Figen Kırkpınar

Figen Kırkpınar
Ege University · Department of Animal Science

Professor

About

77
Publications
35,353
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
748
Citations
Citations since 2017
27 Research Items
423 Citations
2017201820192020202120222023020406080
2017201820192020202120222023020406080
2017201820192020202120222023020406080
2017201820192020202120222023020406080
Introduction
Figen Kırkpınar currently works at the Department of Animal Science, Ege University.

Publications

Publications (77)
Article
Full-text available
Hayvansal üretimde sürdürülebilirlik; gelecek nesillerin gıda ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden toplumun mevcut gıda ihtiyaçlarının karşılanması şeklinde tanımlanır. Kanatlı üretimi, hayvansal üretimin diğer alanlarına kıyasla daha çevre dostu olmasına rağmen sera gazları, ötrofikasyon ve asidifikasyon gibi çevresel etkileri göz ar...
Article
Amaç: Bu çalışmanın amacı, rasyona tarçın yağı ilavesinin organik ve konvansiyonel mısırın rumende parçalanabilme özellikleri üzerine etkisini naylon torba tekniğinden yararlanarak belirlemektir. Materyal ve Metot: Çalışmada hayvan materyali olarak Menemen genotipine ait 3 yaşında ve yaklaşık olarak 45-50 kg canlı ağırlığında 3 adet rumen fistüllü...
Conference Paper
Antibiotics play a huge role in poultry production as they are used to treat clinical diseases, to prevent and control common diseases and to enhance animal growth. However, misuse of antibiotics over time has led to the development of antimicrobial resistance in both animals and humans. Therefore, antibiotic free production of poultry has been on...
Conference Paper
Hayvansal üretim içerisinde kanatlı kümes hayvanları endüstriyel üretime uygunlukları, yüksek verim düzeyleri ve daha iyi yemden yararlanma kabiliyetlerinden dolayı insan beslenmesinde değerli ve ucuz hayvansal protein kaynaklarının (yumurta ve et) teminine olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda gerek yumurta tavukçuluğu gerekse etlik piliç yetiştiricil...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışma organik etlik piliç karma yemlerine zeolit ilavesinin performans üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 400 adet karışık cinsiyette Hubbard Red Isa Ja yavaş gelişen etlik civciv kullanılmıştır. Hayvanlar Kontrol ve Zeolit olmak üzere iki gruba ayrılarak, organik yetiştirme koşullarında 12 hafta süre ile bakılmış...
Conference Paper
Full-text available
Dünya nüfusunun kontrolsüz artması, beslenme uzmanlarının sağlıklı ve dengeli besleme konusunda uyarılarda bulunması kanatlı endüstrisine olan talebi her geçen gün artırmaktadır. Günümüzde kanatlı endüstrisinde gıda ile yem üretimi arasında yoğunlaşan rekabetin azaltılması, ürün kalitesinin iyileştirilmesi, çevre dostu ve sürdürülebilir bir üretim...
Article
Full-text available
The growing consumption of ruminant animal products gives rise to a huge demand of animal feed in growing countries. By-product feeds, waste fruits-vegetables, and crop residues should be considered as a valuable alternative feed resource in ruminant nutrition. This waste can be reutilized and converted by ruminants to valuable products for human b...
Article
Amaç: Bu çalışmada etlik piliç karma yemlerine ilave edilen karotenoidlerin et kalite özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Yöntem: Çalışmada hayvan materyali olarak 840 adet günlük yaşta Ross 308 erkek etlik civciv kullanılmış ve eşit sayıda rastgele yedi gruba ayrılmışlardır. Birinci grup (K); renk maddesi katkıs...
Conference Paper
Full-text available
In intensive production, freshly hatched cockerels are culled in the layer hatchery (7 billion males each year), On the other hand, for meat production rearing female birds has not economic benefits because of male broiler chicks have a faster growth rate and better feed efficiency than females. In this regards several methods are being developed f...
Conference Paper
The poultry industry has advanced remarkably over the past 30 years. In particular, broiler production has been the most successful than any other sector in the animal industry. Production standards of broilers have continuously improved over this period, with modern broilers reaching a live average weight of 2.5 kg at 33 – 35 days. Today, under no...
