual vam emprendre aquest viatge. El nus gordià el va resoldre el confinament pandèmic i ara, com que no hi ha hagut mé...
Chapter
Presentazione di una scelta di racconti di Italo Svevo
Article
Full-text available
What is the role of translation in Maragall’s work? If his first goal was to bestow cultural support to Catalan literature with the addition of the European authors of Modernism, the second stage of the Catalan poet’s agenda becomes more ambitious, delving into the origins of Western literature and culminating in the translation of the Homeric Hymn...
Chapter
Full-text available
La fase de preparaci6 de l'edici6 crftica de les Obres Com p letes de Joan Maragall va durar, si fa no fa, tres lustres. Malgrat això, en el tram final tots els dubtes es van intensificar: calia tornar a decidir si posar els inter rogants capgirats a començament de frase per facilitar la lectura for dummies; si inserir o no un guionet en l'expressi...
Chapter
Full-text available
This article analyzes three works of 20th century Catalan literature translated into other languages and follows the respective receptions. The different versions of the novel 'Solitud', the 'Anthologie Lyrique' based on a selection of poems by Salvador Espriu and the translation into Italian of 'Dins el darrer blau', do not have, at first glance,...
Chapter
Estudi sobre la influència de "La Vida Nova" a les lletres catalanes a cavall entre els segle XIX i XX
Article
Full-text available
A la carta que Maragall envia a Salvador Albert, la pregunta pot semblar un intent de fugir d'estudi o, si més no, de desviar el discurs, que se centrava en el valor del llibre de l'amic, cap a un elogi, una mica genèric, de la crítica. I potser és així.
Article
Full-text available
In the letter Maragall sends to Salvador Albert, this question may seem like an attempt to escape thesubject or, at least, to divert the conversation, which focused on the value of the friend’s book, towards an a bit more generic praise of the critique. And maybe it is.
Chapter
Ampliació amb esmenes de l'article "Criteris de transcripció per a les obres maragallianes".
Chapter
Presentació de l'edició crítica de les Obres completes de Joana Maragall
Chapter
La presència del model maragallià dins l’obra de Joan Salvat-Papasseit toca una qüestió que cal afrontar des de la totalitat. El «poetavantguardistacatalà» fa servir, al llarg de la seva producció, tant la poètica de la paraula viva com els resultats que el seu autor de capçalera havia assolit en la seva creació literària. De fet, l’empremta es fa...
Conference Paper
Maragall funciona com una cremallera referencial que separa, d'una banda, els estudiosos del segle XIX, que hi arriben, amb esforç i paciència per no tancar el seu llibre d'història ideal de la literatura catalana -el que culmina amb Verdaguer-, i, de l'altra, els maragallistes sensu lato, que solen llegir el segle XX a partir de les figuracions de...
Book
L'edició critica que reproduim a continuació es basa en el text publicat per L'Avenç el 1898. Hem assenyalat, a les notes a peu de pàgina, les variants substancials respecte a la versió [...]
Chapter
Full-text available
«He decidit, despres del divorci, reprendre pel meu compte la publicació de FIRE». La frase es treta de la novel·la «La Fugida d'Urània» (2018) de Susanna Rafart. La redacta, en una carta, la directora (fictícia) d'una revista inventada; pero el personatge, Ella Comabella, va ser construït com a alter ego de Dolors Monserda -que va ser col·laborado...
Article
Full-text available
Ressenya a la traducció del Decameró feta per Maria Aurèlia Capmany
Article
Full-text available
A Joan Maragall Dictionary should be written. It would contain a relatively limited number of lexemes—Fifty? Sixty?—and, in the first place, the approaches that the author himself had made to those words should be added, despite being contradictory. Then, with different typographic characters, there would be interpretations that the contributors of...
Article
Full-text available
Caldria redactar un Diccionari Joan Maragall. Posar-hi un nombre relativament limitat de lexemes-cin-quanta?, seixanta?-i afegir-hi, en primer lloc, les aproximacions que l'autor mateix havia fet a aquells mots, encara que siguin contradictòries. A continuació, amb caràcters tipogràfics diferents, hi aniran les interpretacions que els col·laborador...
