Filiz Mutlu Yildirim

Filiz Mutlu Yildirim
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | ÇOMÜ

Ph.D

About

25
Publications
2,945
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
48
Citations
Introduction
Mathematical Engineering - Business Administration - Finance and Accounting - Integrated Reporting - Sustainability
Education
September 2014 - June 2020
Yildiz Technical University
Field of study
  • Business Administration - Finance and Accounting
September 2008 - June 2012
Yildiz Technical University
Field of study
  • Mathematical Engineering
September 2003 - September 2007
Vefa High School
Field of study

Publications

Publications (25)
Article
Full-text available
Purpose Purpose – The purpose of this study is to analyze the conformity of the impact of corporate finance decisions on market value with the basic theoretical approaches in the two emerging economies, which show great similarities in terms of the economic structures, and to examine the results obtained by determining how these decisions affect m...
Article
Full-text available
Efforts to maintain competitive advantages and maximize market values by increasing the non-financial performances of the corporations as well as their financial performances made the studies on integrated reporting important and necessary. In this study, it is aimed to determine the indicators representing multiple capitals in integrated reporting...
Article
Full-text available
Purpose In integrated reporting, financial and non-financial performance is presented interactively, as the value creation abilities of corporations are shaped via capitals, the importance of the topic increases day by day. In addition to this, differentiation of importance of basic and sub-dimensions representing capitals between institutions lead...
Conference Paper
Full-text available
Yatırım kararlarında kritik rol alan portföy teorilerinin esas amacı, riski minimize ederken getiriyi maksimuma çıkaracak en uygun kombinasyona ulaşmaktır. Basit çeşitlendirme temeline dayanan Geleneksel Portföy Teorisinde menkul kıymet sayısının artırılması ile riskin azaltılabileceği görüşü savunulmaktadır. Markowitz tarafından 1952'de geliştiril...
Article
Increasing efficiency and security expectations with the technological developments in the financial sector have necessitated more effective solutions in issues such as financial failure prediction, portfolio selection, market analysis, risk assessment, and stock price estimation. At this point, artificial intelligence optimization algorithms come...
Conference Paper
Full-text available
Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırladığı Küresel Riskler Raporu’na (WEF, 2020) göre; 2007 yılı için iş dünyasında en olası görülen beş riskin %60’ı ekonomik iken 2020’de ise bu risklerin tamamı çevresel faktörlerden oluşmaktadır. Bu durum, Brundtland Raporu’nda (WCED, 1987) “Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğinden ödün verme...
Poster
Full-text available
İnsanlığın ortak refahını sağlamak için Birleşmiş Milletler, 2030 yılına kadar gerçekleşmesi hedeflenen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nı kabul etmiştir. Bu eylem planı, “yoksulluğun ve açlığın sonlandırılması, sağlıklı ve kaliteli yaşam, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sanitasyon, erişilebilir ve temiz enerji, insana...
Conference Paper
Full-text available
Coronavirus disease 2019 (Covid-19) is an infectious respiratory illness with frequent symptoms of fever, cough, and shortness of breath. Following the first case was identified in China's Wuhan city of Hubei province in November 2019, the disease has spread all over the world and caused of a global health crisis in a short period. The high mortali...
Article
Full-text available
The fact that several environmental and social risks are on increase and have become a more complex structure with globalization, they impose greater jeopardy to countries than economic risks. Hence, it is necessary to investigate the relationship between the performances related to these risks. For this purpose, environmental and social performanc...
Conference Paper
Full-text available
Salgın hastalıklar, biyolojik tehditler, iklim değişikliği gibi birçok risk faktörü küreselleşmeyle birlikte daha da kritik bir boyut kazanmaktadır. Bu durum dünya genelinde ekonomik kaygıların artmasına, tüketim ve tasarruf eğilimlerinin farklılaşmasına neden olmaktadır. Nitekim, 2019 yılının Kasım ayında Çin’de başlayan ve başta Avrupa ülkeleri v...
Article
Full-text available
Öz: Refah düzeyi, makro ölçüde ilerlemelerin izlenip gerekli stratejilerin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Her ne kadar ekonomik unsurlar refah düzeyi değerlemesinin odağında yer alsa da yaşanan krizlerle birlikte eşitlik, sağlık, güvenlik ve kaliteli yaşam gibi sosyal konulara ilişkin endişelerin artması, bu değerlemede sosyal göstergele...
Conference Paper
Full-text available
Covid-19 küresel salgını ilk olarak Kasım 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmış, kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılmıştır. Vaka sayılarının artması ve zorunlu karantina uygulamaları ekonominin genel işleyişini olumsuz yönde etkilemiş, iş yapma kültüründe ve şekillerinde farklılıkları beraberinde getirmiştir. Global ölçekte yaşanan bu kriz...
Thesis
The main objective of this study is to develop a proposal for a model based on multiple capitals to evaluate integrated corporate performance. The study is unique in that it adds a new dimension to the capitals defined in the International Integrated Reporting Framework by adding governance capital. Another unique aspect of the study is that it pro...
Conference Paper
Kurumsal performans değerlemesinde sadece finansal performansın göz önüne alınması paydaşların gün geçtikçe artan nitelikli bilgi ihtiyacını karşılamada yetersiz kalmaktadır. Bu noktadan hareketle, finansal ve finansal olmayan performansın bütünsel ve etkileşimli bir biçimde ele alındığı entegre performans kavramı öne çıkmaktadır. Literatürdeki çal...
Article
Full-text available
Yatırım ve finansman kararlarının etkinliği, sermaye maliyetinin düşürülmesi ve bunun sonucunda piyasa değerinin maksimize edilmesinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede, firmaların finansal performanslarını arttırarak, sürdürebilir rekabet avantajlarını koruma istekleri yatırım ile finansman kararlarının ve ilgili göstergelerin piyasa...

Network

Cited By