Article
Full-text available
Amaç: Çalışmada etlik piliç karma yemlerine ilave edilen karotenoidlerin performans üzerine etkileri incelenmiştir. Materyal Metot: Bu amaçla 840 adet günlük yaşta Ross 308 erkek etlik civciv rastgele yedi gruba ayrılmıştır. Birinci grup; renk maddesi katkısı yapılmayan ve standart yemle beslenen kontrol grubu, ikinci grup; standart karma yeme 80 p...
Conference Paper
Full-text available
Due to the increasing prices of fossil fuels and global warming, the extension and utilization of renewable energy resources has becoming an important component of a sustainable global energy strategy. Biogas is a clean, efficient, and renewable source of energy, which used as a substitute for other fuels in order to save energy. A biogas system is...
Article
Full-text available
Environmental pollution is defined as the disruption of normal ecological balance with emmision of various substances and energy residues as a result of human activities. Animal production is one of the major human activity that enables this emission to increase significantly. Although ruminants play an important role in the effects of animal produ...
Conference Paper
Full-text available
Ozet: İnsanların beslenmesinde hayvansal gıdaların önemi göz ardı edilemez. Hayvansal gıdaların kalitesini, hayvan sağlığı, manejman, yem ve yem katkı maddeleri etkiler. Hayvanların sağlıklı bir üretim yapabilmeleri için başta enerji ve protein olmak üzere birçok besin maddesi yemler ile yeterli ve dengeli olarak karşılanmalıdır. Hayvansal üretimde...
Article
Full-text available
Monokromatik aydınlatmanın etlik piliç performansı, karkas özellikleri ve bazı kan parametreleri üzerine etkilerini belirlemek amacı ile yürütülen bu çalışmada toplam 504 adet günlük erkek civciv (Ross-308) kullanılmıştır. Dört tekerrürlü (42 civciv) olarak, üç farklı muamele grubunda kompakt floresan (KF)- kontrol, mavi led (ML)-470 nm ve yeşil l...
Article
Full-text available
Objective: The experiment was conducted to determine the individual and combined effects of probiotic, prebiotic and enzyme on performance, carcase, organ, intestinal pH and viscosity of broilers. Material and Methods: A total of seven hundred day-old male Ross-308 broiler chicks were individually weighted and distributed into 28 floor pens with 25...
Chapter
Full-text available
Conference Paper
Near-infrared reflectance spectroscopy (NIRS) were used to predict the nutritive characteristics of 36 chocolate samples as an unusual feedstuffs which were manufactured for human consumption but which are no longer intended for human consumption due to problems of manufacturing or expiration of internal sell-by date. Firstly chocolate samples were...
Article
Full-text available
In broiler production which is based on fast and high live weight gains, it is important to provide nutrient and energy needs for the birds. Due to some problems in conventional feed materials that used to provide for these needs, alternative feed materials are required. Insects which in the chickens natural diets, are promising for this purpose. A...
Conference Paper
In this study it was aimed that the chocolate of as surplus or non-use of food marketing were determined feed values and compared to maize grain. Chocolate samples, collected six different production units, were analyzed the chemical composition, in vitro organic matter digestibility (OMS) and metabolizable energy (ME) values. The chemical values a...
Article
Full-text available
Bu çalışma organik yonca ununun yavaş gelişen organik etlik piliçlerin karma yemlerinde kullanılmasının karkas özellikleri, nispi organ ağırlıkları, bağırsak viskozitesi, incik ve ayak renk değeri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, toplam 225 adet günlük yaşta erkek ve dişi karışık Hubbard Red JA etlik civciv kullanılmış...
Article
Full-text available
Bu çalışma, organik yonca ununun yavaş gelişen organik etlik piliçlerin karma yemlerinde kullanılmasının et kalitesi üzerine etkileri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, toplam 225 adet günlük yaşta erkek ve dişi karışık cinsiyette Red JA ırkı broyler civciv kullanılmıştır. Civcivler canlı ağırlık (CA) farklılıkları istatistiki olarak önems...
Article
Full-text available
The present study was conducted to determine the chemical compositions and antioxidant activities of some essential oils of some medicinal and aromatic plants widely used in feed or food industry. The major compounds of the essential oils of cinnamon, cumin, laurel, mint, oregano, rosemary and sage are cinnamaldehyde propylene glycol acetal (41.50%...