Book
Aquest volum aplega la majoria de les intervencions de les Jornades Internacionals "Manuel de Pedrolo, una mirada oberta", celebrades a la Universitat de Barcelona i la Universitat de Lleida els dies 24, 25 i 26 d'octubre de 2018. Dividit en dues parts, la primera, sota l'epígraf de "Crítica", reuneix estudis crítics sobre diverses facetes de l'obr...
Book
Aquest llibre és la culminació i el resultat directe del Simposi Trias sobre Maria Aurèlia Capmany que va tenir lloc a Barcelona els dies 7, 8 i 9 de desembre de 2018 i que va ser un dels actes més destacats de l'Any Capmany. El simposi va esdevenir una ocasió magnífica perquè alguns dels principals especialistes en l'obra i el pensament de l'autor...
Conference Paper
Full-text available
Descrizione delle traduzioni di Solitud e comparazione tra le due versioni italiane.
Conference Paper
Aquesta comunicació presenta una visió de les valoracions que Maragall fa del Modernisme al llarg de la seva producció literària i periodística, i ressalta el canvi ideològic de l'autor al voltant de 1900.
Chapter
Presentació de les tragèdies franceses de D'Annunzio
Article
Full-text available
¿Cuál es la situación actual de la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada? ¿Cuál ha sido la contribución de 452ºF. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparaday de sus publicaciones al campo de la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada? Estas preguntas son el punto de partida para las reflexiones que integran esta...
Chapter
Perspectives de lectura de la producció narrativa en català durant les dues primeres dècades del segle XXI
Article
Full-text available
Sobre la poètica de Mireia Calafell
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
L'Elogi de la Poesia ho confirma: imitació, tradició i influència són els components de l'estratigrafia cultural amb què es consoliden l'escriptura i la poètica de Maragall. Potser el tríptic belluga i, per es-tabilitzar la cadira, cal posar-li una quarta pota, això és, la traducció, un element que ja hem ressaltat en el passat, tot i que en una di...
Article
Full-text available
Aquest dossier inclou vuit articles, extrets, reelaborats o derivats dels TFM defensats durant el bienni 2016-2018 dins el marc del Màster Oficial CRIC (Construcció i Representació d'Identitats Culturals) de la Universitat de Barcelona. La diversitat que caracteritza les nostres recerques és representada per unes contribucions que abracen temes que...
Chapter
Full-text available
Sobre Jordi Sarsanedas i Vives. Poeta i narrador. premi d'Honor de les Lletres Catalanes 1994.
Chapter
Full-text available
Anàlisi de la del recull "Contes de glòria i d'infern" de Diego Ruiz
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
One of the burning issues of the Catalan ecdotic is the acceptance of shared criteria for the treatment of texts written in the prefabrian period. This text formulates an articulated proposal applied to the complete work of Joan Maragall, both in Catalan and in Spanish, and extensible to the production of other contemporary authors. The rules set f...
Conference Paper
Costruzione e analisi di un lessico sveviano applicato alla "Coscienza di Zeno"
Article
Full-text available
The novel "Un giorno perfetto" (A Perfect Day, 2005), which was adapted for the cinema by Ferzan Özpetek in 2008, is Melania G. Mazzucco’s only novel to date to foray into the terrain of crime fiction.The frenetic pacing, the penchant for the ordinary and quotidian, and the fetishizing of weapons all work to create expectations that the narrative d...
Book
Full-text available
Hi ha concepte que semblen diàfans, però que poden tornar-se ambigus quan hi reflexionem amb atenció, com el de la violència. Si bé actualmentt aquest terme envaeix el nostre espai i sovint el llegim de manera unívoca, en el moment en què hi aprofundim hem de reconsiderar-ne el significat. Així mateix, la identitat, que ha estat el tema nuclear de...