Article
Full-text available
The aim of this study was investigate the effects of whole wheat scattered the litter on performance, carcass characteristics and viscosity and pH of excreta in male broilers. A total 336 male chicks (Ross-308) were randomly distributed into two dietary treatments of four replicates each. Same starter (0 to 21 d) and finisher diets (22 to 45 d) wer...
Article
Full-text available
The objective of the study was to compare the carcass characteristics, meat quality, and blood parameters of slow and fast grown female broiler chickens fed in organic or conventional production system. The two genotypes tested were medium slow-growing chickens (SG, Hubbard Red JA) and commercial fast-growing chickens (FG, Ross 308). Both genotypes...
Article
Full-text available
The experiment was conducted to determine nutritive values of caramba (Lolium multiflorum cv. caramba) fresh, silage and hay by in vivo and in vitro methods. There was a statistically significant difference (p<0.01) in crude protein content value between fresh caramba (12.83%) and silage (8.91%) and hay (6.35%). According to results of experiment,...
Article
Full-text available
ABSTRACT:This study was conducted to determine the effects of diet supplementation of dried distillers’ grain with soluble (DDGS) and yucca (Yucca schidigera) on broiler performance, intestinal viscosity, carcass traits, and marketing. A total of 360, 21-d-old male broiler chickens were divided into 4 groups as 1: Control (C, corn based diet, witho...
Article
Full-text available
Abstract 1. The experiment was conducted to determine the individual and combined effects of two essential oils, oregano and garlic, on carcass characteristics, meat composition, colour, pH and sensory quality of broiler meat. 2. The diets were supplemented with: no essential oil (control), oregano essential oil or garlic essential oil at 300 mg/kg...
Article
Full-text available
This study was conducted to investigate the effects of feeding with whole barley and triticale (unground) either through a mixed or separate feeding on the growth performance, gastrointestinal system, nutrient digestibility, and blood constituents in turkeys. A total of 150 four-week-old Hybrid female turkey poults randomly allotted in 5 equal grou...
Article
Full-text available
This study was conducted to determine the effects of high levels of inorganic Copper Sulfate (CuSO4) and organic Copper Proteinate (CuP) supplementation to the rat diet on grwth performance, Copper (Cu) and Zinc (Zn) contents of liver, heart, kidney, spleen and bone in addition Cu contents of faeces and serum Cu levels. A total of 66 Wistar weanlin...
Conference Paper
zet Kurutulmuş çözünürlü damıtık tahıl (DDGS) adıyla bilinen ve kuru ögütmeli yöntem ile tahıllardan etanol üretiminde ortaya çıkan yan ürün kullanılabilir olan bir yem hammaddesidir. Etanol endüstrisi gelismeye devam ettikçe damıtık tahıl arzı artacak ve spesifik hayvan besleme uygulamalarına dönük, farklı besleme özelliklerine sahip damıtma yan ü...
Article
Full-text available
The experiment was conducted to determine the individual and combined effects of oregano and garlic essential oils on performance, carcase, organ and blood characteristics and intestinal microflora of broilers. Four starter and grower diets were formulated to provide a similar nutrient profile with the exception of using two feed additives or a com...
Article
Full-text available
The experiment was conducted to determine the effects of dietary supplementation of oxidised oil with or without vitamin E on performance, nutrient digestibility, some blood traits, lipid peroxidation and antioxidant defence system of male broilers. The supplementation of oxidised oil with or without vitamin E to the grower diets did not significan...
Article
Full-text available
This experiment was performed to determine the effects of dietary ascorbic acid (ASA) supplementation oil blood components, leukocyte and tonic immobility of male turkeys under summer conditions. A total of 120 one-day-old male turkeys were fed with three different diets. The experimental diets were: control without ASA (ASA-0), 150 mg of ASA/kg (A...
Article
Full-text available
This study was designed to evaluate the effects of dietary prebiotic (mannan oligosaccharide = MOS) and probiotic (Saccharomyces cerevisiae = SC) in finishing turkey diets on carcass, cut yield, meat composition and colour. A total of 72 ten-weeks-old Big6 male turkey poults were used in the trial. There were eight replicate floor pens per floor wi...
Article
Full-text available
This study was designed to evaluate the effects of dietary mannan oligosaccharide (MOS) and Saccharomyces cerevisiae (SC) in finishing turkeys’ diets on performance, intestinal microflora, duodenal viscosity and pH, and blood constituents. A total of seventy-two, Big6, 10-week-old, male poults were divided into three dietary treatments and eight re...
Article
Full-text available
This experiment was conducted to determine dietary supplementation of ascorbic acid (ASA) on the performance, carcass, bone traits and, some serum indices of broilers. A total of 180 day-old chicks were distributed into 3 treatment groups with 6 replicate containing 10 chicks each. The experimental diets were: (1) control, no dietary ASA supplement...
Article
This study was carried out to estimate variance components and heritability for tibial dyschondroplasia, valgus-varus deformity, hock burns and foot-pad burns. A total of 1,404 1-d old Hubbard chickens were used. Individual weekly body weights, sex and the leg disorders were recorded. At slaughter, left leg was removed from each carcass and tibia w...
Article
Full-text available
Heat stress is major welfare problem in the poultry industry. Huge economic losses occur every year because of mortality and decreased production due to high environmental temperatures. This experiment was conducted to determine the effects of level of inclusion of ascorbic acid supplementation to the diet on performance, carcass composition and bo...
Article
Full-text available
This experiment was conducted to determine the dietary supplementations of betaine on performance carcass, bone and blood traits of broilers in natural summer condition. A total of 180 broilers were divided into three experimental groups. The experimental diets were; Control, without any dietary addition, dietary supplemental betaine (Betafin®) 1 g...
Conference Paper
Full-text available
Turkeys are constantly being genetically selected and improved till now for better performance, however some problems occurred related to metabolically and physiological. Thus, owing to fast growing and high live weight some problems revealed as to circulation and skeletal system. Restricted feeding methods were enhanced alternatively preferring to...
Article
To evaluate in vitro T lymphocyte proliferation and specific antibody response to hepatitis B vaccination in two groups of rats fed with normal and marginal zinc content. Twenty-two Wistar-Albino rats were randomly assigned into two groups and were fed with constant diet. Zinc was suplemented 10mg/kg dry weight in group I (marginal zinc content) (n...
Article
Full-text available
The present study was conducted to determine the effects of different pelleting temperature on tibia mineralization, calcium, phosphorus content of serum and growth performance of broilers fed phytase-supple- mented diets. The basal experimental diet type was typical maize-soybean meal. The basal diet was supplemented with a microbial 6-phytase (No...
Article
Full-text available
Worlds-poultry-science-association/WPSA-italy-2006/10607.pdf Effects of short day (16L:8D) length on broilers: some physiological and welfare indices S. ÖZKAN*, S. YALÇIN, Y. AKBAŞ, F. KIRKPINAR, Y. GEVREKÇİ, and L. TÜRKMUT Faculty of Agriculture, Department of Animal Science, Ege University, 35100 Izmir, Turkey. * corresponding author: sezen.ozka...
Article
Full-text available
Four hundred and eighty 54-week old Nick-Brown hens were assigned to four dietary treatments. Each treatment consisted of four replications of 10 cages (three hens per cage). The experimental diets were: 4.5 g available phosphorus (aP)/kg without phytase (control); 4.5 g aP/kg with phytase; 3.0 g aP/kg without phytase; 3.0 g aP/kg with phytase. Com...
Article
Full-text available
1. Two experiments were conducted to determine the effects of level of inclusion of poultry by-product and enzyme-prebiotic supplementation on grower diet digestibility and the performance of broilers. 2. Six grower diets were formulated to provide a similar nutrient profile with the exception of using three graded levels of poultry by-product, nam...
Article
Full-text available
Kirkpmar, F. and Açikgöz, Z. 2004. Effect of antibiotic, prebiotic and enzyme mixture supplementation on performance and nutrient utilization of broilers. J. Appl. Anim. Res., 25: 13–16.To study the effect of supplementation of antibiotic, prebiotic and an enzyme mixture on growth and nutrient utilization, 48 day-old chicks were divided into 4 grou...
Article
Full-text available
The study was carried out to investigate the effects of sunflower meal with an enzyme mixture containing α-amylase, β-glucanase, cellulase, lipase and protease substituted for soybean meal in broiler diets on performance, intestinal weight, viscosity and pH, as well as the frequency of sticky droppings and abdominal fat. In the trial, a total of 96...