Conference Paper
Propostes per a un model crític basat en la dialèctica individu vs. col·lectivitat
Chapter
Full-text available
Grilli's interpretation of Joan Maragall -the poet who has been purported to be a symbol of Catalan Modernism- is a kaleidoscopic study of literature, art and music. Nonetheless, it maintains an internal coherence over the course of the Grilli's critical reading and thinking. His maragallian analysis are organized in three points: the Montale's tra...
Article
Full-text available
La carta a Pijoan del 27 de novembre de 1907, de la qual procedeix el fragment anterior, sembla resumir la dialèctica maragalliana entre dos activismes, el poètic i el polític. I tanmateix, descontextualitzar-la i banalitzar-la ens portaria cap a una incomprensió generalitzada de l'autor i les seves circumstàncies. Si mirem les argumentacions de ll...
Chapter
Full-text available
Transcripció i edició crítica del dietari poètic de l'any 2006 escrit per Jordi Sarsanedas
Article
Full-text available
Introduction to the poetry of Maria Josep Escrivà
Chapter
Full-text available
Chapter
Full-text available
Pròleg a Luigi Pirandello, Sis personatge en cerca d'autor (trad. de Jordi Sarsanedas)
Article
Full-text available
In this article we offer a series of tableaux belonging to contemporary Romance literatures written by women, through a focus on a common feature which is that of the urlo (scream). Based on a selection of works mainly Italian, but also taken from other literatures of the Romance sphere, we address this motif of urlo in its multiple aspects: from p...
Article
Full-text available
Potser «urgència» no és el substantiu adequat si convé aplicar-lo als assumptes interns d'una revista especialitzada i amb periodicitat anual com és Haidé. Tanmateix, hi ha alguns temes que semblen de-manar a crits un dossier monogràfic. Al Primer Congrés Internacional Joan Maragall, Joaquim Molas remarcava la necessitat d'un estudi sistemàtic i ap...
Conference Paper
A més de les diverses activitats de novel·lista, poeta i promotor cultural, Jordi Sarsanedas va ser també traductor del francès, l'anglès i l'italià. Tanmateix, el seu coneixement aprofundit de la llengua francesa també li va permetre treballar en la direcció inversa. Així, doncs, va dur a terme la confecció de l'Anthologie Lyrique de Salvador Espr...
Article
Full-text available
Review of Enric Balaguer's, "Constel·lacions postmodernes"
Article
Full-text available
Seria injust acusar Maragall d'una obsessió amb la fama i, d'altra banda, seria un acte de ceguera afir-mar que no estava gens interessat en la supervivència del seu llegat. A les Notes autobiogràfiques del 30 de juny de 1886 ja ho admetia: «La glòria ha sigut mon somni des de ma més tendra adolescència; però no ha passat de somni». I al final ho c...
Article
Full-text available
The concept of postmodernity has been interpreted in various different ways in accordance with its use as a historical period, in theoretical debates or in other specific contexts. This article reviews its use in the interpretation of the latest Catalan literature and puts forward some ideas towards a history of the literature of the twentieth and...
Article
Full-text available
Review of Joan Cuscó i Clarasó, "Francesc Pujols, filòsof"
Article
Full-text available
Article
Full-text available
Ens anem allunyant, suaument, de l'Any Maragall i els seus esdeveniments. Tanmateix, encara des-cobrim, de tant en tant, algun treball que s'havia escapat de la nostra atenció, o bé assistim a la publi-cació d'estudis que havien estat llegits a conferències o congressos. En aquesta última categoria, cal ressaltar el volum Maragall: textos i context...
Article
Ressenya de la traducció catalana de "L'umorismo" de Luigi Pirandello
Chapter
Full-text available
Analysis of textual variants in Giuseppe Ungaretti's "Lucca"
Article
Full-text available
Ressenya a la traducció catalana de L'humorisme de Luigi Pirandello.
Chapter
Full-text available
Nel 1945 Francesco Biondolillo licenziava un florilegio dello "Zibaldone" con un titolo, "Pensieri anarchici", che ne palesava la prospettiva volutamente forzata. Sta di fatto che la struttura da breviario imposta all'antologia e la presentazione telegrafica e poco convincente del curatore non offrivano appigli validi a una proposta di lettura che,...
Article
Full-text available
Review of Teresa Solana's "L'hora Zen"
Article
Full-text available
Introduction to Manuel Forcano's writing
Article
Full-text available
Review of Txema Martínez, "Dol"
Chapter
Full-text available
Anàlisi de les formes amb què Joan Maragall deixa les seves petjades autobiogràfiques dins les seves obres de creació
Article
Full-text available
Just després de la segona guerra mundial, dos escriptors italians es van encarar amb la poesia de Joan Maragall. La versió de Montale del «Cant Espiritual» ha generat debats i interpretacions diferents, mentre que la publicació d'una petita antologia de poetes catalans per part de Pasolini va quedar en l'oblit durant molt de temps i ha estat rescat...
Article
Full-text available
L'any 2002, l'Association Française de Catalanistes i la Deutscher Katalanistenverband organitzaven, a Montpeller, un Col·loqui Europeu d'Estudis Catalans articulat en dues seccions, una de les quals duia per títol «La recepció de la literatura catalana a Europa». A la crida de comunicacions, s'specificava que «relativament a la literatura catalana...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
Leonardo Sciascia envejava als francesos el fet de tenir comunitats de lectors fidels que es formaven al voltant del nom d'alguns escriptors: aquestes associacions «d'amics» les considerava com a senyals d'una civilització intel·lectual gairebé desconeguda als italians. Però la veritat és que, després de la seva mort, es va constituir el grup «Amic...
Article
Full-text available
La presentació de la traducció italiana d'Ulisses a alta mar va tenir lloc a Venècia l'any 2000. Patrizio Rigobon, que seria Premi Pompeu Fabra a la Promoció de la Cultura Catalana, hi va fer de mestre de cerimònia i em va explicar que Massimo Cacciari, després de subratllar que les primeres obres filosòfiques en llengua vulgar van ser escrites en...
Article
Full-text available
Es difícil encontrar declaraciones programáticas en los volúmenes de Manuel Forcano: parece inmune a los ataques de rabia o a las urgencias de explicación que en muchos poetas contemporáneos se resuelven en prólogos o epílogos escritos a la manera de panfletos. Sin embargo, deja traslucir intenciones y propósitos en intersticios impensables, como l...
Chapter
Se, da una parte, risulta a tutt'oggi complicato parlare di letteratura neorealista senza suscitare fraintendimenti, la situazione appare simile in terra catalana per quanto riguarda il cosiddetto "realismo storico". Per cui, pur risultando evidente il legame che il movimento letterario catalano imbastisce con uno dei suoi antecedenti europei più r...
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
Review of L. Noguera, E. Plantada, J. Duran, "Els llops"
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
Review of Giovanni Albertocchi, "Entre dos segles (XIX i XX): la doble vida de les paraules", Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2008
Article
Full-text available
The influence of Italian culture on the creative writing of Jordi Sarsanedas seems almost anecdotal, although the author’s work is marked by an Italian phase, a three-year period that straddles the fifties and sixties. The aim of this article is to give evidence of some Italian sources and readings of the author, analyse his treatment of the settin...
Article
Full-text available
Levi, Primo (2005). A una hora incierta
Book
For a writer in the Catalan language, the Sant Jordi Prize represents the same as the Goncourt for the French or the Booker for the English: the highest award that can be won, the most prestigious, the one that culminates a career or writes one's name in letters of gold in the history of the country's literature. The prize was created in 1960 by Òm...
Chapter
Full-text available
Introduction to life, works and Catalan reception of Salvatore Quasimodo
Article
Full-text available
In the year 1903 Manuel de Montoliu published the first Catalan version, in prose and poetry, of La Vida Nova, which meant an important stage within the history of pre-Raphaelitism and modernism in Catalonia. In this article the first Dantesque influences in the poetic production of the translator will be detected, the stage of preparation and of p...
Chapter
Full-text available
Studio dei rapporti tra Futurismo italiano e Futurisme (e altre avanguardie) in Catalogna
Article
Full-text available

Network

Cited By