Article
This study was carried out to determine the effect of various quantitative and qualitative feed restriction methods during the growing period on the reproductive performance of broiler breeder hens. Normal and low density diets were offered to broiler breeder pullets by three different qualitative restriction methods (every day, skip-a-day, five da...
Article
Full-text available
Oguz, İ., Akbaş, Y., Kirkpinar, F. and Altan, Ö. 1999. Carcass characteristics and carcass composition in lines of Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) unselected and selected for four-week body weight. J. Appl. Anim. Res., 15: 175–180.The present study was conducted to evaluate the effects of line and sex on carcass characteristics and carc...
Article
Full-text available
Sunflower oil, cotton seed oil, soybean oil, sunflower oil soapstock, and tallow singly or in combination (1:1) with tallow were added to starter and finisher diets fed to 414 broiler chickens. Nine different isonitrogenic and isocaloric diets were prepared. Body weight differences were significant (P<0.01) at 35 days of age. Growth rate was signif...
Article
Full-text available
The study was carried out to investigate the effect of adding lutein, alfalfa meal, marigold meal, paprika meal, β-apo-8′-carotenoic acid ethyl ester, canthaxanthin and β-apo-8′-carotenoic acid ethyl ester+canthaxanthin (3:1) on egg yolk pigmentation and production in white corn and wheat diets. The maximum Roche color fan (RCF) value was found in...
Article
In the experiment, the most effective introducing time of based % 60 yellow corn diets containing corn gluten meal as pigment sources was investigated on broiler skin and shank color, weight gain, feed consumption and feed efficiency. During the six period, groups, were introduced diets containing % 5 corn gluten meal at the first day and second, t...
Article
Full-text available
1. The present study was conducted on quails to evaluate the effects of line and sex on body weight, carcase characteristics and organ weights and also to evaluate the effect of line on sex organs, and on carcase and liver lipid content of male quails. 2. Chicks of both sexes were weighed weekly until 6 weeks when they were slaughtered. Carcase yie...
Article
1. The present study was conducted to determine the effect of various dietary protein concentrations on the carcase composition of male Japanese quail. 2. Six diets varying in protein from 160 to 300 g/kg and containing approximately 11.72 MJ/kg ME were fed for 5 weeks and analysed for dry matter, protein, fat and ash. 3. Treatments affected carcas...
Article
Full-text available
Sunflower oil, cotton seed oil, soybean oil, sunflower oil soapstock, and tallow singly or in combination (1:1) with tallow were added to starter and finisher diets fed to 414 broiler chickens. Nine different isonitrogenic and isocaloric diets were prepared. Body weight differences were significant (P
Article
Full-text available
In this experiment, effect of grinding, variety, water soaking and autoclaving treatments on extract viscosity and pH value in some wheat varieties were determined. It has been found that grinding has a prominent effect on water, alkali & acid extract viscosities. In general, higher viscosity was yielded in 0.5mm ground in contrast to 1mm ground. W...
Article
Full-text available
This study was conducted to determine the feeding value and silage ability of tomato pomace with broiler litter. The crude protein and crude ash contents of silages with addition litter increased. Also, the additon of litter increased degrability of dry matter in rumen. But, NDF, ADF and lignin contents of silages with addition of litter decreased....
Article
Full-text available
The study was carried out to investigate the effect of lutein, alfalfa meal, marigold meal, paprika meal, β-apo-8'-carotenoic acit ethyl ester, canthaxanthin and β-apo-8'-carotenoic acit ethyl ester+canthaxanthin in addition to 60% yellow corn diets on egg yolk pigmentation and production. Paprika meal showed the maximum Roche color fan value (RCF)...
Article
Full-text available
ZET Türkiye hayvancılığı, süt sığırcılığı ve tavukçuluk ile yem sanayiinde sağlanan önemli gelişmelere rağmen, yine de ciddi sorunlar içerisindedir. Bu sorunlar, son dönemlerde Türk ekonomisini yönlendiren Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası-IMF ve Avrupa Birliği kararları çerçevesinde her türlü desteğin kaldırılmasıyla, giderek ağırlaşmaktadır. Ha...

Network

Cited By